Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (39. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

13. 8. 2013

 

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že NESMÍŠ zapomínat na to, že

NEVYROSTEŠ v člověka VSKUTKU rozumného a mravného ani NEBUDEŠ trvat DŮRAZNĚ na VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie POCTIVÝMI referendy o všech podstatných věcech, když:

1. nebudeš dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludnou zakrnělostí;

2. nebudeš dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

3. nebudeš dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

4. nebudeš BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

5. nebudeš dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

6. nebudeš DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče;

7. nebudeš dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

8. nebudeš DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech;

9. nebudeš dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním  PŘED konzumentským obžerstvím;

10. nebudeš DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj.

ZLOČINECKÝCH) stran;

11. nebudeš dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

12. nebudeš BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

13. nebudeš dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED kdejakým blbstvím i kdejakou špínou;

14. nebudeš DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. na poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

15. nebudeš dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

16. nebudeš DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

17. nebudeš dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

18. nebudeš PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

19. nebudeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

20. nebudeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

21. nebudeš dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

22. nebudeš PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

23. nebudeš BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

24. nebudeš PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;

25. nebudeš v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

26. nebudeš PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

27. nebudeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

28. nebudeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

29. nebudeš BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

30. nebudeš v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická;

31. nebudeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

32. nebudeš PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

33. nebudeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHÍVÁNÍ jejich prašivého života!

P. S.:  Zatvrzele popírat uvedené pravdy mohli a mohou jen netvoři, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!

 

Ing. Antonín Bělohoubek