Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové parlamentní návrhy Komunistické strany Čech a Moravy ‒ Tomáš Vodvářka

30. 12. 2017

Agentuře Hádám se podařilo získat od nejmenovaného zdroje z řad KSČM další připravované návrhy, jež budou postupně předkládány Parlamentu ČR ke schválení.

V souvislosti s opakovaným návrhem instalace soudruha Ondráčka do čela kontrolní komise GIBS (zatím dvakrát nevyšlo, ale třikrát nic umořilo i osla, takže pan Ondráček není stále bez naděje) se podařilo našemu zpravodaji získat za příslib výjezdní doložky a lázeňského pobytu v Artěku od nejmenovaného zdroje uvnitř KSČM další návrhy, které postupně strana předloží.

Na XXXII. sjezdu KSČM předložil současný předseda Vojtěch Filip – Falmer rozsáhlou důvodovou zprávu nazvanou „Poučení z polistopadového krizového vývoje“, v níž vyjmenoval klíčové omyly, jichž se strana dopustila v osudném období listopadu 1989. V tomto období, jak řekl, se strana dopustila řady chyb, které znamenaly dočasný ústup z mocenských pozic, a dovolila krátkodobý návrat reakčních sil, vedených ideodiverzními západními centrálami a některými jejími exponenty z řad občanů Československa. Za ty klíčové omyly považuje soudruh Filip – Falmer kupříkladu nedostatek toaletního papíru na podzim roku 1989, kdy občané měli všeho takříkajíc plné gatě a tento tlak dal vzrůst kontrarevoluční náladě mas. Jako další problém vidí soudruh generální tajemník nesmyslně zavedenou perestrojku, kdy naše tehdejší fabriky chrlily kvalitní a na devizovém trhu žádané zboží, avšak vlivem zhoubné tzv. glasnosti z území našeho nejdražšího spojence bylo toto zboží označeno za – cituji – „brak“ a takto se stalo prodejným jen v republice Džibuti a Horní Voltě, a to pouze za reciproční náhradu vysláním místního souboru písní a tanců. To mělo přirozeně negativní dopad na hospodářský výsledek poslední pětiletky

Soudruh Filip – Falmer se v druhé části projevu obrátil na delegáty sjezdu s následujícími návrhy:

1. Ukončení dosavadního krizového vývoje. Do čela vlády se letos konečně dostal soudruh, bývalý člen Státní bezpečnosti. Na Pražském hradě máme rovněž našeho člověka, který má velkou šanci tam zůstat nadosmrti. U obou bylo zjištěno, že jejich ukončení členství bylo rozhodnutím KGB toliko předstírané, aby unikli revolučnímu běsnění ideodiverzních centrál, které začaly v listopadu 1989 veřejně hanět a skandalizovat poctivé soudruhy. Jako namátkou uvedl potupné zveřejnění pravého křestního jména emeritního tajemníka Jakeše či nehoráznou a brutální vazbu soudruha Štěpána na předlouhé dva roky.

2. V současnosti strana – chytře maskována leninskou rafinovaností, tedy nízkým volebním výsledkem – již nasadila další soudruhy do vedení klíčových parlamentních výborů, kde začnou ihned neúnavně a po bolševicku pracovat.

3. Vzhledem k odporu občanů republiky k zavedení eura bude navržena přijatelnější alternativa – již dávno známý a vyzkoušený převoditelný rubl. Na bankovce bude vyobrazen soudruh Vladimír Uljanov, takže je naděje, že zejména starší spoluobčané budou mít správný pocit, že se vykolejený svět vrací do původního stavu a ti mladší ho budou považovat za stárnoucího rappera Hopsasu.

4. Město Zlín se opět vrátí k původnímu názvu Gottwaldov. Strana nechápe, jak zaznělo ústy soudruha Filipa – Falmera, jak vůbec mohlo dojít k tak hanebnému přejmenování. Soudruh Gottwald, náš první dělnický prezident, byl nejvýraznější osobností poválečné etapy a v myslích občanů rozhodně nezanikla jeho rozhodnost při podpisu kupříkladu rozsudků smrti těm, kteří měli reakční názory. Tuto dobu je třeba reinstalovat, aby měli dělníci, rolníci a pracující inteligence klid na svou práci.

5. Jelikož již existují – zatím tajné – dohodnuté smlouvy s Ruskem (bravo soudruh Nejedlý) o rozvoji spolupráce na poli hospodářském, bezpečnostním a ideologickém, bude nutné vybudovat dostatečnou infrastrukturu. Z těchto důvodů bude zahájena výměna vlakových kolejí za širokorozchodný typ, abychom se nezdržovali překladištěm v Čierné nad Tisou. Zahájíme výstavbu šestnáctiproudové dálnice východním směrem a to tak, že všech 16 proudů půjde směrem na východ, zatímco zpět bude vedle dálnice vyložen makadamový pruh pro pěší návraty.

6. S tím souvisí samozřejmě opětovné připojení Slovenska do vznikajícího svazku tzv. „Východního carství“. Toto bude provedeno na podkladě zvacího dopisu 7 posledních žijících slovenských komunistů, kteří pozvou spřátelené armády České republiky a Ruska k přátelské internacionální pomoci. (Zde je nutno poznamenat, že hlavní tíha pomoci bude na zpočátku na „zelených mužíčcích“, kteří momentálně tráví svou dovolenou v Trenčianských Teplicích a ve Sliači. Česká armáda přispěje polní kuchyní v Bešeňové a mobilním WC v oblasti Horehroní.)

7. Poté bude vytvořena neprávem zapomenutá Národní fronta, tento úspěšný projekt druhé poloviny 20. století. V současné době je v našem zákonodárném sboru nesmyslných 9 politických stran, další se tam nedostaly. Tento – cituji soudruha Filipa – Falmera – bordel musí skončit. Hlasování takového počtu stran je chaotické, zdlouhavé a vede ke zneklidnění občanů Parlament se vrátí k tzv. masovému hlasování, kde se předpokládá 100% souhlas se vším, co zazní z úst navrhujícího. Případní hlasující proti návrhu budou ihned odvedeni ze sálu a nahrazeni čekateli. Po osudu odvedených ze sálu již nebude dále pátráno.

8. Strana skončí s tzv. církevními restitucemi. Doposud vyplacené peníze a církvím přidělené nemovitosti a polnosti budou ihned znárodněny bez náhrady. Kněží a řeholnice budou – jak za starých dobrých časů – shromážděni ve sběrných místech. Strana v tomto bodě předpokládá díky masívní kampani již v krizových letech většinový souhlas obyvatelstva. Takto získané peníze půjdou ihned na výstavbu záchytných zařízení, kde budou kněží a řeholnice konečně donuceni k řádné práci pro rozkvět naší vlasti a nebudou se věnovat ohlupování opiem lidstva.

9. Šlechtickým rodům bude odebrán nedávno nesmyslně vrácený majetek. Pracující lid má přece rovněž právo sedět s dýmkou v sesli knížete Schwarzenberga na Orlíku. Strana nechápe, proč by toto potěšení mělo být rezervováno jen pro členy degenerované šlechty a ne třeba pro poctivě pracující tkadleny.

10. Letiště Václava Havla bude přejmenováno na Letiště Jiřiny Švorcové. Tato herečka na rozdíl od prvně jmenovaného přinesla do českého herectví ten správný ideový akcent prezentací děl, kterým rozuměl i poslední podruh v Horní Lomné. Hry prvně jmenovaného jsou nepochopitelné, plné otázek bez odpovědí, zatímco projev herečky nesnesl žádnou diskusi.

11. Státní znak bude změněn. Zmizí dvouocasý lev s korunkou, jenž bude nahrazen pandou s tubetějkou. Anachronický nápis na standartě „Pravda vítězí“ nebude vypárán, ale před něj bude vštupováno upřesnění slůvkem „moskevská“. Vlajka zůstane, neboť se barevně shoduje s Ruskou federací, jen bude rozšířen červený pruh (Čína).

12. Do křesla předsedy rady ÚSTR bude s okamžitou platností jmenována Marta Semelová, nyní uvolněná z práce v parlamentu. Tato odbornice na naše nedávné dějiny napraví nesmyslná pokřivení historie, a to zejména zveřejněním skutečné výpovědi Milady Horákové, kde se jmenovaná přiznala k rozpoutání II. světové války. Bude rovněž konečně dostupný deník Vasila Biľaka, kde na obou stranách deníku zjistíme jeho skutečný vztah k ševcovství a poté zhlédneme jeho upřímné kresbičky rudé hvězdy.

Jak na závěr sdělil soudruh Filip – Falmer, strana očekává masové demonstrace na podporu uvedených návrhů, nejlépe stylově dne 25. února na Staroměstském náměstí. Poté budou vypsány nové volby s předpokládaným volebním vítězstvím KSČM 99,98%.

Celé shromáždění bylo zakončeno zpěvem Internacionály.

(www.pravyprostor.cz, 22. 12. 2017)

─────

Poznámka redakce SN:

Rozhodli jsme se přetisknout tento článek nikoli proto, že bychom neměli dost svých vlastních materiálů, nýbrž z důvodu, že jej považujeme za potřebné obohacení naší současné, velmi upadlé žurnalistiky. V atmosféře, kdy jsme sdělovacími prostředky doslova ubíjeni normalizační šedí oslavných článků o tom, co všechno nový, „osvícený“ a dočasný držitel „Česka“ A. Babiš vykonal, je nad slunce jasnější, že nám chybí jak potřebný nadhled a srovnání s civilizovaným světem, jemuž se po volbách z podzimu 2017 den ode dne čím dál víc vzdalujeme, tak i schopnost podívat se na naše politické problémy z nadhledu a s úsměvem. Bereme se příliš vážně a přestáváme se smát. V tomto směru je třeba pochválit M. Topolánka, který jako jediný z prezidentských kandidátů počítá i s úsměvem ve své volební kampani, zatímco ostatní jeho soupeři jsou až příliš vážní. (Tragikomickou figurku, jež zatím sedí na Pražském hradě, do toho zahrnovat nelze, protože ta údajně žádnou kampaň nevede, i když ji ve skutečnosti vede. Hlavně za peníze daňových poplatníků během „spanilých jízd“ po regionech a především na soukromé, „prezidentské“, televizi Barrandov, která ostentativně porušuje pravidla platná pro všechny televize u nás. Zeman je taková typicky česká „chytrá horákyně“. Už i on se nakazil „Babišovým virem“: mění názory ze dne na den a jen blábolí…)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář