Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik a rozbití ČSR a 2. 7. 2012 – Den UFO – Miroslav Müller

12. 7. 2012

Mám přátele, zejména z politiky a kultury. Skutečné kultury, a ne z těch recesí nedávno zesnulého Magora, vývěsního štítu ústředí Charty 77 a jemu podobných úředníků, tajných policajtů – „Čuňasů“. Tak tihle hodně posunutí kvůli tlaku odporného režimu, dohod od Mnichova 1938 po Jaltu 1945, to skutečně odskákali roky perzekucí, teroru, vězení. Nikdo normální to nemůže popřít, ale… Jejich utrpení mělo jen a jen zakrýt podstatu dějů a jejich skutečného směřování. Beru to „hopem“, silnou zkratkou. Koho téma hledání dějinné pravdy zajímá, pochopí či se bude zamýšlet nad argumenty „proti“, aby mně to slušně vyvrátil. Že jsem blbec, idiot etc., to znám. Jen seriózní fakta k vyvrácení mé syntézy na Analýze 17. 11. 1989 Miroslava Dolejšího tito „ostří kritici“ mně nedodávají. JEN nadávky. Pokud něco dají na stůl, ukáže se to jalové, plytké a vůbec divné a zmanipulované. Co je opakem? Tedy: hluboké, promyšlené, plné faktů a vedené intuicí od dojmů a postřehů před hlubokou analýzu dění od těchto dnů až do daleké budoucnosti? Což je i dnes, napsal právě Miroslav Dolejší ve své Analýze 17. 11. 1989.

Howgh 1: Čas nestál. Stalo se mnohé, zejména události okolo „milénia 2000“ – na podkladě kabaly, judaismu, chiliastických textů i křesťanských. Také islámských i islámského chiliasmu – v jiném kalendáři…

O islámském chiliasmu vím minimum. Více Dr. Ing. B. A. Kobliha, který islám poznal jako náboženství i kulturu. Poznal také další duchovně-sociálně-kulturní systémy, a to jako čsl. exulant, uprchlík před „vědou všech věd“ a její denní aplikací soudruhy, zmizel do poctivé monarchie – Anglie. Tedy: úředně Velké Británie. A díky klidu k práci napsal řadu textů: úvah, vzpomínek a nakonec knihu spojující mnoho úvah – „Konec věku příběhů“. (Pozn. 1)

Jako odbočka z úvah o Operaci Golgota (Pozn. 2), publikované Dr. Ing. Koblihou, se jeví úvahy ze světa fyziky, atomistiky a hledání pravdy o Bohu a náboženství. Tato trojice textů, „Analýza 17. 11. 1989“, „Operace Golgota“ a „Konec věku příběhů“, tvoří ucelenou úvahu, jak to ve skutečnosti je se světem, s V. Havlem, Československem, rozbitím c. k. rakouské monarchie, která začlenila dílo Karla IV., Otce vlasti, s následným husitstvím – až po Kalouska a Dr. Ratha našich dnů…

Howgh 2: Čas nestál, nestojí a nebude stát. Aspoň ne zde, na „matičce“ planetě Zemi. Tuto fyzikální realitu popisuje obyčejný dějepis, archeologie a politika. A ti, co vymýšlejí, realizují války s vidinou vítězství, získají často fakticky jen prohru. Viz kapitoly o husitství, třicetileté válce, lokálních válkách s Turky po celý pozdní středověk až po „radosti“ 1. světové války, přes 2. světovou a „úžasné radosti“ tzv. studené války. Zda je „studená válka“ již 3. světovou, zde neřešme. Jen vzpomeňme velké množství politických vězňů, např. Komínek, Píka, Horáková, Dolejší, S. Broj, farář J. Toufar aj.

Čsl. odboj se etabloval jako protirakouský a protihabsburský a přijal řadu klišé, snů a jalového vlastenčení. A židovství… Opřel se o tragické okamžiky českých bratrovražedných bojů, občanské války česko-české, jako je nyní v Sýrii či nedávno v Libyi (a zuří tam dodnes)! Podle „jugoslávského“ vzoru: za ten je souzen gen. Karadžič v Haagu (viz Rajko Doleček). ČSR postavila základ, zejména na bitvě u Zborova 2. 7. 1917. Nyní je 2. 7. (opět!) mezinárodní den. Ne Zborova a ČSR, ale UFO! (A ufonů, ET, EBE…)

Howgh 3: Klíčem světových dějin posledních 1000 let je kupodivu Rusko a Východ v čele s Čínou a Indií, a osudy Japonska, Filipín a řady „maličkých“ států, jako Kambodža a tamní hrůzné války (genocida milionů osob), Vietnam s hrůzou let bombardování vojáky USA. Ve jménu boje s komunismem… Opravdu šlo o „boj s komunismem“?

A nyní jen fakta: dne 30. 6. 1908 nad Tunguzkou padalo něco jako bolid, nějaký válec, „letící KOMÍN“ a kouřící, rozžhavený do běla, svítil a jiskřilo to za ním jako bolid. Jenže: oheň šel z boku! Na 900 přímých pozorovatelů to zapsalo, tisíce dalších místních obyvatel to nemohlo písemně zachytit, protože byli negramotní, či byli přímo na místě, hned, zabiti, nebo jich pak desetitisíce zahynuly na podivnou chřipku. Později, po Hirošimě, viděli chřipku jako jasnou nemoc: z ozáření vysoce energetickým zářením, jako později v Hirošimě a Nagasaki v r. 1945 a dalších pokusech obou armády (USA i SSSR) a jejich spojenců – při pokusech na zvířatech a zejména lidech

tunguska-na-sibiri-30.-6.-1908--stopy-po-srazce-s-meteoritem-.jpg

Jedním ze zatím posledních pokusů „Co to udělá?“ je případ Černobyl: „tajní“ z kruhů zákulisních sil, krytých plackou KGB a dalších tajných služeb SSSR, za asistování Západu a USA. Svědek prof. Janouch z Charty 77 se švédským uprchlickým pasem, povídal při vyprávění v TV o Černobylu, jak chodil jako expert po střeše havarovaného a uhašeného bloku a radil, co s tím dělat. A v SSSR byl hledán policií jako arcizločinec z Charty 77. Jak to bylo, upřesní sám prof. Janouch. Možná že tam chodil až po převratu v SSSR, ale pokud jsem pochopil, mluvil o tom, „že ťapal ve skupině expertů, měřících si přesně expoziční dávku v silně rizikovém kontrolovaném pásmu na ještě horkých troskách vybuchlého bloku, kde explodoval „jen vodík“ a rozptýlil „trochu“ radioaktivity.

Vlastně nic moc, co se však mohlo stát, kdyby ty tuny plutonia a dalšího uranu jaderně „práskly“. To by byla jen „Tunguzka“ u Černobylu!!! Totéž později případ Fukušima: už nyní (1. 7. 2012) se povoluje od 30. 6. 2012 konzumace „květáků“, tedy zeleniny a tvrdě kontrolovaných zemědělských produktů japonských farmářů, zemědělců či zelinářů, jak libo- Ono to s tou radioaktivitou zase není tak horké. Atomistika je totiž opravdová věda a vlastně dost jednoduchá! Vše se dá změřit nebo vše jde změřit!

Howgh 4: Proběhlo tiše datum 30. 6. 2012 – jako den připomínky podivné události nad Tunguzkou – dne 30. 6. 1908. Tedy: letos uplynulo 104 let od události nad místy, o která pak také bojovaly čsl. legie a generál Gajda. Sibiřská anabáze, základ „legionářské legendy ČSR“ – 1. republiky a pak v anticipaci východisko nové reality komunistické ČSSR, orientované na „věčnou“ lásku k SSSR a Rusku, zejména Sibiři, a tedy i Tunguzce. FBI a CIA za tiché spolupráce s KGB a spol. (díky, pane Dolejší, který jste tento poznatek učinil základem Analýzy 17. 11. 1989!) řešila, co je za podobnými událostmi. A to vše písemně: i v prestižním New York Times ze dne 4. 10. 1959. (Budiž přesně řečeno: tento výtisk nemám, nečetl jsem jej přímo ani 4. 10. 1959, ani později, jen jsem viděl jeho fotokopii.)

A odbočíme zde tak přesně do centra dění: Je tento článek či vydání N.Y.T. ze 4. 10. 1959 jen podvod, vyrobený (později!) na počítačích grafiky nové doby? Doby PC, doby „počítačových slátanin“, hororů a filmů trikových jako všechny filmy, např. Avatar či „kreslený“ Alois Nebel? Ale to je téma pro čsl. exil. Místo lhaní hloupostí o Zborově 2. 7. 1917, kdy sice vojáci obou stran z Českého království, později zahrnuté pod c. k. Rakousko, jedni v rakouských uniformách, druzí v ruských, carských (a s glejtem, že už jsou pravověrní), či později ještě v bolševických uniformách, jako „nezapomenutelný“ Jaroslav Hašek, si v přátelském boji Čechů proti Čechům párali břicha bajonety či se postřelovali a házeli na sebe granáty, obšťastňovali se kulometnou, dělostřeleckou palbou a trpěli prostě v hrůzách l. světové války. Chápu ideje…

Vidím to ze strany ČSR, a ne ČSSR, a zejména fandovství pro c. k. monarchii, která by určitě našla přijatelné řešení pro českou otázku. Nebo NENAŠLA a šlo by to přesně tak, jak to šlo… A ještě maličko fakt, která shrnu v novém textu, pokud budu moci. Mračna nade mnou se zatahují. Uvidíme.

Klíčem k Tunguzce (1908) je hezký americko-ruský dokument (z r. 2009) s vysvětlujícím názvem: „Tunguzka – ruský Roswell?“ Jde o shrnutí „kongresu“ amerických, ruských a dalších odborníků z akademického a vojenského světa: „Kongres Tunguzka 1908“, Itálie, Bologna (1996?) či o něco méně…? Totiž klíčem jsou tato tvrzení: Kromě pozorování očitých svědků po rychlém klesání „něčeho“ směrem k zemi se těleso zvedlo nahoru, k obloze, a změnilo směr letu. Svědci: tisíce pozorovatelů i písemně. Dále: několik dnů před výbuchem (30. 6. 1908) ve výšce 6-10 km (VYSOKO) byly na Tunguzce pozorovány divné mraky, polární záře a pak zejména po výbuchu. Seriózní hvězdářská pozorování byla potlačena v řevu událostí 1. světové války…

A zejména: V seriózní vědecké stanici v Irkutsku (900 km daleko od událostí na Tunguzce) byly 30. 6. 1908 zaznamenány elektromagnetické bouře, geofyzikální elektrické a elektromagnetické jevy. Seriózně, avšak bez pochopení.

Až události ze záznamu přístrojů, analyzujících děje v Hirošimě, Nagasaki a zejména při „prvním“ jaderném výbuchu „Trinity-Alamogordo/Roswell 16. 7. 1945 – bylo vše podobné, ba stejné… Přístroje zase tak moc nelžou. Na rozdíl od politiků a jejich tajných služeb, ve vleku a pod diktátem politiků!!!

První test atomové bomby 16.7.1945

A klenot ve faktech: Bádáním skutečných badatelů, a ne nějakých policejních nastrčenců, kteří předstírají bádání „o světě UFO“, jak je známo z dějin tajných služeb a historie jednoho známého UFO aktivisty z USA, který tam založil „klub“ sbírání informací o UFO – i se svědky. Do basy. Oboje. Informace i svědci. Tolik to připomíná ČSSR! Zde někdy roku 1987, v době Gorbačovova odměku a „perestrojky“ (viz B. Kobliha: „Operace Golgota“), založily vojensko-policejní služby StB/KGB a spol. „UFO spolek“ Záře a asi 18 let po roce 1989 v dojemné shodě se přátelé a soudruzi, nyní „největší antikomunisté“ nelustrovali, natož podle Cibulky a jeho seznamů… Jak hnusné – podezírat přátele!

A ecce! Spolek „badatelů UFO“ v ČSSR, ČSFR a ČR založila StB – skrze tajnou policii a vojenské informačně-zpravodajské služby. Podle jednotného vzoru již známého z USA. V dojemné shodě SSSR a USA. Analýza 17. 11. 1989 nelže!

Cílem totiž bylo vytvořit několik ufonsko-badatelských spolků o UFO, kam veřejnost dodá fotky, svědectví a dokumenty. Dobrovolně. Ty pak následně zmizí v archivech StB, nyní BIS a spol. ÚZSI etc. A vše jde pak „domů“ – do Washingtonu, Moskvy a na ředitelství Bílého i „Rudého domu“ (Kremlu) a zejména do Tel Avivu! Pak dál někam snad do „této Galaxie“ či do vedlejšího prostoru. To zde není podstatné, kam „nahoru“… Jde jen o moderní schéma událostí 17. 11. 1989 či 2. 7. 1917 (Zborov) či 7. 11. 1917 (neboli VŘSR) nebo 30. 9. 1938 (Mnichov), 21. 8. 1968 a tak stále dokola! Datum si vyberte libovolně. Před ustavením „ředitelství tajných služeb Izraele“ (formálně 13./14. 5. 1948) toto dříve řídili rabíni a jejich sdružení – viz dokument z roku 1922 „Erotika Kabaly“!

A ohnisko událostí (KLÍČ), že mám pravdu: V létě 1947 (4. 7.) došlo k havárii mimozemského letounu u Roswellu (30. 6. 1947), kde parkovala Enola Gay, bombardér, naložený dalšími jadernými pumami, který „pracoval“ naposledy někde nad Hirošimou či Nagasaki (6. a 9. 8. 1945). Hnidopichové mne opraví. Zde mi nejde o detaily, ale o „SYNTÉZU“. Vše bylo úředně přiznáno armádou USA. Pak přišel „s.“ Truman v divadelní hře na nepřátelství s vožděm, spojencem, „strýčkem Joe“ – J. V. Stalinem. Kdo si zajistí lepší podmínky pro dohody s výrobci a majiteli těch havarovaných meziplanetárních letounů (UFO)? Totiž první havárie v USA, tutlaná médii, byla už na nějakém mysu USA (kolik jich v Atlasu světa i Severní Ameriky je?) v roce 1941 a pak „invaze UFO“ v roce 1942 – v roce atentátu na R. Heydricha, roce vypálení Lidic a Ležáků. V roce Stalingradu, přípravy dějů u Kursku (1943) – obratu ve válce a žertu MUDr. Ludvíka Součka: „jak sprostý ufon se účastní bitvy u Kurska a navíc v erotických hrátkách“. Více mistr „sci-fi“, „vizionář“ a lékař MUDr. Ludvík Souček, zlikvidovaný, aby nevyšla jeho kniha „poslední“ – „Tušení souvislostí aneb Jak je to doopravdy“. Tedy jen to, co zde shrnuji.

Trosky údajného UFO – Roswell 4.7.1947

A kruté nastartování cenzury zpráv a vznik dezinformačních mediálních úřadů paralelně v USA a v SSSR v létě 1947 v rámci „studené války“. Dále pak děje okolo událostí „uranových muklů“ v ČSR! Nejprve německých zajatců (o tom se moc mezi „odbojáři“ nemluví; zmínku má Milo Komínek. Snažil se vždy, přes své děsivé zkušenosti a negativní city, hrůzy věznění a komunistického teroru, psát co možná pravdu!) a pak čsl. „antikomunistů“. Často prostě pochytaných čsl. občanů, pak uranových otroků. A uran? Viz bláboly o tom, co zde USA daly za uran, který prý ukradl SSSR. Opravdu? Rok 2011 přinesl zastavení jaderných elektráren. Armády USA a SSSR (nyní Ruska) ničí zásoby atomových bomb. Drahé kovy a zlato nikde není, jen krize, dluhy a „kalousci“ – namnožené klony (viz ovce Dolly), ovčané a samotný největší křesťan Miroslav Kalousek – nyní srandy okolo madame Parkanové…

Vojáci a ufoni? A ještě o Mr. prof. Einsteinovi: totiž v létě 1947 je v čele výboru pro ufonské technologie – více archivy! Zde je šéfem pan Forrestal, který 22. 5. 1948 padá z okna, uškrcen ve vojenském blázinci v Bethsedě. Uškrcen prostěradlem. A uškrcen skočí z okna. POSMRTNĚ… Jako předtím Jan Masaryk, který předal nějaké zbytky z Roswellu svým spolubratřím. Za předání kusu „trosek z Roswellu se prolétl 9./10. 3. 1948 oknem Černínského paláce jako Forrestal v USA. Jaká dojemná shoda! A pak už jen případ faráře Toufara a pan Ing. Rázek z ÚDV.

Pitva mimozemšťana z Roswellu 4.7.1947

A klenot. Dne 2. 9. 1947 američtí armádní technologičtí specialisté popisují světelný kabel, vlnovod z dnešního světa PC, světlovodná ohebná hmota – ne sklo (!) a ultrajemné tištěné spoje, pájené nikoli cínem, ale stříbrem (Ag).

1. 7. 2012

Miroslav Müller

 

Poznámky:

  1. O knize B. Koblihy „Konec věku příběhů“ – viz rubrika „Recenze“.

  2. „Operace Golgota“, SN č. 6/1998, příloha, str. IV – viz rubrika „SN v PDF ke stažení“.

Popisky:

  1. Tunguska na Sibiři 30. 6. 1908: stopy po srážce s meteoritem?

  2. První test atomové bomby (Alamogordo, Nové Mexiko, 16. 7. 1945).

  3. Trosky údajného UFO, které havarovalo 4. 7. 1947 u Roswellu v Novém Mexiku.

  4. Pitva mimozemšťana z Roswellu (4. 7. 1947).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tak akorát k té Tunguzsce

(Jan Pospíšil (jp11@seznam.cz), 15. 7. 2012 8:54)

Tak Vážení, Já sem se se svým bratrem Milanem jako člen Diskusního klubu s tématikou Mimozemské civilizace (DKMC) před mnoha lety zabýval případem Tunguzského meteoritu z pohledu Billyho Meiera a měl jsem možnost toto porovnat s dokumengtárním filmem na kabelové stanici SPEKTRUM - tehdál z toho vznikl i jeden ucelený článek, neboť se danná problematika zase tak nelišila a myslím, že informace i v článku pana Müllera jsou v tomto případě objektivní. Ostatní nehodlám komentovat, ačkoliv na to mám svůj názor...

Nikoliv prosím...

(major Courtney G., 13. 7. 2012 23:33)

v případě pana Müllera se zdá, že se jedná o dobře vyškoleného agenta provokatéra a to možná dokonce Norskou tajnou službou - měla se tak o něm neoficiálně vyjádřit i jistá kontaktérka na jejímž názoru začali stavět někteří lidé své obavy z toho - KOHO nebo CO má pan Müller má za úkol zdiskreditovat.
http://www.youtube.com/watch?v=x4SsMtmcf4w&feature=related

Proboha!

(Realista, 12. 7. 2012 17:42)

Fantasmagorie vyšinutého jedince – jak jinak to popsat...