Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ondřej Benešík, politik se špatnou pověstí

4. 10. 2021

Motto č. 1: „Pravda nemůže couvat, stejně jako řeky netečou dozadu.“ (Lidová moudrost)

Motto č. 2: „SPOLU je spolek podvodníků, patolízalů a grázlů nejhrubšího zrna.“ (Názor čtenáře z internetu)

 

Co s lidmi, kteří mají špatnou pověst?

„To, co po člověku zůstává, je především vzpomínka na něho a pověst o něm: pověst člověka dobrého, nebo špatného. Představitelé komunistického režimu se desítky let přičiňovali o to, aby vzpomínka na některé jedince byla ‚vymazána‘ a pověst o nich zůstala pouze špatná.“ Tato slova pocházejí z mé předmluvy ke knize J. Buriance: Rudolf Beran, oběť komunistické msty, která vyšla v mém vydavatelství v roce 2013.

O trvalé aktuálnosti toho, co jsem před osmi lety napsal (bylo to pět let před falešnými oslavami 700. výročí obce Strání), svědčí o nadčasovosti tohoto sdělení. A také o neradostném stavu naší společnosti, zvláště pak v politice, s nímž jsme konfrontováni pár dnů před podzimními parlamentními volbami.

V tomto citátu je řeč o osobách, jimž jiní lidé svévolně a zlomyslně poškozovali jejich dobré jméno. Případ poslance O. Benešíka je nicméně z úplně jiného soudku. Tento politik si svou pověst zničil sám. Asi se shodneme v tom, že politik má být především důvěryhodný a předvídatelný. Pokud takový není, je lépe se mu obloukem vyhnout a příště ho v žádném případě nevolit. Z dlouhodobého hlediska stejně nemá šanci na úspěch.

Snad jediní, kdo se špatnou pověstí O. Benešíka nebudou mít problém, jsou tučňáci v Antarktidě. Proto panu poslanci doporučuji, aby se odstěhoval k nim. Je tam sice na naše poměry docela chladno, ale i na to se dá zvyknout, bude-li ho hřát čisté svědomí. Mezi tučňáky bude mít jistotu, že bude trvale a bez reptání volen, protože těmto tvorům je šumafuk, jaké politické hrátky se odehrávají kdesi uprostřed Evropy. Oni žijí v Antarktidě, a proto je to nezajímá.

─────

Tři roky od podvodných oslav ve Strání

O případu podvodných (falešných) oslav údajného 700. výročí nejstarší písemné zmínky o obci Strání na Uherskobrodsku píšu od roku 2018. Tenkrát skupina nezodpovědných komunálních politiků z této obce (za aktivního přispění poslance KDU-ČSL O. Benešíka) připravili a zorganizovali akci, která nemá v našich novodobých dějinách obdoby: uspořádali oslavy neexistujícího výročí.

Ještě před samotnými oslavami jsem na tuto skutečnost upozornil jak starostu obce a ostatní zastupitelstvo, tak i veřejnost. Oslavy se navzdory tomuto upozornění přesto ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2018 konaly, aniž se kdokoli ze zúčastněných zamyslel nad tím, jaké následky to pro tuto obec bude mít. Kromě trestně-právní stránky jde hlavně o obrovský, s ničím nesrovnatelný, reputační problém: Obec si tím způsobila grandiózní ostudu, jež se s ní potáhne desítky let.

Když jsem v r. 2018 tento podvod odhalil, naivně jsem si namlouval, že šlo o omyl či nedopatření, při němž si kdosi neověřil skutečné, historickými prameny doložené, datum této nejstarší písemné zmínky. Až o pár týdnů později se ukázalo, že se jednalo od samého začátku o promyšlený a úmyslně spáchaný trestný čin, který naplňuje skutkovou podstatu dvou ustanovení trestního zákoníku: § 209 (podvod) a § 329 (zneužití pravomoci úřední osoby).

V průběhu následujícího roku (2019) se mi podařilo postupně poskládat většinu kamínků oné mozaiky, kterou tvořil příběh oněch podvodných oslav. Závěr, k němuž jsem dospěl, byl zdrcující: komunální politici ze Strání nejenže vědomě (naplněna je i subjektivní stránka tohoto protiprávního jednání) spáchali dva trestné činy, ale navíc byli přesvědčeni o tom, že jim to beztrestně projde. To se jim málem podařilo. Přesto po celou tuto dobu pracoval čas proti nim: o tomto jejich hanebném činu se postupně dozvěděla většina obyvatel obce. Dokonce to vešlo ve známost v celém Zlínském kraji.

Díky „SN na internetu“, které jsou pokračováním tištěného měsíčníku „Svobodné noviny“ (vycházely od r. 1995), se tato šokující zpráva dostala všude tam, kde žijí naši krajané: nejen do USA, ale i do Jihoafrické republiky či do Austrálie. Komunálním politikům ze Strání se tak povedl „husarský kousek“: stali se „slavnými“ po celém světě.

Povědomí o této události je jedna věc, kdežto stav právního státu u nás záležitost zcela odlišná. I po třech letech od spáchání tohoto nemravného skutku platí, že starosta obce Strání spolu se zastupiteli a poslancem O. Benešíkem (KDU-ČSL) spáchali vědomě dva trestné činy. Neschopnost či neochota orgánů činných v trestním řízení tuto záležitost vyšetřit a potrestat je jiná věc, kterou obyčejný občan může jen stěží ovlivnit.

Podobnou nečinnost ve vztahu těchto orgánů k politikům vidíme denně okolo sebe po celé republice. Jako historik znám obdobnou situaci z našich středověkých dějin: v době husitských válek nefungovaly soudy a v důsledku toho se odehrávaly nejrůznější nezákonnosti – včetně nepotrestaných loupeží a vražd. Tehdy se tomu říkalo, že „nejdou práva“.

─────

Poté, kdy jsem zjistil, že poslanec O. Benešík, aniž vyvodil politickou zodpovědnost ze své účasti na protiprávním jednání z roku 2018, se chystá nerušeně pokračovat ve své politické kariéře, „jako by se nechumelilo“, podal jsem na něho i na komunální politiky z obce Strání trestní oznámení. Jinak by byl tento čin promlčen. Připustit něco takového by bylo nemravné a neobhajitelné.

Tato záležitost časově zasáhla do již probíhající předvolební kampaně a O. Benešíkovi, ale i jeho souputníkům z koalice SPOLU to poněkud zkomplikovalo „start“ volební kampaně. Mohou si za to sami, protože na problematičnost této osoby jsem včas upozornil krajské zástupce ODS i TOP 09. Je věcí jejich politické (ne)odpovědnosti, že s tím nic neudělali.

Podobně laxní přístup projevilo i vedení KDU-ČSL, které o problému poslance O. Benešíka vědělo přímo ode mne od října 2018. Navzdory tomu si tohoto poslance postavili jako volebního lídra koalice SPOLU ve Zlínském kraji. To je nejen nezodpovědné, nýbrž přímo skandální chování. Předsednictvo KDU-ČSL tak učinilo i přesto, že případ podvodných oslav ve Strání je všeobecně znám jak ve Zlínském kraji, tak i po celé ČR. Něco tak nestydatého nemá v našich polistopadových politických dějinách obdoby. Z toho důvodu jsem proto dne 5. 9. 2021 vyzval předsedu KDU-ČSL M. Jurečku, aby s celým předsednictvem strany na svou funkci rezignovali.

Jak se dalo očekávat, toto vedení odpovědělo obvyklým způsobem: mlčením. Taktika „promlčet se k lepší budoucnosti“ je pro KDU-ČSL typická již od dob J. Luxe. Vedení této strany se zachovalo stejně jako po celé tři roky od spáchání podvodu ve Strání, ačkoli o této trestné činnosti zastupitelů své strany dobře vědělo. Jak se vzápětí ukázalo, tito politici netrpělivě vyčkávali na rozhodnutí jistého státního zástupce, který ve spáchání podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby ze strany komunálních politiků z obce Strání (včetně poslance O. Benešíka) neshledal trestný čin.

Kvapně sepsané vyjádření nicméně nezahrnulo tu nejpodstatnější věc: onen rok 1318, kdy se měla v pramenech objevit ona nejstarší písemná zmínka o této obci. Tuto věc nakonec státní zástupce nebyl vůbec schopen rozhodnout, jelikož by se tím sám dopustil trestného činu. Důvod je prostý: v trestním oznámení jsou přílohy, které potvrzují, že pravdu mám já, nikoliv politici ze Strání: nejstarší zmínka o této obci totiž pochází až z roku 1353.

Z výše uvedeného plyne, že vyjádření jednoho státního zástupce, navíc polovičaté (a právně napadnutelné), které dokonce obsahuje jednu hrubou pravopisnou chybu v psaní i/y, nic nemění na faktu, že v r. 2018 byly v obci Strání uspořádány podvodné (falešné) oslavy. Je bohužel smutnou vizitkou orgánů činných v trestním řízení, že odvádějí tak špatnou práci a že odmítají hájit práva občanů – na úkor politiků. Ti se tak de facto ocitají v postavení „státem chráněných zločinců“. Tento hanebný stav nemá s právním státem nic společného. Dostáváme se na úroveň „banánové republiky“!

─────

O věci musí rozhodnout nezávislý soud

Případ 700. výročí obce Strání tím není zdaleka uzavřen. Vzhledem k tomu, že orgány činné v trestním řízení nebyly schopny nic vyšetřit ani navrhnout k potrestání prokazatelné viníky, bude nutno dokázat nesprávnost letopočtu 1318 soudní cestou. Při enormně dlouhých lhůtách soudního projednávání se může stát, že alespoň část těch, kteří se do předmětných oslav zapletli, se dočká soudního výroku, který potvrdí, že nejstarší písemná zmínka o obci Strání pochází skutečně až z roku 1353.

Vzhledem k tomu, že já sám jsem profesionálním historikem, který se navíc zabývá regionálními dějinami Zlínského kraje, vím o tomto podvodu od samého začátku. Je proto logické, že si rád počkám na výrok soudu, který moje tvrzení verifikuje. Pravdu o počátcích obce Strání ovšem znají již dávno mnozí další historici, kteří bůhví proč mlčí. Asi se někoho bojí. Ostatně – i samotná obec Strání na základě mých článků o této problematice letopočet 1318 již odstranila ze svých webových stránek a nahradila jej historicky správným datem: 1353. Tím fakticky potvrdila, že oslavy z roku 2018 byly podvodem.

O tom, že se v roce 2018 uskutečnily v obci Strání falešné oslavy, ví v této vesnici každý její obyvatel. Protože mezi těmito lidmi alespoň část roku pobývám a hovořím s nimi, je nejlepším potvrzením tohoto stavu fakt, že mě začali zdravit lidé, které neznám a kteří se ke mně dříve nehlásili, zejména však mladí občané a školní děti. To je pro mne (jako bývalého učitele) jasným potvrzením toho, že v rodinách se o této ostudě místních politiků nejen ví, ale i mluví.

Nakonec se ukázalo, že s touto vesnicí to ještě není tak zlé, jak jsem si původně myslel. O to horší je to s místními politiky, kteří stále odmítají přijmout politickou odpovědnost za tento podvod z roku 2018. Již v otevřeném dopise z července 2019 jsem vyzval starostu obce i ostatní zastupitele, aby ze své funkce odstoupili. K témuž jsem již v září 2018 vyzval i poslance O. Benešíka. Také v tomto případě moje výzva trvá. Před „dějinami“ nikdo neuteče!

─────

Politika bez morálky je přímou cestou do pekel!

Z výše uvedených řádků by mohl čtenář nabýt dojmu, že jsem vůči komunálním politikům obce Strání a zejména ve vztahu k poslanci O. Benešíkovi (KDU-ČSL) zaujatý. Opak je pravdou. Pokud tomu tak dnes je, vina za to padá výhradně na hlavu těchto nezodpovědných osob, které neváhaly kvůli své kariéře zničit pověst své obce. To je „politický kanibalismus“ non plus ultra. Dříve se tato obec pyšnila svou národopisnou slavností „Fašank“. Dnes již nikoho nezajímá.

