Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť milosrdenství – František Růžička

14. 11. 2016

Jihočeské Mirovice, nacházející se při samé hranici Středočeského a Jihočeského kraje, prožily v posledních dnech dvě významné společenské události. Na svátek sv. Kryštofa (25. 9.), legendárního mučedníka 3. století a patrona automobilistů, celebroval bohoslužbu v místním římskokatolickém kostele sv. Klimenta Mons. Miloslav kardinál Vlk.

V den státního svátku podle civilního kalendáře „Den české státnosti“ (28. 9.), ale podle církevních zvyklostí zároveň památky patrona země sv. Václava, se na mirovickém náměstí sešly na tři stovky občanů, věřících i nevěřících, spolu s mnoha hosty, aby se všichni pod heslem „Vzhůru srdce“ zúčastnili Poutě milosrdenství, kterou připravila místní církevní obec při příležitosti znovuotevření kostela Církve československé husitské.

Nelze nepřipomenout událost, ke které došlo v poslední dubnový den loňského roku, kdy areál kostela zachvátil ničivý požár, podporovaný nepříznivým počasím a zejména silným větrem, takže kostel zcela vyhořel. Podařilo se zachránit jen nemálo předmětů. Boj s ničivým živlem stál místní hasiče i další přivolané sbory s výkonnější technikou mnoho sil.

Neméně sil si následně vyžádaly úklidové a asanační práce a následně pak práce stavební i technického plánování. Nikdo v době bezprostředně po požáru nevěřil, že by tyto práce na obnově skončily dříve než za dva roky. Všem, kdo se na úspěchu podíleli, patří upřímné poděkování. Také farní obci římskokatolické, která umožnila konání bohoslužeb v kapli své farní budovy.

Slavnostní průvod po řazení na mirovickém náměstí se vydal vzhůru ke kostelu za přednesu žalmu „Do domu Hospodinova půjdeme s radosti“. Rušivou skutečností bylo, že příslušné dopravní orgány nedokázaly po krátkou dobu průvodu odklonit dopravu jinou trasou. K obnovenému kostelu se přicházelo skrze Bránu milosrdenství, která zde byla otevřena již dříve v rámci Roku milosrdenství.

Po příchodu k uzavřeným dveřím kostela se pan biskup, doprovázený procesním křížem a ikonou Krista, otočil k lidu a s rozepjatýma rukama požehnal slovy: „Pokoj a požehnání tomuto Božímu domu a vám všem, kteří do něj vstoupíte. Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Poté plzeňskému biskupovi předali zástupci stavebníků klíč od chrámových dveří. Při odemykání pak kardinál Vlk pronášel tato slova: „Ať jsou tyto dveře otevřeny všem, kdo touží po setkání s Kristem, přicházejí naslouchat Božímu slovu a slavit svátosti ve shromáždění Božího lidu!

Následovaly další přímluvy a modlitby, vnesení ikony a zpěv žalmu: „Ať vejde Hospodin, on je král slávy…“ Biskup pozdravil přítomné a připomněl význam zasvěcení kostela. Poté doprovázen jáhnem prošel kostelem, vodou pokropil zdi kostela i shromážděné věřící. „Kde je dobrota a láska, tam je také Bůh“… Po zasvěcení ve jménu Jana Husa a Jeronýma Pražského, byly vneseny liturgické předměty, následovalo čtení evangelia, rozsvícení paškální a oltářní svíce, přednes žalmu a položení liturgických předmětů na oltář… Úvodní liturgický obřad pokračoval zvěstováním Božího slova, slavením Večeře Páně (Požehnaný, jenž přichází k nám ve jménu Páně. Hospodin v něm sám tu zjevuje se nám…) a závěrečnými liturgickými obřady. „Jděte v pokoji ve jménu Páně. Bohu díky!“

Po zpěvu Svatováclavského chorálu průvod celebrantů v čele s patriarchou, následovaným biskupy a dalšími kněžími, uctili oltářní kříž ikonou. Nelze opomenout, že mezi kněžími římskokatolické církve byl nejen místní administrátor P. Mariusz Klimczuk, ala i generální vikář českobudějovické diecéze Mons. ThLic. David Henzl.

Před kostelem pak následovalo občerstvení pro poutníky i s opékáním selete, prodejem suvenýrů a v odpoledních hodinách koncerty skupin Oboroh a Safenat Paneach, v předvečer ještě závěrečná modlitba a požehnání poutníkům.

Na obnovu kostela přispělo mnoho místních občanů, ale i zcela neznámých dárců. Dvacet pět z nich, kteří přispěli částkou deset a více tisíc nebo odpracovali nejméně sto brigádnických hodin, dostává symbolický klíč od dveří kostela. Přestože stavební práce budou ještě pokračovat, lze v rovné střeše (dle původního řešení) nalézt prosklený kříž, kterým je z lodi vidět na nebeskou oblohu.

*****

Nahlédněme ještě ve stručnosti do historie této „Mirovické Náboženské obce CČSH“. Zdejší farní komunita započala svoji činnost již ve dvacátých letech minulého století, spravována byla z Písku. V dubnu 1935 pak vznikla samostatná obec, která měla brzy přes tisíc členů. V květnu 1935 se konala slavnost biřmování, spojená s kladením základního kamene pro stavbu nového Husova sboru. Pouhé tři roky trvalo, než byl v roce 1937 otevřen pro věřící. Postupem doby se zde vystřídalo jedenáct kněží, od roku 1998 zde působí bratr Filip Štojdl, který je zároveň biskupem Plzeňské diecéze.

Poutník František

p1280900.jpg

Vnitřní prostor po požáru

p1290467.jpg

Nedotknutá soška Panny Marie

p1290459.jpg

Vnitřní prostor po vyklizení s vystavením dokumentace

p1360599.jpg

Generální vikář c.ř.kat. s dalšími hosty

p1360607.jpg

Zahájení na mirovickém náměstí

p1360614.jpg

Průvod směrem k Husovu sboru

p1360624.jpg

Kněží v průvodu

p1360631.jpg

Slavnostní otevírání

p1360637.jpg

Příchod Bránou milosrdenství

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Češi jsou takový EU odpadkový kontejner

(Šedý, 2. 12. 2016 13:38)

Češi prostě snědí všecho. Češi jsou takový EU odpadkový kontejner.

Je proto dobré, oprostit se od reklam v hromadných sdělovacích prostředcích a používat vlastní mozek. Problém je však v tom, že vlastní mozek v čechách používá už málo kdo. Jinak by lidé nemohli kupovat takové sračky a nechávat v obchodech zboží, které je stravitené. Parní léčitelské stroje jsou schopné kompenzovat problémy stáří a jsou schopné udržovat lidský organismus v oblasti 40. letého člověka po dobu několika set let.(maximálně však 1450 let). Jsou schopné úplně zastavit stárnutí a kdo je starší nežli 40 let, tak ho během několika let opět vrátit. Chce to však pro to něco udělat.

Je nutné přestat jíst Babišovy náhražky stravy a zaměřit se jenom na originální maso(je jedno jakého typu), několikrát do týdne provádět regeneraci parním strojem a vypít minimálně 8 piv denně, ale průběžně(u žen je to polovina). Zásadně vynechat ze své stravy balenou vosdu, zeleninu a ovoce a nejíst žádné přílohy. Třičtvrtě kila masa denně stačí. Maso je nutné narychlo opéct a hlavně ho neničit vařením. Zeleninu jenom stopově a do masa. Také je dobré denně vypít alespoň 5 silných kafí a cukrem nešetřit....