Jdi na obsah Jdi na menu
 


Requiem mezi Hirošimou (1945) a Fukušimou (2011) - Miroslav Müller

29. 3. 2011

Nikde jsem nečetl tradiční lidské: „Lidé v Japonsku, upřímnou soustrast vám, přeživším, pozůstalým. A soucit se zraněnými a zbavenými domovů, úctu k mrtvým, kteří přešli takřka naráz na věčnost pro všechny stejnou. Ač různých přesvědčení, vyznání, víry i politických postoj, jsme lidé, stojící tváří v tvář hrůze přírodní katastrofy…“ Velmi málo jsem toho četl či slyšel podobného od lidí veřejně působících, novinářů, publicistů, spisovatelů a politiků. Rozhodl jsem se nemlčet a napsat pravdu, ale rozdělit ji a oddělit ji hlubokou pauzou. Ta pauza se třemi křížky, z tradice naší kultury, to je má minuta či spíše hodina ticha. Poutníče ve světě názorů, postůj před Japonskem v březnu 2011 a pomni: jsme smrtelní, všichni jsme prach a popel – ale popel hvězd! Star dust… Ale také jsme víc: jsme lidé myslící. A někteří ještě vzpřímení, rovní, nesehnutí a milující pravdu! A vážící si starobylých kultur, včetně japonské.

***

Dovolte mi přednést svůj názor, podložený jen fakty. Spekulace považuji za ztrátu času. Fakta jsou jasná. Po japonské katastrofě jsem v Praze v tramvaji vyslechl náhodný hovor týkající se toho, že planeta Země, přelidněná a týraná lidmi, je živá a zbavuje se lidí jako přemnožených králíků. A pak něco o pomluvě z dob Karla Čapka o žlutém nebezpečí… Fuj! Je sice pravda, že Karel Čapek nasákl zednářským okolím TGM a stal se zednářem, který však díky své inteligenci a rozhledu časem prozřel a poznal zrůdnost zednářského zákulisí. Navrch velevážnost a důstojnost, v zákulisí právě takováto politika. Politika válek!

V případě japonské katastrofy na svátek Anděly (v našem kalendáři pro 11. března 2011) došlo k zemětřesení asi devátého stupně podle logaritmické Richterovy desetistupňové stupnice a pak k následné mořské přívalové vlně „tsunami“: rozbouřené moře zaplavilo a rozbilo mnohá přímořská města, vesnice i malá sídla. Krajina, cesty a pole i rybářské usedlosti a průmyslové provozy, včetně jedné z největších jaderných elektráren na světě elektrarna-fukusima.jpg(elektrárenský komplex Fukušima zaujímá asi 25. místo v žebříčku jaderných elektráren ve světě), byly po otřesech země demolovány přívaly vody! Jde skutečně o válku přírody s lidmi, nebo o něco jiného, co už poznal bystrý prvorepublikový novinář, spisovatel, skutečný dramatik a vynálezce (například slova „robot“) Karel Čapek?

Ano i ne. Odpovím jinak, podobně jako Karel Čapek v době, kdy už opustil zednářství a varoval před cestou, vedoucí k Mnichovu a okupaci Německem a pak SSSR s jeho řáděním bolševiků a komunistů – dodnes. Ti všichni o sobě šíří názor, že jsou demokraty. Tito pseudodemokraté dnes na Čapka plivou: jednak jako někdejší sovětští nohsled tvrdí, že byl buržoasní masarykovec, a tedy kapitalista, hlásná trouba vykořisťování člověka člověkem. Máme toho plné archivy z dob po 1945/1948 až do 198. A pak nadávky z opačného tábora: že zradil zednářství! Rozumějte: „národ“! Tedy spíše nějakou loži „Národ“! Než zemřel, uštván oběma tábory těchto výtečníků, na Vánoce 1938, napsal řadu novinářských článků shrnutých jako knihu „Psáno do mraků!“ Nechť i tato má slova jsou psána do mraků a ještě výše: do bouří kosmického počasí do vesmíru, našeho širšího domova! Tam, kde žije život a zasahuje až sem… Jaký je? Staré české úsloví říká, že každý cikán podle své planety hádá!

***

Co se ve světě děje, včetně politického zákulisí, popsalo správně velmi málo politických analytiků. Máme zde v českém prostředí a v rozbitém Československu štěstí: existuje hutné dílo Miroslava Dolejšího, od jehož smrti uplyne letos 10 let. Nikde žádné chyby, velká část prognoz platí – dodnes! V Analýze 17. 11. 1989 popsal tento převrat jako součást světových globálních procesů v čele s tajnými hráči, zejména financiéry a bankéři v pozadí světové moci. S cílem závěru lidských dějin: získání, okupaci planety Země jednou entitou, mávající židovským Starým zákonem a jeho odvozeninami až po zástěrku zednářství jako občanské demokracie a demokratické politiky, jakož i zde známé nepolitické politiky. Světa úvěrů, půjček, vydírání a výpalného, kde se robotárny staějí ve válkou poražených zemích – a také v rozvojových zemích „třetího světa“, kde se stavějí chatrné tovární provozy a kde dělníci a pracovníci pracují „od vidím do nevidím“…

To je osud i japonského císařství, které mělo být zničeno válkami se sousedním Ruskem a Čínou, jak ukazují dějiny asi posledních 300 let. Po skončení 1. světové války stálo na straně vítězů, kteří jím však pohrdli a poslali jej do kruté bídy, stejně jako poražené Německo. Vítěznému Rusku tito „mírotvůrci“ poslali v předstihu jako dárek „vagonovou poštou“ – Lenina z jeho švýcarského exilu s kohortou bolševiků-revolucionářů, topících Rusko v letech 1917–1924 (roku Leninovy smrti) v krvi letité občanské války. Hrůzy bolševismu a komunismu jsou dostatečně známy. SSSR a Japonsko se střetly válečně, s vítězstvím Rusů. To vedlo k podepsání řady mírových dohod o neutralitě mezi Ruskem a Japonskem a pakke sblížení Německa s oběma státy.

Věnoval jsem této kapitole dějin od dob měření elektronky fyzikem Roentgenem přes foto zapomenutého klíče v šuplíku se vzorky českého smolince, která zaujala polskou studentku fyziky a chemie Marii Sklodowskou, pozdější manželku profesora fyziky Pierra Curieho. A také mnoho času o pozadí práce Alberta Einsteina, hostujícího také v Praze 1911, až po jeho roli návrhu atomového bombardování již v roce 1939. To splnil prezident USA F.D. Roosevelt beze zbytku v projektu Manhattan. Jenže jsou tu výpovědi posádek německých ponorek, které se po Dönitzově rozkazu o kapitulaci 2. 5. 1945 po Hitlerově smrti 30. 4. 1945 místo do Japonska se vydali do amerického zajetí. I s technologiemi…

Dodnes jsou také vraky torpédovaných a potopených nacistických německých ponorek plné podivné technologie a materiálů jako pro alchymické dílny ve Zlaté uličce v Praze Rudolfa II. Důkazy máme věrohodné – viz např. Švédsko L. P. 2003 a německý dokument o projektu STERN z roku 2003… Moderními metodami lze určit nejen polohu torpédovaného naci-vraku ponorky na centimetry přesně podle GPS, ale také jeho hloubku – opět na centimetry. A převážené látky? Citlivost moderních fyzikálně-chemických analytických metod hledajících „tajemné“ kontaminanty v jednotkách a desítkách nanogramů na litr mořské vody či lépe mikrogramech na metry krychlové téže mořské vody. Shrnuji: nacistické Německo poslalo moderní zbraně a technologie k jejich výrobě, jako stovky tun obohaceného uranu, uranoidů a transuranů (!)atomove-bombardovani-hirosimy-6.-8.-1945.jpg do Japonska, kam skoro nic nedorazilo. I rozebraná trysková a raketová letadla, moderní elektroniku, první počítače. Vše vlastně skončilo – převzato US armádou již 7. 5. 1945 v přístavech USA a část už 16. 7. 1945 na jaderné střelnici u Alamogordo. A pak 6. 8. 1945 nad hlavami civilních obyvatel Japonska v Hirošimě!

Vzhledem k řadě svědectví, jako je případ někdejšího c. k. lomu na vápenec u Bídnice v kopci Radobýl, pozdější naci-továrna Richard v letech okupace 1939-1945, poctiví historici hledají stopy předávání mimozemských technologií mocenským špičkám tehdejšího světa USA a Německa… Sám jsem tuto historii shrnul v seriozních úvahách ve Svobodných novinách, byť na první pohled jako neuvěřitelné!

Je jasné, že Albert Einstein byl právě jedním z ovlivněnců ET, jako je „Marťan Hodač“ z knihy Kateřiny Kašparové či současné řádění chemika, přeškoleného na ekonoma, a politika M. Kalouska či prapodivné veletoče mnoha politiků, Václavem Havlem počínaje. A tím jsme u dějů uprostřed Charty 77 jako projektu k rozbití Východu.

Do této řady patří pozorování z technického posouzení původního projektu jaderné elektrárny Fukušima: jejích šest jaderných reaktorů bylo postaveno postupně. Jako „levné“ varné technologie, bez výměníků primárního tlakového okruhu, kdy vodík, vznikající při havarijním chodu, je v okruhu páry mezi reaktorem a turbínou a při prvním problému při odpouštění může způsobit výbuch. To se již stalo a řeči o tom, že elektrárnu položil jen výpadek elektrické energie a poškození chladicích čerpadel a jejich elektrických generátorů, je pravdivý zčásti, povrchně. Neštěstí způsobili technici již z okruhu Alberta Einsteina, kteří se zabývali mírovým využitím jaderné energie po 2. 5. 1945, aby to bylo laciné! Tedy: kradené, přivezené z Německa, kam to dodali nějací spolupracující: ET…

V tomto duchu šli jeho pokračovatelé, projektanti firmy General Electric, někdy v polovině 50. let 20. století, kteří jako součást okupační správy ve 2. světové válce poraženého Japonska do japonské robotárny nadiktovali ošizenou, levnou technologii. Stejné jako v současnosti, jak zveřejňuje zde, v ČR, tým okolo ministra dopravy Víta Bárty. S tím, že když se tam stane havárie, vlastně se nic nestane. Je jich jako králíků… A jsme tak znova v úrovni debatérů z pražské tramvaje těchto dnů, které jsem citoval v úvodu. Avšak pravda je jinde!

Navíc se objevila už dávno řada podezření, že podivné lesy antén HAARP jsou mimo jiné určeny vlastně jako obří krátko- a mikrovlnný systém nejen jako součást obrany USA, ale i jako aktivní vlnová a mikrovlnná zbraň, která „umí“ v celozemském, planetárním měřítku ovlivnit počasí a působit lokální zhoršení bouří a jejich důsledků. Někteří vysoce vzdělaní prospektoři, geologové, se dušují, že „harpování“ provádějí v malém jako elektromagnetický – vlnový a mikrovlnný průzkum podzemních ložisek možných surovin, podobně jako funguje velký tomograf, kdy v řadě vysílaných proměnných kmitočtů elektromagnetické energie, od délky rozhlasových vln po mikrovlnné záření, snad až po vlnové délky někam k pásmu RTG při modulovaných kmitech od jednotek Hertzů po zlomky Hz v interakci s planetárním elektromagnetickým polem a proudem sluneční energie (zejména elektromagnetické), pak působí určité množství mechanických rezonancí hornin v místech velkých geologických horotvorných procesů. Tak se jednoduše uvolní akumulovaná energie. Tak jako minimální energie na mřížce elekronky či změny napětí a proudů na elektrodách tranzistorů, tedy mechanicky viděno polovodičových ventilech tranzistoru – zesilovačích, tedy řízeně. Podobně jako když je odpálena malá dynamitová patrona. „Odpálí“ i velkou lavinu, která pak ničí. Ne těch pár deka dynamitu – aby bylo jasno, jak pracují šéfové „Marťanů“ mezi námi. Nikdo netvrdí, že pár stovek kilowatů „harpování“ udělá zemětřesení, ale že odpálí teninkou nit událostí, na které visí spouštědlo hodně velké natažené pasti. Pasti v území, kde pevninské desky kumulují desítky let obrovské energie nám zatím neznámé fyziky a chemie hornin ve velkých hloubkách planet

