Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři (1.-2. část) – Ing. Antonín Bělohoubek

8. 10. 2015

Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři

(1. část)

1. ZLOČINECKÁ komunistická strana má být ZAKÁZÁNA A VŠECHEN její majetek (prodaný za ceny co nejvyšší) má být předán STÁTU!

2. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ´“lhát a krást!

3. Lžidemokratických zlodějů a sedmilhářů je dodnes SPOUSTA!

4. Ani V. Havel, ani jiní lžidemokratičtí prezidenti dodnes NEBYLI způsobilí vyhlásit přijímání našich současníků do společenství POCTIVÝCH referend o VŠECH věcech PODSTATNÝCH pro život UŠLECHTILÝ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém jednotlivců i celých společenství takových lidí!

5. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že KAREL KRYL byl PRVNÍM člověkem, ironizujícím VŠECHNY lžidemokratické strany, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

6. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že KAREL KRYL NESTÁL o pokračování svého života ve světě PLNÉM lžidemokratických zlodějů a sedmilhářů, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

7. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ proklínat tyto netvory, a to v ohledu poltickém i nepolitickém!

8. Lžidemokratičtí zloději a přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT tyto odporné netvory, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

9. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost úsilí o VÝRAZNÉ mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

10. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost úsilí o STRMÝ duševní růst PŘED duševním lenošením, a to v ohledu i politickém i nepolitickém!

11. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ burácet proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí dodnes vyrůstají individua špinavá a hloupá, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

12. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ důrazně trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

13. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním nasládlýmćh lží, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

14. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celé společnosti PŘED hltáním kdejakého braku, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

15. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ důrazně trvat na POCTIVÝCH referendech o všech věcech PODSTATNÝCH pro život jednotlivce i celých společenství lidí UŠLECTILÁCH v ohledu politickém i nepolitickém!

16. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém PŘED konzumentským obžerstvím!

17. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ důrazně trvat na zákazu VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran!

18. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ být způsobilí konstatovat, že zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických byla, je a bude SPOUSTA!

19. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ BURÁCET proti bujení politické i pelešnické pornografie a prostituce, proti politickému i pelešnickému kuplířství!

20. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost počínání UŠLECHTILÉMU PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě!

21. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost respektování vůle VĚTŠINY ze VŠECH oprávněných voličů, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

22. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT netvory, ignorující politickou i nepolitickou ZÁVAZNOST předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce“!

23. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ BURÁCET proti individuím, smiřujícím se s životem v podobě napůl odporné fraška a napůl odporné tragédie, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

24. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT netvory, odměňující zločince a šílence MNOHONÁSOBNÉ i funkcemi NEJVYŠŠÍMI, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

25. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická!

26. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři mají PROKLÍNAT netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků!

27. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ BURÁCET proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že má patřit PŘEDEVŠÍM úsilí o radikální redukci pustošivých zločinů politických i nepolitických!

28. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MĚLI A MAJÍ“ PROKLÍNAT netvory, smiřující se s BUJENÍM zvráceností a zlotřilostí intelektuálních i mravních, politických i nepolitických!

29. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ ignorovat předraze zaplacenou zásadu „Už nikdy ne jako ovce“, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

30. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická!

31. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM PŘED POKLIDNÝM soužitím i s nimi, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

32. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT výrazné podílníky na tom, že naše planeta je pořád velikým BLÁZICEM v ohledu politickém i nepolitickém!

33. Lžidemokratičtí zloději sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

34. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT individua, dělající to, co dělat nemáme, a také NEDĚLAJÍCÍ to, co dělat máme, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

35. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ v míře CO NEJVĚTŠÍ odčiňovat svá těžká provinění politická i nepolitická!

36. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dávat tvrdému útočení proti zločincům MNOHONÁSOBNÝM PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

37. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT výrazné podílníky na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v ohledu politickém i nepolitickém!

38. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT netvory, smiřující se s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

Ing. Antonín Bělohoubek

***

Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři

(2. část)

39. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že také JÁ jsem patřil OSTUDNĚ dlouho k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

40. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ pokračovat v životě ušlechtilém v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, protože jinak by přišel tvůj duševní PÁD v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

41. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že tvé NÁVRATY do míst tvého školáctví a prvních lásek ti zevšednět NESMÍ, protože bys pak NEBYL způsobilý dalšího duševního růstu v ohledu politickém i nepolitickém!

42. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ mít HODNĚ společného, především v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

43. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři NIKDY naplno neodčiní to, že OSTUDNĚ dlouho byli špinaví a hloupí v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

44. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři „NESMĚLI A NESMĚJÍ“ litovat ženu špinavou a hloupou v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

45. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři „NESMĚLI A NESMÍ“ ignorovat tvůj OSUDNĚ dlouhý čas příslušnosti k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

46. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ litovat toho, kdo OSTUDNĚ dlouho patřil a patří k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

47. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT každého, kdo OSTUDNĚ dlouhý čas, kdo ani netušil a netuší, kdy vydechne NAPOSLEDY!

48. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že VELICE záleží na tom, kdy vydechneme NAPOSLEDY!

49. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že délka tvého života NENÍ hodně významná!

50. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NIC opravdu významného se v životě individuí špinavých a hloupých NESTALO A NESTANE!

51. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že délka života individuí špinavých a hloupých NENÍ významná, ani v ohledu politickém či nepolitickém!

52. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že tady není a nebude nic, co by bylo NAD duševní způsobilost individuí špinavých a hloupých v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

53. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři se přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ ZTOTOŽŇOVAT s individui špinavými a hloupými v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

54. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ VŠECH štítit individuí špinavých a hloupých v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

55. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost k individuím špinavým a hloupým vyhovuje KDEKOMU!

56. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MIUSELI A MUSÍ“ vědět, že máme vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

57. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke lžidemokratům naplno neodčiníš NIKDY, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

58. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že život špinavý a hloupý v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, byl je a bude SPROSTÝ v ohledu politickém i nepolitickém!

59. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že život individuí špinavých a hloupých byl, je a bude zrůdný v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

60. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NEPROKLÍNAT individua špinavá a hloupá v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, za to by se měl každý PROPADAT HANBOU v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

61. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že si zasloužili a zaslouží OPOVRŽENÍ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

62. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost k nim byla, je a bude ZVRÁCENOSTÍ A ZLOTŘILOSTÍ HODNĚ častou, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

63. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že při těchto hanebnostech se NIC opravdu významného nedělo, neděje a dít nebude, a to ani v ohledu politickém, ani v ohledu nepolitickém!

64. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke lžidemokratům, byla, je a bude hanebností HODNĚ častou, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

65. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že kromě příslušnosti k nim se NIC opravdu významného nedělo, naděje a dít nebude ani v ohledu politickém, ani v ohledu nepolitickém!

66. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že VYBŘEDNUTÍ z příslušnosti ke lžidemokratům bylo, je a bude HODNĚ významné, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

67. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že tvoje příslušnost ke lžidemokratům trvala OSTUDNĚ dlouho, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

68. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že to NENÍ náhoda, když křesťanská „víra pravá“ vybízela ke SMIŘOVÁNÍ SE se zvrácenosti a zlotřilosti v podobě lžidemokracie, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

69. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ být POHROMOU v ohledu politickém i nepolitickém!

70. Lžidemokratické zlodějství a zlotřilosti přece „MUSELY A MUSÍ“ být pro lidi OPRAVDU rozumné a mravné ZVRÁCENOSTMI I ZLOTŘILOSTMI!

71. Lžidemokratické zlodějství a sedmilhářství přece „MUSELO A MUSÍ“ být „nadbytečné“ pro lidi OPRAVDU rozumné a mravné v ohledu politickém i nepolitickém!

72. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ mluvit OPOVRŽLIVĚ o lžidemokracii a lžidemokratech, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

73. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost individuí takto zbloudilých NELIBOVAT SI v pokračování zmíněné zvrácenosti a zlotřilosti, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

74. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že lžidemokracie MUSÍ objevit výrazy individua špinavá a hloupá v ohledu politickém i nepolitickém!

75. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že NEJDE jen o nemoc v ohledu politickém i nepolitickém u našich předchůdců, současníků i následovníků, ale také o HOROVÁNÍ pro tuto zvrácenost a zlotřilost v ohledu politickém i nepolitickém!

76. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ patřit ke zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

77. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NESMĚLI A NESMĚJÍ“ zapomínat na to, že SPOUSTĚ našich současníků bude VLASTNÍ horování pro zmíněnou zvrácenost a zlotřilost, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

78. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že měli, mají a budou mít MNOHEM blíže k odporným živočichům než k silákům v ohledu politickém i nepolitickém!

79. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že spousta individuí dodnes nemá ANI TUŠENÍ o poměřování PŘÍSNOU spravedlností KDEKOHO, KDEČEHO I SEBE SAMOTNÉHO, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

80. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků uctívala, uctívá a bude uctívat velikány JEN domnělé, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

81. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ zapomínat na poměřování PŘÍSNOU spravedlností KDEKOHO, KDEČEHO I SEBE samotného, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

82. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NESMĚLI A NESEJÍ“ zapomínat na to, že SKORO VŠICHNI lžidemokraté kradli, kradou a budou krást, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

83. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NESMÍŠ zapomínat na to, že SPOUSTA našich současníků se ŠTÍTÍ poctivé práce, že si hlídala a hlídá POKRAČOVÁNÍ svých zvráceností a zlotřilostí v ohledu politickém i nepolitickém!

84. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ pokračovat v parazitování na svých současnících v ohledu politickém i nepolitickém!

85. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků si OPOVRŽENÍ zasloužila a zaslouží, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

86. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků si hlídala a hlídá POKRAČOVÁNÍ svých zvráceností a zlotřilostí v ohledu politickém i nepolitickém!

87. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků žije dodnes NAD svou způsobilost počínat si OPRAVDU rozumně a mravně v ohledu politickém i nepolitickém!

88. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že spousta našich současníků DODNES nedokáže žít UŠLECHTILE v ohledu politickém i nepolitickém!

89. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět. že si ZASLOUŽÍ opovržení v ohledu politickém i nepolitickém!

90. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že dodnes NEDOKÁŽÍ žít rozumně a mravně v ohledu politickém i nepolitickém!

91. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ žít DODNES odporně v ohledu politickém i nepolitickém!

92. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ žít DODNES špinavě a hloupě v ohledu politickém i nepolitickém!

93. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že spousta našich současníků dodnes NEVÍ, jak má žít v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

94. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že spousta našich současníků nevěděla a neví, JAK mají žít v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

95. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků DODNES nedokáže žít OPRAVDU rozumně a mravně v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

96. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků NENÍ způsobilá života UŠLECHTILÉHO v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

97. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ skoro všem lžidemokratům DODNES uniká způsobilost žít UŠLECHTILE v ohledu intelektuálním o mravním, politickém i nepolitickém!

98. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ jen HRÁT v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

99. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že pro SPOUSTU našich současníků lžidemokracie byla, je a bude PLNÁ individuí, odporných v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

100. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že lžidemokraté byli, jsou a budou jen SPROSTÝMI individui v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

101. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že měli , mají a budou mít MNOHEM blíže k odporným živočichům než k lidem SILNÝM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

102. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že zapomínání na příslušnost ke lžidemokratům bylo, je a bude POPŘENÍM vyspělosti v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

103. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ trestat VÝSMĚCHEM poctivou rozumnost a mravnost v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

Ing. Antonín Bělohoubek