Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zánik národního státu – Marie Lesná

7. 6. 2012

Starověká demokracie měla vymezen pojem občanství naprosto jednoznačně. V Athénách nemohl o osudech tohoto městského státu rozhodovat ten, kdo nebyl athénským občanem. Občanské právo do Periklea (444-429 př. Kr.) měl ten, kdo pečoval o půdu, byl jejím vlastníkem. Periklés právo půdy změnil na právo rodu. Občanské právo měl za něho a po něm ten, kdo se zrodil z rodilých Athéňanů. 2500 let před námi byli lidé moudřejší než dnes.

Abraham Lincoln (1809-1865), muž neznámého původu, těžce nemocný vrozenou vadou kostí a kloubů (tzn. Marfanův syndrom), otec dvou postižených synů, prohlásil demokracii za vládu lidu, klidem a pro lid, aniž vymezil občanské právo a povinnost. Už před ním Alexandr Hamilton, spoluautor první americké ústavy, odhalil slabiny zastupitelského systému moci v demokracii. Nezůstalo to bez povšimnutí u muže tak přemýšlivého, jakým byl francouzský politik – Alexis de Tocqueville (1805-1859).

Scestnost zastupitelského systému moci v demokracii kriticky posoudil i náš druhý prezident – Dr. Edvard Beneš. Učinil tak v publikaci Demokracie dnes a zítra, kterou sepsal za 2. světové války. Kdyby šlo po roce 1989 skutečně o budování demokracie, musel by tento cenný pramen být u nás znám v nejširších společenských podmínkách. Benešova kniha však vůbec vydána nebyla, naopak. Beneš byl odsunut zcela na okraj společnosti, patrně právě pro tuto svou hlubokou analýzu našeho demokratického systému v letech 1918-1939.

Jde tedy po roce 1989 o zcela něco jiného než o tvořivý a smysluplný proces v takové společnosti, v níž by občan měl určité právo při rozhodování o věcech veřejných, které se ho jako občana zpětně dotýkají. Čas vyjeví mnohé, co okamžik skryje. Čas vyjevuje plánovanou devastaci člověka, občana. Už Komenský ovšem věděl, že mnohé národy zanikly na neřest a nečestnou činnost. Nikdo rozumný zajisté nebude pokládat za čestné ohlupování lidí privatizačními fondy, které vytáhly peníze i ze stařenek a stařečků, již šetří i na stravě a odívání. Ti z tzv. fondu národního majetku nejen nic nezískali, ale ještě tisícovku ztratili. Totéž se stalo nejen starým lidem, ale i zdravotně postiženým.

Plánovaná devastace občana je doplňována otevřením hranic a znehodnocením měny. Migrace z jednoho státu do státu druhého s sebou přináší mnoho zdravotních i bezpečnostních problémů. Tato migrace se významně podílí na přechodu tzv. demokracie v anarchii. Zajisté je pak anarchie, postavená na bezpracných ziscích horší než totalita, postavená na práci. Tento stav pak rehabilituje v očích veřejnosti totalitu a zároveň umožňuje, aby veřejnost přijala jako východisko z neblahého stavu tzv. krize i takovou vládu „odborníků“, jakou byla vláda bankéře Tošovského.

Migraci není schopen bránit se žádný stát v dnešní Evropě, byť by byl sebevětší. Migraci lze podceňovat a umožňovat jak ekonomicky, tak politicky, ideologicky. Smyslem současného migračního procesu je oslabování národních států a jejich národních kultur. Kultury se vyvíjely po staletí, ba tisíciletí, izolovaně. Mají a vždy měly možnost styku dvojím způsobem: pozitivním a negativním. Pozitivní styk kultur je charakterizován destrukcí a posměchem.

Tak, jako jedinec snese při otužování i velké výkyvy teplotní, je i kultura určitého společenství schopna přijmout nové prvky a vhodně je transformovat do podoby sobě vlastní. Příliš prudká změna však hubí nejen jedince, ale i celá společenství. Změna je život, ale jen za určité priority času. Urychlovat vývoj je nejen nezdravé, je přímo životu nebezpečné. Za určitých okolností může změna přivodit zánik, konec. Pohrávat si se změnami ve společnosti je tedy velmi nebezpečné.

Poslední dvě století, devatenácté a dvacáté, trpí touto tendencí násilného pozměňování života milionů lidí na naší planetě. Migrace ze západu na východ a jih zničila velké a staré kultury buď úplně (konžskou kulturu v Africe), nebo je těžce poškodila (indickou a čínskou kulturu). Jak smutné je toto konstatování! Rabindranáth Thákur odčiňuje neblahou činnost svých předků, kteří zbohatli při spolupráci s Východoindickou společností, o níž píše H. G. Wells, že obchodovala nejen se zbožím, ale i s lidmi. Rozvrat a zánik indického domáckého, především textilního, průmyslu dovozem zboží z Anglie, je dokladem neblahého styku kultur.

Principu vývoje a proměně druhu je podřízena příroda člověk, její součást. Z maličké kopřivy vyroste kopřiva velká, nikdy ne růže. A litovat nemusíme, neboť vše dochází chvály: kopřiva léčivými účinky, růže svou vůní a barvou. Jen šílenec chce pak pozměnit růži v kopřivu as naopak. Kdo je onen „vědec“, který chce klonováním měnit druhy a vítězit nad principem vývoje a přirozené proměny druhu? Kdo je onen „politik“, který chce hájit mír válkou a zkvalitnit vládu lidu lidem a pro lid devastací jedince? Že jde o plánovanou devastaci ducha i těla člověka, nám čas zcela vyjevuje.

Naše současnost se vyjevuje jako destrukce občanské společnosti. V náznaku, jakési vizi o budoucí demokracii, ji postihl již v pol. 19. století Alexis de Tocqueville a zanechal nám tuto vizi k přemýšlení ve své slavné knize Demokracie v Americe. V našem století ji velmi citlivě vnímal již před 2. světovou válkou Antoine de Saint-Exupéry. Poslyšme, co říká ve svém vrcholném díle, v Citadele: „Čestní lidé byli k smíchu a kupci triumfovali. Prodávalo se. Najímaly se nevěstky. Vraždilo se. Ale nebyl jsem natolik naivní, abych si myslel, že zánik státu je důsledkem tohoto úpadku mravů. Bylo mi jasné, že onen úpadek mravů je naopak důsledkem toho, že stát zaniká.“

Národní stát je starší než Lincolnova demokracie. Měl a má své bytostné síly, bránící se zániku. Proto je situace nejen v Evropě, ale na celém světě tak složitá a obtížná. Člověk nebyl stvořen pro otroctví, ale pro svobodné užívání rozumu, citu a vůle. Má ještě nějakou naději?

Marie Lesná

 

 

(Nedělní hlasatel, 18. 2. 2001, str. 11)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hádky na internetu - kde je pravda?

(Muller, 16. 6. 2012 23:28)

http://www.oosa.unvienna.org/
Satanistická organizace (její účastníci často netuší o co jde a jsou jen příjemně vzrušeni lživou démonskou hrou na UFO), připravující oficiální materiály pro odkrytí Satanovo příchodu na Zemi tak, aby byl oklamanýcm lidstvem bez problému a odporu přijat.
Exopolitika ( a "oficiálnější" OOSA) využívá lidmi již přijatou démony vnucenou představu o mimozemšťanech, kterou se postupně snaží slučovat s historickými záznamy o PadlýchAndělech a vytvářet v myslích lidí falešné spojitosti a manipulativní názory.
Cílem exopolitiky je vše připravit tak, aby lidé padli do zotročující pasti bez obranných reakcí. Rovněž je také cílem vytvořit v lidském myšlení převrácení významu faktů. Změněné vnímání reality poté způsobí, že nějaké "nově nalezené důkazy" vyvrátí "staré spisy", (míněna Bible) a ve světle jakýchsi nových a skvěle logických důkazů podají zmanipulované vysvětlení, že pánem světa je Satan. Jak elegantní, jak účinné.

Ostatně je to jediná možná metoda, jak lidi ovládnout.
Tyto postupy přece nevyužívá jen Satan, nýbrž také každá lidská monopolní firma pomocí svých marketingových poradců, a to se stejným úspěchem.

Exopolitika je svůdná v tom, že se naoko tváří, ŽE POMÁHÁ HLEDAT PRAVDU.

Čtenář se tak cítí v bezpečí, protože se mu někdo snaží "pomáhat" informováním. Vůbec si tak nevšímá, že právě naopak od exopolitiků přijímá manipulativní lež. A copak je čtenáři vnucováno? No přeci přesně to, co Satan chce, aby si myslel. Jak překvapivé, že?

Rámcový satanský plán jsme zveřejnili v jednom čísle Praetorianu.
Skutečná pravda nikoho nezajímá?
http://www.exopolitics.com/
http://www.exopolitika.cz/
http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/praetorian-casopis.html
PODSTATĚ. Neví, kdo je na druhé straně neviditelna a nehmatatelna.

Časopis Praetorian je tedy pravým opakem například časopisu http://www.spirit.cz/. Tatímco Spirit prezentuje učení Satanovo, tak časopis Praetorian reprezentuje pohled z Boží strany na stejnou problematiku.

Re: hádky na internetu - kde je pravda?

(Muller, 16. 6. 2012 23:36)

http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/odkrytelzi.cz/

http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/katedrala/
aha a je jasno:
"a chrámy představují většinou vrcholný výsměch Bohu. Obrovské dómy zasvěcené místo Bohu nějakému mrtvému člověku, to je realizovaná obludná modloslužba." opsáno - není můj názor! - dokument hledání pravdy o UFO a ufonech, ET...
tak zde v Pretoriánu máme zase pravé ufony a jejich"dílo" - bláboly z hory hřmění NESMYSLŮ Lsti a klamu - jak to jde rychle - když máme Boha a učitele - a SN a tradici chodit kostela se učit, přemýšlet a chválit Boha stvořitele, Krista ne blábolisty typu Pretoriana z té Hory Nesmyslů a podvodů... viz náhodou zde dokumentované...

a pak že negativní - škodliví ufoni nejsou - hle co toho nablábolili - viz tento web ! Je toho plný kyberprostor!

Re: hádky na internetu - kde je pravda?

(Ta s ohnivým mečem, 22. 1. 2015 12:47)

stop těmhle lžím a nesmyslům. Pravda - zatím jsem ještě nenarazila na tak důmyslný mix pravdy a lži. To byl sakriš oříšek luštit, ale naštěstí jsem nezapomněla, že i Satan je taková svině, že se snaží tvářit jako samo Světlo boží. Proč by se Praetorian jinak štítil chrámů, růžence, Panny Marie....tedy věcí, které VEDOU ke Kristu?!!! NO proč asi. Jste jak Islámský stát v křestanským převleku. Kristus nedopustí Vaše působení - za své činy si před Bohem ponesete odpovědnost.

likvidovat lidi a státy lze různě - zaujal mne populární článek viz:

(Muller, 18. 6. 2012 13:56)

likvidovat lidi a státy lze různě - zaujal mne populární článek viz:
tyto noviny (SN) nejsou ani ufologický věstník, ani zpravodaj VŠCHT...
ale přesto k diskuzi přidávám ukázku varovného textu, že když to nejde přímo politickými metodami, ničí se i chemicky.... Dnes mě SN nefungovaly. tak diskuzi jsem do EXOPOLITIKY, kam téma také patří...
http://www.exopolitika.cz/news/men-in-black-iii-skryvani-pravdy-primo-pred-ocima-/ datum 18.06.2012v Vložil Muller Titulek
fakta a souvislosti - dnes nové - jinak téma staré desítky let!
text:
pravda v ufologii je drahým zbožím... Dovolím si zde předložit něco ze světa\ SALÁTU A ZDRAVÉ VÝŽIVY, URČEČNÉMU VE SKUTEČNOSTI K POŠKOZENÍ HORMONŮ A ROVNOVÁHY V TĚLE LIDÍ, DOMÁCÍCH I VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT - CELÉ BIOSFÉRY.
Totiž fakta vypadají nevinně, a nikdo by je na první pohled do exopolitiky a ufologie nazařazoval...
a jak to souvisí s tím textem nahoře?

kupci, kupčíci vyděšení - dle Kryla - vraždí a vraždí a davy jim tleskají a nechápou. Či chápou - až jsou na popravišti...

deník našich dnů:

(Muller, 17. 6. 2012 15:06)

Paní docentko - tento text je výborný a hlubší z doby snů o podpoře našich krajanů na realitu zde. Proč to vypadá tak jak to vypdá?

Dovoluji si přepsat jen formou odkazu - či se sem vejde na téma Kalousek - Parkanová - justice a padáky - zlaté i ty reálné:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/stredocesky/clanek.phtml?id=748964#utm_medium=dynamiclead&utm_source=centrumHP&utm_content=position-1

Zkušený parašutista nezvládl manévr. Padal 100 metrů
14:22 Dnes 17.6. 12 ČTK

Dlouhá Lhota - Na letišti Dlouhá Lhota na Příbramsku v neděli zemřel asi čtyřicetiletý zkušený parašutista.
Pravděpodobně nezvládl manévr a zřítil se ve velké rychlosti zhruba ze 100 metrů. Řekla to mluvčí příbramské policie Lenka Pavlová.
Parašutista byl podle Pavlové velmi zkušený, protože za sebou měl kolem 300 seskoků. V neděli absolvoval druhý seskok z výšky 1500 metrů, uvedla Pavlová.
Podle ní bylo všechno při seskoku v pořádku, muž ale v nízké výšce nezvládl otočku a zřítil se na zem zhruba v osmdesátikilometrové rychlosti.
Na místě se jej podle Pavlové snažili oživit záchranáři, ale nepodařilo se jim to. "Zemřel na mnohačetná poranění," uvedla Pavlová.
Je to pravda?

Spíše bych myslel, že bych to nechal na odbprníky a nespekuloval. ČEMU ROZUMÍM?
Že je výročí vzpoury východoněmeckých pracujících proti komunsitickému režimu a ve "sdělovadlech" je ticho, když jsou všichni teď antikomunisté a bojovníci za svobodu...

A dále tu máme připomínku úmrtí 26.6. Miroslava Dolejšího a také pokud vím, něka toto datum patří k Milo Kominkovi a letci, který neskákal s Kalosukovými padáky a tak se dožil doby, že mohl z komunistických kriminálů vydat vzpomínkovou knihu a mnoho dalších svědectví...

A asi tak!

PS:
http://www.chytrazena.cz/rodina/zajimavosti/den-otcu-2012-slavte-se-svymi-otci-a-dedecky-19394.html
Den otců 2012 - slavte se svými otci a dědečky
3. 06. 2012 | Zajímavosti

I v roce 2012 mají otcové svůj svátek a tím je Den otců 2012. Na každý den v roce 2012 připadá nějaký svátek. Některé jsou tradiční, některé se u nás zabydlují pomalu, i když ve světě se slaví více než 100 let. Takovým svátkem je bezpochyby i Den otců. Den otců se v roce 2012 slaví třetí neděli v červnu, letos tedy svátek připadá na datum 17. června 2012.


maličkost k diskuzi o zákulisí ničení států!

(Muller, 16. 6. 2012 17:56)

dobrý den - přednesl jsem řadu úvah, že zdejší ničení má nejen lokální gangsterskou úroveň. Tvrdím, že v pozadí je i vesmír a život v něm. Více ještě znova:
http://www.exopolitika.cz/news/exopolitics-congress-2012-prague/
kde jsem připsal následující: pro archiv SN...Titulek:
Poděkování všem, kteří pomohli toto setkání uskutečnit

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/exopolitics-congress-2012-prague/
Dobrý den vespolek,
můžeme mít různé názory, různé zkušenosti, různá obdarování shůry či z genů od rodičů, jsme různí, různě nadaní nebo handikepovaní svými představami, že to a jen to, co známe je jen a jen to pravé a možné a správné!

Ale něco udělat - a dobře! - dá práci, úsilí a starosti a hádky - o dobro! O dobré a co nejlepší!

Tedy děkuji zejména Igoru Chaunovi, který podpořil nás všechny a vzniklo něco velmi zajímavého, co je zde. Zde nahoře! A také nahoře - hodně daleko - za pomoci vesmíru!

A děkuji také znova a znova - už na věčnost či onen svět M.W. Coopperovi, U.S.A., který pootevřel svět informací o UFO, že nemusí jít jen o svět pravdy a lásky! A tak přišel LP 2001 o krk a stal se skrze úřední vraždu z moci úřadů U.S.A. - nesmrtelným a tichým pomocníkem i při organizaci tohoto Kongresu Praha 2012 a tak díky znova a znova Igoru Chaunovi a jeho šéfu tam hodně nahoře!

Poděkování M.W. Cooperovi, díky I. Chaunovi bylo předneseno před soudem věčnosti! Nahlas! Veřejně!

A poděkování i panu Poltikovičovi, se kterým nesouhlasím, ale točit a myslet umí! Díky i jemu i dalším. Díky i Rašínovým a dalším z Prahy a okolí. Díky přednášejícím, díky publiku, díky všem, co tohle téma a pravda o něm zajímá!

Více ve Svobodných novinách na internetu - ovšem z pohledu politiky na EXO - politiku 16.6.2012

pravdu nejde utajit fakta!

(Muller, 11. 6. 2012 19:33)

Dobrý den,
přidávám fakkta- nejprve anglicky:
http://www.exopolitika.cz/news/exopolitics-congress-2012-prague/

a pak něco o VŘSR a bratřích...
http://www.exopolitika.cz/news/milton-william-cooper-provereni-need-to-know/

Musím vás však varovat, našel jsem důkazy, že tajné společnosti plánovaly již v roce 1917 záměr umělé hrozby z vesmíru, aby přiměly lidstvo spojit se dohromady do jedné světové vlády, které říkají Řád nového světa. Stále hledám pravdu. Pevně věřím, že tato kniha je blíže k pravdě než cokoli napsaného předtím.

Milton William Cooper (z knihy Behold a Pale Horse (1991))
a upozornil 11.06.2012 jako dar SN

Co nového v Praze na tradici Hlasatele z U.S.A. ? - a díky Marii Lesné a SN!

(Muller, 8. 6. 2012 16:52)

Dobrý den vespolek,

když Svobodné noviny připomenou kořeny US demokracie, je tu v Praze hned šéf US rozvědky a tajných služeb a jejich tajných propletenců:

http://www.novinky.cz/domaci/269869-sef-cia-petraeus-byl-na-utajene-navsteve-v-praze.html?ref=stalo-se

citace: "Šéf CIA Petraeus byl na utajené návštěvě v Praze
Neohlášenou a utajenou návštěvu v Praze uskutečnil v minulých dnech ředitel americké tajné služby CIA David Petraeus (59). Právu to potvrdil informovaný zdroj s tím, že všechny podrobnosti halí přísné utajení.
Šéf CIA David Petraeus odlétá z Prahy. FOTO: Novinky Dnes 4:15 - Praha

Podle zjištění Práva Petraeus odletěl z Prahy toto pondělí. Na fotografiích z českého letiště Petraeusův tým nastupuje do letounu C-17 Globemaster III amerického dopravního letectva, který ke svým cestám používal i jeho předchůdce v čele CIA Leon Panetta. Letoun dříve vyráběla už zaniklá firma McDonnell Douglas, kterou na konci 90. let pohltil Boeing.

Na ploše je béžový chevrolet s diplomatickým číslem a černé audi s českou vládní espézetkou.

atd. i další foto: Šéf CIA David Petraeus (vlevo) s bulharským premiérem Bojkem Borisovem při schůzce z 6. 6. 2012. FOTO: Reuters"

Vydal se šéf tajné služby po stopách věrozvěstů cyrila a Metoděje? Co můžemne očekávat na státní svátek USA 4.7. či o den později na den připomínky věrozvěstů cyrila a Metoděje?

Ještě, že máme dílo čsl. domova a exilu, i krajanský Hlasatel a další krajanský tisky a řadu knih poúnorových exulantů - k zamyšlení....

Jako zde nahoře, a díky panu Kučerovi a jeho přispěvatelům - Svobodné noviny mají úroveň dlouholeté nekomuinstické tradice a úcty k moudrým pracem historiků a myslitelů, jako byl i Miroslav Dolejší a jeho Analýza 17.11.1989, kterou si jistě z Prahy odvezl i pan generál X.P....viz zmínka nahoře i dole:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/180467-prahu-tajne-navstivil-sef-americke-rozvedky-cia/ 8. 6. 2012 09:31, autor: had

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sef-CIA-byl-v-Praze-pise-denik-Pote-zrejme-pokracoval-do-Bulharska-235332

Šéf CIA byl v Praze, píše deník. Poté zřejmě pokračoval do Bulharska

Ředitel americké tajné služby CIA David Petraeus se zastavil na jednání v Praze. Informuje o tom dnešní Právo s tím, že v pondělí 6. června z Česka opět odletěl a pokračoval do Bulharska.

Díky Marii Lesné, že stojí za osobní čtení nejvyšších šéfů světa... Nebo, že by ty zmínky SN o ufonech a věrozvěstech - z vesmíru?

Ještě maličkost - ke studiu spolupráce "svobodného ČESKOSLOVENSKA" a USA:

(Muller, 8. 6. 2012 18:34)

pravdu o bourání státu - v Československu na etapy - a jak to bylo v praxi, viděno z USA po roce 1948: viz NOVINKY z Prahy a okolí jaro 2012:
http://www.ustrcr.cz/cs/digitalni-studovna - tedy i k návštěvě mnou zde zmíněné viz nahoře...
viz také zde OPIS: Ústav pro studium totalitních režimů Projekty Digitální studovna
Praha, 11. května 2012 – Ústav pro studium totalitních režimů ve své digitální studovně ve spolupráci s šéfredaktorem Václavem Žákem zveřejnil úplnou elektronickou kopii význačného exilového časopisu Listy, vydávaného v Římě Jiřím Pelikánem, z období let 1970–1989. Po časopisu Čechoslovák v zahraničí je tak Ústavem široké veřejnosti zpřístupněno další významné exilové periodikum. V nejbližším možném termínu bude archiv časopisu rovněž zveřejněn na webu Václava Žáka. Pomůcka:Pro zobrazení exilového periodika Listy zvolte v položce původce: Listy, Jiří Pelikán

Ve spolupráci s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti jsme zveřejnili elektronickou verzi téměř kompletního vydání význačného exilového periodika Čechoslovák v zahraničí, které v letech 1949–1968 vydávala agentura Free Czechoslovakia Information Service (FCI), v jejímž čele působil Josef Josten, roz. Stein (1913–1985).
Pomůcka: Pro zobrazení exilového periodika "Čechoslovák v zahraničí" zvolte v položce původce: FCI, Londýn, Josef Josten
A co na rozumní lidé, pamětníci v USA a okolí? I Marie Lesná?
A také mým "zasloužilým"umělcům z České TV a ČT 24: - JAZYKOVÝ KOUTEK: Stein a i jako součást jména ve složeninách, redaktoři ČT poangličťují, jako ("stín" či "stýn" tedy např. by se podle nich vyslovovalo "einstýn"... takové informátory má zde pan gen. Petraeus, i když jako z případě pana "Jostena" šlo o obyčejné židovské jméno Stein a zase o jedinečný doklad platnosti jedinečné Analýzy 17.11.1989 Miroslava Dolejšího... i jak napsal o tajné ústřední moci současné globalizace M.W. Cooper a další. Ti to posunují ke hvězdám, odkud tito "věrozvěsti" pocházejí... Nerad se opakuji, i když jsme měli v Praze tak vzácnou návštěvu...
A nyní ilustrace: NASA a vláda USA a Obamova administrativa dnes 8.6.2012 oznámila ukončení financování programu NASA zkoumání vesmíru - položka výzkum černých děr... Proč asi?

Více objasňuje (i pobytu vzácného hosta v Praze i událostech z vesmíru...) právě zde paní Marie Lesná, jen je třeba chápat výborné starší texty v nových a dost otřesných souvislostech...
http://libpro.cts.cuni.cz/
Vedoucím knihovny je Jiří Gruntorád, audiovizuální oddělení má na starosti
Miloš Müller.