Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXV. Jáchymovské peklo – František Růžička

5. 6. 2014

 

Farní společenství u sv. Prokopa na Starém Městě jihočeské metropole je po dlouhou dobu spojeno s činovníky Konfederace politických vězňů. Mezi pravidelné návštěvníky bohoslužeb patřila paní Růžena Penzová (roz. Jakschová), vězněná komunistickým režimem, členka Orla a urputná bojovnice za navrácení jeho práv a majetku v době polistopadové. Rovněž tak pan Jan Hajný, předseda českobudějovické pobočky KPV, odsouzený v době komunistického režimu na 16 let. Jeho manželka, která po jeho smrti převzala vedení pobočky, pochází z nedaleké obce Sedlec a dlouho by mohla vyprávět o útrapách své rodiny, která přišla o nemovitosti a byla vystavena politickému pronásledování. Takže není divu, že se každoročně na dveřích kostela objeví pozvánka na některou z akcí, například na muklovskou pouť na Hostýně (zpravidla v měsíci září). Tentokráte to byla pozvánka do Jáchymova při příležitosti XXV. pietní vzpomínkové akce na utrpení vězňů komunistického režimu a nelidského zacházení s nimi v tamních pracovních táborech, kde se těžila uranová ruda.

Po pátečním příjezdu do Karlových Varů, ubytování a obědě následovala cesta do Horního Slavkova s položením květin u památníku na hřbitově; druhá trasa pak do Ostrova s položením květinových darů u Věže smrti. V hale za hudebního doprovodu probíhala výstava dokumentů. Následoval přesun do klášterního areálu v Ostrově s pokračující výstavou panelů.

Sobotní program započal slavením liturgie v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově. Mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka, který hned v úvodu zdůraznil nutnost připomínat si bolestné vykoupení svobody, modlit se za ty, kdož tu již nejsou. Jsou silné tendence mnohých tuto tradici bagatelizovat a poplivat. Sám z těchto míst odcházel, když se stal politicky nezpůsobilým. Věděl, jak byl tento kostel zničený a dnes jej nachází opět v plné kráse. Je to potěšující, stejně jako vidět ty, kteří zde krutě trpěli, přijeli zavzpomínat a vzdát hold těm, kdož tu ještě před několika roky s nimi seděli v lavicích. Při bohoslužbě zazněla slova proroka Izajáše a evangelia sv. Jana. „Ježíš zvolal: Kdo věří ve mne, vidí toho, kdo mne poslal, abych svět spasil…“

Ve své promluvě pak otec kardinál zmínil odvlečení lidu do Babylonského zajetí, jeho porobu a následné putování zpět do své země. Kolik generací se muselo vystřídat, ale jen v síle víry a věrnosti v Boha, s přijetím Desatera se mohli vrátit. Připomněl svůj osobní dluh k tomuto místu, kdy v roce 1974 při svém odchodu uvedl, že až to praskne, budeme vyzvánět a slavit. Sám pak ale už slavil někde zcela jinde, mezi jinými přáteli. Připomněl i osud sošky Panny Marie (z Maria Sorg), která byla odsouzena do trezoru StB, ale díky protestu deseti tisíc lidí nebyla odvezena. Díky Bohu a díky všem vězňům byla uchována, což dokládá, že žádná forma odporu není marná. Zmínil i zdejší kostel jako první luteránský na světě, který vysvětil Dr. Martin Luther. Tudy opravdu kráčely dějiny… V přímluvách pak zazněly invokace se společnou myšlenkou, že Jáchymovské peklo bylo cestou do RÁJE.

Po skončení mše sv. pak následovala slavnost kladení věnců u památníku Brána ke svobodě na prostranství před kostelem. Po uvítání všech přítomných starostou města panem Grulichem se u mikrofonu postupně se svými projevy vystřídali významní hosté.

Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu, odsoudil jevy, jako popírání holocaustu, obhajobu komunismu a další komunistické projevy soudruha Filipa či jiných příslušníků KSČM. Je třeba jejich myšlení netolerovat a neustupovat jim.

Ing. Bartoška (PS) připomněl, co útrap vězňové zažili. Bylo to proto, že se vás komunisté báli a museli vás zavřít. Ale toto nebezpečí stále mezi námi hrozí.

Ministr kultury Daniel Herman navázal na předchozí mši svatou, při které se slaví největší křesťanské tajemství. Současně jako zástupce vlády připomněl, že právě zde byly kořeny svobody zalévány krví.

Starosta Města Ostrova ocenil již 25. výročí této významné akce u Památníku umučených, utýraných a popravených. Bohužel, řady přítomných rok od roku řídnou, a přes slova smutných vzpomínek je třeba i při chvilce mlčení vzdát holt všem těm, kteří svůj život položili pro nás ostatní.

