Jdi na obsah Jdi na menu
 


Richard, Einstein, Nobel a Václav Havel... - Miroslav Müller

27. 1. 2011

Na počátku bylo slovo…

Ano. Takto začíná známá „karlovská“ přednáška Václava Havla při udílení Ceny Karla Velikého. Václav Havel ve svém projevu k udělení této ceny uvádí, že takto začíná Bible. O vztahu tehdejšího papeže Jana Pavla II. a Václava Havla je mnoho známo, ale zásadní studii, že Václav Havel přednesl v úvaze o slově nesmysl, že takto začíná Bible, jsem nenalezl. Je to příklad obecně akceptované lži, jen když ji přednáší – potentát! Jediný, kdo již 17. 5. 1990 s kolegou, politickým vězněm Ladislavem Struskou, také politický vězeň, celkem 19 let v komunistických kriminálech vězněný Miroslav Dolejší, formoval otevřený dopis Václavu Havlovi.

Když to řeknu svými slovy, lidově, velmoci se dohodly na bázi beztrestnosti zločinů komunismu a komunistů osobně pod taktovkou připravené, globální, světovládné vlády. Vrána vráně oči nevyklove. Či vrána k vráně sedá. Po dvaceti letech studia tohoto problému lze doplnit, že tato vláda má řadu stupňů: viditelné složky – politiky, policejní a vojenské složky, bankéře a finančníky, pak tajné spolky, jako zednáře či různé kluby, tajné organizace, jdoucí napříč tímto vším, až po skutečné šéfy – pár rodin, které si koupily planetu Zemi. A nahoře pak koalice a nepřátelské tábory mimozemšťanů, ET. Ti působí především na ovlivňování psychiky, zejména mas. Reklama, PR. Veřejnost, masy, pak akceptují takové nesmysly, například že slova „Na počátku bylo slovo...“ stojí na počátku Bible, a ještě tomu tleskají a dávají za to medaile a ceny! I když každý si může Bibli prolistovat a zjistit, že tak začíná Jan (= autor čtvrtého evangelia – pozn. red.). Když prý oficiálně „mimozemšťané nejsou“, je to jen projev hlouposti a nevzdělanosti? Ale za co jsou potom ty medaile panu Havlovi? Zešíleli potentáti? Nebo jsou skutečně pod psychologickým ovlivněním ET, mimozemšťanů? Udělejte si názor sami!

Zatím pro konec roku 2010 mohu shrnout: Nobelův výbor pro udělování Nobelovy ceny za chemii, fyziku i medicínu Václava Havla nezařadil mezi hodné ocenění. Také literární vědci a badatelé o věci míru a války – ne. Václav Havel za celou dobu svého veřejného působení nedostal žádnou Nobelovu cenu, natož míru. Cenu za válku, za rozbití vlastního státu, Československa, kterému přísahal, navíc jako prezident a vrchní velitel vojsk (!), Nobelova nadace neuděluje. Dne 10. 12. 2010, na Den lidských práv, pro Havla Nobelova cena není!

Připomeňme si rodinu Nobelů, významných průmyslníků Skandinávie, severu. Dá se říci, že tato rodina byla „továrnou“ na patenty a vynálezy a zlepšováky. Do dějin se zapsala také pracemi o bádání okolo trinitrátu glycerinu, nitroglycerinu, výborného léčiva. A také silné průmyslové výbušniny, která – ač rodem ze severu – nemá ráda zimu, mráz ani hrubé zacházení! Tuto citlivost samotného nitroglycerinu odstranil právě A. Nobel nasátím do vhodného porézního materiálu, tehdy do přírodní křemeliny. Na světě byl dynamit, tovární značky Nobel… Látka pro stavebnictví. Látka, bez níž by stavba silnic, železnic a tunelů a mnoha dalších staveb nebyla možná. Také války a vojenské akce. Milionům lidí tento vynález život ulehčil, stejnému počtu zmrzačil existenci, či vzal život. Svědomí Alfrédu Nobelovi velelo opřít se zlu válek, a proto založil svou nadaci. Jako podporu bádání – pro mír!

S dynamitem, tedy dílem A. Nobela souvisí i první jméno v titulu tohoto článku – „Richard“. Tam jsem skončil svij exkurs do hledání stop vlivu ET zde, na Zemi, v textu nazvaném „Divide ET impera!“ k 5. 6. 2010 (viz SN č. 4/2010, str. 6-7).

Richard, jako podzemní objekt c) k dolu, podzemnímu lomu na vápenec u Litoměřic, je původně dílo světa užití dynamitu i reality světa A. Nobela a dějů války a míru. Triumfů vědy i bídy a utrpení dělníků a pracovníků zbrojovek. Václav Havel, jako politik a prezident ČSSR, ČSFR a ČR, poslal tuto epochu dějin do zapomnění. Připomeňme si ji tedy a hledejme klíčové uzly historie, kde se jeví vliv „úředně neexistujících“ ET, mimozemšťanů. Budu se držet klasického, historického kalendáře a zdůrazním události dvojice dvou dvojkových dat, vzdálených jeden měsíc: 2. 7., 2. 8. a 2. 9. Nejdůležitější po naši současnost, která ji změnila zcela prokazatelně, je datum 2. 8. 1939. kdy Albert Einstein, Leo Szilard a Eugene Wiener, židovské špičky vědy, píší známý dopis Franklinu Delano Rooseveltovi, prezidentu USA a židovskému aktivistovi, o nutnosti zahájit práce USA na atomové bombě. Po válce pak Einstein hořce litoval tohoto dopisu a odmítl vstoupit do politiky: do nabízené role prezidenta Státu Izrael. Byli tito Židé ovlivněni svými pěstouny – ET?

K záhadám Richardu jsem připojil likvidaci jeho pracovníků – otroků III. říše, kteří v počtu asi 7000 osob pracovali, byli registrováni a bylo jim poskytováno ubohé živobytí. Do 15. 3. 1945. Již 17. 3. 1945 neexistují. Zatím byl nalezen jen popel z cca 5000 naráz zpopelněných dělníků, zejména z okupované Francie, vysypaných jako popel, někdy na konci března nebo na počátku dubna 1945 do výkopu. A nalezených při stavbě železniční přeložky, jak opakuji.

Einstein a další židovští vědci varovali židovské politiky v USA, že režim A. Hitlera vyvíjí atomovou zbraň. Při tom vědci drží mezi sebou a dobře vědí, že zbrojní program III. říše preferoval atomové motory pro ponorky, lodě, letadla apod. a pro výrobu.

Robert Jung a další seriózní autoři našli po válce pravdu: němečtí vědci, převážně Nežidé, preferovali skutečně vývoj motorů, pohonného zdroje – atomového reaktoru. Jasně se angažovali ve vývoji v experimentech s využitím jaderné energie pro pohon válečných strojů a zařízení! Uranové bomby vyvíjelo dvě: Uran-bombe a Uranium-bombe. Ze seriózních pramenů je známo, že rozumní vědci v nacistickém Německu, III. říši, Židé i Nežidé, členové nacistické strany i nestraníci vývoj jaderné zbraně bagatelizovali, utlumovali. Mnozí i kvalifikovaně brzdili, možná vlastně sabotovali!  Při zkouškách těchto zbraní šlo o něco podobného jaderné, uranové pumě, ale chovalo se to jinak. Piloti a svědci udávají obrovsky silné, modré světlo, nikoli oslepující bílé světlo jako od Einsteinova „dárku“ Japoncům v Hirošimě a Nagasaki. (Když 2. 9. 1945 skončila 2. světová válka; ecce: dvojkové datum!) Abychom byli přesní: 2. 8. 1945 bylo jedno z navržených dat shození americké jaderné pumy na Japonsko, ale pak se tak stalo 6. a 9. 8. 1945 – na Hirošimu a Nagasaki.

Einstein dobře věděl, že německá věda potlačuje bádání okolo uranové pumy ve prospěch pohonné jednotky. Hitler sám pověřoval stejnými úkoly různé složky státu, který řídil. Říšské ministerstvo vědy, školství a osvěty vytvořilo pod řízením profesora Abrahama Essau skupinu pro vojenské využití jaderné fyziky. Například 29. 4. 1939 svolává tajnou vědeckou konferenci právě na téma využití jaderné reakce pro pohon motorů. Za účasti Armádního zbrojního úřadu, HWA (Heereswaffenamt); mezi účastníky byl i prof. George Joos. Z této iniciativy HWA pokračuje vývoj pod vedením Kurta Diebnera. Důkazem je článek spolupracovníka prof. Hahna z července 1939 v časopise Naturwissenschaften s názvem „Je technické využití atomového jádra možné?“. Dne 26. 9. 1939 Armádní zbrojní úřad (HWA) III. říše svolal jednání o Uranovém projektu, na němž byli přítomni velikáni vědy a techniky, jako např. Walther Both (Nobelova cena 1954), Hans Geiger, Paul Harteck, Kurt Diebner, Erich Bagge, S. Flügge. Spolupracovali tam také Werner Heisenberg (Nobelova cena 1932), Carl F. von Weizsäcker, který r. 1940 objevil 94. prvek – plutonium. Programu vývoje jaderné techniky jak pohonu, tak uvažované jaderné zbraně, se zúčastnilo velké množství dalších vědců a techniků. Proč zajistili její neužití? Odpovědi máme ze současné doby!

O prázdninách 2010 se objevuje v tiskových agenturách smutné konstatování pravdy: analýzou DNA 39 žijících příbuzných z rodiny Adolfa Hitlera je zjištěno asi ¼ židovských genů vzácných afrických černých Židů – Falašů… A i okolí A. Hitlera bylo židovské, měl řadu židovských přátel, milenek, ochránců, jako SS E. Maurice, spolupracovníků. Známá je židovská kniha po převratu 1989: „40 000 židovských důstojníků ve Wehrmachtu“. Kolik jich bylo v SS polarizovaných? Sám Adolf Eichmann byl ze židovské rodiny a pronásledován později Izraelem, unesen, mučen, vyslýchán a Izraeli oběšen… Sám Goering často veřejně hulákal, že on rozhoduje, kdo je Žid a kdo ne, a tak „přikryl“ mnoho Židů v Luftwaffe a dokonce jeho přízeň pracovala pro špionáž SSSR jako skupina Rudá kapela. O tom, zda to byl „doběh“ spojeneckých dohod III. říše se SSSR, se zatím jen spekuluje.

Vědci III. říše toto vše znali a preferovali tradiční křesťanské pojetí civilizace než židovské vize III. tisícileté říše à la kniha Daniel z Bible. Ovšem jako vlastenci pracovali ve zbrojním průmyslu své země. Celkový náskok Němců na počátku války byl od několika let až po rozpětí 5-10 let technického vývoje. Někde i dál. To, co bylo instalováno v podzemní továrně Richard, bylo něco, co dodnes není v nabídce firem!

Nyní mohu splnit slib z názvu o zrcadlení pravdy a lži okolo podzemní továrny Richard u Litoměřic na jménech Einsteina, iniciátora shození jaderné pumy a otce jaderného zastrašování. A pokračovatele světa válek a ničení, ovšem pod sametovým řečněním, byť nesmyslů, jako v případě Havlovy přednášky „Slovo o slově“ a světě mužů, bojovníků za lepší svět, techniků, vědců, vynálezců. Vědomých si dobrodiní síly techniky a její schopnosti: ničit a vraždit. A svědomí. Za svobody řešit dobro a mírové využití techniky. Za nesvobody, třeba současné finanční a škrtací diktatury, či jako za židovské diktatury určité frakce Židů v nacistickém Německu proti jiné části Židů, zejména pokřtěných, tedy křesťanů, kde smutným příkladem je katolická jeptiška ze židovské rodiny Edita Steinová, prohlášená za svatou, se musí každý rozhodnout před svým svědomím. Být zabit jako Edita Steinová, škrtnut, nebo jásat s režimem.

