Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šachy o koryto – František Růžička

11. 11. 2015

A můžeme s klidem napsat, že jsme na konci kapitoly o tom, co se děje a plichtí na metropolitní jihočeské radnici ani necelý rok po komunálních volbách roku 2014. „Je to binec“, pronesl pro Českobudějovický deník velký šéf hnutí ANO Andrej Babiš, když hodnotil situaci v budějovické organizaci po místním radničním puči. Stalo se tak na počátku července LP. 2015. Začněme však znovu od podlahy.

V obsahu dřívějších článků (SN č. 8) byla podána informace o vývoji dění na českobudějovické radnici, kde došlo k odvolání primátora a jeho tří náměstků. Jihočeští novináři ihned nelenili s ujištěním, že „nová koalice se už začala formovat“. Prozřetelně však dodali, že jasno bude nejspíše až po prázdninách. Mezitím se v čase prázdninovém vyostřilo také v Praze kolem primátorky Krnáčové, což byl podnět i pro Respekt (č. 36) a pero šéfredaktora (Erik Tabery), které zvěstovalo, že Hnutí ANO není klasickou stranou ani politickou organizací, je spíše shlukem lidí, kteří chtěli uspět v pražské politice. To bychom snad mohli „částečně?“ paušalizovat i na území metropole jihočeské. Což již v dřívějších volbách plně potvrdil shluk lidí HOPB (Hnutí občanů pro Budějovice), kteří ambiciózně ovládli radnici. Zatímco toto hnutí mělo nejspíše dobrý cit pro výběr lidí zcela oddaných komunálnímu záměru a stranické poslušnosti přinesené z ODS, pak při posledních volbách spíše platí použitý závěr, že A. Babiš měl mizerný cit pro výběr kandidátů. Potvrdilo se tak, že šlo o „Velmi křehké vztahy“.

Jenže ony ty velmi křehké vztahy doutnaly všeobecně od vyhlášení volebních výsledků. Ambice a předpoklady ČSSD nebyly ukojeny, a tak se evidentně vedl zákulisní boj o znovu získání strategických pozic ve vedení radnice. Údajně na odlišných představách o budoucím složení radnice vázla všechna následná jednání. Vypočítávat všechny úvahy „kdo s kým a proti komu“ by bylo bezúčelné. Trny v očích, či mlhu před očima, měli nejspíše všichni. Spravedlivě však přiznejme, že největší zájem na znovuobnovení řádného chodu radnice mělo ANO a to i za případnou ztrátu několika kytiček. Možná, že na tom měl svůj nemalý podíl také král zlatý a železný, který na českobudějovický rynk dorazil právě včas, aby pozdravil občany, připomněl založení svého města, ale především zjednal pořádek. Jak již bylo napsáno (článek Přijíždí král), nová koalice byla konečně v polovině září uzavřena. Město povede dál ANO s partnery ČSSD, ODS a KDU-ČSL. Bohužel, zase jen s pouhými 23 hlasy.

V tomto okamžiku je účelné, připomenout si znovu průběh osnovaného puče. Jak zaznělo z tisku, občanský názor byl jasný a nikoliv ojedinělý. „Zajímalo by mě, jaké jsou skutečné důvody odvolání… Nikdo to pořádně nevysvětlil… Lidé by měli vědět, proč byl primátor odvolán…“ Výsledek této šachové hry jednoznačně potvrzuje, že šlo skutečně jen o koryto. Nebo o koryta. Návrh na odvolání inicioval Petr Podhola, člen ČSSD. Dříve krajánek u jihočeského hejtmana J. Zimoly a postavení na radnici pro něj nebylo dostatečně významné. Podíváme-li se na dohodu o složení nové rady, pak to úvahu jen potvrzuje. ANO získá 5 míst včetně primátora, ČSSD 4 včetně statutárního zástupce (!), KDU-ČSL a ODS po jednom radním. Celkem 11 ze 45 členného zastupitelstva. Čestným pionýrským slibem bylo ujednáno, že všichni zvednou ruku ve prospěch staronového primátora ing. Jiřího Svobodu. Ovšem, ovšem, nesmíme zapomínat – statutárním prvním náměstkem bude právě Petr Podhola. Bratře, jářku, to nemá chybu. Skoro mi to připomíná komunistický nátlak roku 1948. Podle cb novinářů – paradoxní! Tříměsíční bezvládí tak skončilo. Snad. Uvidíme, jak se budou chovat „odpadlíci“. A jak dál bude ČSSD strategicky manévrovat, aby se naplnila kandidatura jejich lídra ing. Jocha, který v podzimních volbách kandidoval na křeslo primátora. Křeslo náměstka pro něj není zajímavé, na tom již seděl.

Lakonicky by se dalo říci: „Nic nového pod sluncem“. V politice nelze uvažovat selským rozumem, ani hledat logická řešení. Vše je výsledkem možné či nemožné dohody, která se nakonec stejně stane platným činitelem.

Zatím můžeme jen dodat: „Vlk se nažral“. A dnes již nezávislá velmistryně Eliška k tomu dodává: „Je zajímavé, že dříve bylo 23 hlasů „slabých“ a dneska je 23 hlasů „silných“ v pořádku. Podle TOP 09 (odvolaný T. Bouzek) se jedná o „sňatek z rozumu“. Budí to dojem, že opozici šlo jen o pozice, vlastní individuální zájmy. Naznačil dále, že zákulisní dohodou mezi koalicí a KSČM se hraje o uplacírování dalšího uvolněného zastupitele, když se mění „územní komise“ na „územní výbor“.

Tak hurá na Švestkové trhy…

Nejdříve ale potvrďme výše uvedenou úvahu. Při dalším jednání o dělení koryt získala ČSSD další významné postavení. Šéfa dozorčí rady teplárny. Obsazení je tedy ve složení: ANO 2, ČSSD 3, KDU-ČSL 1, ODS 2, KSČM 1. Poslední dva flíčky budou přiděleny až následně. Nejspíše podle předchozích zásluh či další šachové partie. Pak že se nevyplatí bojovat a bojovat až do poslední kapky krve a beze studu… Bývaly šachy hrou královskou. Ale co, králové se mezi sebou přece také pošťuchovali, dokud nezískali, čehože se jim chtělo.

Tak teď už opravdu na ty švestkové knedlíky…

František Růžička, České Budějovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

17. prosince 1995 - 17. prosince 2015

( Jim Gri­ggs - Hydro Dynamics, 4. 12. 2015 23:24)

V neděli 17. prosince 1995 diváci ve Velké Británii poprvé shlédli šedesátiminutový televizní doku­ment, který uváděl Arthur C. Clarke, v té době jeden z nejuznávanějších po­pulari­zátorů vědy. Nej­širší veřej­nosti zde bylo prvně představeno revoluční zařízení zvané „hyd­ro­sonické vodní čerpa­dlo“, které ve Spojených státech od roku 1991 vyráběl konstruktér Jim Gri­ggs. Zařízení využívalo kavitace k ohřevu vody a přesto, že bylo plně funkční (za pouhých ně­kolik sekund vyrábělo páru, jak vidno v úvodní části dokumentu), byla jím ohřívána užitková voda a úspěšně vytápěna celá bu­dova místní hasič­ské sta­nice, Frank Close (pro­fesor fyziky na Oxfordské univer­zitě, jenž také za­stával ve­doucí pozici v CERNu a za svůj příspěvek k popularizaci moderní fy­ziky zís­kal Kelvinovu medaili) ujišťo­val v dokumentu di­váky, že pokud by v tomto zařízení bylo pro­duko­váno více ener­gie, než mu bylo ve formě elektric­kého proudu dodáváno ze sítě, zname­nalo by to zavrhnout 300 let ověřovaný zá­kon o za­cho­vání energie.....
Zde zmíněný filmový dokument, v jehož úvodu hovoří A. C. Clarke: https://www.youtube.com/watch?v=DjGSXKSLpfY

Ze všech kon­struktérů, které negativní postoj vě­decké obce od jejich práce neodradil, nakonec největší úspěch slavil Jim Gri­ggs, majitel americké firmy Hydro Dynamics, jež nepřestala od roku 1991 vyvíjet za­řízení využíva­jící řízené kavitace. Z původních zařízení určených k ohřevu vody a vytápění budov se nakonec Griggsovi a jeho týmu podařilo vy­vinout patentovanou technologii pro průmyslové zpracování teku­tin, nazývanou ShockWave Power Reactor (SPR).

Zde současná technologie americké firmy Hydro Dynamics: http://www.hydrodynamics.com/cavitation-technology/
Při obecně u nás rozšířeném historickém nihilismu je pomalu ale jistě zapomínán fakt, že se ter­mojadernou fúzí jako jeden z prvních vědců zabýval a spolu s Igorem Tammem v 50. letech minu­lého století s první koncepcí tokamaku přišel přední ruský fyzik (pozdější disident a obránce lid­ských práv, držitel Nobelovy ceny míru) Andrej Dmitrijevič Sacharov...... A právě tento základní problém se nejrůznějším vynálezcům, zabý­vajícím se studenou fúzí, při interpretaci jimi pozorovaných jevů (původně označovaných za ter­mojadernou fúzi) dosud nepodařilo vysvětlit.
Zájem o studenou fúzi vyvolala v březnu roku 1989 zpráva, podle níž vědci Stanley Pons a Martin Fleischmann z Univerzity v Utahu při experimentech s elektrolýzou těžké vody změřili přebytek tepla, který bylo podle badatelů možné vysvětlit pouze jaderným procesem (i u nás tehdy experti diskutovali v tele­vizi o tom, co by to znamenalo pro lidstvo, kdyby se výsledky pokusů potvrdily). Snahy zopakovat tento experiment vedly k rozporuplným výsledkům. Úspěch ohlásilo postupně ně­kolik týmů, kterým se mělo podařit detekovat neutrony vznikající při jaderné reakci na elektrodě. Nicméně efekt byl tak slabý, že se jej několika dalším špičkovým týmům nepodařilo zopako­vat a studená fúze postupně upadla v zapomnění. Několik zpráv o experimentálním potvrzení bylo od­voláno, ná­sledně byli Pons a Fleischmann kritizováni za úpravu získaných výsledků tak, aby do­ka­zovaly emisi gama záření, které je typické pro jadernou fúzi. Studenou fúzi se sice mělo občas na dalších vědeckých pracovištích podařit vyvolat silným ultrazvukem ve vodě, nebo na hrotu piezoe­lektrické či pyroelektrické elek­trody, ale o nějaké vyšší účinnosti si mohli badatelé nechat je­nom zdát. .....Ke studené fúzi se v tomto dokumentu jednoznačně vyjádřil i Ar­thur C. Clarke. Zde uvádím odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=7kqMn9CxUCs

TOP 09 se lísá k ČSSD

(Jiří Vyvadil, 2. 12. 2015 10:34)

TOP 09 se lísá k ČSSD Publikováno 1.12.2015
Největší bezzásadový hochštapler české politické scény Miroslav Kalousek už vystartoval. Chce se přiblížit k ČSSD ve vzývání Evropské unie i možná společného kandidáta na prezidenta. Dobře ČSSD tak.
Miroslav Kalousek, novopečený předseda TOP 09 ještě nestačil poděkovat svému předchůdci a už nastartoval historický obrat k ČSSD : Pojďme dělat společnou probruselskou politiku, více EU, méně Ruska, přijímejme uprchlíky, adorujme Havla podporujme Merkelovou, jak jen to jen půjde a jako bonbónek hledejme společného kandidáta na prezidenta aby to nebyl ten nechutný Zeman. Abych byl upřímný, držím Kalouskovi v tomto počínání palce. On sám ví, že je natolik pro veřejnost nepřijatelný a že jeho agresivní pojetí parlamentní demokracie jej zákonitě odsouvá na poslední příčky veřejné podpory, že moc šancí na vzestup své strany nemá. Ale nejde jen o jeho chování. V této zemi většina z nás TOP 09 a ODS viní z hospodářské stagnace, sociálního přežívání a neomluvitelných církevních restitucí. Prostě je to stále tak na 8% – 9 % podpory ve volbách a dost.

Čím více Kalousek buší do ANO Andreje Babiše, tím ví je tento politik populárnější a jeho strana spolehlivě vede.

Je jasné, že ČSSD je v podstatě jen přežívajícím útvarem. Není na tom katastroficky, ale zvítězit rozhodně nemůže. Její předseda Bohuslav Sobotka je tak amoební, že v zásadě si jej každý dovede představit, že vlastně může jít s každým.

A otevřeně řečeno, s výjimkou Slovenského Fica, všechny evropské sociálnědemokratické strany jsou už vyšeptalé hledící si jen svých postů.

Přejme Sobotkovi, aby jeho ČSSD spočinula v náručí TOP 09. Samozřejmě, že jí to oslabí, ale upřímně řečeno, čas pro její odchod z velké scény už nazrál. A to by tomu pomohlo.

Změna na české politické scéně a příchod nové coolové levicové strany se silným protibruselským a zárověň pronárodním etosem je potřebný.

Takže Mirku a Bohouši: Jen dál, jen tak dál.
Judr. Jiří Vyvadil

A hezkého mikuláše 2016,2017, 2018 i dál a tak furt pod premiérem či presidentem Babišem!

(Blanka, 2. 12. 2015 10:22)

Provizorium si rozvracet nedáme!
Stejně jako v případě rámusáku. To je ten provizorní most, co byl provizoriem desítky let, a v klidu po léta se mohl stavět Trojský most, tak, že se navrhne nejlevnější šunt, pak se to roky předělává, a pak se postaví něco aspoň trochu, že to slušně vypadá. Snad se po tom dá jezdit i chodit. A snad to za pár měsíců nespadne jako moje milé ostravské mosty, stavěné místo z cementu z odvalů z hald z hutí. Prostě moje oblíbená D47 kde Milouš nikoli Jakeš, ale Zeman, hřměl, že se to dá Izraeli postavit a pak bude Izrael vybírat mýto. Pak v lednu 2015 se veřejně prohlásil za žida, samozřejmě největšího! Pak to takhle vypadá. Moje kamarádky a kolegyně, primátorky, političky, velké političky, prostě Blanky v duchu nezapomenutelné Blanky Zemanové od Obermajerové z majora Zemana. Toho těžko zapomenutelného majora Zemana, kde už jej máme s Ovčáčkem na Hradě a nikdy jinak(!) ala rámusák a zvýšení ceny trojského mostu jen dvakrát za stejné. Možní třikrát. Kdo viděl do účetnictví? A ještě roky zdržování. A ty škody, kdy se místo stavění, jen slibuje, není to báječné? Holt jsem Blanka, velký tunel, co mě požehnal náš nezapomenutelný kardinál co slouží Zemanovi (jsem vlastně tunelka, trochu podobojí, ale pan kardinál je ekumenický). A teď si dělají koalice, aby nebyl rozpočet v Praze a mohlo měsíce být jen provizorium, jako byl ten přítel rámusák. To bylo provizorium! Kde jsem se mohla hezky skoro za 20 let vyfintit, mám i nové kabely, kdy ty staré, vodovzdorné zmokly, navlhly a zase se to vyhodilo, nakoupilo nové,: Svatý kšeft je, hezka nám kšefty jdou, a tomu se hezky žehná. Hezkého mikuláše, takového bez uhlí, co jsou sice prolomené těžební limity Babišem, ale uhlí jde na kšeft a tady jen pro to, aby šly ceny vzhůru. Mějte se hezky v rozpočtovém provizoriu! Věčné provizorium a nikdy jinak, s Miloušem Zemanem na věčné časy přeje tunel Blanka všem našim milým tunelářům, kde jim pak Klaus dá amnestii, až vystřídá Zemana, kde už paní Klausová má jisté teplé místečko v diplomacii s tím, že 90 let je ten pravý věk pro diplomata, začátek jeho věčného mládí! A pak ostatní půjdou do důchodu také ve 105 letech! Není to báječné?

Provizorium si rozvracet nedáme! A hezkého mikuláše 2016,2017, 2018 i dál a tak furt pod premiérem či presidentem Babišem!

(Blanka, 2. 12. 2015 10:21)

Ahojky moje milé soumenovkyně, jmenovkyně, kamarádi a kamarádky a velké vzory. Tak velké vzory jako jsem já, moje milé jmenovkyně, já Tunel Blanka, vaše kamarádka. Není lepší dvojice ukázkových akcí opoziční smlouvy Zemano - Klausovské za pomoci Václava Havla, který to vše sametově uvedl do pohybu 29.12. 1989, promyslel, realizoval a jak to nyní obhajuje pan kníže a jeho věrný Kalousek. Ovšem Vojta Filip a komunisté jim pomůžou! Od toho mají nejoblíbenějšího politika komunistu Dolejše, čínské aktivisty jako Dlouhého či exminitzra obrany Tvrdíka a podobné.

Nesmí se prozrazovat, že kamarádka Blanka je i velký a supertajný projekt na odvedení financí- peněz daňových poplatníků, kde je ráj všech kalousků a Babišů: dostat se k veřejným penězům. Jak? Chudákům živnostníkům nasadit náhubek kontrolních pokladen, kde už v katakombách minfin se už plánuje i danění každého spláchnutí. To na každém hajzlu bude kontrolní pokladna. Ale i na nehajzlech. Všude elektronická kontrola na každém trusu účet! Jen ne na mně, kde jde o skutečně velké prachy. Už velcí Římané, zdanily veřejné záchodky, a nyní tam bude mít elektronkou pokladnu, hezky pověšenou na internet. Není to báječné?

A na magistrátu v Praze se nám zase hraje měsíce teď k svátku svatého Mikuláše, místo brebentění čerta, jen další sametová absurdní fraška podle scénáře Václava Havla. Toho Havla, co nebyl „oleandrem moci“, jak to hezky vymyslel kandidát na papeže, pan Halík, komentátor a přítel. Obhájce díla Václava Havla, jako psycholog z blázince, který pod vedením těžko zapomenutelných komunistů a jejich Státní bezpečnosti, StB, odbor divadelní převraty, se hraje na samet, a jde o to všechno, co už po léta prováděli pro velký světový tunel. Nejdříve bolševici museli zde „znárodnit“ 1945 -1948. Po 25.2. 1948 pak dokončit „velké znárodnění“ zničením sedláků a Švehlovy ideje „venkov jedna rodina: na babišovsko – kalouskovské „venkov jedno velké JZD nyní alias Agrofert a jeho tisíce měňavek jako je primátorka Prahy paní Krnáčová, v koalici s Top 09 a Kalouskem.... Kde Kalousek nastoupil srdnatě 1.12. 2015 absurdní frašku nadávání na Babiše. Když odehraje za potlesku pana knížete divadelní kus, jde si Agrofertu pro výplatu k šéfovi Babišovi, a zeptat se jako to sehrál...

Ladies and Gentlemen, Welcome to the TOP 09 website!

( Karel Schwarzenberg,Chairman of TOP 09, 30. 11. 2015 4:26)

TOP 09 is a conservative party established in the Czech Republic in 2009. The abbreviation TOP stands for Tradition (in Czech “Tradice”) – Responsibility (“Odpovědnost”) – Prosperity (“Prosperita”). The political programme is based on three main objectives: to maintain and deepen the rule of law and democracy, to pursue responsible policies with sound public finances, and to build a stable economy based on a free market and non-discrimination.
Bearing in mind the importance of cooperation within the European Union TOP 09 has been a member of the European People’s Party since February 2011.
I hope that you will find the information in this website useful. You may surf through the party’s structure, including the main leaders or you learn about our history and election results.
Thank you for visiting our website. top09.cz Karel Schwarzenberg
Chairman of TOP 09
TOP 09 Party Headquarters -Michna palace, main entranceMichna palace, building n. 2 Czech Republic 118 00 Prague 1450/40 Újezd -International Office international@top09.cz Miriam Faltová phone: +420 722 001 098
29.11.2015 - Během dvou víkendových dní delegáti 4. celostátního Sněmu TOP 09 v Praze zvolili nového předsedu, kterým se stal Miroslav Kalousek. Rozhodli také o tom, kdo usedne v předsednictvu, ve výkonném výboru a v dalších orgánech strany. O programovém dokumentu Svoboda, právo, bezpečnost bude TOP 09 diskutovat v regionech během dalších měsíců.
„Nesmírně si vážím silného mandátu, který mi Sněm dal. Vážím si ho nejen z hlediska osobní důvěry, ale především ho chápu jako mandát k naplnění té vize a cílů, které jsem si dovolil předestřít pro následující měsíce a roky. V době, kdy by TOP 09 měla sehrát důležitou roli na naší politické scéně v ochraně demokratického prostředí, v prosazování modelu liberálního kapitalismu, prostředí příznivému pro co nejširší a bohatou střední vrstvu," řekl po svém zvolení nový předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Delegáti mu odevzdali 86,5 procenta hlasů, konkrétně 148 ze 171 hlasů.
Miroslav Kalousek v čele strany střídá Karla Schwarzenberga, se kterým TOP 09 před šesti lety zakládal. Přestože předsednictví Karel Schwarzenberg podle svých slov „s radostí předal“, chce zůstat s TOP 09 spojený i nadále. Delegáti Sněmu změnili stanovy, do kterých zapracovali post čestného předsedy, kterým se stane právě Karel Schwarzenberg.
„Je to opravdu zvláštní okamžik, když člověk končí předsednictví, ale musím říci, že první, co cítím, je ohromný dík vám všem. Poněvadž my jsme spolu několik let prožili a přiznávám, že mi bylo vždycky mezi vámi dobře,“ rozloučil se ve vedení strany Karel Schwarzenberg (celý jeho projev naleznete na webu TOP 09).
TOP 09 si zvolila také prvního místopředsedu a čtyři řadové místopředsedy. Ke zvolení prvního i dalších místopředsedů TOP 09 stačilo jediné kolo voleb. Podporu pro funkci prvního místopředsedy získal dosavadní místopředseda a poslanec Marek Ženíšek.

Po letošním Sněmu má navíc TOP 09 také tři místopředsedkyně. Delegáti na tyto posty zvolili poslankyně Markétu Adamovou, Helenu Langšádlovou a Jitku Chalánkovou. Trojici žen doplňuje poslanec Leoš Heger, kterého ve volbě podpořilo 96,5 procent delegátů. Nově zvolené vedení TOP 09 najdete kompletně na internetových stránkách TOP 09.

Dostala EXOPOLITIKA od Sysifa slíbený milion Kč? - 28.11.2015

(David Trlica, Leoš Lyša, Rašínová, 30. 11. 2015 4:14)

V tomto roce spustil klub skeptiků Sisyfos Paranormální výzvu, kde může každý, kdo prokáže v dvojitě zaslepeném testu paranormální schopnosti, dostat odměnu ve výši jednoho milionu korun. Myslíte si, že se na území Česka nebo Slovenska může nacházet osoba, která na tuto odměnu dosáhne?:
DISKUSNÍ KLUB S TÉMATIKOU MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE a ZASKOČENÝ člen klubu skeptiků SISYFOS
V roce 2007, kdy ještě fungoval pražský ,,Diskusní klub s tématikou mimozemské civilizace“, vedený svérázným a velmi aktivním ufologem a záhadologem Františkem Hladíkem (1927-2013), navštívil jednu z besed tohoto klubu novinář Leoš Kyša, jenž je dnes (2015) znám zejména jako významný člen Českého klubu skeptiků Sisyfos.
Velice ,,výživná“ je zejména pasáž tohoto dokumentujícího videa, kdy profesionální fotografka, která přišla společně s panem Kyšou, ve 37. minutě dokumentu oznamuje přítomným svůj právě prožitý šok, jelikož z neznámých příčin jí přestal fungovat fotografický aparát.
,,Fotím 11 let… a to se mi ještě nestalo!“
Členové Diskusního klubu zaskočeni nebyli, protože se jim takovéto ,,náhody“ stávaly opakovaně. Měla to snad být nějaká nápověda pro české skeptiky? (Mimochodem podobný incident, podobná prazvláštní technická chyba se odehrála, když zástupci České exopolitiky, Dana a Karel Rašínovi, vystupovali v roce 2011 v rádiu české organizace NWOO/www.nwoo.org – rádio Bez Cenzury. Členové NWOO byli tehdy také značně překvapeni. http://www.nwoo.org/archiv-radia-bez-cenzury/) Významný dopad činnosti Diskusního klubu a působení Františka Hladíka
Je vhodné ještě zmínit komentář i k závěrečné pasáži tohoto videa, kdy se pan Hladík právě chystá Leoši Kyšovi – zrovna před koncem nahrávání -sdělit, že specifické informace získané z překladů kontaktérských zpráv Billyho Eduarda Alberta Meiera, týkající se BSE (tzv. nemoci šílených krav), byly včas předány vládě ČR! Více zde na původních stránkách Diskusního klubu: http://www.ufo.cz/klubmici/clanky/kysa.htm
Pan František Hladík totiž kromě toho, že působil dlouhodobě na veřejnosti jako ufolog, byl rovněž dlouholetým členem České strany sociálně demokratické (ČSSD) a zde působil nejen v rámci místní organizace ČSSD na Praze 4 (vedeno PhDr. Karlem Šplíchalem)…..
Více zde:www.exopolitika.cz/zemrel-znamy-prazsky-ufolog-frantisek-hladik/663 - Více o Billym Meierovi zde:cz.figu.org/ Dana Rašínová
miomozemšťané doporučují pít Savo, nebo jít se vykrmit do nemicnice nebo porodnice, vyjde to na stejno: Chemtrails nebo "zdravá výživa" ze SAVA....
Nejde přitom o žádnou neznámou látku. Oxid (kysličník) chloričitý je používán v lékařství, v potravinářství a k desinfekci pitné vody přes sto let.

Jim Humble je ale zcela jistě první člověk, který seznámil širokou veřejnost s účinky oxidu chloričitého na lidské zdraví. Jde o přípravek s názvem MMS (Master Mineral Solution - mistrovský minerální roztok). Tento roztok vzniká smícháním dvou látek. Chloritanu sodného (24,5-28%) a kyseliny chlorovodíkové (4%) nebo nově hydrogensíranu sodného (33%). Po smíchání těcto dvou látek se z roztoku začne uvolňovat právě oxid chloričitý.

Alternativní medicínu ovládl boj proti parazitům a pití „bazénové dezinfekce“
Vyznavači metod alternativní medicíny a odpůrci současného zdravotnictví jsou posedlí hledáním novým cest jak se uzdravit či udržet tělo stále zdravé, aniž by se přitom zpravidla ohlíželi na názory představitelů medicíny postavené na důkazech. Nemalou částí alternativního spektra v posledních letech hýbou na první pohled dost bizarní, „hity“ – ničení desítek parazitů, které mají údajně způsobovat různorodé choroby a to mimo jiné s pomocí chlordioxidu v různých koncentracích a „koktejlech“..........

Izrael na vlastní srdce

(Věra Bičková, 30. 11. 2015 3:42)

26. díl: 7.3.2012 – Vlastibor Čermák – Celonárodní protest 15.3.2012, Holešovská výzva a co potom?
27. díl: 21.3.2012 – Jan Šťastný – Vzestup a pád impérií z pohledu historika
28. díl: 28.3.2012 – Bc. Dimiter Petrov – Protiústavnost právního systému v České republice
29. díl: 4.4.2012 – Martin Ryšavý – Vylečení se z rakoviny na vlastní kůži pomocí úpravy výživy a metody z www.optimalni.cz
30. díl: 11.4.2012 – Aktuální politika podle NWOO – Fórum alternativ, Holešovská výzva, Skutečná demokracie, stopvlade.cz
31. díl: 18.4.2012 – Rudo Vitkovič – přičiny zkorumpovanosti a neschopnosti České policie
32. díl: 25.4.2012 – Petr Tuček – likvidace českého zemědělství
33. díl: 2.5.2012 – www.occupyczech.cz – Arabské revoluce – Protesty ve Španělsku, Řecku a USA – historie, současnost a budoucnost + Occupy kemp Praha Klárov
34. díl: 9.5.2012 – Ruda Vondřich – www.rozkvet.cz – Programy nekonečna na planetě Zemi
35. díl: 16.5.2012 – MC – Metoděj a REVOLTA – Hip Hop Bez Cenzury a nejlepší freestyle všech dob
36. díl: 23.5.2012 – Miloš Cach – Osobození Úřadu vlády a Vnitrostátní offset
37. díl: 30.5.2012 – www.occupyczech.cz – Jan Kršňák a Jiří Mašek v pořadu U Krbu
38. díl: 6.6.2012 – Jana Karásková – Děsivé podmínky v Psychiatrické léčebně Bohnice
39. díl: 13.6.2012 – Pivní expert Renda – Pivní speciál – Jak se dnes vyrábí pivo – iluze vs. realita
40. díl: 20.6.2012 – Bc. Dimiter Petrov – Cenzura v České televizi a právo na odpor dle čl.23 Listiny základních práv a svobod
41. díl: 27.6.2012 – MUDr. Vít Čajka – Jóga v denním životě
42. díl: 4.7.2012 – Pan Q – Volné energie kolem nás a jak na ně
43. díl: 25.7.2012 – Mgr. Michaela Suchardová, projekt Earth 2.0, Tesla konference ve Splitu a sociální transformace
44. díl: 08.8.2012 – Ivan Chromý – Pronásledován komunisty, CIA, FBI, v USA i ČR – Děsivá moc tajných služeb na vlastní kůži
45. díl: 15.8.2012 – Stanislav Puchalka – 30 měsíců ve vězení za čin, který se nestal, aneb děsivý marasmus mašinérie českého soudnictví
46. díl: 22.8.2012 – Jan Suenée Marek – Festival záhad a tajemna v Chotěboři, blízká setkání pátého druhu, Disclosure project a Steven Greer, projekt CSETI, kruhy v obilí, Richard Hoagland a mnoho dalšího z exopolitiky
48. díl: 26.9.2012 – Jan Korál – Zednáři, Ilumináti a nenásilí
49. díl: 3.10.2012 – Adam.B.Bartoš – Tajná společenství a jejich členové v ČR
50. díl: 5.12.2012 – Věra Bičková – Írán, Palestina, Izrael na vlastní srdce
23.11.2015-Pátek byl velký den pro amerického proizraelského špiona Jonathana Pollarda, který po třiceti letech vyšel z vězení. Stejně dlouho usilovaly všechny izraelské vlády o jeho propuštění. Ani po dnešku však Pollard ještě nebude úplně svobodný. Za svůj čin zaplatil draze – přestože vyzrazoval vojenská tajemství, která se netýkala bezpečnosti Spojených států, dostal doživotí a po celých třicet let projevovali američtí představitelé pozoruhodně nulovou ochotu ke shovívavosti. Pollard o práci špiona pro Izrael sám velmi stál, a když získal místo analytika námořnictva Spojených států, naverbovala ho v roce 1984 izraelská zpravodajská jednotka Lakam, která shromažďuje vědecké a technické informace. Jeho řídícím důstojníkem byl Rafi Eitan, který se v roce 1960 podílel na únosu Adolfa Eichmanna z Argentiny. Pollard za osmnáct měsíců své činnosti předal Izraeli statisíce cenných dokumentů. Američtí představitelé však tvrdí, že nakonec začal sbírat i informace, které Izrael nepožadoval, s úmyslem prodat je dalším zemím jako Jižní Afrika, Austrálie nebo Tchaj-wan. Když byl v listopadu 1985 odhalen, nedodržel smluvený plán útěku a byl zatčen. Eitan ho hodil přes palubu a Izrael všechno popřel. Až v roce 1998 připustil, že špiona platil. Pollard se po dohodě s obžalobou přiznal, aby byl rozsudek mírnější, ale soudce dohodu nerespektoval a udělil mu maximální trest.

Děsivé podmínky v Psychiatrické léčebně Bohnice: Kvalita potravin-nejen v prodnicích, nemocnicích ale vůbec!

(On-line Archiv:Josef Horl=Pepa z Depa, 30. 11. 2015 3:40)

Děsivé podmínky v Psychiatrické léčebně Bohnice: Kvalita potravin-nejen v prodnicích, nemocnicích ale vůbec!
http://vimeo.com/nwoo/ Všechny díly ke stažení zde: uloz.to/soubory/NWOOorg/BezCenzury/
1. díl: 20.9.2011 – 11 září 2001 a Okupace Wall Street
www.nwoo.org/download/radio-bezcenzury/bezcenzury-01-20.9.2011-11-zari-okupace-wallstreet-sestrih.mp3
2. díl: 27.9.2011 – New World Order – Nový světový řád
www.nwoo.org/download/radio-bezcenzury/bezcenzury-02-27.09.2011-new-world-order-sestrih.mp3
3. díl: 4.10.2011 – Český politický aktivismus – NeZákladnám a akce proti radaru
www.nwoo.org/download/radio-bezcenzury/bezcenzury-03-04.10.2011-nezakladnam-sestrih.mp3
https://vimeo.com/30279615
4. díl: 11.10.2011 – Ilegální války – Libye a spol.
5. díl: 20.10.2011 – Chemtrails
6. díl: 26.10.2011 – Český politický aktivismus – Osmý odboj a Skutečná demokracie: Zdeněk Ponert
7. díl: 2.11.2011 – Cenzura a kontrola na internetu
8. díl: 9.11.2011 – Anti-Reflex + Kvalita potravin
9. díl: 16.11.2011 – Sametová revoluce – Daniel Solis
10. díl: 23.11.2011 – Evoluce společenského systému – Jan Kubín – www.pansofia.cz
11. díl: 30.11.2011 – Jak obnovit právní stát – Judr. Petr Kužvart – Iniciativa za společenskou změnu
12. díl: 7.12.2011 – Česká exopolitika – Dana a Karel Rašínovi
13. díl: 14.12.2011 – Akční spolek nezaměstnaných – Tomáš Vokoun
14. díl: 21.12.2011 – Tereza Vandrovcová – Silvestr Špaček – Vegetariánství a Krvavé vánoce
15. díl: 28.12.2011 – Alita Zaurak – Rok 2012 z astrologického pohledu
16. díl: 4.1.2012 – Vítek Jedlička – Jak a proč vystoupit z EU
17. díl: 11.1.2012 – Jiří Mašek – Osud.cz – Podnikání v alternativních médiích
18. díl: 18.1.2012 – Jiří Saharin – David Icke – Spojování souvislostí
19. díl: 25.1.2012 – Kateřina Amiourová – Reforma finančního systému
20. díl: 1.2.2012 – Martin Hájek – vedeme.cz – profesionální leadership bez konkurence
21. díl: 8.2.2012 – R.Ortek – CzechNewsTV a NWOO – co dělat v dnešní době nástupu NWO
22. díl: 15.2.2012 – Václav Dvořák – kosovoonline.cz – Uloupené Kosovo
23. díl: 22.2.2012 – Do It Yourself antisystem – internetová anonymita a technologická soběstačnost
24. díl: 29.2.2012 – Theodora Toulcová – Léčba rakoviny optimální výživou – www.optimalni.cz
25. díl: 7.3.2012 – ctvrtyodboj.bloguje.cz – Josef Horl = Pepa z Depa

Ženy v porodnicích hladoví. Nejsou peníze, tvrdí ministr

(malý Alois-Kašpar z Bufala, 30. 11. 2015 3:21)

Praha - Porce jídla, které dostávají ženy v porodnicích, jsou malé, mnohdy nechutnají nejlépe nebo nesplňují potřebné nutriční hodnoty. Vyplývá z testu, který vypracoval deník MF Dnes. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček vidí příčinu v nedostatku financí, to by se ale nyní mohlo změnit.
Héródovo vraždění chlapců ve věku do dvou let. V lidové tradici je tento den pokládán za nejnešťastnější v celém roce, kdy se nemá začínat žádné dílo. Tento svátek se zřejmě vyvinul na Západě a poprvé jej připomíná kalendář severoafrického města Kartága již roku 505. Ovšem četní církevní otcové velebili mučednictví těchto nešťastných dětí daleko dříve. Datum svátku zřejmě ovlivnila souvislost s vánočními událostmi.
V římském kalendáři je také připomenut Kašpar z Bufala. Na svět přišel 6. ledna roku 1786 v římském paláci, ale v bytě pro služebnictvo. Jeho otec byl totiž kuchařem u knížete Altieriho. Kašpar byl od dětství velmi nemocný, a tak namísto skotačení s ostatními vysedával raději v přítmí římských kostelů a rozmlouval s obrazy zdejších světců. Po skončení školy začal mladík navštěvovat římskou kolej, aby se připravil na vytoužené povolání. Chtěl se stát misionářem. Jeho vzorem se stali dva jezuité, František Xaverský a Alois Gonzaga. Kvůli posledně jmenovanému začali Kašparovi přezdívat "malý Alois".
Když přijal nižší svěcení, začíná kázat ve farních kostelech a na náměstích. Jeho vystoupení se stávají stále populárnějšími. Jeho kázání prý byla naplněna zvláštním ohněm, kterému nikdo nedokázal odolat. Největší oblibu si Kašpar získává u chudých Římanů, kterým mluví ze srdce, poněvadž jeho prostá slova jsou všem srozumitelná. V roce 1808 je Kašpar vysvěcen na kněze. V té době město Řím obsazuje Napoleon a jeho francouzská armáda. Císař vyhání papeže a všichni kněží mu musejí složit přísahu věrnosti a svrchovanosti. Na takové požadavky Kašpar odpovídá jednoznačně: "Nemohu, nechci, nesmím." Po této odpovědi prožívá čerstvý kněz plné čtyři roky ve francouzských vězeních v Bologni, Imole a na Korsice. Teprve rok 1814 znamená osvobození od Napoleona a Kašparovo propuštění z vězení. Na svobodu se vrací jako vnitřně vyrovnaný a zralý člověk, chce se vydat po stopách Františka Xaverského. Avšak papež Pius VII. jej nenechává odejít: chce, aby Kašpar svou misijní činnost rozvinul přímo v Itálii. Mladý kněz se tomuto přání podvoluje.
K podpoře své činnosti zakládá v roce 1815 Řád misionářů Drahocenné Krve. Drahocennou krví se myslela krev Kristova. Úkoly tohoto společenství spočívají i dnes v oblasti lidových misií, duchovní péče, gymnaziálního vyučování a exercií. Misionáři tohoto řádu spolupůsobili rozhodujícím způsobem na obnově náboženského života v Itálii. V roce 1837 zakládá Kašpar ještě ženskou odnož tohoto společenství. Neúnavný misionář umírá 28. prosince roku 1837, jeho ostatky jsou uloženy v kostele P. Marie v Triviu (Řím).

hulváta Zemana jsem já sice nevolil, ale komu není rady, tomu není pomoci!-Pollard po 30 letech na svobodě

(ČRo- Zbavitelová, 30. 11. 2015 3:08)

Nejen vykonstruované etnikum (Židé jsou známi od Starého, nejen moslemíny uznávaného Starého zákona) Palestinci, ale obecně všichni Arabové nenávidí Židy jako jednotlivce i jako národ, protože je kdysi nechal vyvraždit moslemínský prorok po odchodu A.D. 622 z Mekky a příchodu do Medíny, kterou se mu v r. 627 i s později již další odepřenou pomocí místních židovských kmenů ovládnout, a které je nám zde v Evropě způsobem nám od Heydrichova známého konečného řešení šoa dostatečně dobře známé. V této souvislosti si dovoluji p.t. obecenstvo NP vč. pana Mohameda a p. P. Prokopa upozornit na níže publikovaný páně Kremlíkovův k meritu věci přičiněný příspěvek "Ať muslimové odsoudí zločiny proroka Mohameda. "Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)". Ovšemže tyto obyčeje zdejší muslimové neodsoudí, to je jasné, ovšem jak nás pak chtí přesvědčit o mírumilovnosti islámu dodnes ve svých zemích praktikujicího stínání, kamenování, pohřbívání za živa, sekání končetin, obřezávání žen (novorozených holčiček) a další bohu Alláhu a jeho lidu milým obyčejům? A to jen proto, že to dosud DOSUD nepraktikují u nás? No, nejspíš všeho do času, ještě tu nevládnou! Jj, kdy dají nevětší moslemínští ropní producenti Saúdi,. Kuwaiťani a S.A.E. i další tamní ropaři miliardy dolarů na pomoc souvěreckým obětem válek v jejich blízkých končinách Levanty, a ne jen na stavby mešit zde v Evropě? Nebo nám zde v Evropě po exodu a přijetí neprověřených statisíců moslemínů zase musí dojít na Brennova slova "Vae victis"? " https://cs.wikipedia.org/wiki/Vae_victis " A malý vzkaz pro zaťaté multikulti Sluníčkáře - hulváta Zemana jsem já sice nevolil, ale komu není rady, tomu není pomoci! http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387588-nemecka-tajna-sluzba-az-80-procent-uprchliku-jsou-mladi-muzi-nekteri-bojovali-za-is.html
SVĚT: Pollard po 30 letech na svobodě 23.11.2015
Pátek byl velký den pro amerického proizraelského špiona Jonathana Pollarda, který po třiceti letech vyšel z vězení. Stejně dlouho usilovaly všechny izraelské vlády o jeho propuštění. Ani po dnešku však Pollard ještě nebude úplně svobodný. Za svůj čin zaplatil draze – přestože vyzrazoval vojenská tajemství, která se netýkala bezpečnosti Spojených států, dostal doživotí a po celých třicet let projevovali američtí představitelé pozoruhodně nulovou ochotu ke shovívavosti. Pollard o práci špiona pro Izrael sám velmi stál, a když získal místo analytika námořnictva Spojených států, naverbovala ho v roce 1984 izraelská zpravodajská jednotka Lakam, která shromažďuje vědecké a technické informace. Jeho řídícím důstojníkem byl Rafi Eitan, který se v roce 1960 podílel na únosu Adolfa Eichmanna z Argentiny.

Co v Budějovicích to v Praze k 17.11. 1989 - 2015? O situaci v Praze !

(Ne ANO a Neovlivní.cz, 11. 11. 2015 13:14)

Většinová část pražského zastupitelského klubu ANO, která je semknutá kolem odcházející šéfky Radmily Kleslové, oprášila svůj letní plán zbavit se vlastní primátorky Adriany Krnáčové. Po úterním pádu vládní koalice na magistrátu lidé věrní Kleslové nabízejí politickým partnerům spolupráci s tím, že bez okolků obětují právě kritizovanou Krnáčovou.
Taktiku věrných Kleslové potvrdily deníku Neovlivní.cz dva na sobě nezávislé zdroje z pražského magistrátu. “Jasně říkají, že s Krnáčovou nepočítají. Je to postaveno tak, že klidně půjdou i do koalice s TOP 09, kterou vedení ANO zakázalo. Jde jim o to zůstat u moci a je jedno, jestli to povede k rozpuštění celé pražské buňky ANO,” popsal jeden ze zmiňovaných zdrojů.
Narážel tak současně na slova Andreje Babiše, který pražské organizaci opakovaně pohrozil zrušením. Dosud to ale neudělal, a to ani minulý týden, kdy se většina klubu vzepřela názoru Babiše i předsednictva celé partaje a odmítla vyměnit svého šéfa Michala Haška.
O situaci v Praze
» Hodiny před krachem: Co předcházelo pádu pražské vlády
» Za zavřenými dveřmi ANO: Jak Babiš nerušil a Kleslová vyšachovala Krnáčovou
» Dokument: Jak si Hašek a spol dělají z Babiše ‘Dobrý den’
» Kleslová pod tlakem Babiše dala funkci k dispozici. Skutečně skončí?
» Krnáčová se pokusí definitivně odříznout Kleslovou
» Rozkol pražského ANO: Pět členů šlo proti Kleslové
» Mocenská mapa Prahy. Hlavní slovo má tandem K+B
Hašek ani další členové z křídla Kleslové informace o jejich taktice nijak nekomentovali. Dlouhodobě totiž zastávají strategii, že s médii – až na svá veřejná prohlášení – nekomunikují.
Lidé z ANO kolem Kleslové přitom mají na rozdíl od primátorky Krnáčové jistý příslib další spolupráce s ČSSD. A společně se podle informací Neovlivní.cz nebrání koalici s TOP 09, kterou Babiš svým lidem zakázal.
Sociální demokracie podporuje křídlo Kleslové i v jeho emancipačních snahách.
“Aktuálně mě mrzí, že slabost kolegů jak z TOP 09, tak z ANO vede k tomu, že kdo se nepodřídí mocipánu, končí. To je špatně. Je potřeba, aby se oba kluby emancipovaly,” komentoval situaci pro Aktuálně.cz náměstek Petr Dolínek.

A aby nebylo pochyb, jak to myslí, dodal: “Pan Kalousek tady nemá ani volební právo a pan Babiš bydlí v Průhonicích. Ať se realizují ve svých obcích a na státní úrovni.”
Agonie na pražském magistrátu bude trvat nejméně do příštího týdne, do té doby nová koalice nevznikne. Všichni totiž vyčkávají na sobotu, kdy se má volit nové vedení pražského ANO.
Šance ministra Martina Stropnického, kterého do bitvy o post pražského lídra po rezignaci Kleslové vyslal osobně Babiš, přitom nejsou nijak závratné. Pražskou organizaci vybudovala právě Radmila Kleslová, její členové jí zůstávají věrní a Stropnický je na její černé listině. Ostatně hlavně jejím přičiněním loni nezískal v Praze podporu pro zamýšlenou kandidaturu na post místopředsedy ANO.
A kde stojí Stropnický dnes, dal najevo svým aktuálním výrokem, že Krnáčová by měla dál zůstat primátorkou Prahy.