Když jsem před 15 lety, v roce 2006, koupil ve Strání chalupu, jako rekreační objekt, do jehož rekonstrukce jsem se následně pustil, ani ve snu by mě nenapadlo, na jaká podivná individua tam narazím. A je vinou samotných místních občanů, že si právě tyto nemravné jedince pustili do politiky. Zadělali si tím na velký problém, s nímž jim teď nikdo nepomůže.

V době mých „chalupářských“ začátků ve Strání seděli na Obecním úřadě úplně jiní lidé než dnes. Jediná osoba, se kterou jsem tehdy, v roce 2008, jednal v souvislosti se zřízením přípojky obecního vodovodu, byl tehdejší místostarosta za ODS. Od té doby jsem vedení obce k ničemu nepotřeboval: pouze jsem platil daň z nemovitosti, stejně jako poplatky za odvoz odpadu a za odebrané kubíky vody.

O existenci jistého O. Benešíka jsem tehdy neměl ani tušení. V době, kdy byl starostou obce (2010-2014), byl pro mne „panem Neviditelným“. Jediné, co se v té době dostalo k mým uším, byly informace o tom, že má na svědomí jakési „defraudace“. Tyto řeči se šířily několik let mezi obyvateli obce. Vzhledem k tomu, že tomuto starostovi evidentně „hořela koudel u zadku“, bylo vcelku logické, že vynaložil velké úsilí, aby se dostal někam „výš“: do čela obce by ho stejně již nikdo nevolil.

A tak se O. Benešíkovi podařilo probojovat na přední pozice kandidátky KDU-ČSL. V roce 2014 poprvé získal mandát poslance PS. Opětovné zvolení v r. 2017, kdy pozice KDU-ČSL byla již značně vachrlatá, se tak stalo za cenu toho, že kdosi protlačil O. Benešíka na první místo kandidátky ve Zlínském kraji. Tím byl „vyšachován“ jinak slušný a pracovitý poslanec L. Hovorka, bývalý starosta obce Šumice u Uherského Brodu. Uvádím to proto, aby bylo jasné, jak to tehdy bylo.

─────

Voliči potrestají O. Benešíka sami: „vykroužkováním“

Když se O. Benešík v r. 2018 zapletl do podvodných oslav 700. výročí obce Strání, začala jeho „hvězda“ náhle padat dolů. Vzhledem k tomu, že informace o tomto podvodu obletěla celou republiku (pouze vedení KDU-ČSL nebylo ochotno se k ní postavit čelem), neuspěl O. Benešík ani ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, ani v krajských volbách 2020 ve Zlínském kraji. Představa, že by mohl být úspěšný v parlamentních volbách ve dnech 8.-9. 10. 2021, je jako ze světa sci-fi.

Je to prosté: V politice může obstát pouze takový jedinec, který má čistý štít a za nímž se netáhnou žádné kauzy. Poslanec O. Benešík touto osobou evidentně není, a tudíž jeho šance na zvolení jsou nulové. Pokud mu to není jasné, měl by požádat někoho rozumného, kdo ho z jeho bludu, v němž již několik let žije, vyvede.

Život okolo nás poskytuje dostatek důkazů o tom, že lhát a podvádět lze jen po omezenou dobu, nikoli navěky. Pravda si nakonec vždy najde cestu k očím a uším lidí sama. Poslanec O. Benešík proto vede marný boj o své politické přežití. Je nejvyšší čas, aby toho už konečně nechal. Ať si raději najde nějakou práci, která uživí jeho i celou rodinu! Obávám se, že podobný problém budou po těchto volbách řešit také další poslanci z KDU-ČSL, ale i z jiných stran.

Až tato tříprocentní partaj zmizí v propadlišti dějin, nikomu chybět nebude. Daleko víc bude těch občanů, kteří si oddechnou, že už nás tito političtí komedianti a „vyžírky“ nebudou obtěžovat svými skandály a jalovými žvásty.

Lidovci, zmizte! A nezapomeňte, že poslední musí zhasnout!

3. 10. 2021

PhDr. Rostislav Janošík, šéfredaktor „SN na internetu“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

popelka

(josef, 4. 10. 2021 20:36)

janošíku, už dej pokoj a najdi si jiný koníček, ty zakomplexovany hovado...