Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antikomunista Wolf: Václav Havel? Je to lidská hyena! Nemůžu ho ani cítit!

27. 6. 2011

 

Zveřejněno: DNES, 20:16

Autor: Zuzana Horváthová, eurozpravy.cz 

Antikomunista Wolf: Václav Havel? Je to lidská hyena! Nemůžu ho ani cítit!

Praha - Žil si nad poměry, zatímco jiní disidenti umírali hlady. Díky němu se k moci vrátili komunisté. Tak mluví o Václavu Havlovi antikomunista Jiří Wolf. Rozhovor s ním přinesly Parlamentní Listy.

Wolf toho má za sebou opravdu hodně. Za bývalého režimu byl ve vězení dvakrát. Během druhého trestu se jeho zdravotní stav ale prudce zhoršil, a kdyby na něj neupozornila Amnesty International, možná by ani nepřežil. Brány věznice opouštěl v roce 1989, ve stejný den jako Václav Havel, kterého nejvíce kritizuje.

Ti okolo Havla byli lidské hyeny

Chartistická šlechta. Tak se vyjadřuje o prominentních disidentech, tedy o Havlovi nebo o Bendovi. Podle Wolfa byli tito lidé hyeny. Přes Nadaci Charta 77 byly do Československa posílány peníze, ale ty se většinou k vězňům a jejich rodinám ani nedostaly. Všechny je shrábli lidé okolo Havla. Pořádali za ně oslavy, opravovali si za ně chaty a kupovali alkohol. Ti, kteří nebyli „vyvolení“, v kriminále umírali hlady.

Jeho slova jsou překvapující, ale za vším si pevně stojí. Jak dále uvádí, Havel se k moci dostal jen za příslib, že radikální antikomunisté nebudou mít ve vládě místo.

Ještě mi dáte za pravdu
Wolf je přesvědčen, že mu lidé dají jednou za pravdu. Když totiž v roce 1989 vyplula ze sovětských archivů na světlo spousta věcí, tak za dalších dvacet let se můžeme dočkat dalších velkých a nepříjemných překvapení. Dodává, že mezi chartisty bylo velké množství agentů Státní bezpečnosti. Co se týká dnešního parlamentu nebo soudů, i tam je velké procento bývalých majitelů stranické knížky.

Wolf byl rok po revoluci pozván do USA, aby tam vyprávěl o životě za mřížemi. Když Američané nabídli, že v naší zemi vybudují spravedlivý právní systém, Havel to odmítl. Tušil, že v tomto chaosu se mu bude velmi dobře žít a nikdo se nebude pídit po tom, proč by mu měl být vrácen palác Lucerna. K vrácení totiž nebyl důvod, jeho strýc se přátelil s Němci a jeho otec byl kolaborant. 

Antikomunista je směšný

Co se týká zákazu komunistické strany, i na to má vyhraněný názor. Po roce 1989 chtěl, aby byl komunismus zakázán podle dokumentu Valného shromáždění OSN. V něm se uvádí, že totalitní režim je nelegitimní. Když na to poukazoval, byli on i další aktivisté vyhnáni z jednání Občanského fóra. Dnes už je ale zbytečné se o cokoliv pokoušet. Komunisté se prezentují jako demokratická strana a ten, kdo prosazuje jejich zákaz, je směšný.

Bojoval jsem za svobodu
Poprvé se Jiří Wolf za zdi vězení podíval v roce 1978, když byl odsouzen za podvracení republiky. Policie totiž u něj našla protistranické dokumenty. Ty ho stály 3 roky života za mřížemi. Prohlásil, že byl k přiznání donucen psychickým a také fyzickým nátlakem, za což byl navíc ještě stíhán za falešné obvinění. Trest mu byl prodloužen o šest měsíců, celkem na tři a půl roku.

Protože si neplnil normy, strávil část trestu ve věznici ve Valdicích. Podle ostatních spoluvězňů zarytě bránil svobodu a i ti nejtěžší bachaři jen těžce nesli, když ve své zarytosti nepovolil a nezačal na ostatní donášet.

Následky si ponesu celý život

Podruhé byl zatčen v roce 1983 a při výkonu trestu málem zemřel. Tentokrát měl údajně na rakouském velvyslanectví v Praze předávat informace o podmínkách v československých věznicích. Opět byl odsouzen za podvracení republiky, tentokrát na šest let. Jeho zdravotní stav se ve valdické věznici ale prudce zhoršoval. Měl problémy se zrakem, stále si stěžoval na bolest na hrudníku. Když v roce 1984 na jeho potíže upozornila Amnesty International, zdravotní péče i podmínky v kriminále se zlepšily. Dodnes prý trpí únavový syndromem a oproti jiným vězňům, se kterými byl za mřížemi, vypadá stále zuboženě.

Wolf Havlovi také vyčítal, že se nechal na podmínku pustit z kriminálu. Prý tím ukazuje na svoji vinu. To byl také důvod, proč nedostal Nobelovu cenu za mír, myslí si Wolf.

Wolf si také během rozhovoru vzpomněl na větu, kterou Havel pronesl, a to, že čestní lidé nikdy nebudu nic mít. Poté se prudce zvedla kriminalita, začalo se krást, protože lidé si tato slova uvědomili. Touha po majetku a totalita v lidech přetrvává dodnes. Opravdoví bojovníci a disidenti jsou sociální případy, bývalý komunisté, žalářníci a chartistická šlechta si stále žijí nad poměry.

 

(Parlamentní listy 9. 6. 2011)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

DOST BYLO PRAVDY A LÁSKY 3

(didrakk, 16. 1. 2012 15:27)

Takže pozdější Wolfovo zatčení vypadá spíše jako trucpodnik některé složky StB anebo likvidace nepohodlného mouřenína, jenž někomu přerostl přes hlavu, jelikož logickým důvodem bylo zatknout jej hned v okamžiku, kdy byl během roku předtím opakovaně zadržen se stejnými důkazy jako měl u sebe v inkriminovaném okamžiku. Bohužel Wolfova role v kauze SRA zůstane asi neznámá již proto, že podstatná část příslušných spisů StB zmizela, stejně jako další vztahující se k agentovi s krycím jménem Dantes (shodou okolností identickým s jedním z Wolfových literárních pseudonymů), takže se zdá, že v dostupných archivních materiálech zůstalo pouze několik odkazů na tuto osobu, aniž by ji bylo možné jednoznačně identifikovat (zatímco k jiných agentům zůstaly zachovány hromady dokumentů, jež zřejmě neměl nikdo zájem zlikvidovat), resp. nebylo v ničím zájmu uvedené okolnosti objasnit. Shodou okolností uvedené materiály StB třídili a archivovali těsně po revoluci právě někteří lidé z okruhu přátel J.Wolfa, jenž byl tehdy v centru dění.

Na závěr bych rád upozornil, že i já osobně jsem se velmi často neztotožňoval s jednotlivými kroky a postoji představitelů disentu a mám dodnes kritické názory na kdeco, ale ani by mne nenapadlo „srát do vlastního hnízda“ jako Wolf, jenž se svými útoky staví po bok všem těm darebákům, vzpomínajícím s nostalgií na staré časy, dodávaje jen argumenty asociálům a neobolševikům typu Grebeníčka a soudružky Semelové … a to je jeho největší prohřešek!

DOST BYLO PRAVDY A LÁSKY 2

(didrakk, 16. 1. 2012 15:26)

