Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (34. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

6. 3. 2013

 

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že LŽIDEMOKRATÉ:

1. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním!

2. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti PŘED počínáním poctivým, odvážným a statečným!

3. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nejrůznějším podobám duševního lenošení PŘED úsilím o STRMÝ duševní růst!

4. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé, zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ!

5. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nasládlým lžím PŘED hořkými pravdami!

6. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s UMLČOVÁNÍM pronikavých myslitelů a poctivých buřičů!

7. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost hltání kdejakého braku PŘED intenzivním vyhledáváním a DŮKLADNÝM osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti!

8. „MUSELI A MUSÍ“ smiřovat se s degradací na tvory duševně nezpůsobilé POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech!

9. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost konzumentskému obžerství PŘED úsilím vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním!

10. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat se zvrácenostmi a zlotřilostmi lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran!

11. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost libování si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně PŘED počínáním rozumným a mravným!

12. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s bujením politické i nepolitické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství!

13. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost OTROČENÍ špinavci a hlupákovi v sobě PŘED počínáním ušlechtilým!

14. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s ignorováním ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. POCTIVÉHO respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů!

15. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost pustošivé domýšlivosti PŘED blahodárnou nespokojeností se sebou!

16. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat i pouhé MINIMUM spravedlnosti vůči lžidemokratickým hodnostářům, tj. jejich VYHÁNĚNÍ ze všech významných funkcí i ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného a naparazitovaného majetku!

17. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost příslušnosti k politicky i nepoliticky špinavým a hloupým podlidem PŘED následováním SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním!

18. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost bažení po nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) moci, nezasloužených (tj. ŠPINAVÝCH) penězích i nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) slávě PŘED počínáním úctyhodným!

19. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!

20. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost tupé spokojenosti PŘED tvrdým ÚTOČENÍM proti zločincům a šílencům mnohonásobným!

21. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost nijak nepodmíněné (tj, ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti PŘED přísnou spravedlností vůči kdečemu i kdekomu!

22. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce“!

23. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie!

24. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s ODMĚŇOVÁNÍM zločinců a šílenců MNOHONÁSOBNÝCH i funkcemi nejvyššími!

25. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat naši povinnost podporovat v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zvráceností a zlotřilostí!

26. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s parazitováním na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!

27. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zvráceností a zlotřilostí!

28. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost smiřování se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických PŘED tvrdým útočením proti výrazným podílníkům na této hrůze!

29. „MUSELI A MUSÍ“ dělat to, co dělat rozhodně nemáme, a také NEDĚLAT to, co dělat najisto máme!

30. „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat naši povinnost odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ naše těžká provinění politická i nepolitická!

31. „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými – PŘED tvrdým útočením proti nim!

32. „MUSELI A MUSÍ“ patřit k VÝRAZNÝM podílníkům na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým!

33. „MUSELI A MUSÍ“ se smiřovat s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého MNOHONÁSOBNĚ prašivého života!

Ing. Antonín Bělohoubek