Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemřel Stanislav Stránský… – PhDr. Rostislav Janošík

28. 2. 2012

 

Stanislav Stránskýstransky-stanislav0002.jpg

* 28. 3. 1922 Devínska Nová Ves (dnes městská část Bratislavy)
† 21. 2. 2012 v Ústřední vojenské nemocnici Praha

V úterý dne 21. února 2012 v odpoledních hodinách zemřel v Ústřední vojenské nemocnici v Praze předseda Sdružení bývalých politických vězňů – Stanislav STRÁNSKÝ.

Jeho jméno není nutno čtenářům SN představovat. Před časem jsme publikovali rozhovor, který poskytl našemu, tehdy ještě tištěnému čtvrtletníku (SN č. 2/2010, str. 3 – viz pozn. č. 1). Z něj se mohou čtenáři dozvědět o jeho životních osudech i o názorech na vývoj po listopadu 1989 jak v naší společnosti, tak zejména v organizacích bývalých politických vězňů komunistického režimu. Stránského kritický postoj vůči Konfederaci politických vězňů ČR je všeobecně znám.

Odchodem S. Stránského se pro funkcionáře KPV nepochybně jejich situace zklidní, nikoli vyřeší. Bylo by na čase, aby vyvodili zodpovědnost z toho, že role bývalých politických vězňů zůstala tak malá, třebaže měli po zásluze zaujmout významná místa jak v parlamentu, tak i v exekutivě. Planými diskusemi kolem „Zákona o III. odboji“ se to bohužel nevyřeší…

Více o osobě zesnulého předsedy SBPV S. Stránského se mohou čtenáři SN dočíst v nekrologu, který zveřejnilo vedení Sdružení na svých internetových stránkách:

„Po válce působil v armádě. Rotný Stránský chtěl studovat na akademii, ale nelíbila se mu politizace Československé armády, kterou prosazovali zejména komunisté. Svůj názor si nenechával pro sebe, protestoval a byl propuštěn z armády již v roce 1946.
Pracoval jako řidič na ministerstvu zdravotnictví ve skupině zdravotníků, která zajišťovala očkování proti dětské úmrtnosti, později v rámci UNESCO ve skupině dánského Mezinárodního červeného kříže, která se zabývala očkováním proti tuberkulóze. Po únorovém puči v roce 1948 působení zahraničních lékařů ukončil brněnský krajský tajemník KSČ Otto Šling.
Po návratu do Prahy na ministerstvo byl Stanislav Stránský krátce zatčen v březnu 1948. Po propuštění byl přemístěn na práci do západních Čech, kde přešel hranici do Německa. Odtud byl jako kurýr poslán zpět do republiky. Když chtěl navštívit rodiče v Mariánských Lázních, byl 5. dubna 1950 zatčen, obviněn ze špionáže a vlastizrady. V Praze na Pankráci byl odsouzen na čtrnáct let a určen k výkonu trestu v Jáchymově na táboře Rovnost. Prošel i dalšími vězeňskými lágry, kde snášel útrapy vězně komunismu, ale potkal zde i řadu vzácných osobností mezi spoluvězni.
Amnestie po ustavení Antonína Novotného prezidentem v roce 1960 znamenala pro Stanislava Stránského propuštění na svobodu, ale ještě na dalších deset let byl zbaven občanských práv a svobod.
Musel se hlásit StB a odeslán na úřad, odkud byl spolu s Jiřím Kubelíkem, bývalým tajemníkem Československé strany sociálně demokratické, a dalšími umístěn k lopatě a krumpáči do stavebního podniku Průmstav. Později přešel do dílen v Malešicích, posléze byl vyškolen na jeřábníka a pracoval ve stavebnictví u Vodních staveb - až do důchodu.
Na jaře 1968 se podílel na založení klubu K-231, chodil s kýblem vápna a psal nápisy „Havel na hrad!“. Po srpnové okupaci Československa vedoucí činitelé klubu se uchýlili do exilu a činnost organizace bývalých MUKLů zanikla.
K obnovení došlo až po listopadu 1989, kdy byla založena Konfederace politických vězňů. Stanislav Stránský byl zvolen předsedou největší pobočky KPV v Praze, která měla více než 5 tisíc členů. Věnoval všechny své síly památce zemřelých a popravených politických vězňů. S několika kamarády se pustil do pietní úpravy zpustlého hromadného pohřebiště na hřbitově v Ďáblicích. Ve spolupráci s Magistrátem a dalšími podporovateli se mu podařilo vybudovat důstojné symbolické pohřebiště na místě, kde v minulých dobách byly ukládány do společných šachet osoby, jejichž jména měla být vymazána z paměti společnosti. Pro přátele Stanislava Stránského to bylo nepřijatelné.
Stanislav Stránský na počátku devadesátých let postupně pojal podezření, že se věci ve státě, ale i v konfederaci nevyvíjejí, jak by měly. Požádal tehdejšího předsedu konfederace Rudolfa Pernického, aby se vedení konfederace podřídilo lustraci a vyzvalo k odchodu z konfederace všechny spolupracovníky StB a dalších bezpečnostních složek komunistického státu. Výsledek Stanislav Stránský komentoval slovy: „Místo aby udělali pořádek a vyloučili z KPV ty agenty, tak naopak na mne podali žalobu. Tím ty estébáky přikryli.” Postkomunistická justice zafungovala a Stanislav Stránský pak musel Pernickému splácet 100 000 korun, ke kterým byl odsouzen. Zažíval velké zklamání z důvodů dysfunkce justice, právního státu a trpce nesl i „zradu” mnoha bývalých muklů, kteří se za něj tehdy nepostavili a nechali se manipulovat. Na konfederaci zanevřel. V říjnu 1994 založil konkurenční Sdružení bývalých politických vězňů v České republice, kterému předsedal až do posledních dnů svého života. Za člena SBPV přijal i tehdejšího presidenta Václava Havla.
Důkazy o svých tvrzeních, se kterými se kdysi svěřil Pernickému, získal z odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra až 29. ledna 2008. Ani poté se mu nedostalo omluvy ze strany vedení Konfederace politických vězňů.
Přesto neúnavně pracoval pro narovnání postavení bývalých politických vězňů ve společnosti, prosazoval zájmy členů svého sdružení, zasazoval se o zpřístupnění archivů, omezení činnosti komunistických stran, o založení Ústavu pro studium totalitních režimů, o zrušení nehorázných zbytkových trestů politických vězňů i přijetí zákona o třetím odboji.
V roce 2000 byl Stanislav Stránský vyznamenán Medailí Za Zásluhy.

Každoročně se 26. června na Ďáblickém hřbitově z iniciativy Stanislava Stránského a jeho SBPV za účasti vysokých státních činitelů konají vzpomínkové akce na připomenutí památky umučených a popravených politických vězňů - účastníků třetího odboje. Letos si zde návštěvníci připomenou i nedožitých devadesátých narozenin Stanislava Stránského.

Čest jeho památce!“

Pozn. č. 1: Rozhovor se Stanislavem Stránským, SN č. 2/2010, str. 3 – viz rubrika „SN v PDF ke stažení“ (http://www.i-sn.cz/clanky/sn-v-pdf-ke-stazeni/sn-c.-2-2010-v-pdf.html).

27. 2. 2012

 

PhDr. Rostislav Janošík

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zaslání

(Jaroslav Kronus, 2. 3. 2012 16:33)

Od: jaroslavkronus.kolin@seznam.cz

Komu: info@politicti-vezni.cz

Předmět: zaslání hluboké soustrasti

Datum: 22.2. 2012, 17:06 - dnes v 17:06

Dobrý den,

dovoluji si pane první tajemníku Vaším prostřednictvím zaslat Hlubokou soustrast a vyjádření osobního pohnutí nad skonem předsedy SBPV 1948 -1989 pana Stránského !
Měl jsem možnost s tímto mužem krátce osobně kooperovat , když přijal moje pozvání na otevření prvního památníčku 3.odboje na území hl.m. Prahy a býti účasten tuším dvou jeho přednášek !
Vzhledem k peripetiím ve svém osobním životě jsem pak již sledoval jeho statečné osobní postoje jenom zpovzdálí !
Cenil jsem si na něm toho, že patřil k nemnoha tem, kteří po roce 1989 si podrželi odstup od v mnoha případech přitroublého antikomunismu v podání nevěrohodných existencí , ustál soudní spor s vedením KPV ČR a vyšel z něho jako vítěz a nejenom morální a nebál se účastnit se snad jako jediný politický vězeň pohřbu M.Dolejšího , autora Analýzy 17 listopadu !
Líbilo se mi na něm, že uměl několika tragédům skotačícím v rytmu nacionalismu vzkázat, že nejsou lepší než komunisté a jeho statná postava a bílé vlasy v kombinaci s jasným pohledem jakoby predikovaly jeho , coby bývalého vojáka a vězně svědomí !!!
S úctou a v Kristu Jaroslav Kronus

děkuji za připomínku pravdy, jakl věci jsou...

(Muller, 4. 3. 2012 17:23)

Vážený pane Kronusi,

stihl jsem dát ke čtení panu Stránkému a jeho kolegům, politickým vězňům ještě papírové Svobodné noviny, kde jsem připomněl ubití faráře Toufara jako zcela nevinné oběti metodou užívanou v té době, proti všem, kteří se postavili režimu po 25.2.1948...
Pana Stránkého jsem ubezpečil, že nejde ani o magořinu, ani "prču" či legraci, jakou si z nás zde dělají politici a jejich slouhové...Třeba dnes v poledne 4.3.2012 v České TV...
Pan Stránský, a to je moje vzpomínka, na mé varování, že planetární procesy řídí ze zákulisí, totožného s popisem Miroslava Dolejšího, "obyčejní" ufoni, kteří zcela nejsou jednotní, jsou různí s různými cíli, určitě z různých civilizací jen pokýval a přednesl moudru řeč, že kdysi by zcela razantně toto odmítl, ale čím je starší, že ví každý má svou pravdu, a že je miliony pravd.... Ale co je pravda ústřední? Naštěstí máme Krista, chvála Kristu! A Bibli...
Tolik k umírněnnosti moudrého člověka, šéfa SBPV

Muller 4.3.2012, v roce patřícím předpovědím MAYŮ -prý...
a ZDE dovolte důkazy - pro vojáky vojenských systémů znalé:
http://www.exopolitika.cz/news/serzant-clifford-stone/
Za celé ty roky vyšetřování UFO, tak jak bylo úředně řízeno vládou Spojených států, si vláda vyhradila, že bude existovat pouze jedna agentura, která to bude vyšetřovat. A to byla Air Force. Ve skutečnosti na úplném začátku to byla Vojenská kontrašpionážní jednotka (ACIC). Úředně jsme začali na oficiálním programu jako důsledku pozorování z 24. června 1947. Do těchto vyšetřování byly zapojené CIC (Protišpionážní sbor) a ACIC, a zůstaly do doby, kdy se Air Force separovala v roce 1947 jako důsledek zákona o národní bezpečnosti v roce 1947.

S velkým počtem zpráv o UFO přicházejících do Air Force bylo vidět, že tu chybí nějaká organizace pro sběr a třídění, přejete-li si, pro příjem zpráv o UFO, která by poskytovala nějaký názor, aby se z něj mohlo vyvinout oficiální oznámení. Air Force pak sestavila Project Sign. Ten vznikl 22. ledna 1948. atd...Číhošť 4.3.2012

(Muller, 4. 3. 2012 17:51)

a že se dějí divné věci, zdánlivě nesouvisející:

http://www.denik.cz/z_domova/z-cihoste-vypustili-do-stratosfery-sondu-normandy-20120304.html

dnes 16:33

Číhošť - Amatérská sonda Normandy SR2, kterou dnes ráno vypustili její konstruktéři v geometrickém středu republiky u obce Číhošť na Havlíčkobrodsku, se po poledni vrátila na zem.

Cílem projektu bylo získat záběry planety Země ze stratosféry. "Záběry se povedly a lidé je mohou sledovat na Facebooku," řekl po přistání sondy předseda občanského sdružení No:mad Tomáš Černohous.

Sondu s letovým označením OK-X001A do výšky zhruba třiceti kilometrů vynesl dvoumetrový meteorologický balon naplněný heliem. Startu sondy přihlížely desítky fanoušků a další lidé ho sledovali na internetu.

"Naším cílem v obecné rovině je inspirovat mladé lidi k tomu, aby byli aktivní. Snažíme se narušovat všednost, stereotyp. Snažíme se ukázat, že se amatérsky dají dělat projekty jakoby z jiného světa," vysvětlil čtyřiadvacetiletý student mezinárodních vztahů. Konkrétním cílem dnešního projektu bylo získat záběry ze stratosféry. "To je výška, kde už je vidět zaoblení zeměkoule, zároveň je vidět modrý obal Země a okolo černá tma vesmíru," popsal.

Sonda podle propočtů měla po asi tříhodinovém letu dopadnout zpět na zem jihovýchodně od startu v oblasti Ždírce nad Doubravou. Po poledni sonda sice vyslala signál o tom, že dopadla, bylo to ale až za Štěpánovem nad Svratkou, tedy zhruba 100 kilometrů od místa jejího startu a 60 kilometrů od Ždírce nad Doubravou, kde na ni aktéři čekali. Sondu pak našli ve smíšeném lese u obce Hodonín. Visela za lanka padáku na jednom z vysokých stromů a až po velkém úsilí se ji podařilo dostat dolu.

atd.

aneb po výyvě připomenout mučedníka Toufata viy SN balonáři alespoň takto připomněli, že žijeme ve vesmíru a KRISTUS POŘÁD UKAZOVAL NAHORU, K BOHU?

zaslání

(Jaroslav Kronus, 2. 3. 2012 16:34)

Od: jaroslavkronus.kolin@seznam.cz

Komu: info@politicti-vezni.cz

Předmět: zaslání hluboké soustrasti

Datum: 22.2. 2012, 17:06 - dnes v 17:06

Dobrý den,

dovoluji si pane první tajemníku Vaším prostřednictvím zaslat Hlubokou soustrast a vyjádření osobního pohnutí nad skonem předsedy SBPV 1948 -1989 pana Stránského !
Měl jsem možnost s tímto mužem krátce osobně kooperovat , když přijal moje pozvání na otevření prvního památníčku 3.odboje na území hl.m. Prahy a býti účasten tuším dvou jeho přednášek !
Vzhledem k peripetiím ve svém osobním životě jsem pak již sledoval jeho statečné osobní postoje jenom zpovzdálí !
Cenil jsem si na něm toho, že patřil k nemnoha tem, kteří po roce 1989 si podrželi odstup od v mnoha případech přitroublého antikomunismu v podání nevěrohodných existencí , ustál soudní spor s vedením KPV ČR a vyšel z něho jako vítěz a nejenom morální a nebál se účastnit se snad jako jediný politický vězeň pohřbu M.Dolejšího , autora Analýzy 17 listopadu !
Líbilo se mi na něm, že uměl několika tragédům skotačícím v rytmu nacionalismu vzkázat, že nejsou lepší než komunisté a jeho statná postava a bílé vlasy v kombinaci s jasným pohledem jakoby predikovaly jeho , coby bývalého vojáka a vězně svědomí !!!
S úctou a v Kristu Jaroslav Kronus

další fakta k realitě

(Muller, 4. 3. 2012 17:32)

http://www.exopolitika.cz/news/financovani-terorismu/

V nedávném článku americký kritik Michel Chossudovsky poukázal na to, že: “Od poloviny března 2011 islamistické ozbrojené skupiny – tajně podporované Západem a izraelskou zpravodajskou službou – prováděli teroristické útoky vedené proti vládním budovám, včetně činů žhářství. Byla bohatě zdokumentována existence vyškolených ozbrojených zločinců a odstřelovačů včetně žoldáků, jejichž cílem byla policie, ozbrojené složky, jakož i nevinní civilisté. Existuje dostatečný důkaz, jak nastínila zpráva v Arab League Observer Mission, že tyto ozbrojené skupiny žoldáků jsou zodpovědné za zabíjení civilistů. ....

a dále

Skutečnost je taková, že Cabal, která „převzala“ svět, neúnavně usiluje o nukleární válku a katastrofu, možná v přesvědčení, že velká část lidstva musí být vyhlazena, aby se znovu vybudoval menší, zvládnutelnější svět. Ve srovnání s Hitlerem byly jeho plány přímo ,,dobročinné“.

(Utajená, elitní skupina nazývaná odborně „Cabal“ spočívá uvnitř „stínové vlády“, řídí mimozemské záležitosti a má z minulosti schváleny taktiky zaměřování a sestřelování mimozemských vesmírných lodí. Jakási „odpadlá složka, nazývaná Cabal,“ podle Daniela Saltera (bývalý agent zpravodajské služby), „je zodpovědná za úkoly znovuzískání mimozemských entit a jejich lodí.“ Pokračuje dál a říká, že „to může být ta skupina, která agresivně narušuje potencionální kontakt mezi mimozemšťany a lidmi.“)

PhDr. Michael Salla

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/financovani-terorismu/

Bláboly?