Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (16. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

11. 8. 2011

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost usilování o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že se nesmiřovali a nesmiřují s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdím že se nesmiřovali a nesmiřují sd UMLČOVÁNÍM zmíněných myslitelů a buřičů!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že se nesmiřoval a nesmiřují s degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost úsilí vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že usilovali a usilují o zákaz VŠECH lžidemokratických stran, že v nich viděli a vidí organizace ZLOČINECKÉ!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že se nesmiřovali a nesmiřují s bujením politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dodržují ZÁKLADNÍ zákon demokracie, tj. že poctivě respektují vůli většiny ze VŠECH oprávněných voličů!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dodržují spravedlnost vůči mnohonásobným zločincům, že je VYHAZUJÍ ze všech významných funkcí a ZABAVUJÍ jim nakradený i naparazitovaný majetek!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost NÁSLEDOVÁNÍ siláků v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností ke špinavým a hloupým podlidem!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že nebažili a nebaží po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí že se poctivě zajímali a zajímají o pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, že nedávali a nedávají přednost tupé spokojenosti PŘED tvrdým útočením proti zločincům politickým i nepolitickým!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou a lenošivou (tj. znemravňující) shovívavostí!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že respektovali a respektují politickou i nepolitickou ZÁVAZNOT předraze zaplacené zásady: „Už nikdy ne jako ovce“!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, dbali a dbají na to, aby jejich život nebyl v mnoha ohledech napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že se nesmiřovali a nesmiřují s odměňováními mnohonásobných zločinců a šílenců i funkcemi nejvyššími!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POPCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že dávali a dávají přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, že se nesmiřovali a nesmiřují s parazitováním na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že respektují to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM usilování o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU, když tvrdili a tvrdí, že se nesmiřovali a nesmiřují s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že DĚLALI A DĚLAJÍ to, co dělat rozhodně máme, a také NEDĚLALI A NEDĚLAJÍ to, co najisto dělat nemáme!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že svá těžká provinění politická i nepolitická odčiňovali a odčiňují v míře CO NEJVĚTŠÍ!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že nedávali a nedávají přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými PŘED tvrdým útočením proti nim!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, že nepatřili a nepatří k VÝRAZNÝM podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že lžidemokraté LHALI A LŽOU kdekomu i sami sobě, když tvrdili a tvrdí, že jejich mnohonásobně prašivý život smrdutě NEUHNÍVAL A NEUHNÍVÁ!