Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (14. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

2. 6. 2011

MÁŠ se tak naučit mluvit i psát!

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním, MÁŠ mluvit a sát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti PŘED počínáním poctivým, odvážným a statečným, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost nejrůznějším podobám duševního lenošení PŘED usilováním o STRMÝ duševní růst, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ (a tím také zločinci a šílenci MNNOHONÁSOBNÍ), MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost nasládlým lžím PŘED hořkými pravdami, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s UMLČOVÁNÍM zmíněných myslitelů a buřičů, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost hltání kdejakého braku PŘED intenzivním vyhledáváním a důkladným osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost konzumentskému obžerství PŘED úsilím vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech netrvajících na zákazu VŠECH lžidemokratických stran byly, jsou a budou to organizace ZLOČINECKÉ), MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost LIBOVÁNÍ SI ve kdejakém blbství a kdejaké špíně PŘED počínáním rozumným a mravným, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s bujením politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost OTROČENÍ špinavci a hlupákovi v sobě PŘED životem ušlechtilým, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s ignorováním ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost pustošivé domýšlivosti PŘED blahodárnou nespokojeností se sebou, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s ignorováním i pouhého MINIMA spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být VYHÁNĚNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být ZABAVOVÁN jimi nakradený i naparazitovaný majetek), MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost příslušnosti ke špinavým a hloupým podlidem PŘED následováním SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, bažících po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, ignorujících pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost tupé spokojenosti PŘED tvrdým útočením proti výrazným podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost nijak nepodmíněné (tj. ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti PŘED přísnou spravedlností vůči kdečemu i kdekomu, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, ignorujících politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s životem, který byl a je v mnoha ohledech napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s odměňováním zločinců a šílenců mnohonásobných i funkcemi nejvyššími, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, ignorujících naší povinnost podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s parazitováním na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, ignorujících to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM usilování o radikální redukci pustošivých zlotřilostí, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, DĚLAJÍCÍCH to, co dělat rozhodně nemáme, a také NEDĚLAJÍCÍCH to, co dělat najisto máme, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, ignorujících naší povinnost odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, dávajících přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými PŘED tvrdým útočením proti nim, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, patřících k VÝRAZNÝM podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických (a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech), MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že o netvorech, smiřujících se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého mnohonásobně prašivého života, MÁŠ mluvit a psát stylem „Co věta, to rána palicí do nich“

Ing. Antonín Bělohoubek