Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na Miroslava Dolejšího - Doc. Dr. Marie Řehořková

29. 6. 2011

„V dějinách Evropy po pádu Říma až do doby osvícenecké a Francouzské revoluce převládala idea náboženská, která měla ohromnou moc a vliv na osudy Evropy. Po Francouzské revoluci však vznikla nová idea, idea národnostní, která pomohla rozbít mocné státní útvary, oslabit vliv církve a šlechty, rozkouskovat Evropu a připravit půdu pro likvidaci světové moci církve a Evropy. Evropské náboženství bylo rozvráceno idejemi přirozených lidských práv, svobody, lidské a občanské rovnosti a národnostní idea se tak stala jedním z dalších prostředků postupné pacifikace Evropy.

Svým posláním to byla idea revoluční od samého počátku – rozbití současných státních celků Evropy na malé národní státečky, což umožňovalo jejich snadné ovládnutí, likvidaci moci velkých a středních šlechtických rodů (převážně katolických) a tím i likvidaci církevní moci, především její světské opory v monarchiích a aristokracii. V propagačním útvaru usilovala tato národnostní idea o přetvoření Evropy na takových základech, aby každému národu, i nepočetnému, se dostalo státní samostatnosti. Souběžně s národnostní ideou byly použity ideje liberalismu, po nichž pak následovaly ideály demokracie a socialismu.

Národnostní idea byla použita především k rozbití velkých a mocných států, kde vládli dědiční monarchové (Rakousko-Uhersko, Německo, Rusko), kteří byli hlavními oporami náboženské ideje a církve. K jejich úplnému rozdrcení směřovala 1. světová válka, k jejímuž vyvolání byla v nemalé míře použita s úspěchem právě národnostní idea, která v 19. století získala v Evropě silnou působnost. Záhy se však ukázalo, že toto rozdělení Evropy bylo předehrou k bolševickým revolucím, které měly Evropu znovu sjednotit v bolševickou mocnost pod vládou komunistického Ruska (národnostní idea se přetvořila z vnitřní závislosti států na otázku mezinárodní – národnostní menšiny – a tak byla manipulace soustředěna do pravomoci mezinárodních společenství (Společnost národů a později OSN) a stala se prostředkem mezinárodní politické manipulace.

Nacionalismus byl od svého prvopočátku účelovou ideou, používanou cílevědomě ke zcela jiným cílům – než svým vlastním. Jeho intenzivní propagací se však podařilo indoktrinovat myšlení obyvatelstva a evokovat jeho projevy ve vhodnou chvíli politické potřeby.“

 

 

(M. Dolejší: Historie nacionalismu, 1991)

Zaslala: Doc. Dr. Marie Řehořková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář