Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (20. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

9. 1. 2012

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že VŠECHNY lžidemokraty
USVĚDČUJE z příslušnosti ke zločincům a šílencům mnohonásobným skutečnost neusilování o POCTIVÁ referenda ohledně všech podstatných věcí; BUDEŠ to vědět, když:

1. budeš dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí;
2. budeš dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;
3. budeš dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;
4. budeš BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;
5. budeš dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;
6. budeš DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;
7. budeš dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;
8. budeš DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech;
9. budeš dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;
10. budeš DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;
11. budeš dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;
12. budeš BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;
13. budeš dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě;
14. budeš DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;
15. budeš dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;
16. budeš DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;
17. budeš dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;
18. budeš PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;
19. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;
20. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;
21. budeš dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;
22. budeš PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;
23. budeš BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;
24. budeš PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;
25. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;
26. budeš PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;
27. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;
28. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;
29 . budeš BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;
30. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická;
31. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;
32. budeš PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;
33. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍM svého prašivého života!
Ing. Antonín Bělohoubek