Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŽKG Ostrava ‒ František Růžička

5. 10. 2018

Starším pamětníkům, stejně jako sportovním fanouškům, zřejmě netřeba vysvětlovat, o jaké se zde jedná spojení. Ostatně ani hospodářským nebo politickým pracovníkům. Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Pojem známý nejen na poli sportovního zápolení, ale i v metalurgii. Těm mladším zase nebude nutné vysvětlovat, co znamená pojem DOV INFO. Dobře víme, že Vítkovice jsou nedílnou součástí Ostravy a patří k sobě stejně, jako tudy protékající řeky Ostravice, Odra, Opava a Lučina. Uvedená zkratka dnes patří areálu Dolních Vítkovic. Ale začněme troškou historie.

Industriální areál Dolních Vítkovic již delší dobu prochází celkovou revitalizací. Hlavní autorem architektonického projektu je architekt Josef Pleskot. Jedinou zcela novou budovou mezi horami starého železa prošlo od otevření v roce 2014 téměř milion návštěvníků. Právě zde jsou umístěny rozsáhlé expozice „Velký svět techniky“.

Svět techniky Ostrava – je jednotící název pro vzdělávací interaktivní expozici umístěné ve dvou objektech. Zaměření je především na vzdělávací aktivity, na pomoc školám a vzdělávacím institucím. Zábavu a poznání zde ale najdou celé rodiny, i ti nejmenší návštěvníci. Kromě těchto expozic je možné navštívit také areál dolu Hlubina, původní vysokou pec nebo kavárnu na jejím vrcholu. Mezi stálé expozice patří:

● Dětský svět – pro děti od 2 do 6 let;

● Svět vědy a objevů – představující vědní disciplíny;

● Svět civilizace – s pohledem na běžné denní činnosti;

● Svět přírody – s nejrozsáhlejší expozicí;

● Lze také navštívit venkovní, střešní botanicko-geologickou zahradu, zhlédnout 3D filmy a divadelní představení, navštívit laboratoře, dílny a učebny.

Lze shrnout, že Vítkovice jsou unikátním světem v srdci města. Z vyhlídky nad původní vysokou pecí číslo 1, kam vás vyveze výtah, lze zhlédnout celý rozsáhlý areál i Ostravu s okolím. V patrech pod sebou pak nahlédnete do útrob pece a při komentované prohlídce se seznámíte s celým metalurgickým procesem a teprve při potěžkání některých předmětů, dokážete pochopit těžkou práci hutníků. Věřte, že to musela být přímo galejnická práce. Žádná televizní show s odpichem pece před televizními kamerami.

Pohledem do historie zjistíte, že podnět k založení Vítkovických železáren dal již v roce 1828 olomoucký arcibiskup Rudolf. Provoz Rudolfovy huti byl zahájen již v roce 1830, o rok později vznikla koksovna. K zapálení první vysoké pece došlo v roce 1836, druhá o dva roky později. V roce 1853 byl v blízkosti založen důl Hlubina. Postupně zde bylo v provozu šest pecí. Poslední odpich byl proveden koncem září 1998… Zcela určitě zde při prohlídce uslyšíte pojem Ostravské Hradčany, což vzniklo v době první republiky při vydávání poštovních známek.

Po ukončení provozu se diskutovalo, co provést s tak rozsáhlým průmyslovým areálem. Návrh na zbourání překonala myšlenka na jeho zachování jako technické památky pro příští generace… V roce 2002 byla oblast DOV prohlášena za národní kulturní památku. Koncem roku 2008 se také dostala na seznam Evropského kulturního dědictví… Projekt pak v roce 2009 získal půlmiliardovou dotaci z prostředků EU.

Na místě pece číslo 1 byla v roce 1871 zapálena první vysoká pec skotského typu, která fungovala až do roku 1902. Konečnou podobu získala pec po generální opravě v roce 1988 a v té době patřila k nejmodernějším svého druhu v Evropě. Při maximálním výkonu mohla vyrobit až 300 tis. tun speciálního a slévárenského železa. V letech 2011-12 byla stavebně uzpůsobena jako naučná a vyhlídková trasa a okruh byl zpřístupněn veřejnosti.

V rámci naučného okruhu nás od jeřábové dráhy, kde se původně navážel kovový šrot k recyklaci, vyvezl čtyřtunový, panoramatický, skipový výtah (kapacita 12-16 lidí) vzhůru. Tudy se původně navážela vsázka do pece. Od plošiny ve výšce 45 m (vsázka se zde vsypávala do pece) jsme vyjeli až na vyhlídkovou věž na vrcholu pece ve výšce 60 m. Zde byla postavena multifunkční nástavba jako rozhledna a bar s kavárnou. Měří 77,7 m a je nazývána Bolt Tower.

Mezi další informace s přímým výhledem patří tzv. mokrý plynojem. Jeho stavba začala v roce 1922, dokončena byla v roce 1924. Obsah je 50 tis. m3 na vyčištěný vysokopecní plyn. Tento plyn je vedlejším produktem při výrobě železa, je odváděn do prašníku, pročištěn a zbaven prachu z 80 %. Odtud byl veden do čistírny a zbaven zbylých prachových podílů. Potom se používal pro vytápění koksovacích komor a složil jako palivo plynových motorů pístových dmychadel. Jeho provoz byl rovněž ukončen… Energetická ústředna byla vystavěna ve 30. letech minulého století pro dvojici plynových pístových dmychadel, které pomocí kychtového plynu vyráběla stlačený vzduch. Ten byl veden na vysokou pec, kde při předehřáté teplotě až 1200°C podporoval hoření při výrobě surového železa.

Rozvoj železáren i Ostravy je neodmyslitelně spojen s dynastií Rothschildů. Již od 1. poloviny 19. století, kdy Salomon R. si pronajal Rudolfovu huť, která dodávala železo na stavbu Severní dráhy Ferdinandovy. V roce 1843 huť s několika doly koupil a vytvořil jeden z nejvelkolepějších příběhů průmyslového podnikání. Rodinné heslo „Concordio, Integritis, Industria“ ponechme pro povolanější hodnotitele. S podnikatelskou činností nutno připomenout ostravský „Centralhaus – Vítkovický zámeček“, sloužící jako reprezentativní sídlo ředitelů Vítkovických železáren. Prošel tudy i císař František Josef I. i náš první prezident ‒ T. G. Masaryk. Syn Anselm R. jako následník vybudoval ve Vídni i svou vlastní galerii. Jako dochovaná památka je i hornická kolonie – dvojdomky postavené z neomítnutých červených cihel, ke kterým patřila zahrádka, na které mohli bydlící také hospodařit.

František Růžička, České Budějovice

p14909431.jpg

Část železáren, věž dolu Hlubina

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář