Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohumil Kobliha: KONEC VĚKU PŘÍBĚHŮ, Praha 2009

29. 9. 2011

 

Životní filozofie každého z nás spočívá na třech základních pilířích:

  1. na původu (genetickém dědictví a výbavě, předaných zkušenostech předků a prostředí);
  2. na vlastních životních zkušenostech;
  3. na dosaženém sociálním statutu.

Autor knihy je vybaven ve všech případech hlubokými a pevnými základy těchto stěžejních pilířů. Jako příslušník českého národa, byť v emigraci, byl schopen uchovat si kontinuitu se vším, co bylo v tomto národě pozitivního, a je schopen porozumět jeho historické zkušenosti.

Jeho přítomnost, studium a práce na třech kontinentech mu umožnila nahlédnout za oponu rozličných náboženství, kultur a společenských systémů. Tyto zkušenosti, vedle technického vzdělání, koncepčního a systémového myšlení, mu dovolily překročit hranice obvyklých filozoficko-náboženských produkcí příznivců či odpůrců toho či onoho.

V životě každého poutníka světem, emigranta zvláště, je sociální status faktorem proměnlivým, někdy až dramaticky. Dr. Kobliha měl štěstí, že nemusel vzhledem ke své kvalifikaci, odborné zahraniční praxi a osobnímu renomé, nahlédnout sociální dno. Nicméně mohl ho z bezprostřední blízkosti pozorovat, stejně jako životní styl anglosaských elit či elit jinde ve světě působících (v Indii, Africe, na Předním východě).

Vedle studia světových náboženských nauk judaisticko-křesťanských, hinduistických, buddhistických či islámu bedlivě sledoval psycho-sociální prosakování těchto duchovních systémů do života obyvatel tří kontinentů.

Výsledkem všeho toho je neobyčejně zdařilá myšlenková syntéza, podaná mistrným, srozumitelným a čtivým stylem, což je tím pozoruhodnější, že autor žije již téměř půlstoletí v cizině.

Éra „double speaku“ či orwellovského „new speaku“, v níž jsme nuceni žít, teprve zřetelně a jasně odhaluje před zbytkem lidí jasné mysli, jak snadno lidstvo podléhalo pohádkám, báchorkám a snům náboženského charakteru, které dnes jenom zaměnilo za báchorky a sny jiné, méně poetické, často však daleko bizarnější a většinou pro konzumenty lehce stravitelné.

Autor své dílo logicky člení do čtyř oddílů a usiluje v nich vedle kritického rozboru náboženských systémů, koncipovaného téměř na technickém základě, nalézt obecnější – všelidské pojítko, neboť je přesvědčen o jeho existenci.

Nesnižuje přitom význam náboženství „tak, jak přicházela, odcházela a přicházejí“. Shledává, že „všechna náboženství svými specifickými prostředky kódovala, zajišťovala a kultivovala život v řádu a k řádu – pořádku“. A právě v HLEDÁNÍ ŘÁDU ve zdánlivém NEŘÁDU našeho současného života spatřuji těžiště a hlavní význam jedinečné knihy B. Koblihy. Že Řád existuje, o tom svědčí samotné dosavadní trvání světa a kosmu.

Poznání existence Řádu překrývá v nejširším měřítku mocenská manipulace globalistických elit, na níž se ovšem podílejí i elity náboženské, především křesťanské. Vliv masově komunikačních prostředků je při tom zdrcující. Jeho absence v minulosti dovolovala lidem bezprostřednější přístup k informacím – ke skutečnosti – a v daleko větší míře umožňovala užívat vlastního rozumu. V soudobém virtuálním světě to již zdánlivě možné není. Úmyslně jsou také zesilovány, pragmaticky šířeny a technicky zdokonalovány prostředky boje všech proti všem – nenávisti a sociální tenze například mezi muslimy a křesťany, hinduisty a muslimy atd. Jde o ďábelský záměr ziskuchtivých elit – šíření NEŘÁDU. Ale i ony nevyhnutelně podléhají Řádu. Vzhledem k tristnímu časovému vymezení našeho pozemského života se nám zdá, že tomu tak není.

Autor naproti tomu na několika místech svého díla ušlechtile zdůrazňuje, že mu jde o usmíření: „Jde o usmíření pro všechny!“ Problém spatřuje v tom, že „život je zkouška duše v obtížných podmínkách hmoty“. Limity, které nám klade materiální podstata naší existence, jsou svíravě úzké, nikoli však nepřekonatelné. Jejich překonání spatřuje autor prozíravě „v existenci s Řádem“. Náš život je od narození co nejtěsněji spojen s Řádem, nikoliv s neřádem, který se snažíme v podobě někdy zapáchajících nečistot likvidovat. Neřád je TEROR v pravém slova smyslu – teror individuální i celospolečenský. Udržení Řádu a jeho posílení je možné dosáhnout individuální i celospolečenskou kultivací, jakkoliv se to jeví v postupujícím neřádu obtížné. Začít musí, podle autora, každý sám u sebe, chce-li žít s Řádem a nepřivodit si sebedestrukci. Neřád usiluje o opak: o podmanění, ovládnutí, oslabení a zotročení jedinců i společnosti, případně celého lidstva.

Podstata Řádu spočívá v přirozenosti života i smrti. Autor ji spatřuje v pozoruhodném „učení o éN“, které pokládám za jádro díla. Jde o „směr myšlení“, vědomí smyslu existence, vědomí síly autoregulace systému – ROVNOVÁHY.

Jakkoliv se zdá, že kniha B. Koblihy je sumarizací známého, při pozorném čtení zjistíme, že jde daleko hlouběji. Autorovi totiž jde o velkorysé posílení našeho IMUNITNÍHO SYSTÉMU a to je dnes vůbec to nejcennější, co můžeme získat. Ostatní směřuje proti Řádu, směrem ke zničení života a existence obecně. Buďme za jeho snahu autorovi vděčni!


19. 7. 2011                                                    

PhDr. Josef Dolejší

 

konec-veku-na-web.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Paráda

(Fifi18, 17. 3. 2013 17:19)

Hezký den. Nedávno vznikla unikátní finta, jak snadno vydělat peníze - skvělé na jaro, když je hodinka, dvě času :) Už od začátku ledna si takto sama přivydělávám a je to perfektní! Do práce chodit sice nepřestanu, nicméně když to jde, tak toho využívám na maximum... A tohle všechno znám z www.CervenaCerna.cz