Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (13. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

3. 5. 2011

Zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat, dokud…

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejnost, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!.

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VETŠINOU našich současníků i následovníků) intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) na poctivých referendech o všech podstatných věcech, lžidemokracie BUDE pokračovat!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) úsilí vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘICE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINESKÝCH) stran, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) proti bujení lžidemokratické pornografie a prostituce i lžidemokratického kuplířství, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) proti ignorování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) na VYHAZOVÁNÍ sprostých vládců ze všech významných funkcí, na ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného i naparazitovaného majetku, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností ke špinavým a hloupým podlidem, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), bažících po nezasloužené (a proto špinavé) moci, nezasloužených (a proto špinavých) penězích i nezasloužené (a proto špinavé) slávě, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), nezajímajícím se o pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) ignorujících politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie), zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků, smiřujících se s odměňováním zločinců a šílenců mnohonásobných i funkcemi nejvyššími, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), ignorujících naší povinnost podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých hanebností, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), parazitujících na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), ignorujících to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých hanebností, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), smiřujících se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), dělajících to, co dělat rozhodně nemáme, a také NEDĚLAJÍCÍCH to, co dělat najisto máme, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti netvorům (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), neodčiňujících v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez dávání přednosti (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ výrazných podílníků (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků) na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů (a to VĚTŠINOU našich současníků i následovníků), smiřujících se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ jejich prašivého života, zlotřilost v podobě lžidemokracie BUDE pokračovat!