Na počátku jsem slíbil zastavit se u dvojkových dat. Tedy: 2. 8. 1914 se Německo přidává k válce c. k. Rakouska proti Srbsku, kterému poskytuje pomoc Rusko. Dne 2. 8. 1914 se staví Německo po bok c. k. Rakouska proti Srbsku, Rusku a spojenecké Francii; ani Anglie nezůstane pozadu a vstupuje do války proti Trojspolku. Tak vypadal začátek I. světové války. Dopis z 2. 8. 1939 A. Einsteina a jeho kolegů prezidentu USA nese o 25 let později tuto válečnou metlu světových válek dál, pro budoucí války.

A den 2. 7.? Obecně: jedná se o den UFO a asi „UFONŮ“, ET. Na paměť dopravní nehody z 2. 7. 1947 z Roswellu, kde došlo k několika haváriím UFO. Podle pomalu prosakujících informací už v květnu, červnu i červenci 1947. Místa havárií se kryjí s rozmístěním letky strategických bombardérů USA, které svrhly jaderné pumy na Hirošimu a Nagasaki a byly v provozu na počátku „studené války“, po roce 1945. A dále: v Novém Mexiku byly testovací prostory pro další leteckou techniku a ukořistěné německé rakety a další vojenskou techniku III. říše. Nezapomeňme na 16. 7. 1945 – výbuch první jaderné pumy v USA, jak je oficiálně publikováno. „Kousek“ od Roswellu.

A trochu šokující pravdy na závěr: Hledači pravdy již publikovali prapodivné souvislosti sladkého řečnění prý „Plejáďanů“, samé sametové ťu, ťu, ťu – „pravda a láska zvítězí“ – a pak vzápětí rozvrat, bída, zmar, škrt a smrt. A spojnice Einstein – Havel tak nabývá důležitosti pro další zkoumání.

9. 12. 2010

Miroslav Müller

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

The Mittelwerk/Mittelbau/Camp Dora -A-4 Special Committee

(Albert Speer, German Armaments Minister,, 20. 6. 2014 18:45)

http://www.v2rocket.com/start/chapters/mittel.html
The name Mittelbau refers to a complex of factories, storage depots, facilities and prisoner camps, some underground, that were used from August, 1943 until April, 1945 to manufacture and test the V-2 rocket near Nordhausen in central Germany. The main V-2 assembly line was located in an underground factory called Mittelwerk that was excavated beneath Kohnstein Mountain, about 2 km southwest of the town of Neidersachswerfen. The Dora concentration camp (later called Mittelbau KZ), where most of the Mittelwerk workers were imprisoned, was located on the southwest edge of the Kohnstein, near the southern portals of Mittelwerk tunnels A and B.
This chapter explains the history of the Mittelbau complex, the organization of the underground Mittelwerk V-2 assembly plant, and how the V-2 assembly line functioned. It also describes the discovery of the plant by the Americans and their race to remove V-2 parts, people, and papers to the United States.
Immediately after the war, while America was building its own rocket program on the foundations of German technology, the horrible reality of slave labor used during V-2 production was concealed from the public. Only in the past 10 years, as prisoners’ histories have been published, have we begun to understand more. Estimates put the number of prisoners used by the Germans for V-2 production at - Mittelbau at more than 60,000. Over 25,000 of these were killed either by beatings, starvation, and sickness in the complex, or by the brutal efforts of the SS to relocate them before the Americans arrived in April, 1945. We now know that many of the most shocking “concentration camp pictures” that are seared into our common consciousness from this era were taken by U.S. troops as they entered the Mittelbau camps.
Many of us are impressed by the technical achievement of building so many complex new weapons so rapidly under such harsh conditions. As we mull over this achievement, however, we must never forget the scope of the human sacrifice made for each piece and part disgorged from these workshops.
References
Beon, Yves, Planet Dora (English translation), Westview Press, Boulder, CO, 1997.
Grop, Dorit, Aussenkommando LAURA (in German), Westkreutz-Verlag, Berlin/Bonn, 1999.
Le Manier, Yves and Sellier, Andre, Images de Dora, Centre d’histoire de la Guerre et Des Fusees, La Coupole (99).
Michel, Jean, Dora (English translation) , Holt, Reinhart and Winston, New York, 1979.
McGovern, James, Crossbow and Overcast, Hutchinson & Co., London, 1964.
Ministry of Supply, Report on Operation “BACKFIRE”, The War Office, London, 1946.
Neufeld, Michael J., The Rocket and the Reich, Free Press, New York, 1995.
Reuter, Claus, The V-2 and the Russian and American Rocket Program, German Canadian Museum of Applied History.
Sellier, Andre, Histoire du camp de dora (in French), Editions la decouverte, Paris, 1998.
Wagner, Jens-Christian, Produktion des Todes. Das KZ Mittelbau Dora (in German), Wallstein Verlag, Göttingen:, 2001
After the Battle, Issue 101, Battle of Britain International, Ltd., 1988.

http://www.buchenwald.de/896/
http://www.dora.de/896/
05.06.2014
Tagung "Mittelbau-Dora und Peenemünde im Film"
Zur medialen Repräsentation und Rezeption der nationalsozialistischen V-Waffen-Rüstung im Spannungsfeld des Kalten Krieges - KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, 20. - 21. Juni 2014


Hitlerova A-bomba? (06.08.2013)

(historik, 20. 6. 2014 18:25)

(1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_262
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_162
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_163
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Zielger%C3%A4t_1229
(5) http://cs.wikipedia.org/wiki/V-1
(6) http://cs.wikipedia.org/wiki/V-2_%28raketa%29
(7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229
(8) http://en.wikipedia.org/wiki/Lippisch_P.13a
(9) http://en.wikipedia.org/wiki/DFS_228
(10) http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_P.1101
(11) http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_X-5
(12) http://en.wikipedia.org/wiki/Arado_E.555
(13) http://en.wikipedia.org/wiki/Silbervogel
(14) http://cs.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P._1000_Ratte
(15) http://en.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P._1500_Monster
(16) http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/13587
(17) http://www.prinzeugen.com/V2.htm

Pokračování


Související články:
Hledání jaderných zbraní Třetí říše (27.05.2014)
Dosť ! (08.05.2014)
Hitlerova A-bomba? (06.08.2013)
Jediný doložený nacistický letoun s kruhovým křídlem (22.06.2013)
Wunderwaffen: Nacistické tajné zbraně? (3) (28.02.2013)
Wunderwaffen: Nacistické tajné zbraně? (2) (25.02.2013)
Jak to bylo s nacistickými ponorkami v Argentině (15.12.2012)
Kde se berou fantazie o nacistických létajících discích (3) (12.12.2012)
Kde se berou fantazie o nacistických létajících discích (2) (08.12.2012)
Kde se berou fantazie o nacistických létajících discích (1) (04.12.2012)
Tajemství podzemních továren (11.10.2012)
Právě vyšlo: Největší tajemství Třetí říše (19.09.2012)
Kde sa zobrali nacistické lietajúce taniere? (22.08.2012)
Věděl Stalin, že má Hitler létající talíř? (4) (10.04.2012)
Věděl Stalin, že má Hitler létající talíř? (3) (05.04.2012)
Věděl Stalin, že má Hitler létající talíř? (2) (02.04.2012)
Věděl Stalin, že má Hitler létající talíř? (1) (31.03.2012)
Případ štěchovického archivu (14.03.2012)
Neznámé létající stroje nad Prahou (15.03.2008)
Neznámé létající stroje nad Prahou (13.08.2005)
Jak jsme viděli nejtajnější z tajných zbraní Třetí říše (15.11.2004)

bloger.com

(Vladimír, 18. 2. 2011 12:43)

Už jsem zažil hodně bláznivin v UFO literatuře, ale že by v tak utajované věci, jako je Roswell nechali mimozemšťana v jakémsi bunkru se snadným přístupem a hlídaným jedním nespolehlivým vojákem s možností jeho přístupu k hlídanému, to už je trochu silné kafe, to už s námi mlátíte o zem. Je smutné, že to mnozí přijímají jako fakt. Stejně, jako v jiném příspěvku bajku o tom, že někoho vytáhli z hospody, odvezli jej vrtulníkem kamsi, kde byl seznámen se super utajovanými fakty! Prosil bych o trochu soudnosti a korektnosti, alespoň v dalším šíření takových nesmyslů. Chce-li se někdo zviditelnit, má na to možnost v soutěžích talentmanie. Otázka budoucnosti naší země je na to příliš vážná, než aby z ní byl dělán kabaret!

Re: bloger.com a další

(Muller , 22. 2. 2011 14:28)

Vážení,
vážím si ohlasů neznámých anonymů, i těch jako Pro pochybovače(Jan Pospíšil, 15. 2. 2011 20:53)či soukromého sdělení letitého autora Svobodných novin ing. Vladimíra Veselého, zístupce šéfredaktora SN, který dávno našel odvahu jako první mezi prvními psát okolo okotázek exopoltiky, tedy činnosti ET, mimozemšťanů v "pozemské" politice.
http://www.volny.cz/ingvesely/Bohove.htm
Noví Bohové na nebesích(Příchod UFO-věku)19.2.2009
Zdravím Muller

reporters Woodward and Bernstein from uncovering the Watergate conspiracy:

(cufos, 20. 6. 2014 18:18)

http://www.cufos.org/Roswell_fs1.html
...
At first the Army command at Roswell issued a press release announcing it had recovered a "flying disk," as UFOs were then called. This press release was retracted, and further press coverage restricted. At a press conference in Fort Worth, the Army explained that the intelligence officer and others at Roswell had misidentified the debris, which was, in fact, the remains of a downed balloon with a metallic radar reflector attached, and not a UFO. Public interest faded, and the Roswell event became a part of UFO folklore, with most ufologists accepting the official government version of the story.

It was not until the late 1970s, with Jesse Marcel's decision to comment publicly on the strange material and other aspects of the Roswell event, that the UFO crash story was revived. Since that time, new evidence indicates the weather balloon explanation was part of an elaborate government coverup, and in fact, the original report of a recovered flying disk was probably true. Investigations into the UFO crash story continue with the goal of pressuring the United States government to end the coverup and to reveal to the American public what actually crashed on the New Mexican desert that night in July 1947.
http://www.cufos.org/Roswell_fs1.html
ROSWELL: 52 YEARS OF UNANSWERED QUESTIONS
By Donald R. Schmitt & Thomas J. Carey
How could such a monumental event as a UFO crash in 1947 be kept a secret so long? Surely the real story would have leaked before now, as has seemingly happened to every government secret in the past 25 years. President Nixon himself, with all his powers and resources, wasn’t able to prevent reporters Woodward and Bernstein from uncovering the Watergate conspiracy.

Secrets surely do leak, but some secrets don’t for long periods of time. Consider these instances:

The F-117 Stealth fighter was developed in secret and was flying for almost a decade while the public was told the aircraft was still on the drawing board.
Project Ultra, the Allied World War II project that allowed us to break the codes of the Germans and thereby hasten their defeat, was a secret for 30 years until revealed in the 1970s.
Radiation experiments by the U.S. government on their own personnel during and after WWII were kept secret until the last five years.
Only recently have the numerous military accidental deaths from nuclear devices been disclosed, not because of a desire by the government to admit the truth, but because of the dedicated probing of civilian organizations.
Mind-control experiments by the CIA on unsuspecting citizens 30 years ago were kept secret until the past few years.
Charles B. Moore of Project Mogul fame never knew the name of the secret project he was working on until 1992!

Znáte?

(NORA, 28. 3. 2013 11:55)

Čau všichi. Mezi čtenáři se právě šíří nová forma přivýdělku, velice snadná na pochopení! Sama si takto vydělávám už od ledna a je to naprosto super :-) Milionářka přes noc se ze mě sice nestala, ale i tak jsem vděčná za každé přilepšení. Více info na www.Cervena-Cerna.cz

Pro pochybovače

(Jan Pospíšil, 15. 2. 2011 20:53)

15.2.2011 dnes k Večeru jsem telefonicky hovořil s autorem článku panem Müllerem a dověděl se, že někteří lidé pochybují o existenci moji osoby a domnívají se, že si pan Müller píše komentáře ke svému článku sám... Takže vážení - tady je odkaz na můj internetový profil: http://profil.lide.cz/jp11/profil/
-kde se dozvíte o mě více, též mě můžete napsat na e-mail: jp11@seznam.cz a konečně pokud by někdo opravdu pochyboval o moji existenci - je možné se se mnou sejít po dohodě i osobně v některé z Pražských kaváren nebo restauracích.

K článku pana Müllera

(Jan Pospíšil, 14. 2. 2011 16:24)

Myslím, že nelze nic vytknout - ANO, pan Müller má osobytí přístup k problematice Mimozemských civilizací, Záhadám i Politice a jeho schopnost kombinovat určité dějové skutečnosti a osoby s vlivem Mimozemšťanů, které vtipně pro Naši bežnou společnost nazývá ET mohou na Skeptiky (a další méně cenná Individua) působyt poněkud Paranoidně nebo Fantaskně - ale jak sem si sám ověřil mimo jiné i s osobního setkání: autor článku je velice iteligentní člověk -vědec a badatel a většinu toho co píše podkládá i fakty: Datumy, jmény osob i míst -které čerpá z dostupných zdrojů Nám všem.

Vliv UFO v První a Druhé světové válce

(Jan Pospíšil, 14. 2. 2011 15:39)

Tak Já osobně si všeobecně myslím, že Mimozemšťané nebo jejich technologie měli vliv na První i Druhou světovou válku... Některým lidem to možná přijde šílené, ale kdo viděl všechny filmové komedie "Návrat do budoucnosti 1 až 3" tak si vlastně sám pro sebe může říct: VŠECHNO JE MOŽNÉ! stačí, když s pomocí stroje času cestují: PRIMITIVOVÉ, NÁCKOVÉ, VÁLEČNÍCI A TI CO HRABOU PENÍZE. Kdysi dávno jsem četl v časopise Astro něco o jakýchsi Temporalnautech a pár let na to se následně dozvídal v Diskusním klubu s tématikou Mimozemské civilizace i o projektech jako je Darpa, Montak, apod. které jsou skrytě financovány a známy jen VRCHNÍM POTENTÁTŮM mající styky snad se samotným SATANEM o Mimozemských civilizací nemluvě.

blogger.com

(Lockheed - Skunk Works, 4. 2. 2011 19:36)

03.02.2011 18:09

Mimozemské UFO je skutečné – připustil počítačový specialista Air Force Spojených států na své smrtelné posteli

Po Benu Richovi, bývalém řediteli z koncernu Lockheed - Skunk Works, po Paulu Epleyovi, vrchním rotném ze Severní Karolíny, který umírá na rakovinu, a dále po Stanleym Fulhamovi, bývalém kapitánovi kanadského letectva, důstojníkovi NORAD, přichází nyní se svou výpovědí další bývalý zasvěcenec William Pawelec, který na smrtelné posteli učinil přiznání v rozhovoru, kdy řekl: "Mimozemské UFO a mimozemské návštěvy a jejich lodě jsou skutečné.“

Ben Rich viz: http://www.exopolitika.cz/news/dalsi-priznani-na-smrtelne-posteli-ben-rich-mimozemstane-existuji/

Paul Epley viz: http://www.exopolitika.cz/news/umirajici-vojak-pripousti-ze-videl-mimozemstana-z-roswellu/

Stanley Fulham viz: http://www.exopolitika.cz/news/pozorovani-ufo-predpovezeno-na-leden-2011-nad-moskvou-a-londynem-/

William Pawelec byl počítačovým operačním a programátorovým specialistou u Air Force v USA a s mnoha pověřeními ohledně bezpečnostních technologií a přístupových kontrolních systémů.

V roce 2001 poskytl rozhovor Dr. Stevenu Greerovi ještě před vystoupením v Národním tiskovém klubu a požádal, aby jeho výpověď nebyla zveřejněna dříve než po jeho smrti.
William Pawelec zemřel 22. května 2007 a my jsme v prosinci 2010 obdrželi povolení uveřejnit jeho svědectví.

V rozhovoru mluvil o podzemních základnách, o implantování mikročipů, o zmrzlých CO2/dusíkových projektilech, o čtyřech paralelních vládních světech, o lodích, ve kterých nás navštěvují mimozemšťané a o tom, že operace na základě černého rozpočtu jsou realitou.

Na YouTube je videozáznam, kde v 46. minutě mluví o tom, jak ,,oni“ používají rakovinu k tomu, aby zabíjeli informátory. V tomto smyslu bychom rádi informovali čtenáře, že Ben Rich bývalý ředitel koncernu Lockheed, Skunk Works také zemřel na rakovinu poté, co přiznal, že mimozemská UFO jsou reálná. Také Stanley Fulham, důstojník NORAD poté, co zveřejnil své předpovědi o tom, že se mimozemšťané objeví nad New Yorkem a další, zemřel na rakovinu.


Když reagoval na výše uvedené video na YouTube uživatel Matthew Kcarty, řekl: "K ovlivnění případných změn v naší vládě a nebo v dalších vládách světa, posílejte e-maily, volejte a posílejte odkazy na vaše zástupce. Není dobré, když se budete o těchto věcech sami dozvídat a pak s tím nic neuděláte."


Tato informace není nová, ale Pawelec je jeden z mnoha jedinců, kteří podávají věrohodný důkaz o existenci čtyř negativních skupin, které ovládají svět a mají plán, abychom my „slepé ovce“ umírali na rakovinu z naší otrávené stravy a vody a z vodovodů a ostatního pronikání do biologických zdrojů.Překlad: Karel Rašín

Zdroj http://www.ufo-blogger.com/2010/12/extraterrestrial-ufo-are-real-us-air.html

o utajovaní...

(kritik, 4. 2. 2011 19:31)

03.02.2011 18:07

Zpráva skupiny české exopolitiky:

v ČR nebyly nikdy vedeny svazky UFO, nebo je to stále přísně utajováno
....

2. Druhým příkladem může být zvláštní dopis: bývalý vojenský důstojník se obrátil v roce 2006 na známou ufologickou skupinu v ČR se svým svědectvím, v němž popisoval událost u příležitosti své vojenské služby v 80-tých letech. Napsal, že byl přítomen při jedné oslavě, kde se jiný vysoce postavený vojenský důstojník opil a vyprávěl, co se mu stalo před několika dny. Tvrdil, že pro něj náhle přiletěla speciální vojenská helikoptéra a tajně ho odvezla do hlavního štábu, aniž by věděl, o co jde. Tam byl seznámen s dokumenty o celosvětovém pozorování UFO. Bylo jim řečeno, že existuje několik mimozemských ras, které monitorují nebo navštěvují Zemi. Byly jim ukázány filmy, fotografie a mnoho dalších materiálů týkajících se UFO.Závěr

Úvahy nás vedou ke dvěma předpokládaným závěrům:

1. V Československé/České republice se skutečně žádné oficiální dokumenty ohledně pozorování UFO nevedly. Tento šlendrián je unikátní snad na celém světě. Takovýto přístup by byl velmi nezodpovědný, jednalo by se o hazardování s životy obyvatelstva.

2. V Československé/České republice existovala/existuje přísně utajovaná skupina uvnitř armády, která se zabývá jevy UFO a mimozemskými civilizacemi a jejíž existence je známa jen úzké skupině lidí. Možná o ní není informován ani armádní generál, velitel protivzdušných sil, ani ministr obrany. Nebo je snad vyčleněn speciální útvar uvnitř Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI- zpravodajská služba České republiky), který se tím zabývá v utajeném režimu.

Za Skupinu české exopolitiky

Karel Rašín