Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (36. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

4. 5. 2013

 

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že NESMÍŠ zapomínat na to, že to je politické i nepolitické PROZŘENÍ hodně významné, ba přímo z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH: bez VYSTŘÍDÁNÍ hodně PUSTOŠIVÉ lžidemokracie politickou i nepolitickou BLAHODÁRNOSTÍ opravdu POCTIVÝCH referend o všech podstatných věcech naše planeta bude napořád velikým BLÁZINCEM politickým i nepolitickým. BUDEŠ to vědět, když budeš PROKLÍNAT kreatury:

1. nedávající přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludnou zakrnělostí;

2. nedávající přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

3. nedávající přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

4. NEBURÁCEJÍCÍ proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

5. nedávající přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

6. netrvající DŮRAZNĚ na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;

7. nedávající přednost INTENZIVNÍMU vyhledávání a DŮKLADNÉMU osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

8. netrvajícími DŮRAZNĚ na POCTIVÝCH referendech o všech podstatných věcech;

9. nedávající přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním  PŘED konzumentským obžerstvím;

10. netrvající DŮRAZNĚ na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

11. nedávající přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

12. NEBURÁCEJÍCÍ proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

13. nedávající přednost počínání ušlechtilému PŘED kdejakým blbstvím i kdejakou špínou;

14. netrvající DŮRAZNĚ na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

15. nedávající přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

16. netrvající DŮRAZNĚ na VYHÁNĚNÍ vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na ZABAVOVÁNÍ jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

17. nedávající přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

18. bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

19. NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

20. nedávající přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

21. nedávající přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

22. ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

23. NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

24. ODMĚŇUJÍCÍ zločince a šílence MNOHONÁSOBNÉ i funkcemi nejvyššími;

25. nepodporující v míře CO NEJVĚTŠÍ úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

26. parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

27. NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

28. smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

29. NEBURÁCEJÍCÍ proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

30. neodčiňující v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická;

31. nedávající přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

32. výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

33. smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života!

Ing. Antonín Bělohoubek