Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři (3. část) – Ing. Antonín Bělohoubek

25. 11. 2015

104. ZLOČINECKÁ komunistická strana má být ZAKÁZÁNA A VŠECHEN její majetek (prodaný za ceny co NEJVYŠŠÍ) má být předán STÁTU, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

105. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ lhát a krást, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

106. Lžidemokratických zlodějů a sedmilhářů by ses dodnes NEDPOPOČÍTAL, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

107. Ani V. Havel, ani jiní lžidemokratičtí prezidenti NEBYLI způsobilí vyhlásit přijímání našich současníků do společenství POCTIVÝCH referend o VŠECH věcech PODSTATNÝCH pro život lidí UŠLECHTILÝCH v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém (i celých společenství takových lidí), a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

108. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že Karel Kryl byl PRVNÍM člověkem, který IRONIZOVAL VŠECHNY lžidemokratické strany, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

109. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že Karel Kryl nestál o pokračování svého života ve světě PLNÉM lžidemokratických zlodějů a sedmilhářů, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

110. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ být proklínáni v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

111. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ dávat přednost VÝRAZNÉMU mohutnění své vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a ušlechtilé kráse PŘED její obludně velkou zakrnělostí, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

112. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ dávat přednost úsilí o SRMÝ duševní růst PŘED duševním lenošením, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

113. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti tomu, že ze SKORO VŠECH nádherných dětí DODNES vyrůstají individua špinavá a hloupá v ohledu intelektuálním i mravním, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

114. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na častém přístupu do škol i masmédií pro pronikavé myslitele a poctivé buřiče, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

115. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ dávat přednost intenzivnímu vyhledávání a důkladnému osvojování si pravd KLÍČOVÝCH pro život jednotlivce i celých společenství takových lidí, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

116. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na POCTIVÝCH referendech o věcech PODSTATNÝCH pro život jednotlivce i celých společenství lidí UŠLECHTILÝCH v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

117. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece NEMOHLI A NEMOHOU“ dávat přednost úsilí vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém PŘED konzumentským obžerstvím a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

118. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na zakázání VŠECH lžidemokratických (tj. ZLOČINECKÝCH) stran, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

119. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na zakázání politické i pelešnické pornografie, politického i pelešnického kuplířství, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

120. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na počínání UŠLECHTILÉM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém PŘED otročením špinavci a hlupákovi v sobě, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

121. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti ignorování předraze zaplacené zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, a to sni v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

122. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ PROKLÍNAT pomatence, odměňující zločince a šílence MNOHONÁSOBNÉ i funkcemi nejvyššími, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

123. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

124. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece NEMOHLI A NEMOHOU“ proklínat netvory, parazitující na politickém i nepolitickém blbství a politické i nepolitické špíně svých současníků, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

125. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti individuím, ignorujícím to, že „náš“ život NENÍ jen náš, že měl a má patřit PŘEDEVŠÍM odčiňování našich těžkých provinění v ohledu intelektuální, i mravním, politickém i nepolitickém!

126. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti individuím, smiřujícím se s bujením zvráceností a zlotřilostí politických i nepolitických, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

127. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na dodržování zásady „Už nikdy ne jako ovce!“, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

128. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ trvat na dodržování zásady „Už nikdy ne jako ovce!, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

129. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEHLI A NEMOHOU“ odčiňovat v míře CO NEJVĚTŚÍ svá těžká provinění politická i nepolitická!

130. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ dávat přednost tvrdému útočení proti zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM PŘED „poklidným soužitím“ i s nimi, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

131. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti individuím, majícím VELIKÝ podíl na to, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v ohledu politickém i nepolitickém, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

132. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ burácet proti individuím, majícím veliký podíl na to, že SPOUSTA našich současníků se SMIŘUJE s pokračováním smrdutého UHNÍVÁNÍ svého prašivého života!

133. Lžidemokratičtí zločinci a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ PROKLÍNAT individua, nedělající to, co dělat máme, a také DÁJÍCÍ to, co DĚLAT nemáme, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

134. Lžidemokratičtí zločinci a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ odčiňovat v míře CO NEJVĚTŠÍ svá těžká provinění politická i nepolitická, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

135. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ PROKLÍNAT výrazné podílníky na tom, že naše planeta je napořád velikým BLÁZINCEM v ohledu politickém i nepolitickém, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

136. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři, přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ konstatovat, že také JÁ jsem patřil OSTUDNĚ dlouho k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

137. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ pokračovat v životě špinavém a hloupém, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

138. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ pokračovat v životě špinavém a hloupém, protože by přišel jejich duševní PÁD, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

139. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ vědět, že tvé NÁVRATY do míst tvého školáctví a prvních lásek ti zevšednět NESMÍ, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

140. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ mít HODNĚ společného, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

141. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři NIKDY naplno neodčiní to, že OSTUDNĚ dlouho byli špinaví a hloupí v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

142. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři NESMĚLI A NESMÍ“ litovat ženu špinavou a hloupou v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

143. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři „NESMĚLI A NESMÍ“ ignorovat OSTUDNĚ dlouhý čas k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

144. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři „NESMĚLI A NESMÍ“ litovat ženu špinavou a hloupou v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, protože by pak už NEBYLI individui špinavými a hloupými v obou zmíněných ohledech!

145. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NESMĚLI A NESMÍ“ patřit OSTUDNĚ dlouho k individuím špinavým a hloupým v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, protože by pak už NEBYLI individui ODPORNÝMI!

146. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NEMOHLI A NEMOHOU“ proklínat toho, kdo OSTUDNĚ dlouho ani netušil a netuší, kdy vydechne naposledy, protože by pak už NEPATŘIL k individuím ODPORNÝM!

147. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že VELICE záleží na tom, KDY vydechnou naposledy, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

148. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že délka jejich života NENÍ hodně významná, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

149. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“, že NIC opravdu významného se v životě individuí špinavých a hloupých se nestalo a nestane, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním ani v ohledu politickém i nepolitickém!

150. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že tady nebylo, není a nebude NAD jejich způsobilost v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

151. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že se NEMAJÍ ztotožňovat s individui špinavými a hloupými v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, protože by pak k takovým individuím PATŘILI!

152. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři věděli a vědí, že máme vyrůst v SILÁKY v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, protože bet toho bychom k takovým silákům NEPATŘILI!

153. Lžidemokratičtí zločinci a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke lžidemokratům naplno neodčiníš NIKDY, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

154. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že život špinavý a hloupý v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém byl, je a bude SPROSTÝ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

155. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že individuí takto odporných by ses dodnes NEDOPOČÍTAL, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

156. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NEPROKLÍNAT individua špinavá a hloupá v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, to bylo, je a bude SPROSTÉ!

157. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NEPROPADAT SE hanbou za individua špinavá a hloupá v ohledu intelektuálním i mravním politickém i nepolitickém, to byla, je a bude HANEBNOST!

158. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že jejich PROKLÍNÁNÍM se NIC opravdu významného nedělo, neděje a dít nebude, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

159. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke lžidemokratům byla, je a bude špinavá a hloupá, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, že ji naplno neodčiníš NIKDY, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

160. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že život individuí špinavých a hloupých byl, je a bude OHAVNÝ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

161. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že NEPROKLÍNAT individua špinavá a hloupá v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém, za to by se měl KDEKDO propadat hanbou, a to v ohledu politickém i nepolitickém!

162. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři si přece ZASLOUŽILI A ZASLOUŽÍ opovržení v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

163. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke Lžidemokratům byla, je a bude ZVRÁCENOSTÍ A ZLOTŘILOSTÍ HODNĚ častou, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

164. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že při zmíněných hanebnostech se NIC opravdu významného nedělo, neděje a dít nebude, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

165. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že příslušnost ke lžidemokratům byla, je a bude hanebností HODNĚ častou, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

166. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že kromě této příslušnosti se NIC opravdu významného nedělo, neděje a dít nebude, a to ani v ohledu intelektuálním i mravním, ani v ohledu politickém i nepolitickém!

167. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že VYBŘEDNUTÍ ke lžidemokratům bylo, je a bude HODNĚ významné, a to v ohledu intelektálním i mravním, politickém i nepolitickém!

168. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že moje příslušnost ke lžidemokratům trvala OSTUDNĚ dlouho, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

169. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že to NENÍ náhoda, když křesťanská „víra pravá“ vybízela ke SMIŘOVÁNÍ SE s hanebností v podobě lžidemokracie, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

170. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ být POHROMOU pro lidi UŠLECHTILÉ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

171. Lžidemokratické zlodějství a sedmilhářství přece „MUSELO A MUSÍ“ být nadbytečné pro lidi OPRAVDU rozumné a mravné v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

172. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MISÍ“ mluvit OPOVRŽLIVĚ o lidech UŠLECHTILÝCH v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

173. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ PROKLÍNAT lidi UŠLECHTILÉ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

174. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že bylo, je a bude NAD duševní způsobilost individuí zbloudilých NELIBOVAT SI ve lžidemokracii, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

175. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že individuím zbloudilým přece nemohou vadit o lžidemokratech konstatování, že to byla, jsou a budou individua HODNĚ zbloudilá v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

176. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že lžidemokracie byla, je a bude HANEBNOSTÍ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

177. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“, že příslušnost ke lžidemokratům nebyl, není a nebude nemocí našich předchůdců, současníků i následovníků, ale jejich velikou HANEBNOSTÍ, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

178. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ patřit ke zločincům a šílencům MNOHONÁSOBNÝM, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

179. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že zapomínaní na tuto jejich HANEBNOST je řadí k individuím, majícím duševně MNOHEM blíže k odporným živočichům než k jedincům SILNÝM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

180. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků dodnes nemá ani TUŠENÍ o poměřování PŘÍSNOU spravedlností KDEKOHO, KDEČEHO I SEBE SAMOTNÝCH, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

181. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků byla, je a bude velikány jen DOMNLÝMI, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

182. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři, přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že SPOUSTA našich současníků byla, je a bude individui špinavými a hloupými v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

183. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že PŘÍSNOU spravedlností mají poměřovat KDEKOHO, KDECO I SEBE SAMOTNÉ, protože bez toho by NEPATŘILI k lidem UŠLECHTILÝM v ohledu intelektuálním i mravním politickém i nepolitickém!

184. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že VŠICHNI lžidemokraté kradli, kradou a budou krást, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

185. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „NESMĚLI A NESMÍ“ zapomínat na to, že SPOUSTA našich současníků si hlídala, hlídá a bude hlídat pokračování svých hanebností v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

186. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři řece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA z nich si zasloužile a zaslouží OPOVRŽENÍ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

187. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA z nich si zasloužila a zaslouží PROKLÍNÁNÍ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

188. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že bez BUJENÍ pustošivých zvráceností a zlotřilostí bys NEBYL člověkem UŠLECHTILÝM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

189. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků žije dodnes NAD svou způsobilost počínat si OPRAVDU rozumně a mravně, a to v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

190. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři dodnes nedokáží žít UŠLECHTILE v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

191. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ žít dodnes ODPORNĚ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

192. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ žít špinavě a hloupě v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

193. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ žít dodnes ODPORNĚ v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

194. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků dodnes NEVÍ, jak mají žít v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

195. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků dodnes neví, že mají žít OPRAVDU rozumně a mravně v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

196. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ konstatovat, že, SPOUSTA našich současníků dodnes nedokáže žít OPRAVDU rozumně a mravně v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

197. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ dodnes nedokáže žít rozumně a mravně v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

198. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků NENÍ způsobilá života UŠLECHTILÉHO v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

199. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTĚ našich současníků dodnes uniká způsobilost žít UŠLECHTILE v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

200. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že jim dodnes UNIKÁ způsobilost žít UŠLECHTILE v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

201. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že SPOUSTA našich současníků je dodnes PLNÁ individuí odporných v ohledu intelektuálním o mravním, politickém i nepolitickém!

202. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že lžidemokraté byli, jsou a budou jen individui HODNĚ sprostými v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

203. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že měli, mají a budou mít MNOHEM blíže k odporným živočichům, než k lidem SILNÝM v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

204. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ vědět, že zapomínání na příslušnost ke lžidemokratům bylo, je a bude POPŘENÍM vyspělosti v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

205. Lžidemokratičtí zloději a sedmilháři přece „MUSELI A MUSÍ“ trestat VÝSMĚCHEM vyspělost v ohledu intelektuálním i mravním, politickém i nepolitickém!

Ing. Antonín Bělohoubek