Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (8. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

28. 12. 2010

113a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které především SVOU vinou byly, jsou a budou zpitomělé a pokřivené až po „poklidné soužití“ s netvory, kteří si LIBOVALI A LIBUJÍ v pustošivých zvrácenostech!

113b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, pokračující v „poklidném soužití“ s netvory, kteří si libovali a libují v pustošivých zvrácenostech!

113c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, pokračující v „poklidném soužití“ s netvory, kteří si libovali a libují v pustošivých zvrácenostech!

114a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po SMIŘOVÁNÍ se s triumfy lžidemokratických sedmilhářů!

114b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, smiřující se s triumfy lžidemokratických sedmilhářů!

114c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, smiřující se s triumfy lžidemokratických sedmilhářů!

115a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po ÚCTU vůči mnohonásobným zločincům za jejich blábolení o tom, co je spravedlivé, rozumné a mravné!

115b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, uctívající mnohonásobné zločince za jejich blábolení o tom, co je spravedlivé, rozumné a mravné!

115c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, uctívající mnohonásobné zločince za jejich blábolení o tom, co je spravedlivé, rozumné a mravné!

116a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání poznání, že F. Nietzsche se NEMÝLIL, když se domyslel a dotrpěl také k poznání, že naše planeta byla a je už až příliš dlouho (v ohledu politickém i nepolitickém) velikým BLÁZINCEM!

116b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že naše planeta byla a je v ohledu politickém i nepolitickém velikým blázincem!

116c. NEZBLOUDIL jsi, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že naše planeta byla a je v ohledu politickém i nepolitickém velikým blázincem!

117a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po nejrůznější podoby živočišného třeštění!

117b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, znovu a znovu zabředající do nejrůznějších podob živočišného třeštění!

117c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury znovu a znovu zabředající do nejrůznějších podob živočišného třeštění!

118a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé (tj. SKORO VŠICHNI naši předchůdci, současníci i miliardy našich následovníků) chcípali a budou chcípat OPOŽDĚNĚ!

118b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé chcípali a budou chcípat opožděně!

118c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé chcípali a budou chcípat opožděně!

119a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po LIBOVÁNÍ si v nejrůznějších podobách bezduchosti!

119b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, libující si v nejrůznějších podobách bezduchosti!

119c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, libující si v nejrůznějších podobách bezduchosti!

120a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že politicky i nepoliticky odporní podlidé NEMĚLI A NEMAJÍ PRÁVO na pokračování svého prašivého života!

120b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že politicky i nepoliticky odporní podlidé neměli a nemají právo na pokračování svého prašivého života!

120c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že politicky i nepoliticky odporní podlidé neměli a nemají právo na pokračování svého prašivého života!

121a. NEZBLOUDIL jsi , když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po LIBOVÁNÍ si v počínání všelijak špinavém a hloupém!

121b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury libující si v počínání všelijak špinavém a hloupém!

121c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, libující si v počínání všelijak špinavém a hloupém!

122a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že život politicky i nepoliticky odporných podlidí byl, je a bude prašivý MNOHONÁSOBNĚ!

122b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že život politicky i nepoliticky odporných podlidí byl, je a bude prašivý mnohonásobně!

122c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že život politicky i nepoliticky odporných podlidí byl, je a bude prašivý mnohonásobně!

123a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zlovolné plivání na siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

123b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zlovolně plivající na siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

123c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zlovolně plivající na siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

124a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že to JE důvod k radosti až jásavé, když ses domyslel a dotrpěl také k poznání o přímo HRŮZNÝCH politických i nepolitických proviněních skoro všech našich předchůdců i současníků! (MÁŠ přece vědět, jak tomu s nimi bylo a je SKUTEČNĚ!)

124b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury zatvrzele popírající přímo hrůzná provinění politická i nepolitická u skoro všech našich předchůdců i současníků!

124c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající přímo hrůzná provinění politická i nepolitická u skoro všech našich předchůdců i současníků!

125a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé odmítání NÁSLEDOVAT siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

125b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele odmítající povinnost následovat siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

125c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele odmítající povinnost následovat siláky v ohledu intelektuálním i mravním!

126a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé odmítání skutečnosti, že špinavý a hloupý byl, je a bude KAŽDÝ, kdo se přátelil, přátelí a bude přátelit s politicky i nepoliticky odpornými podlidmi!

126b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, přátelící se s politicky i nepoliticky odpornými podlidmi!

126c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, přátelící se s politicky i nepoliticky odpornými podlidmi!

127a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po NEZPŮSOBILOST ukončit svůj mnohonásobně prašivý život!

127b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, nezpůsobilé ukončit svůj mnohonásobně prašivý život!

127c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, nezpůsobilé ukončit svůj mnohonásobně prašivý život!

128a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že to JE důvod k radosti až jásavé, když už NESDÍLÍŠ lživě lichotivé iluze o politicky i nepoliticky i nepoliticky špinavých a hloupých podlidech, tj. o SKORO VŠECH našich předchůdcích, současnících i miliardách našich následovníků! (MÁŠ přece vědět, jak tomu s nimi bylo, je a dlouho ještě bude SKUTEČNĚ!)

128b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele zabředlé do lživě lichotivých iluzí o politicky i nepoliticky špinavých a hloupých podlidech!

128c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele zabředlé do lživě lichotivých iluzí o politicky i nepoliticky odporných podlidech!