Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZLOČINCI A ŠÍLENCI MNOHONÁSOBNÍ – Ing. Antonín Bělohoubek

10. 10. 2011

Je toho HODNĚ, čím se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

 

1a. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že lidé vskutku úctyhodní měli, mají a budou mít nejen právo, ale také povinnost opakovaně PROKLÍNAT kreatury, které byly, jsou a budou především SVOU vinou zpitomělé a pokřivené až po zatvrzelé popírání skutečnosti, že dáváním přednosti obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům mnohonásobným! (Zemřel bych PŘEDČASNĚ, kdybych nevyslovil také tuto pravdu!)

1b. NESMÍŠ slevovat s konstatováním, že to je také TVOJE vina a hanba, když KDEKDO neproklíná kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

1c. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že NIKDO nemohl a nemůže říkat právem, že udělal dost pro to, aby KDEKDO proklínal kreatury, zatvrzele popírající skutečnost, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti obludně velké zakrnělosti své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED jejím VÝRAZNÝM mohutněním se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

2. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti sprosté vychytralosti, sprostému přikrčenectví a sprosté prodejnosti PŘED počínáním poctivým, odvážným a statečným se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

3. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti nejrůznějším podobám duševního lenošení PŘED úsilím o STRMÝ duševní růst se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

4. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí vyrůstají dodnes politicky i nepoliticky špinaví a hloupí podlidé, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

5. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti nasládlým lžím PŘED hořkými pravdami se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

6. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání na častém přístupu do škol i masmédií pro zmíněné myslitele a buřiče se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

7. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti hltání kdejakého braku PŘED intenzivním vyhledáváním a důkladným osvojováním se pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

8. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání na poctivých referendech o všech podstatných věcech se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

9. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti konzumentskému obžerství PŘED úsilím vyrůst v SILÁKA v ohledu intelektuálním i mravním se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

10. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

11. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti libování si ve kdejakém blbství i kdejaké špíně PŘED počínáním rozumným a mravným se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

12. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti bujení pornografie a prostituce politické i pelešnické, politického i pelešnického kuplířství se kdekdo SÁM zařadil a zařadí mezi zločince a šílence mnohonásobné!

13. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti otročení špinavci a hlupákovi v sobě PŘED myšlením, cítěním i počínáním ušlechtilým se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

14. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání na dodržování ZÁKLADNÍHO zákona demokracie (tj. poctivého respektování vůle většiny ze VŠECH oprávněných voličů) se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

15. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti PUSTOŠIVÉ domýšlivosti PŘED blahodárnou nespokojeností se sebou se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

16. NEZBOLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez DŮRAZNÉHO trvání na vyhánění vládnoucích zločinců ze všech významných funkcí, na zabavování jimi nakradeného i naparazitovaného majetku, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

17. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti příslušnosti ke špinavým a hloupým podlidem PŘED následováním SILÁKŮ v ohledu intelektuálním i mravním se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

18. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, bažících po nezasloužené moci, nezasloužených penězích i nezasloužené slávě, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

19. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím, ignorujícím pravdy KLÍČOVÉ pro život jednotlivce i celé společnosti, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

20. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti tupé spokojenosti PŘED tvrdým útočením proti zločincům politickým i nepolitickým se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

21. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednost nijak nepodmíněné (tj. ZNEMRAVŇUJÍCÍ) shovívavosti PŘED přísnou spravedlností vůči kdečemu i kdekomu se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

22. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, ignorujících politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

23. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné frašky a napůl odporné tragédie, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

24. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, smiřujících se s odměňováním zločinců a šílenců mnohonásobných i funkcemi nejvyššími, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

25. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez CO NEJVĚTŠÍ podpory úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí se kdekdo se SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

26. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, parazitujících na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

27. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zlotřilostí, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

28. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, smiřujících se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

29. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez BURÁCENÍ proti individuím, dělajícím to, co dělat rozhodně nemáme, a také NEDĚLAJÍCÍM to, co dělat najisto máme, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

30. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez CO NEJVĚTŠÍHO odčiňování svých těžkých provinění politických i nepolitických se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

31. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že dáváním přednosti „poklidnému soužití“ i se zločinci a šílenci mnohonásobnými PŘED tvrdým útočením proti nim se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zmíněným zločincům a šílencům!

32. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ výrazných podílníků na bujení zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických (a tím také na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v obou zmíněných ohledech), se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!

33. NEZBLOUDIL jsi, když konstatuješ, že až mezi PRONIKAVÉ MYSLITELE A POCTIVÉ BUŘIČE ses vzepjal poznáním, že bez PROKLÍNÁNÍ netvorů, smiřujících se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života, se kdekdo SÁM zařadil a zařadí ke zločincům a šílencům mnohonásobným!