Blábologové například tvrdí, že 4,67 mld let chladne Země a jiné planety ve sluneční soustavě a jejich sopečná činnost je živena vnitřním teplem vznikajícím sesedáním se gravitací. Ale některé planety se gravitačně nesesedají a netopí a jsou vyhaslé, studené. Naopak velké planety (Jupiter, Sarurn, Uran a Neptun) vydávají daleko více energie, než přijímají od Slunce. A žádní sesedlí, malí, zlí trpaslíci, jako někteří politici, malé velikosti a výšky nejsou. Je prostě ještě mnoho neznámého ve fyzice a chemii. Tolik pro netechnickou veřejnost, která s oblibou hlaholí, že mimozemšťané, ET, UFONI nejsou. A pro ty, kteří hřmí, že toto není věda, že ufologie už vůbec není věda a že jen oni jsou věda, jen tolik, že teorii o pohybu celých kontinentů, zemských desek, formuloval vzdělanec Wegener a tehdejší profesoři jej poslali: do blázince!

Stejně dopadl známý porodník MUDr. I. F. Semmelweis, jak cituje profesor MUDr. Josef Thomayer, po kterém se jmenuje známá pražská nemocnice v Praze-Krči. Objasněme si problematiku na těchto příkladech a úvod ještě znova zopakuji. Opakování  – matka moudrosti…

Profesor Thomayer roku 1879 v českém časopise Květy popsal české c.k. veřejnosti tehdejší pokrok v oblasti chirurgie – antisepsi. Ilustraci, o co jde dnes a o co šlo i v minulosti. Jako obrázek, jak vždy vypadá soudobá akademická věda, popisuje tento český profesor – internista, citátem slavného německého chirurga Nussbauma, autora „Letopisu nemocnic mnichovských“(1878): „Ze 17 amputovaných zemřelo mi jindy 11, osmdesát procent ran zachvátila mi sněť nemocniční, zahojení rány, postihnuvší mozek po sedmnácte roků jsem neviděl, střelnými ranami do hrudi umírali mi šmahem za ohromného zápachu; osobu, jíž otevřena dutina břišní, mohli jsme téměř jistě zapsati do seznamu zemřelých, umírali nám lidé mladí, plní síly, po maličkých ranách, ba i po pouštění žilou, smrt zahubila mi všechny zlámaniny kostní spojené s ranou, skorem všechny amputace.“ Po objevu, který zde zmíním, tento autor, věhlasný chirurg své doby, píše, jak cituje profesor Thomayer: „Změnu za pouhých 7 let - na mé škole je nyní vzduch bez zápachu, nemocní jsou veselí, horečka raná je vzácným jevem, počet nemocných je malý, rozmíšení krve a sněť nemocniční se skorem nevyskytují. Nyní hojí se mně rány hlavy. Otvíráme nářezem břicho, abychom si umožnili rozpoznání, amputace se hojí v desetkrát kratším čase než dříve.“ Na počátku tohoto zlepšení poměrů v medicině – prý vědě, medicině v té době spíše podoby truhlářství, „tohle uřízneme… tady navrtáme díru pro pouštění žilou…“ apd. – stál Maďar Semmelweis, narozený 1818 v Budíně (nyní Budapešť), který po studiích lékařství své doby nastoupil jako porodník na kliniku v r. 1845 v c. k. Vídni.

MUDr. Semmelweis si všiml toho samého, co zde výše zmíněný chirurg Nussbaum a co viděli od dob egyptských lékařů celé katedry a plné vysoké školy lékařů asi 5 000 let. A nic neviděli! Ovšem MUDr. Semmelweis pozoroval a vzal si na pomoc matematiku. Část statistika. Porovnával četnost výskytu hnisavého zánětu dělohy – horečky omladnic – v různých porodnicích oproti domácnostem a v různých letech. Tehdy statistiky vynesly na světlo poznatek, že porody v domácnostech mají asi 10krát menší četnost horečky omladnic oproti 5,4 až 15,8 procent onemocnělých rodiček na klinice v c. k. Vídni. Navíc na oddělení, kde vedli porody lékaři, byla úmrtnost rodiček řádově větší, než tam, co vedly porody porodní asistentky – laici! V tu dobu měla lékařská věda asi 20 různých teorií o příčinách, skeptici tehdejší doby i více! Když zemřel na drobné poranění při pitvě přítel MUDr. Semmelweise, MUDr. Kolletska, pozoroval při jeho pitvě stejné příznaky jako na zemřelých rodičkách. Jiní lékaři na to měli také dost dlouhou dobu – jak víme z dějepisu a bible – již nejméně 5 000 let… Jeho základní myšlenka byla: „Hnilobný proces po poranění při pitvě kolegy je totožný s onemocněním rodiček.“

Zavedl tedy mytí rukou po pitvě v roztoku chlorového vápna. Byl označen za blbce a dokonce blázna. Naopak čeští profesoři ve Vídni Škoda a Rokitanský se však postavili za blbce a blázna Maďara MUDr. Semmelweise. Ten je však vyštván z Vídně do Pešti. Jako vzdělanec, který poznal pravdu, se obrací na vědecké autority své doby. Marně! Skeptici měli vždy pravdu… L. P. 1860 píše první knížku o horečce omladnic. Jeho postoj, hygienu, omývání se desinfekčními prostředky při operacích a porodech, je shrnut prostě: vzkazuje světu, že je každý vrah, kdo nedbá hygieny a antisepse.

Roku 1865 je za to poslán do blázince, kde je umučen, utýrán a do jeho ran vnesena sněť, na kterou umírá. Ale již 12. srpna 1865 anglický chirurg prof. MUDr. John Lister na klinice v Glasgowě četl práci MUDr. Semmelweise, tehdy drženého v blázinci, kde byl zabit(!) – a po řadě pokusů toho dne oznamuje dobré výsledky u užití kyseliny karbolové, fenolu. Tohoto anglického profesora medicíny už nikdo neposílá do blázince, ale naopak se stává prvním lordem lékařského stavu a dožívá se ve všeobecné úctě 85 let… Fakta pro skeptiky: historie jeho objevu je uložena v lékařském muzeu v Londýně. A dokonce je v muzeu celá nemocniční jednotka té doby – jako dokument doby.

A čsl. a česká tradice v duchu zdejším? Kdo přemýšlí a dokonce publikuje výsledky, které se nehodí – šup do blázince, či alespoň ekonomicky škrtnout. Příjmy! Ale k tématu…

*** 

Na závěr mně dovolte shrnutí: Lidé při své letoře nepotřebují mnoho a jsou snadno ve válečném stavu. Ovšem jsou tu síly, které tento jev podporují, a to politickými a ekonomickými cestami. Možná že přednosta c. k. kliniky, profesor lékařství, mluvil se svým kolegou – lékařem a ten vnukl toto rázné řešení: jeho kolega MUDr. Semmelweis je šílenec a chlorové vápno a dezinfekce vůbec škodlivá věc. Vydrželo mu to při jeho misi či misi jeho kolegů 5 000 let… Do L. P. 1865… Za tu dobu držel v rovnováze populaci planety Země – a Semmelweis a pozdější lord MUDr. John Lister mu to zkazili. Pak se vrátil na univezitu v Praze a vychoval nekonečnou řadu vědátorů. Z medicíny přešel na německou část nynější Karlovy university, do matematiky a fyziky, aby se neopakovalo zneužití této racionální vědy. 

Jedním ze žáků tohoto, už v c. k. Rakousku působícím ET-poťouchlíkov, mohl být také pozdější profesor matematiky a fyziky Albert Einstein v Praze 1911 (100let výročí 2011). Ten publikoval řadu svých prací, řádně oceněných, včetně Nobelovy ceny. Ty jsou vykládány, že vše je relativní, že rychlost světla je dogma a že Židé jsou od přírody hodní, chudáci a oběti. Možná je tak jen zakrývána pravda, že po vzniku žádosti o výrobu jaderné pumy a určení její praktické zkoušky právě na bezbranných civilních obyvatelích Japonska, jako židovský aktivista inicioval první jaderné bombardování v moderních dějinách, a tedy katastrofu Hirošimy a také Nagasaki v roce 1945. A únik radioaktivity z rozvalených jaderných reaktorů v síle nyní 4krát větší než Černobyl…

Je možné, že tento tým vyprojektoval původní návrhy levné jaderné elektrárny do poraženého Japonska, typu Fukušima. Je možné, že tento tým iniciátorů s kolegy z vesmíru, a jejich pomocníků získaných skrze Mojžíše v Egyptě a okolních pouštích někdy před 3 500 lety – 100 či 200 let, sem tam, jak učí bible a další svaté knihy a svatí učenci, provádějí nyní velkopokus „elektronka“ v planetárním měřítku: systémy pole antén mohou být obdobou mřížky elektronky či hradel tranzistor, a tedy zesilovač planetární elektřiny zemského dynama a kosmických proudů interakce slunečního větru se zemským magnetismem a toky elektřiny ve vesmíru – naší Galaxii vůbec. To vše zkoumá a provádí v praxi na účet ubohých Japonců, jak efektivně nasměrovat tyto jevy do geologických anomálií. Je to, jako když tajemní vládní úředníci v SSSR, oblažovaném rétorikou perestrojky a glasnosti, dostali nápad – zajistit soběstačnost černobylského reaktoru, jeho el. napájení ze zbytkové setrvačné energie roztočené turbíny a generátoru. V roce 1986 se tento pokus Leninovým pohrobkům nepovedl… Ale elektřinou je nutné šetřit, sluneční elektrárny zakazovat, připojení - škrtat, vodní připravit k celkovému odpojení a stavět hlučné větrníky pro lepší spaní lidí i zvířat v okolí. Holt perestrojka. UFO/ET perestrojka? A kvalitní německé jaderné elektrárny nechat škrtnout z provozu na základě řvaní zkorumpované lůzy… Také Temelín, jiné kontrukce, má vadit…

Nejsem první, kdo toto neuměle shrnul. Na informačním portálu Exopolitika se objevil dokumentární film z Ameriky, který je nutné zvážit. Prosím tento: ……

Je tedy možné, že vidíme řadu akcí lidem nepřátelských ET, mimozemšťanů, nyní útočících na Japonce od Hirošimy 1945 po Fukušimu 2011. A mám věcný důkaz!

