Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní svátek

16. 10. 2018

V roce 1910 připomněl tehdejší sídelní biskup J. A. Hůlka (řídil diecézi 1907-1920) v „Ordinariátním listu budějovické diecéze“ nezapomenutelného biskupa J. V. Jirsíka (1851-1883), který zavedl po celé své diecézi zvláštní způsob uctívání Nejsvětější svátosti. A to především proto, aby odumírající víra byla opět oživena a zároveň byly odčiněny aspoň částečně nesčetné urážky Spasitele. K pastýřskému listu byl připojen pořádek, jakým tato pobožnost po celé diecézi a v každém farním chrámu Páně má býti konána. Tato myšlenka byla věřícími nadšeně přijata a společné pobožnosti s uctíváním byly konány každý měsíc.

Diecézní biskup Antonín Liška CssR se pak v roce 1997 rozhodl osadní svátky v diecézi obnovit. Byl vypracován nový rozpis farností a míst pro celodenní výstav Nejsvětější Svátosti. Pastorační praxe však ukázala, že dobrá snaha navázat na stav, který byl před válkou, se ukázala jako nereálná. Tento svátek totiž vyžaduje ochotu a obětavost především farníků, neboť nebylo možné nechávat otevřený kostel bez dozoru. Osadní svátky farností tak dostaly i jiné termíny konání.

Pro farnost při katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích je osadní svátek spojen s oslavou jednoho z nejkrásnějších a nejdůležitějších svátků – Nanebevzetí Panny Marie, připadající na 15. srpna. Ve většině zemí západní Evropy mají den volna, ale nechybí tam ani velké veřejné oslavy s průvody, hudbou, ohňostrojem a dalšími zábavnými programy. Tuto okolnost připomněl předem svým farníkům městský vikář a děkan katedrální farnosti P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D. Jedna z mála příležitostí, kdy je téměř po celý den vystavena v monstranci Nejsvětější Svátost. Je to pozvání, jak projevit úctu Matce Boží a ve chvilce klidu adorovat Pánu Ježíši.

Můžeme připomenout, že o smrti Panny Marie není nic známo. Z doby 3.- 4. století se traduje, že „byla vzata do nebe“, což vychází z kázání sv. Jeronýma a sv. Augustina, autentickými spisy sv. Řehoře z Tours (r. 594). Dogma bylo vyhlášeno papežem Piem XII. roku 1950.

Tato oslava je častým námětem obrazů, soch, mozaik, ikon a sakrálních památek všeobecně. Setkáváme se s tímto tématem snad v každém kostele, který navštívíme. Jen na území českobudějovické diecéze se dnes nachází 34 kostelů v tomto zasvěcení… (Lze najít na www stránkách čbu biskupství)

V průběhu konané pobožnosti zazněla v prvním čtení slova evangelisty s. Jana o znameních. Žalm „Královna stojí po tvé pravici…“ Evangelium podle sv. Lukáše o navštívení Alžběty a slavný Magnificat…

Z homilie: „V těchto dnech se Maria vydala na cestu. I my jsme se vydali na cestu a přišli sem, abychom jí vzdali úctu… Následovala vzpomínka na vyprávění P. Karla Fořta (Otec Karel z vysílání Svobodné Evropy, dožíval zde v Českých Budějovicích) o napjatých a mimořádných zážitcích svého působení v Africe… Přijměme i my v napjatých životních situacích úsměv Matky s děťátkem v náručí, neboť s tímto dítětem v náručí do nás vstupuje Víra, naděje a Láska… Vnímejme ji jako osobu lidskou, jak s její pomocí snášet všechny útrapy… Připomeňme si její slova: Cokoliv vám řekne, učiňte! ...“

Na závěr slavnosti zazněly Mariánské litanie.

Poutník František

p14906201.jpg

Bohoslužba v katedrále

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář