Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sedmdesátiny PhDr. Josefa Dolejšího – Martin Jílek

29. 8. 2012

 

josef-dolejsi.jpgPřed sedmdesáti lety, 31. 7. 1942, v den liturgického svátku sv. Ignáce z Loyoly, na den přesně 3 roky po likvidaci čs. branné moci, se ve Velkém Přítočně u Kladna narodil PhDr. Josef Dolejší. Ten den Němci převáželi vynikajícího českého vlastence, faráře Františka Bernarda Vaňka, z Terezína do Dachau a v Praze se s velkým úspěchem promítala premiéra Fričova Valentýna Dobrotivého. Málokdo tušil, že po skončení válečných absurdit brzy nadejde období neméně zběsilé, které krutě zasáhne do života celé Josefovy rodiny, zejména pak jeho staršího bratra Miroslava). Nebylo to jednoduché období pro dospívání, a jak už je to zařízeno, čím těžší podmínky, tím těžší životní zkoušky, jež jen málo lidí dokáže se ctí ustát. Z těch, kteří obstojí, se pak, dokáží-li zároveň přežít, rekrutují ti nejlepší z nás. Jedním z těch vzácných lidí je bezpochyby i dnešní oslavenec.

Rád bych zde při příležitosti tak významného jubilea alespoň stručně nastínil dílo tohoto impozantního muže, které za sebou po cestě zanechává tak jaksi mimochodem, bez červených koberečků a velkých fanfár, jež by si svými schopnostmi, vědomostmi, inteligencí i charismatem dokázal snadno vydobýt. Škemrání o pocty však náleží jiným, mysliteli přísluší studium (celoživotní), práce (nezištná) a hledání moudrosti (opravdové).

Dr. Dolejší vystudoval metalurgii a posléze filozofii na FF UK v Praze. Celý život se věnuje pedagogické práci (od r. 1989 ve vedoucích pozicích), historickým vědám a samozřejmě publikační činnosti. Jeho záběr má neskutečnou šíři – prof. Dolejší si je zcela vědom, že vše souvisí se vším a skutečně hluboké poznání musí být vždy komplexní.

V knižní tvorbě najdeme díla s vojenskou tématikou, např. Marines (1999), Pod císařským praporem (2003; spolu s Ing. J. Fučíkem, PhDr. P. Havlem, PhDr. J. Pernesem, RNDr. J. Koláčným ad.), či Husité (2009; spolu s L. Křížkem).

Významná jsou též díla místopisná, kromě Kladenska a zejména Přítočna jako takového (Velké Přítočno 1306–2006 či Duch místa: Průsečíky času z r. 1997) jej zaujalo např. Náchodsko (Krajinou putující hvězdy; 2001), tedy krajiny velmi kulturní, člověkem exploatované, plné příběhů, s půvabem ne zrovna prvoplánovým, zato hlubším, náročnějším na odhalení. Vedle faktografické znalosti a tvrdých dat klade J. D. důraz především na vnímání a chápání bazálních existenčních vztahů a nadčasových principů, které rád zachycuje, zejména tam, kde nejsou snadno patrné, což v jeho díle vytváří mocný jednotící prvek. Příznačný je tak i jeho zájem o disciplíny, které se soustředí na hledání esence: alchymii, hermetismus či symboliku v nejširším slova smyslu (Alchymistické zahrady Čech, 2002; Skryté symboly pražských zahrad, 2003); slabost má mj. i pro magický realismus.

Nelze nezmínit také knihy s církevní tématikou Duch smaragdového kříže (2003) o řádu sv. Lazara a Rytíři a dámy papežských řádů (2007) se zaměřením na české nositele. Byť jde o jasnou literaturu faktu, znovu je typický myšlenkový přesah s důrazem na podstatu věcí.

Bezpočet odborných materiálů byl publikován rovněž časopisecky v mnoha periodikách a sbornících. Namátkou: Castellologica Bohemica (zaměřeno především na historická opevnění), Zpravodaj Klubu vojenské historie, Střelecká revue, Vivat Hussar, Genealogické a heraldické informace, Listy z Unhošťska, Kladenské noviny, LOGOS ad., z elektronických odborných periodik lze zmínit mj. web Militaria.cz či stránky Spolku evropských bojových umění. Rozsah témat je opět obrovský: od chladných zbraní přes střelné, od husitství po církevní řády, od genealogie místní šlechty po esoterní otázky, od japonských samurajů po kozáky (postupně narůstající dílo o kozácích v našich zemích je skutečně jedinečné)…

Kromě odborných statí je pan doktor autorem mnoha článků sociálně–kritických, satirických i prognostických, bystře reflektujících místní i globální dění. Publikovány byly mj. nezávislými periodiky, jako jsou Svobodné noviny, Svědomí, Národní listy, Náchodský nečas aj. Kromě výjimečné znalosti geopolitických souvislostí, mocenských vztahů, skrytých hybatelů a samozřejmě brilantní analyticko–syntetické schopnosti se zde jako autor vyznačuje břitkým humorem, sžíravou ironií a – v kontrastu s nesmírně milým osobním vystupováním, vlídností a gentlemanstvím – taktéž místy až odzbrojující nekorektností („…vyzývavý prekopulační jekot luxusních matrací našich ‚selfmademanů‘…“).

Roky byl J. D. členem Arms and Armour Society v Londýně a spolupracovníkem Musée International des Hussards v Tarbes. Dlouho předsedal sekci chladných zbraní Klubu vojenské historie. Je významným členem sekce japonského meče Česko–japonské společnosti v Praze (zde si dovolím malou citaci z osobní korespondence: „…Jde mi na sedmdesátku a i když si občas cvičím katy z iaidó, už to není jako ve dvaceti…“ – co dodat?) a 1. zástupcem atamana Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska. Každou chvíli přednáší o všech možných historických, ale i jiných tématech, výčet míst je nad možnosti tohoto článku. Spolupracuje na každoroční dobročinné akci Kladenská veverka svých přáte, manželů Povondrových (Přemysl Povondra je známý výtvarník), která si klade za cíl podporovat mladé umělce. A takto by se dalo pokračovat dál a dál…

Zajímavou kapitolou je také působení Dr. Dolejšího v maltézském řádu. Po r. 1989 byli spolu s prof. Hugem Rokytou a Jaromírem svobodným pánem Hrubým z Gelenj řádovou vládou v Římě pověřeni, jako Rada Českého velkopřevorství, náročnou reorganizací celé instituce a přípravou návštěvy papeže Jana Pavla II. V letech 1989 až 1992 J. D. působil jako sekretář Českého velkopřevorství téhož řádu v Praze. Již v roce 1987 se stal držitelem záslužného kříže Pro Merito Melitense Suverénního rytířského řádu maltézského.

A ač to při tom všem vypadá neuvěřitelně, J. D. svědomitě pečuje o odkaz svého bratra (což by sám o sobě byl pro mnoho jiných úkol vpravdě nadlidský), napsal o něm několik prací, předmluvu k jeho fenomenální analýze atp.

S hlubokým respektem se skláním před životem a dílem tohoto velkého člověka a ze srdce mu přeji, aby si i nadále zachoval svou jedinečnou nezlomnost, chuť do života a samozřejmě skvělou fyzickou i duševní kondici!

Všechno nejlepší do dalších plných let, pane Dolejší!

 
S díky

Martin Jílek

 

Na závěr bych si dovolil uvést několik citací našeho jubilanta:

„Uprostřed lidové poutě se v rytmu moderních tanců otáčí ve středu kolotoče Kašpárek, který má z jedné strany tvář bílou, z druhé rudou. Lidé na něho volají různými jmény, ale je to stále jeden a týž filuta.“

„Hrdinů je u nás mnoho, hrdinský čin však žádný!“

„To, že jste byli málo aktivní v čase „velké loupeže“, nikoho nezajímá, stejně jako fakt, že nemáte na to krást ve velkém i v malém – je to vada vašeho charakteru, neboť starozákonní Hospodin vám dostatečně nepožehnal.“

„Cítím se ruským špionem! Mám totiž v posteli na čtení už řadu týdnů Čechovova Dramata, jeho Povídky, Dostojevského Uražené a ponížené, Gončarovova Oblomova. Slastně usínám za sladkých tónů Čajkovského Louskáčka. Měl bych se jít udat! Ale kam? Určitě bych na vrcholných instancích naší bezpečnosti padl zase na kolegy od GRU – bylo by to pak přinejmenším trapné.“

 

„Nebojím se Arabů, nebojím se muslimů. Bojím se lidské blbosti, nevzdělanosti, manipulovatelnosti, buranství, pologramotnosti a povýšenosti tupců. Zvedá se mi z toho žaludek. Jsem však odhodlán to spolu s vámi přežít.

Foto: Projev při příležitosti 1. sjezdu Všekozáckého svazu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: mám radost ze slušnosti a úctě k bližním

(Josef Dolejší, 5. 7. 2022 10:40)

Co říci s dojetím jiného, než-li: vážím si Vašich slov, tím více po deseti letech. Odpusťte pozdní reakci. Těší mě, že moji žáci chápou to, co jsem jim chtěl sdělit a co má tím spíše význam v dnešních dnech, které má přesvědčení potvrzují. Děkuji Vám a přejí zdraví, sílu a výdrž!

Blahopřání panu PhDr. Josefu Dolejšímu

(Lada De Corte, 30. 8. 2012 17:30)

Vážený pane PhDr. Dolejší,
měla jsem opravdové štěstí, že jsem byla jeden rok Vaší žákyní. Poznala jsem ve Vás vynikajícího učitele a skvělého člověka. Připojuji se k autorovi článku panu Jílkovi a přeji Vám k Vašemu jubileu vše nejlepší !

Srdečně Vás zdraví Lada De Corte ( dříve Macáková - absoloventka SZŠ v Kladně, nyní žijící na druhém konci světa v Qingdao - Čína)

Re: Blahopřání panu PhDr. Josefu Dolejšímu

(Dolejší, 31. 8. 2012 15:15)

Milá Lado, málokdy se mi v mých letech stává, že mě něco opravdu dojme. Vaše blahopřání mi vehnalo slzy do očí. Nezapomínám na Vás a na své krátké působení na škole. Bylo rozporuplné, leč osudově nezbytné. Velice Vám děkuji za milá slova a přeji Vám v Říši středu jen to dobré.

Re: Blahopřání panu PhDr. Josefu Dolejšímu

(Josef Dolejší, 5. 7. 2022 10:39)

Milá Lado, znovu po deseti letech se vracím k Vašim milým slovům a hodnotím je jako satisfakci za nelibosti, jichž se mi na zmíněném "zdravotnickém" zařízení dostalo. Pravda je dcerou času a někdy se ukáže, že je směšnou. Moc bych si přál, aby se Vám v Říši středu VEDLO. Byl jsem tam před léty a dosud se z toho těším. Pozdravujte Žlutého císaře a držte se ve zdraví, síle a pohodě.

mám radost ze slušnosti a úctě k bližním

(Muller, 1. 9. 2012 18:00)

Vážený pane doktore Dolejší,
rád se přidávám k blahopřání všeho dobrého a přeji Vám udržení si svěžesti tělesné i duševní. Navíc si velmi vážím Vámi vyjádřené podpory Vašemu bratrovi Miroslavu a jeho dílu jak na papíře, tak i připomínky mnoha přednášek, které nejsou zapomenuty. Své úvahy opírám o základ nadčasové Analyzy 17.11.1989, která velmi patří k Dänikenovým "Vzpomínkám na budoucnost" - a jistě mnozí pochopí, že čsl. překladatel MUDr.Ludvík Souček i jako autor původních děl z oblasti pátrání po tom, co život ve vesmíru zde podporuje, jakou etnickou skupinu si vybírá, jako své šafáře. Tak Analyza patří i do "záhadologie". Kde hlavní záhadou je jak jste jako rodina tak dobře si udrželi mravní integritu v tomto moři bahna a politického švindlu... Díky za Vaši práci ve prospěch komunisty - bolševiky pronásledovaných a skoro vyhlazených bílých, kde se o nějakém holokaustu bílých Rusů i Kozáků vlastně moc nesmí mluvit...

Re: mám radost ze slušnosti a úctě k bližním

(Josef Dolejší, 5. 7. 2022 10:34)

Co říci s dojetím jiného, než-li: vážím si Vašich slov, tím více po deseti letech. Odpusťte pozdní reakci. Těší mě, že moji žáci chápou to, co jsem jim chtěl sdělit a co má tím spíše význam v dnešních dnech, které má přesvědčení potvrzují. Děkuji Vám a přejí zdraví, sílu a výdrž!

Poděkování

(Martin Hájek, 20. 10. 2021 21:32)

Vážený pane PROFESORE a ČLOVĚČE, pane Josefe Dolejší,

Jsem nad míru šťastný, že jsem zde na internetu našel odkaz alespoň k Vašemu životnímu jubileu. Již je 10 let, ale jiných zmínek o Vás nemám a byť vím, kde bych Vás mohl najít, úcta k Vám mi nedovoluje si Vás obtěžovat. Chci jen moc poděkovat. Za to, že jsem byl poctěn Vaší Božskou výukou na 1.KŠPA Kladno. Třída, kde byl SFJ Vejvar. 1992 - 1996. Děkuji i zato, že až po tolika letech jsem dostál plného pochopení Vašich slov a činů a Vaší nádherné životní filozofie. A až teď, ve svých 45 letech jsem schopen chápat. S láskou a vděčností vzpomínám na školní léta. Bylo mi ctí. M.F. Hájek.

Re: Poděkování

(Josef Dolejší, 5. 7. 2022 10:29)

Je to zajisté neodpustitelné a neslušné, leč dostávám se k odpovědi po deseti letech, ve svých zatím dožitých osmdesátinách. Moc děkuji za vřelá slova. Jsem za ně vděčný. Co víc si může kantor přát než-li to, že na něho jeho žáci nezapomínají. Moc děkuji a přeji všechno dobré.

Re: diskuse

(Petra, 18. 3. 2013 11:23)

Dobrý den, celý den. Letos koluje po internetu novinka z oblasti online výdělků, velice snadná na pochopení. Já si takto přivydělávám již od ledna a je to perfektní!! Nad poměry si díky tomu sice nežiju, ale dokud můžu, tak se mi hodí každá snadno vydělaná kačka. Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz