Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (46.–48. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

5. 3. 2014

PROKLÍNÁNÍ  (46. část)

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NESMÍŠ zapomínat na to, že PŘIKRČENEC v tobě ti NESMÍ zabránit v publikování tvých politických i nepolitických pravd PODSTATNÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti, především ve vybízení k VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie politickou i nepolitickou BLAHODÁRNOSTÍ opravdu POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věcí. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! BUDEŠ to vědět, když:

1. budeš dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí!

2. budeš dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností!

3. budeš dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení!

4. budeš BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé!

5. budeš dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním!

6. budeš DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče!

7. budeš dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku!

8. budeš DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech!

9. budeš dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím!

10. budeš DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran!

11. budeš dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně!

12. budeš BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství!

13. budeš dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě!

14. budeš DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů!

15. budeš dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí!

16. budeš DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku!

17. budeš dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem!

18. budeš PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě!

19. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti!

20. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností!

21. budeš dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí!

22. budeš PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce“!

23. budeš BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie!

24. budeš PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími!

25. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů!

26. budeš PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!

27. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí!

28. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických!

29. budeš BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme!

30. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická!

31. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi!

32. budeš PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech!

33. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ jejich prašivého života!

P. S. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševní MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek

***

 PROKLÍNÁNÍ  (47.část) 

 

 

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NESMÍŠ zapomínat na to, že by tě NEMĚLO překvapovat, když některý ze lžidemokratických hodnostářů, tj. zločinců a šílenců MNOHONÁSOBNÝCH, bažících AŽ CHOROBNĚ po nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) moci, nezasloužených (tj. ŠPINAVÝCH) penězích i nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) slávě, se rozhodl tě ZABÍT za konstatování, že pustošivá lžidemokracie má být

VYSTŘÍDÁNA politickou i nepolitickou BLAHODÁRNOSTÍ opravdu POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věcí. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! BUDEŠ to vědět, když:

1. budeš dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí;

2. budeš dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

3. budeš dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

4. budeš BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

5. budeš dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

6. budeš DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče;

7. budeš dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

8. budeš DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech;

9. budeš dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;

10. budeš DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

11. budeš dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

12. budeš BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství!

13. budeš dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě;

14. budeš DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

15. budeš dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

16. budeš DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

17. budeš dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

18. budeš PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

19. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;;

20. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

21. budeš dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

22. budeš PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

23. budeš BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

24. budeš PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;

25. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

26. budeš PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

27. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

28. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

29. budeš BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme;

30. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická;

31. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

32. budeš PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

33. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ jejich prašivého života!

P. S. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševní MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek

***

PROKLÍNÁNÍ  (48. část)

Až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že než „usneš“ navěky, máš opakovat znovu a znovu, že jsi NEZBLOUDIL ani NEKŘIVDÍŠ A NEPŘEHÁNÍŠ, když konstatuješ, že ANI NELZE připomínat nadbytečně, že NESMÍŠ zapomínat na to, že ZABITÍ lžidemokratického hodnostáře NENÍ zločinem, ale UTRACENÍM kreatury, AŽ CHOROBNĚ bažící po nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) moci, nezasloužených (tj. ŠPINAVÝCH) penězích i nezasloužené (tj. ŠPINAVÉ) slávě, a že to MÁ být začátek úsilí o VYSTŘÍDÁNÍ pustošivé lžidemokracie politickou i nepolitickou BLAHODÁRNOSTÍ opravdu POCTIVÝCH referend ohledně všech podstatných věcí. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním! BUDEŠ to vědět, když:

1. budeš dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí;

2. budeš dávat přednost počínání poctivému, odvážnému a statečnému PŘED sprostou vychytralostí, sprostým přikrčenectvím a sprostou prodejností;

3. budeš dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED nejrůznějšími podobami duševního lenošení;

4. budeš BURÁCET proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé;

5. budeš dávat přednost hořkým pravdám PŘED nasládlým lhaním;

6. budeš DŮRAZNĚ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče;

7. budeš dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku;

8. budeš DŮRAZNĚ trvat na poctivých referendech o všech podstatných věcech;

9. budeš dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním PŘED konzumentským obžerstvím;

10. budeš DŮRAZNĚ trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran;

11. budeš dávat přednost počínání rozumnému a mravnému PŘED libováním si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně;

12. budeš BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, politického i pelešnického kuplířství;

13. budeš dávat přednost počínání ušlechtilému PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě;

14. budeš DŮRAZNĚ trvat na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, tj. poctivém respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů;

15. budeš dávat přednost blahodárné nespokojenosti se sebou PŘED pustošivou domýšlivostí;

16. budeš DŮRAZNĚ trvat na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku;

17. budeš dávat přednost následování SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním PŘED příslušností k odporným podlidem;

18. budeš PROKLÍNAT netvory, bažící po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě;

19. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti;

20. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům politickým i nepolitickým PŘED tupou spokojeností;

21. budeš dávat přednost PŘÍSNÉ spravedlnosti vůči kdečemu i kdekomu PŘED nijak nepodmíněnou (tj. znemravňující) shovívavostí;

22. budeš PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“;

23. budeš BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie;

24. budeš PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence mnohonásobné i funkcemi nejvyššími;

25. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ podporovat úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů;

26. budeš PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků;

27. budeš BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí;

28. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických;

29. budeš BURÁCET proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme!

30. budeš v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická!

31. budeš dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům mnohonásobným PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi;

32. budeš PROKLÍNAT výrazné podílníky na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech;

33. budeš PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ jejich prašivého života!

P. S. Zatvrzele to mohli a mohou popírat jen POMATENCI, mající duševní MNOHEM blíže k odporným živočichům než k SILÁKŮM v ohledu intelektuálním i mravním!

Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tyto pravdy!

Ing. Antonín Bělohoubek