Existuje: nedávno se objevilo pozorování pozorného diváka obyčejného Chaplinova filmu. Onoho filmového herce a režiséra, který je brán za velkého komika. Aby bylo jasno. Tedy natočil film Cirkus, kde nějaký jím nafilmovaný procházející člověk na ulici roku 1928 telefonuje. Mobilem. Jde o podvod? Ale film obecně známého filmového komika je tu od roku 1928 – a kolik lidí si toho všimlo? V roce 1928 museli nejprve znát mobil na uchu…

Nyní zmlknu a s úctou před pravdou a poznáním přehraji několik Requiem za mrtvé v Japonsku, za oběti i jaderných vražd od Hirošimy, přes Nagasaki až po Fukušimu. Obětí válek a tajných operací… Naštěstí vše je úředně v pořádku, žádné oběti nejsou, Semelweis umřel na sepsi v blázinci roku 1865 a UFO a ET – ufoni i L. P. 2011 úředně nejsou. A elektřina? To je to, co je v zásuvce (elektroměry dodává celní úřad pro kontrolu a zdanění elektřiny) nebo v těch bateriích, jak TV zajíček furt bubnuje – co mají skoro nekonečně energie… aspoň v reklamě, PR – „realitě“ – VIP? Nebo jen obyčejných slouhů lidem nepřátelských UFOnů – vrahů (ovšem akademicky pomazaných a odekorovaných),  jak upozorňoval celý svět a své kolegy někdy L. P. 1855–1860 už nebohý akademik Semmelweis v c. k. Rakousku?

Miroslav Müller

PS:

Kdo jsou oni VIPové, nejlépe ukazuje sled událostí 11. 3. 2011 na zdejší svátek Anděly po zemětřesení v Japonsku, kde podivně uvažovaná inženýrským záměrem a pak projekčními pracemi GENERAL ELECTRIC v USA okupovaném Japonsku za dlouhá léta postavená jako jedna z mnoha elektrárna Fukušima se po rozžhavení nechlazených jaderných reaktorů jak uranových, tak plutoniového. Vše se stalo jen velkými milíři s radioaktivním kouřem, à la Černobyl. Právě na 1. jarní den 2011 mrak radioaktivity dosáhl úrovně Islandu a nyní je tu a  hostuje v „české“  tragikomedii: že Černobyl byla ta hrozná, bolševická radiaoktivita, jenže tohle je ta hodná, co skoro není… Komunismus a jeho lhaní naruby. Proč asi? To jen na okraj.

Více vidím vhodné pro slovo šéfredaktora, pokud to bude dobré, tak jen znát pravdu „na rovinu“.

A jen další „malé tuzemské requiem – za pravdu“. Vše v jednom balíku událostí, jak jde tuzemský život. Víme, že se zasebevraždil bývalý šéf pražské kriminální policie. Pobodal se nožem: do zad a pak ve sklepě oběsil… Případ je obecně znám, a mnohé velmi moc ukazuje na to, že mafie policejních důstojníků kryje nějakého policejního kolegu, i  vraha dětí. S tím, že to nyní „osud“ shodil na „sebezvražděnéh“  zloděje a úchylného podivína O.T. Nebo Aničku J. dali na vivisekci pánům této planety a jim poddaným? Myslím tím i „starý“ na případ Anežky Hrůzové, zabité někdy 29. 3. 1899, kde vše je zcela, zcela jinak. Kdy Hilsner byl jen zástěrkou a TGM neměl naše současné znalosti, jen svou dobrou vůli. Zatím i za ni to kosmické requiem… Prostě za všechny!

24. 3. 2011

Miroslav Müller

Popisky k obrázkům (shora dolů):

Elektrárna Fukušima

Atomové bombardování Hirošimy 6. 8. 1945

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Super výdělek

(kiktty18, 18. 3. 2013 10:38)

Čau vespolek. Teď se šíří po netu a mezi lidma ojedinělá metoda, jak vydělat peníze - velice snadná na pochopení.. Sama si takto vydělávám už od ledna a je to až neuvěřitelné. Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak mám radost ze snadno vydělaných kaček. Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz