Jdi na obsah Jdi na menu
 


Není voda – František Růžička

11. 11. 2015

Abychom navázali na název této statě, můžeme operovat se zjištěním odborníků, že v současné době nemá přibližně 800 milionů lidí přístup ke zdravé a nezávadné pitné vodě. OSN dokonce uvedla zprávu, že spotřeba vody do roku 2050 (jak oblíbený letopočet pro všechny prognostiky, analytiky, statistiky ale i politiky, kteří tu už stejně nebudou) zaznamená nárůst o 55 procent (vědci, komentátoři a reportéři používají „procentních bodů“). V severní Číně (o které se dnes u nás asi nejvíce mluví, nepočítaje dočasnou návštěvu běženců) poklesla hladina spodních vod o více než 40 metrů a přímořská velkoměsta bojují s průsakem mořské vody. UNICEF uvádí, že tisíc dětí ve věku do pěti let denně umírá v důsledku znečištění vodních zdrojů. Jiná statistika uvádí, že pro civilizační život s nekontrolovatelným technickým pokrokem, je spotřeba vody nadmíru únosnosti vysoká.

Vraťme se však do úrodných lánů středoevropských. Letošní letní počasí bylo u nás nejen úmorné pro lidi, ale i celou faunu i flóru. Uvádět statistické údaje o ztrátách na úrodě přísluší jiným institucím. Rád bych se však porozhlédl v oblasti Orlického jezera, kde letošní hladina je nejnižší od napuštění přehrady. Kromě výše uvedených dopadů trpěla i turistická sezóna na březích a přilehlém okolí jezera. Nebylo ani možné využívat vodu z jezera jako užitkovou. Dokonce si stěžovaly i obce, že dlouhodobé sucho poznamenalo hladiny ve studních.

Vodní nádrž Orlík je součástí Vltavské kaskády a byla vybudována v letech 1954-1961 a přehradila tok řeky Vltavy nad Solenicemi na Příbramsku. Navždy zaplavila malebná údolí této řeky, hrad Orlík připravila o pohled jako na „orlí hnízdo na skále“ a dalo by se přidat ještě mnoho dalších negací. Některé z nich jsem připomněl ve své trilogii „Mirovice na prahu století“. Nutně musím připomenout tu velkou slávu při „Družstevním dnu“, když se oslavoval začátek napouštění. Snad tam tehdy byl i ryze stranický prezident Antonín Novotný. To už si přesně nepamatuji. Zato si pamatuji naprosto přesně, jak jsme ze Šerkova (nedaleko Orlíka) putovali na kolech až do míst Zbenice-Zlákovice a útrpně přenášeli svá kola na zádech přes kameny a popadané stromy. Po převezení na druhý břeh pak zase zpět k domovu. Přiznám se, že to pro mne mělo dosti neblahé zdravotní následky. Neblahými následky bylo zcela jistě i postavení této části kaskády v době srpnových povodní roku 2002.

Přípravné práce tohoto budovatelského díla byly započaty již v roce 1954 a to ještě před schválením projektu vládou. Střídalo se zde 1500 dělníků a oficiální údaj uvádí 2 oběti. Na povodí muselo stavbě ustoupit 14 mlýnů, bezpočet malých i větších pil, asi 650 obytných a hospodářských stavení. Dosud je k vidění (za Chrašticemi na komunikaci z Písku do Prahy) dlouhá železniční trať (strategicky nazývaná vlečka) z Tochovic, po které nikdy žádný vlak neprojel. Štěstí mělo i mirovické nádraží, které tehdy získalo další kolej. Ta se teď výborně hodila ČD, aby mohla být demontována (a šla do šrotu). Jak budovatelské. V průběhu výstavby byly zaplaveny obce Orlické a Zbenické Zlákovice, Technič, Korce, Lavičky, Podskalí, Radava, Velký Vír, Žďákov a Letoštice.

Orlická přehrada je v řetězu vltavské kaskády přehradou největší, nejvyšší a nejmohutnější. Betonová hráz dlouhá 450 m dosahuje v koruně výšky 91 m. Vzdutí hladiny je na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Stálý objem nádrže určený kótou 330 činí 280 mil. m3, maximální hladina je určena kótou 354 m.  Vodní elektrárna u paty betonové hráze byla uvedena do provozu v letech 1960-61 s celkovým výkonem 364 MW. Pro plný výkon byla schopna za 2 minuty. (Pozn.: veškeré technické údaje dle původní dokumentace).

Pomineme-li ze současnosti causu „Orlické vraždy“, pak je bezesporu zajímavá studie o tom, co by se stalo, kdyby byla přehrada náhle poškozena v důsledku další války mezi Východem a Západem (viz též trilogie Mirovice). V důsledku povodní v roce 2002 vznikala nová studie SF ČVUT pro Povodí Vltavy o možnostech prevence povodňových škod a navržení nějakého řešení. Mělo se zkoumat, zda lze trvale snížit hladinu při udržení všech potřebných parametrů (výroba elektřiny, udržení kvality vody, zásobování průmyslu a zemědělství…). Dokonce byla prezentována zvěst, že Orlická přehrada byla vybrána ze třech největších jako nejvhodnější k vypuštění. Místní činovníci však uvádějí, že by se jednalo o otevření jedné velké žumpy a případná rekultivace by si vyžádala obrovské náklady. Dodejme, že součástí stavby hráze bylo i lodní zdvihadlo pro lodě do výtlaku 300 t, to však nebylo dokončeno a zprovozněno… Takže - jihočeští političtí odborníci a lobbisté- ještě se vám jeví jako reálné zprovoznění lodní dopravy mezi jihočeskou metropolí a Matičkou Prahou???

Vraťme se však na značně pokleslou hladinu jezera. Rekreační objekt v Pukňově hlásí ztrátu vody v několika studních. Starosta Kovářova hájí zájmy rekreace na Radavě a uvádí, že podnikatelé investovali nemalé částky do kouzla této rekreační oblasti k plné spokojenosti rekreantů. Kdo sem pak bude jezdit? Obavu z nového manipulačního řádu mají i v Orlíku nad Vltavou. Připusťme, že mnozí zvědavci, pamětníci i ti ze vzdálenějších končin dnes přijíždějí, aby se podívali na místa, která odhalují zbytky zaplavených objektů.

Tiskový mluvčí Povodí Vltavy pak prostřednictvím sdělovacích prostředků obhajoval postup při zpracovávání změny manipulačního řádu. Změna, spočívající ve zvýšení retenčního prostoru nádrže Orlík o 31 mil. m3, údajně nemá zásadní negativní vliv na ostatní funkce Vltavské kaskády (dostupnost na internetu). Také uvedl, že o zachování stávajícího stavu nerozhoduje správce toku, ale musí být kompromisem s dotčenými obcemi a příslušné rozhodnutí náleží exekutivě státu. Hlas lidu říká, že o trvalé snížení hladiny není zájem! Jihočeši starostové právem namítají, že ke schválení o zvýšení retenčního prostoru došlo v působnosti KÚ Středočeského kraje. Odvolávaly se obce na dolním toku Vltavy, což již spadá do kompetence Ministerstva zemědělství. Kritické hlasy jdou na účet Jihočeského kraje, který má k otázce vody na Orlíku váhavý přístup. Krajští zastupitelé (z Písecka) prohlašují, že se postarají, aby došlo ke konstruktivním změnám.

Prostřednictvím několika přiložených fotografií uvidíte hladinu jezera a posmutnělé podzimní břehy.  

František Růžička

11988779.jpg

Vyschlá zátoka

12003003.jpg

Zbytky stavení

12004136.jpg

Hladina pod Zvíkovem

12019952.jpg

Hladina pod Orlíkem

12038503.jpg

Lodička na suchu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dobrá voda-Přerov -Během kontroly objevili v osmi přerovských domech legionella

( ČTK - Reuters, 27. 11. 2015 20:56)

Hygienici během namátkové kontroly objevili v osmi domech v Přerově zvýšený obsah bakterie legionelly. Podle zástupců radnice se může nacházet jak v zařízení na přípravu teplé vody, tak i v rozvodech domu. Lidem z dotčených objektů doporučuje město do doby, než se množství bakterie podaří snížit, nepoužívat teplou vodu na sprchování. Mezi nakaženými budovami jsou i dva domy s pečovatelskou službou.
Přerov - Během namátkové kontroly objevili odborníci v osmi přerovských domech zvýšený obsah bakterie zvané legionella.

Bakterie se podle zástupců radnice může nacházet jak v zařízení na přípravu teplé vody, tak i v rozvodech domu. Lidem z dotčených objektů, mezi které patří i dva zdejší domy s pečovatelskou službou, doporučují zástupci radnice do doby, než se množství bakterie podaří snížit, nepoužívat teplou vodu na sprchování.
Může způsobit zápal plic
Host zemřel kvůli bakterii legionelly, policie obvinila majitele hotelu Host zemřel kvůli bakterii legionelly, policie obvinila majitele hotelu.
Bakterie Legionella může způsobit zdravotní komplikace včetně těžkého zápalu plic. Nejohroženější jsou lidé s oslabenou imunitou.

"Povolený limit legionelly byl překročen ve dvou domech s pečovatelskou službou - a to v ulicích Mervartova a U Žebračky. Dále pak na adresách Osmek 5, Kozlovská 17, Alšova 9, generála Štefánika 6, Jižní čtvrť II/13 - a mírně byly překročeny hodnoty i v domě Jižní čtvrť II/5," uvedl vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Zdeněk Vojtášek. Podotkl, že město ve spolupráci s dodavateli teplé vody provádí postupné kroky ke snížení množství bakterie v teplé vodě.

"Zároveň doporučujeme obyvatelům z těchto domů, aby do odvolání nepoužívali teplou vodu na sprchování. Informace budou vyvěšeny v dotčených domech," doplnil Zdeněk Vojtášek. Přerovský magistrát provádí kontrolu svých domů prostřednictvím Zdravotního ústavu Olomouc, jehož pracovníci pravidelně odebírají vzorky teplé vody v náhodně vybraných objektech. Na Proseku začala dezinfekce potrubí kvůli bakterii Legionella, dotkne se stovek bytů Na Proseku začala dezinfekce potrubí kvůli bakterii Legionella, dotkne se stovek bytů číst článek

"Naposledy se v Přerově bojovalo s legionellou v létě roku 2014," doplnila Petra Hirschová z přerovského magistrátu.

Bakterie se šíří zejména ve vodovodních trubkách, klimatizacích, sprchách a v chladicích systémech. Její výskyt je prý nižší v měděných trubkách, naopak rizikovější jsou trubky z různých umělých materiálů. Prevenci proti rozmnožování bakterií představuje udržování teploty horké vody na minimálně 60 stupních Celsia, u studené na nejméně 25 stupních Celsia. Pokud se zjistí výskyt bakterie, je potřeba potrubí pořádně vypláchnout vodou o dostatečně vysoké teplotě.
autor: ČTKOpakovaní matka moudrosti - proč není voda? Projetk labe- opakování, projekt Vltava -hle:

(Vodník, co se stěhuje na poušť k Mojžíšovi, 11. 11. 2015 13:24)

SN (Labe, 24. 10. 2015 13:03)- I zde platí: chci tímto poděkovat za moudrá slova, jinak tak převelice už vzácná. Zejména v novinách přeměněných ve světě už na „média“ vlastně jen elektronická a draze placená (často jen za ty nesmysly a reklamy)! A jako barvotiskové nesmyly, kde typickým příkladem je reklamní panák v reklamách firmy Alza, s vřeštivým hlasem, symbolem „naší doby“. U nás v „ČR“ samozřejmě to platí i pro Slovensko, začalo vše řáděním (za)řízeném klausisty a jejich opozičně zesmluvnělými jak „socany“, tak jejich spektrem „odpůrců“ jako je dobová hra TOP09 s „trojkoalicí“ skrze současné události z konce října 2015 na pražském magistrátu.... Více v těchto hodinách a dnech. Tolik zmínka, co myslím tím světem jen s akcentací na propagaci světa řádění "neviditelné ruky trhu". Světa kde fakticky za vším jsou jen prachy, zisk laciné suroviny. Dělníkům se platí jen a jen fyzickou likvidací. Mouřenín přišel, ANO - mouřenín bude odejit! Navíc také v historické frašce tažení islámců do Evropy na zvací dopis A. Merkel. Svět volně předělaný podle faktického stavu na planetě Zemi po sametu 1989 a realita v Evropě přesně za ¼ století po vyjití Analyzy 17.11.1989 k 29.12. 1990 od pana Miroslava Dolejšího! Co se dozvíme při rychlém průběhu plánovaných událostí majících jít k horké světové válce? Kdy se těm, co nemají „vykradeno pod čepicí“ nechce do ještě větší války, znajíce úděsnou sílu moderních zbraní? Jsou ještě horší zbraně než obří pumy, včetně jaderných a vodíkových? Ano! Jaké?
Projekt Labe, financovaný z Německa hned po 1990 se věnoval dlouholetému zpracování laboratorní kontroly kvality vod Labe, zejména dolního na základě pečlivých prací německých chemiků, otřesených stavem „vody“ v této řece, která se změnila spíše na vodní kaši z trusu všech velkých a obřích měst jako je Praha a prostě všech měst, městeček a vesnic na mapě(!) - a co jich je - pak z nich fekálií i vypouštěných odpadů z továren a zejména chemiček a dárků nejtajnějších a nejzákeřnějších. Neodbouratelných, chemicky stálých léčiv „lidí“ i „polí“. Tedy humánních i veterinárních léčiv pro živočichy a agrochemikálií na pole a do provozů (agro)průmyslové „výroby masa a mléka“ i pekařských výrobků, produkce brambor i zeleniny a ovoce. Výroby. Výroby zisku a šťastných zítřků. Skrze chemii. U nás ne náhodou systém Agrofert a všechny jeho nákupy od kuřat po koblihy......a politiky! (Labe, 24. 10. 2015 13:03)

2.díl – pokračování:
Jak vypadaly ty šťastné zítřky těsně po 1989 a jak nyní? Základní problém byl zjištěn zkoumáním živočichů žijících v Labi. Nejprve v Německu s německou důkladností! Pro otřesnost zjištění tehdejšího stavu vodní populace ze 70.tých let, byl rozšířen po 1989 na celé Labe na jih do Československa i s jeho přítoky, kde nejvýznamnějším problémem Labe je řeka Vltava! S přítoky, Sázavou i Berounkou! Problémem tehdy zjištěným, že velká část vodního života, zejména ryb, v řekách žije v tak velkém množství tam neustále proudících hormonů, že už se prostě biologicky mění. U expozice ženskými pohlavními hormony ve vodě mizí samci a mění se v samice. I když to byl původně samec! A a co lidé, pojídající tuto „potravu“ a pijící tuto vodu a zalévajíc si to na pole zahrady? Zdroje těchto látek? Ale když například Budějovické ženy (co na to dopisovatel SN z Budějovic?) masově užívají hormonální antikoncepci, tak jí po požití vymočí. A pošlou dál, do světa, po toku řeky. Dále v moči lidí i zvířat jsou přirozené hormony, které mají základní vlastnost, že jsou často stabilní, prochází úpravnou odpadních vod, aby v dalším městě po toku, se staly výbornou pitnou vodou (projdou úpravnou, která je nezachytí(!)), se stopovými koncentracemi látek, ovšem často nepřesahující hygienické limity. A pokud přesahují, kdo to najde?