Klidné projevy tradičně pozvedl zástupce KPV ze Slovenska Dr. Jožo Baník, který znovu opakoval: „Túto nežnú revoluciu sme zbabrali, verejne za to žalujem… Z vlka nikdy nebude baranina. Ale aká je to dnes demokracia, keď bývalí členovia KSČ majú dozor nad zákonmi, to isté súdci. To je démonográcia s duchom zla. Toto je spravedlnosť? Postavit jich všetkých mimo zákon bolo treba…“ Je chyba, že nepožadujeme nápravu. Každých 12 minut umírá na světě nějaký křesťan, naše společnost se přestala držet základů kultury křesťanství. Islám stejně jako komunismus je zločinná organizace. Držme se dále zásad křesťanství!

Potlesk přítomných se ozval bezprostředně, jakmile k mikrofonu přistoupila předsedkyně KPV Dr. Naďa Kavalírová. Ve svém vystoupení pak použila citace z projevu před deseti roky: „Zdejších 15 kamenů symbolizuje místo ZMARU, ale i NADĚJE. Jsou to připomínky jednotlivých šachet, kde umírali za nelidských podmínek věznění muklové. Viníci dosud nebyli potrestáni, nebyli hnáni k odpovědnosti za své hrůzné činy proti lidskosti… Jsme rádi, že byl stržen monument zločinu, zdejší „Dělnický dům“, kde byli odsuzováni nevinní lidé. Toto komunistické ZLO nebylo potrestáno. Mé srdce je naplněno obavou o osud celé Evropy. Mladí by měli od nás převzít štafetu a nezapomínat. Čest památce všech s pozvánkou zase za rok!“

Kardinál Dominik Duka připomněl i další místa nelidského utrpení, například Valdice či Leopoldov: „Jsou to místa nejen utrpení, ale i místa slávy. Je to argument o té době, že se komunisté báli odporu a odboje. Vracím se sem po čtyřiceti letech, dva roky jsem zde působil jako duchovní. Všude kolem je vidět spoušť, kterou způsobila minulá doba. Zde byla přinesena oběť nejvyšší, prolitá krev. To je i znamení kříže s prolitou krví Ježíše Krista. Všemohoucí vše slyší, neodpouští a vám i těm, kteří již odešli na věčnost, žehná.“

Pietní slavnost zakončila Ústřední hudba armády ČR zahráním slovenské a české státní hymny.

Zhruba pět minut stačilo na rychlé rozloučení, podání rukou, poslední fotografie… A zlověstně černé nebe pokračovalo v koncertu s padajícími proudy vody… Lze říci: Všemohoucí slyšel a chránil…

 

František Růžička, České Budějovice

 

p1240444.jpg

 

Dr. Naďa Kavalírová při příchodu do kostela

 

p1240451.jpg

 

Kardinál Dominik Duka při začátku mše svaté

 

p1240464.jpg

 

Závěr mše svaté

 

p1240493.jpg

 

Památník Brána ke svobodě

 

p1240503.jpg

 

Čestní hosté

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

díky dr. J. Baníkovi - jenže je tu nezapomenutý případ Miroslav Dolejší a KPV!

(Muller, 9. 6. 2014 15:42)

Ano: "Dr. Jožo Baník, který znovu opakoval: „Túto nežnú revoluciu sme zbabrali, verejne za to žalujem… Z vlka nikdy nebude baranina. Ale aká je to dnes demokracia, keď bývalí členovia KSČ majú dozor nad zákonmi, to isté súdci. To je démonográcia s duchom zla. Toto je spravedlnosť? Postavit jich všetkých mimo zákon bolo treba…“"
jenže to začalo, když Miroslav Dolejší se 17.5. 1990 zeptal ve spolupráci s KPV otevřeným dopisem Václava Havla, aby objasnil pověsti a podezření, že celý samet, jeho sametová legenda, je jen dohodnuté divadlo politiků a tajných služeb. Skončilo to objasněním, o co tu jde? Ne! KPV postavila mimo zákon ne komunisty a KSČ, ale Miroslava Dolejšího.... Proč asi?
A jaro 2014? KPV ví o nežádoucí knize Jaroslava Buriance, Rudolf Beran, oběť komunistické msty, kde je maličko ticho a utajování - pravdu o komunistech? Nikdy tak bez servítků: viz SN 18.X. 2013:
http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-10-2013/nova-kniha-o-rudolfu-beranovi.html
http://www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-2-2014/pred-60-lety-zemrel-rudolf-beran-----phdr.-rostislav-janosik.html
a fotky:
http://www.i-sn.cz/fotoalbum/krest-knihy-o-r.-beranovi/
a
?