Jeho výlevy tudíž nejsou žádným hlasem nekompromisního revolucionáře, nýbrž kvílením zapšklého, zlomyslného a zákeřného člověka, zneuznaného „revolucionáře“ a spisovatele o jehož knihy není zájem. „Revolucionáře“ dávám do uvozovek, jelikož na rozdíl od Uhla a dalších byl Wolf prostě jen obětí totalitního režimu, jenž popřepisoval na stroji pár cizích textů a stýkal se s „nesprávnými“ lidmi, aniž by sám o sobě nějak koncepčně k pádu režimu přispěl. Pan Wolf se sice stále ohání právem a pravdou, ale jeho metodou je lež, takže si občas „upravuje“ i vlastní životopis, kde např. uvádí, že v 70.letech byl uvězněn za krádež psacích strojů – tedy de facto revoluční čin – zatímco ve skutečnosti vykradl nějakou kancelář, odkud odcizil geodetický přístroj, který chtěl následně prostřednictvím zahraničního studenta propašovat a výnosně prodat v NSR! Stejně tak se nějaký čas vydával za Žida s cílem vymámit finanční podporu z Izraele.
Ono i k jeho „odbojové činnosti“ by bylo možné kdeco uvést na správnou míru. Zajímavé jsou i samotné okolnosti jeho druhého uvěznění v r. 1983. Po svém propuštění z předchozího trestu se totiž Wolf začal velmi aktivně pohybovat v chartistických kruzích a byl ve styku např. i s bratry Wünschovými. Když pak došlo v r. 1982 k zatýkání lidí spojených s činností Skupiny Revoluční akce, byl několikrát též vyslýchán, ale nebyl zatčen, přestože u něho byly opakovaně zajištěny tzv. „protistátní materiály“, jež by bohatě – zvláště u nedávno propuštěného „recidivisty“ – stačily i k jeho okamžitému zatčení. Přesto dál volně pobíhal po Praze s kufrem těchto dokumentů, navštěvujíc byty čelných chartistů i rodinu Wünschových, jakoby jej chránila nějaká vyšší síla. A jeho svobodný pohyb byl vskutku ku prospěchu StB, jelikož milý p. Wolf je de facto dovedl i k milence-spojce J. Wünsche, a posléze i k Wünschovi samotnému, jenž byl zatčen právě při setkání s ním, a nakonec i k tajné tiskárně k níž vedla jediná stopa právě přes Wünschovu milenku a následně tedy J. Wolfa.

DOST BYLO PRAVDY A LÁSKY 1

(didrakk, 16. 1. 2012 15:25)

Je mi líto utrpení, kterým prošel Jiří Wolf v pekle komunistických kriminálů, ALE zároveň ve mně už dlouho vzrůstá odpor vůči jeho estébáckým manýrám, jeho nenávistné kampani proti všem čelným chartistům a disidentům vedené stejnými špinavými metodami, jimiž pracovala jím zatracovaná komunistická diktatura. Sžírán závistí a zlobou z nenaplněných politických i literárních ambic zasvětil posledních 20 let šíření pomluv, lží a zlomyslných výmyslů o všech, kteří nebyli ochotni akceptovat jej jako národního hrdinu a spisovatele. Díky nevalnému intelektu nikdy nepochopil, že pro většinu svých „přátel“ disidentů měl význam pouze jako mučedník ve vězení a že byl v těchto umělecko-intelektuálních kruzích akceptován pouze pod tlakem okolností stmelujících v disentu jinak naprosto neslučitelné elementy. Díky těmto okolnostem a nedostatku soudnosti (a slušnosti − snad přílišné a zavádějící − lidí z disentu, mlčky tolerujících jeho bratříčkování) dospěl Wolf k fixní představě jakési všeobecné rovnosti v kruzích disentu a pak byl rozčarován, když po počáteční porevoluční sametové euforii došlo k transformaci chartistických kroužků v politicko-společenské elity a jemu bylo naznačeno, že jeho poslání skončilo a s rovnostářským bratříčkováním venkovského prosťáčka s akademiky, politiky a budoucími ministry je konec. Všem těm Pithartům, Havlům a Bendům začalo být pochopitelně nepříjemné udržovat styky s plebejci s nimiž je svedl dočasně do kupy disent. Když Wolf pochopil, že splnil jen úlohu mouřenína (do níž se sám ve své prostoduchosti angažoval) a že občasný honorář za dohozený kompars či grant na vydání knížky pohádek jsou jedinou jeho odměnou, almužnou ze soucitu za někdejší „odbojovou činnost“, začal se mstít všem, které považuje za zrádce; všem, jež revoluce vynesla nahoru. Začal chrlit nechutnou špínu na všechny, do jejichž přízně se předtím vehementně vtíral jak pitralon, obcházeje všechna centra disentu – na Havlovy, Bendovy, Němcovou, Vondru, …….

Co je na tom asi pravdy?

(Marek, 23. 11. 2011 2:35)

Nechtěl bych se teď vyjadřovat jen k V. Havlovi, neboť situace v tomto státě je naprosto tristní, a můžou za to i jeho "pohrobci". Jak se říká, nejlepší je vlastní zkušenost, ale logicky vzato - člověk nemůže být při všem... A názory pana Wolfa vůči panu Havlovi by mohly býti brány jako omílané "tvrzení proti tvrzení". Nicméně si z těchto informací beru ponaučení a nadále lámu hůl nad tímto státem (a nemůže za to pan Wolf).