Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proklínání (9. část) - Ing. Antonín Bělohoubek

13. 1. 2011

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat z konstatování, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo SPOUSTU tvých současníků vyburcovat k tomu, aby už NEDÁVALI přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo SPOUSTU tvých současníků vyburcovat k tomu, aby už NEDÁVALI přednost obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse před jejím VÝRAZNÝM mohutněním, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti před počínáním poctivým, odvážným a statečným, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost nejrůznějším podobám duševního lenošení před usilováním o strmý duševní růst, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s degradací na tvory duševně nezpůsobilé spolurozhodovat o všech podstatných věcech poctivými referendy, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost nasládlým lžím před hořkými pravdami, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s umlčováním zmíněným myslitelů a buřičů, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost hltání kdejakého braku před INTENZIVNÍM vyhledáváním a DŮKLADNÝM osvojováním si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s tím, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají politicky i nepoliticky špinaví a hloupí PODLIDÉ (a tím také zločinci a šílenci MNOHONÁSOBNÍ), pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost konzumentskému obžerství před úsilím vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby trvali DŮRAZNĚ na zákazu VŠECH lžidemokratických stran (byly, jsou a budou to přece organizace ZLOČINECKÉ), pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost libování si ve kdejakém blbství i ve kdejaké špíně před počínáním rozumným a mravným, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s bujením politické pornografie, politické prostituce a politického kuplířství, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost otročení špinavci a hlupákovi v sobě před životem ušlechtilým, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s ignorováním ZÁKLADNÍHO zákona demokracie, to jet poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

15. NEZBOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSL ITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost pustošivé domýšlivosti před BLAHODÁRNOU nespokojeností se sebou, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

16. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s ignorováním i pouhého MINIMA spravedlnosti vůči mnohonásobným zločincům (měli a mají být VYHÁNĚNI ze všech významných funkcí, měl a má jim být ZABAVOVÁN jimi nakradený i naparazitovaný majetek), pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost příslušnosti ke špinavým a hloupým podlidem před NÁSLEDOVÁNÍM siláků v ohledu intelektuálním i mravním, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEBAŽILI po nezasloužené (a proto špinavé) moci, nezasloužených (a proto špinavých) penězích a nezasloužené (a proto špinavé) slávě, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se PROKLÍNALI nezájem o pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost tupé spokojenosti před ušlechtile výbojným HNĚVEM vůči výrazným podílníkům na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost nijak nepodmíněné (a proto ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti před PŘÍSNOU spravedlností vůči kdečemu i kdekomu, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEIGNOROVALI politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s tím, že jejich život je napůl odpornou fraškou a napůl odpornou tragédií, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMÍŘOVALI s odměňováním mnohonásobných zločinců a šílenců i funkcemi nejvyššími, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOSTU tvých současníků k CO NEJVĚTŠÍ podpoře úsilí o radikální redukci pustošivých zvráceností, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se už NESMIŘOVALI s parazitováním na JEJICH politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEIGNOROVALI to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zvráceností, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEŠÍŘILI politická i nepolitická „moudra“ domýšlivých nablblíků a nablblic, špinavců a špindír nejrůznějších odstínů, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDĚLALI to, co dělat rozhodně neměli a nemají, a také DĚLALI to, co najisto dělat měli a mají, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby svá těžká provinění politická i nepolitická odčiňovali v míře CO NEJVĚTŠÍ, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby už NEDÁVALI přednost „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými před tvrdým ÚTOČENÍM proti nim, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se NESMIŘOVALI s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických (a tím také s tím, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech), pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, (…) až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal konstatováním, že kdyby se ti podařilo vyburcovat SPOUSTU tvých současníků k tomu, aby se NESMIŘOVALI s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého života, pak bys byl pro zlotřilé vládce odpůrcem HODNĚ nebezpečným!

P. S.: Byl bys DIVOTVORCEM, kdybys dokázal lžidemokratické prostituty a prostitutky (tj. SKORO VŚECHNY naše současníky i miliardy našich následovníků) vyburcovat k počínání rozumnému a mravnému, odvážnému a statečnému!