Jdi na obsah Jdi na menu
 


V předstihu ‒ František Růžička

13. 11. 2018

Jak již bylo dříve zmíněno (SN č. 2/2018 a č. 6/2018), v okresním městě Písku byl vznik ČSR vyhlášen již v předstihu, a to 14. října 1918. Z toho důvodu byly hlavní oslavy ve městě zaměřeny právě k tomuto termínu. Toto nosné téma bylo také součástí tvorby soch v akci „Pískoviště“.

Slavnostní program začal už v sobotu 13. října. Na nádvoří Sladovny uvedlo loutkové divadlo představení „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. Odpolední program pak pokračoval městskou hrou pro rodiče a děti s názvem „Jednodenní republika“. Účastníci museli podle mobilové aplikace vyhledat deset zastavení v centru města, splnit zadané úkoly a dorazit do cíle u Putimské brány. Prácheňská umělecká beseda se současně zapojila do celostátní akce „Den otevřených ateliérů a galerií“. V galerii byly vystaveny obrazy a šperky (malíř Andrej Rády, šperkařka jeho manželka), v nádvoří Prácheňského muzea pak fotografické práce několika autorů. Znovu byly otevřeny brány kostelů.

V neděli 14. října pak akce pokračovaly. Od rána byl na náměstí historický trh a vystavené dobové fotografie připomínající události před sto lety. Před jedenáctou hodinou přijel na nádraží historický vlak, ze kterého vystoupil redaktor František Hanzlíček. Čekalo na něj množství diváků, ale i figuranti v dobovém oblečení s vojenskou hudbou. Ta improvizovaný průvod doprovodila na Velké náměstí, kde z balkonu radnice pronesl historický projev: „Občané a občanky, nadešla nejslavnější chvíle v životě našeho národa, neboť úderem 10. hodiny je vyhlášena ze Staroměstské radnice samostatná Republika Československá“. Tehdy pan redaktor ještě neměl mobil ani notebook a nevěděl, že rakouské úřady pražské shromáždění zakázaly.

V odpoledních hodinách vyhrávaly kapely, na několika místech byly předváděny živé obrazy, navazující na tehdejší události. V Palackého sadech byla v 17 hodin vysazena Lípa svobody. A to v místech, kde stával pomník rakouského vojáka. Tehdy, po předčasném vyhlášení republiky, zde totiž předkové za dohledu městského zahradníka vysadili tři lípy svobody jako symbol samostatnosti. Původní lípy však uschly a postupně byly nahrazeny novými v dolní části parku, v kasárnách a Masarykova lípa na Husově náměstí. Připomeňme, že právě lípa je symbolem dobra, porozumění a vzájemnosti. Součástí bylo také dekorování sokolských praporů, neboť Sokolové se významně zasloužili o vznik samostatného státu a byli jeho oporou.

Přiznám se, že se domnívám, že i za doby budování socialismu, coby dítka školou povinná, jsme o vzniku samostatné republiky věděli více, než současná mladá a dospívající generace. Její odpovědi pro dotazující se sdělovací prostředky jsou snad ještě více než žalostné. Dovolím si proto jen tak malý dějepisný nástin.

Snad to byl právě rok 1914 s vypuknutím Velké války, kdy nastává silné protirakouské hnutí a začne se mluvit o možném vzniku samostatného státu… K tomu je ale zapotřebí vybudovat vlastní vojsko.

T. G. M., únor 1915: „Postavíme-li armádu, dostaneme se tím do nového právního poměru k Rakousku a Spojencům“. Pod vedením Masaryka se formuje politický orgán zahraničního odboje – Český zahraniční komitét (Švýcarsko, listopad 1915). Československá národní rada jako reprezentativní orgán (Paříž, únor 1916). Dekret o vytvoření Česko-Slovenské armády…

Rok 1918 – V červnu uzná ČNR jako provizorní vládu Francie, v srpnu V. Británie, v září USA, Japonsko, Itálie. 14. října 1918 se ČNR přeměnila v prozatímní zahraniční československou vládu. 28. října se v Ženevě koná schůzka představitelů domácího a zahraničního odboje, který rozhodne, že Československo bude republikou. ČRN zanikla 14. listopadu 1918, kdy se vytvořila první vláda nového státu.

Jak bylo uvedeno, jedná se jen o malý dějepisný nástin… Vždyť bylo tolik dalších událostí. V listopadu 1916 vzniká NV, umírá císař František Josef I., nastupuje Karel I… V roce 1917 T. G. M. organizuje vznik Československé legie v Rusku… V lednu 1918 Tříkrálová deklarace, americký prezident Wilson vydává tzv. 14 bodů (autonomní status), v květnu se Čechy dělí na 12 krajů, souhlasí Slovenská národní rada, vzniká Pittsburská dohoda, kterou T. G. M. podepisuje. Prezident Wilson je seznámen s Washingtonskou deklarací, prohlášením o samostatnosti, spor T. G. M. a E. Beneše s gen. Milanem Rostislavem Štefánikem o budoucím postavení Slovenska… Později Martinská deklarace.

Takže: slavme, slavme, ostatní ponechme fundovaným historikům! Byl-li a je-li i nadále T. G. Masaryk naším vzorem, tak si připomeňme, jak začal vznik samostatného státu podmiňovat budováním armády. Co učinil jeho polistopadový následovník coby vrchní velitel ozbrojených sil, Václav Havel?

Vlado Mečiar k tomu uvedl, že připravil 200 (nebo 300) tisíc lidí na Slovensku o zaměstnání.

František Růžička (Hlas svědomí)

dsc_02111.jpg

Průvod parkem

dsc_13531.jpg

Vítání na nádraží

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář