Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (17. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

7. 9. 2011

Je toho HODNĚ, co má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění tvé vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění tvé vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, má tvůj život PRORŮST A PROZÁŘIT

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění tvé vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost usilovat o to, aby ze SKORO VŠECH nádherných dětí už NEVYRŮSTALI politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé, má tvůj život PRORŮST I PROŽÁŘIT!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím, má tvůj život PROŘŮST I PROZÁŘIT!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLIZŤELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti ignorování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie (tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů), má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost DŮRAZNĚ trvat alespoň na MINIMU spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být VYHÁNĚNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být ZABAVOVÁN jimi nakradený i naparazitovaný majetek), má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost NÁSLEDOVÁNÍ siláků v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti bažení po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti nezájmu o pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘICE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost tvrdému útočení proti mnohonásobným zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost respektovat politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti životu v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti odměňování mnohonásobných zločinců a šílenců i funkcemi nejvyššími, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí v míře CO NEJVĚTŠÍ, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti parazitování na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně tvých současníků, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost respektovat to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM usilování o radikální redukci pustošivých zlotřilostí, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu BURÁCET proti bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost DĚLAT to, co dělat rozhodně máme, a také NEDĚLAT to, co dělat najisto nemáme, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických (a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech), má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že způsobilost znovu a znovu PROKLÍNAT smiřování se s pokračováním smrdutého UNNÍVÁNÍ života skoro všech tvých současníků, má tvůj život PRORŮST I PROZÁŘIT!

Ing. Antonín Bělohoubek