Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biskupství českobudějovické – František Růžička

3. 12. 2015

V návaznosti na jmenování nového biskupa českobudějovické diecéze jsem článkem „Nový biskup“ (SN č. 3/2015) přiblížil postavu prvního z biskupů jmenovaného do tohoto úřadu a jeho dalších následovníků až po současného biskupa Mons. Vlastimila Kročila.

Českobudějovické biskupství se svým 230. výročím od založení připojilo k oslavám města, které je o trochu starší a slavilo letos s velkou slávou svých 750 let. Rozhodně nelze říci, že by historie biskupství byla nějak chudá či možná k opomenutí. Ke zřízení v roce 1785 však vedla dlouhá a nelehká cesta. Již první pokusy o ustavení do poloviny 17. století vedly k nezdaru, když budějovická městská rada se obávala, že by vznik biskupství mohl znamenat oslabení dosavadních starobylých práv a svobod. Takže ke vzniku došlo až o sto let později, a to jako jeden z důsledků tereziánsko-josefínských církevně správních reforem. Dvorský dekret císaře Josefa II. o zřízení nové diecéze je datován 5. 12. 1783 spolu se jmenováním nového biskupa s ročním platem 12 tis. zlatých. Papež nejprve schválil oddělení od pražské arcidiecéze a bulou ze dne 20. 9. 1785 slavnostně vyhlásil zřízení nového českobudějovického biskupství.

S odstupem mnoha let nelze říci, že by budova „Biskupské rezidence“ byla nějakým honosným sídlem. Stojí na místě původních měšťanských domů, které vykoupil řád piaristů a přestavěl je na latinské gymnázium a kolej. V roce 1784 museli piaristé budovu opustit, protože byla určena jako sídlo nového biskupa. První biskup hrabě Schaaffgotsche nechal na vlastní náklad upravit zahradu mezi hradbami do romantické podoby. Krátce po založení biskupství vznikla i biskupská knihovna. Vždyť pan biskup byl velký bibliofil a milovník knižního umění. Od roku 1950 jsou seminární i biskupská knihovna v péči dnešní Jihočeské vědecké knihovny. Současně vznikla i vlastní tiskárna. Vznikaly zde nejen knižní tituly, ale i různé letáky, plakáty. Také první česky psaná kniha v roce 1821 „Historie biblická“ od Šimona Bernarda Vrány. Tisknout se zde přestalo v roce 1924. Je zcela pochopitelné, že ke knihovně a tiskárně musel patřit také archiv. V roce 1954 převzal písemnosti z doby před rokem 1945 do své páče Státní archiv Třeboň. Archiválie jsou přístupné na základě souhlasu biskupství.

K popisu historie bezesporu patří i zřízení kněžského semináře, který měl zajistit dostatek nových kněží. Současně vznikl tříletý teologický ústav a dvouletý ústav filozofický. Významným biskupem Jirsíkem byl založen Diecézní ústav pro hluchoněmé jako teprve páté zařízení toho druhu v českých zemích. V roce 1950 byl zestátněn a školské sestry jej musely opustit. Speciální škola pro sluchově postižené zůstala zachována. V roce 1893 bylo také zřízeno diecézní muzeum. Bohužel vzhledem k pozdějším nevhodným podmínkám na uskladnění došlo k převezení do českobudějovického muzea, ale také k poškození některých děl. Velmi cenné materiály zůstaly v majetku diecéze. Mnohé exponáty jsou dodnes ukryté v depozitářích. Neodmyslitelnou součástí diecéze je katedrální chrám sv. Mikuláše, ale to už je jiná kapitola.

Českobudějovická diecéze má dnes rozlohu 12 500 km2, 10 vikariátů, 354 farností, 511 kostelů a kaplí. Počet obyvatel čítá 751 722 osob, z toho 21 984 katolíků, počet kněží značně nízký – pouhých 131.

Prostřednictvím několika snímků nahlédněme do budovy biskupství, kde byla soustředěna část vystavených exponátů v rámci oslavy „230 let biskupství českobudějovického“.

František Růžička, České Budějovice

p1300438.jpg

První biskup českobudějovický - Jan Prokop říšský hrabě Schaaffgotsche, svobodný pán z Kynastu a Greiffensteinu

p1300440.jpg

Ukázka z pokladnice

p1300442.jpg

Biskup Mons. ThDr. Josef Hlouch a jeho klerika

p1300444.jpg

Poutač k výstavě

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Už toho mám dost, nešpiňte mi kolegu Rafaela! Aspoň to říkal pan pan vrchní.....

(Josef Vyskočil, obecní blb, 26. 12. 2015 9:00)

Už toho mám dost, nešpiňte mi kolegu Rafaela! Aspoň to říkal pan pan vrchní.....:
„Prohlášení, vánoční 2015 Josefa Vyskočila, občana Budějovicka. Už toho špinění od těch mizerných koček mám dost. Naštěstí tu byli cikáni a hodně koček chybí, asi chytli konečně toho drzého Mikeše.“

A jak to u nás doma vonělo. Měli jsme na vánoce 2015 pečeného králíka a ti parchanti od sousedů místo koledy dělaly „Mńááááááááááááááááááu!“ a pan vrchní jim to spočítá. Počká si na ně, pak je zmlátí. U nás si z poctivých občanů legraci nikdo dělat nebude. Už to nééééééníííííííííííí jako za toho mizerného císařství, kde to bylo jen jako ve Švejkovi a nijak jinak. Hašek byl totiž kvalitním bolševickým komisařem, ale když viděl, co pomáhal vytvořit, ruce od krve a do holínek mu už tekla krev, co jí všude bylo po kolena, utekl zpátky z Ruska a přešel ho humor. Třeba se Rafaelovi humor vrátí, Mikeš mu nastavil zrcadlo, to tak kočky dělají, že prostě neposlouchají příkazy shora, pan vrchní mi to dlouze vysvětloval. Já stejně nic nepochopil, jsem obecní blb, ale nesmí se to říkat. Nyní máme moc, vládneme, je tu republika a ještě česká navíc k tomu! Havel s Dukou to založili a kolik jim pomáhalo okolo, Pithart to včera télévízííííí komentoval, že to vždycky říkal, že to stojí od jeho vlády za kulové.... Ale on, že nic, on že Pithart muzikant, on za nic nemůže, jak já, obecní blb! Miroslav Dolejší byl zločinec, Rudolf Beran eštéééé větší, Duka to říkal a zařídil překlad knihy o Beranovi! Eštéééé, že nám to kolega Rafael z Budějovic hezky vyloží jako vědmy a kartářky z exopolitiky, židovsky mazané prodají v pravém balení ze Svaté země. Kde je svatá země? Tam kde pan rabín to prohlásí za židovské svaté! A v Budějovicích? „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?“ …. kočky se na mě sběhly, koledu mně snědly, a pan vrchní udělá pořádek! Co mě to mňouká v troubě, králící mizerní! Eště že kočka je košer! A policie na svatvečer 24.14.2015 tvořila: uhoří v ČB tři lidi (/jak symbolické! V takových „křesťanských Budějovicích, kde ze strakonicka na pohřeb pana Buriance, autora knihy Rudolf Beran oběť komunistické msty, poslali celé desítky atobusů bojovníků proti komunismu, agrárníků, havlovců – ovšem jen ve snu... a nikdo nepřišel, a ni veřejně nepoděkoval- tak zde panu Buriancovi děkuji za Mikeše....), kdy ani redakce Svobodných novin, autorovi neposlal věnec, ani kytku... a jen tu soptí primitvní rafaele, kterému žehná hejnu lumpů na biskupství, hrdinů odboje za cikánské móóóresy více celé www.i-sn.cz a zejména „konkurenční eu-Svobodné noviny, hlas Ruska a Tel Avivu!/) a pak prohlásí úředně, že to byl jeden a navíc přirozené úmrtí. Pan policejní vrchní měl a má vždy pravdu, nejen v Budějovicích a nejen na biskupství, sídlu pravdy a lásky Václava Havla a nikdy jinak!

otevřený dopis do Borotína: Kdo to byl, že krávy rozehnal?

(Mikeš, Kocourkov - Borotín, 17. 12. 2015 21:04)

P. Vladimír KORANDA, Duchovní-Kontakt:Lipová 2 391 37 Chotoviny
Tel.: 724 268 968 Tel.: 389 822 654 E-mail: farachotoviny@volny.cz
Zjedná právo ubohým z lidu. (Žl 72,4) na 17.12.2015
Ustanovení ve farnostech:
CHOTOVINY administrátor
BOROTÍN U TÁBORA administrátor excurrendo
HOŠTICE (U TÁBORA) administrátor excurrendo
MILIČÍN administrátor excurrendo
NEUSTUPOV administrátor excurrendo
STŘEZIMÍŘ administrátor excurrendo
Jiná ustanovení: Vikariát Tábor člen vikariátní rady Další informace - Církev.cz - Víra.cz - Pastorace.cz Biblický citát na dnešní den: Zjedná právo ubohým z lidu. (Žl 72,4)
Kontakt: Biskupství českobudějovické Biskupská 132/4 pošt. schr. 14 370 21 České Budějovice
Dotaz: jde o podobný případ či nikoliv?: V roce 1997 (rok, kdy byla tato kniha napsána – pozn. překl.) toto může znít jako nějaká noční můra z hororového filmu o létajícím talíři, ale v roce 1957 jsme takto uvažovali, a to jak Bílý dům, tak armáda. Nevěděli jsme, ale měli jsme nezvratné důkazy, že EBE přistávali na farmách, těžili životně důležité orgány z domácích zvířat a pak nechávali ležet mršiny na zemi, protože věděli, že s tím nemůžeme nic udělat. Zohavování skotu, které začalo zajímat úředníky národní bezpečnosti, vypadalo jako že má jednotný druh modus operandi. Ať už usiloval o zvířata kdokoli, vypadalo to, že se nejvíce zajímá o prsní/sací žlázy, zažívací či reprodukční orgány, zvláště o dělohy krav. V mnoha případech byly odstraněny oči nebo hrdlo nějakým typem chirurgie, kterou byly vytvořeny demarkační linie téměř s mikroskopickou tenkostí a okolní tkáň ukazovala, že řez byl nadmíru přehřátý a pak zčernal, jak se chladil. Ale forensní specialisté si všimli na místě scény, že při každém typu skusu od predátora nebo zranění od člověka – dokonce i od zkušeného chirurga – najdete stopy po traumatu v okolních tkáních jako jsou opuchliny, zhmožděniny nebo další formy oděrek.
Ve zprávách o zmrzačení ukázala forensní vyšetření, že zde nebyl důkaz po zjištěném trauma, dokonce ani po zanícení. Proto došli k názoru, že řezy k vyjmutí tkání byly provedeny rychle a rány byly zaceleny tak promptně, že okolní tkáň nebyla vůbec poškozena. To znamená, ať s těmito zvířaty zacházel či je operoval kdokoli, udělal to za pár minut. To bylo vzácné, proto je policie nikdy nemohla chytit při činu. Takže když jsme nemohli chránit naše zvířata nebo reagovat inteligentně na příběhy o únosech lidí, kromě jejich zesměšňování a vytváření takového dojmu, aby si sami unesení mysleli, že jde deziluze, museli jsme najít zbraň, která by nás dostala na rovnocenné postavení s EBE. Jednou z těchto zbraní, která měla široký potenciál využití byl laser – světelné zesilování skrze stimulované energetické vyzařování – zařízení, které našla armáda v roswellské zřícené vesmírné lodi a které bylo později vyvinuto jako zbraň ve spolupráci s Hughes Aircraft. Z knihy „The Day After Roswell“ od Philipa Corsa a spoluautora Williama Birnese.Překlad: Karel Rašín- Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/plukovnik-phil-corso-mrzaceni-dobytka/
se ptá Mikeš, kocour, zvědavý - pro Kocourkovské ufo noviny 17.12. 2015

Vánoce v charitě České Budějovice

(Mikeš-ze země ledovců, kde žijí slušní a vřelí lidé, 17. 12. 2015 15:46)

Vánoce v charitě České Budějovice
Jak si tak čtu Svobodné noviny, kde vzpomínají můj milý Kocourkov, kde volili hulvátovskéučitele a Kocourkovští učitelé prohráli volby a pak to tam vypadá, tak něco nového z Českých Budějovic aktuálně 17.12.2015: "O nás-Na začátku roku 2003, přibližně rok a půl před vstupem ČR do EU, byl na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích otevřen informační stánek o Evropské unii, který organizačně a personálně zaštítilo odd. vnějších vztahů a zahraniční spolupráce. V květnu 2005 se zapojil do sítě Europe Direct, zřizované Evropskou komisí. Naše služby: Zodpovídání dotazů týkajících se EU, a to osobně či prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Pomoc při hledání zdrojů informací o EU. Bezplatná nabídka tištěných informačních materiálů s evropskou tématikou. - Bezplatný přístup k internetu pro vyhledávání informací o EU. - Možnost zapůjčení knih z naší knihovny. - Zprostředkování tzv. Seminářů o EU pro Vás u Vás. Jedná se o bezplatné přednášky týkající se problematiky Evropské unie, jejichž seznam naleznete zde.
Organizace tzv. Evropského dne na škole, který se skládá z několika přenášek, kvízů a filmu.
Organizace konferencí, diskusí a seminářů pro širokou veřejnost po celém Jihočeském kraji.
STÁŽ V EVROPSKÉM INFORMAČNÍM STŘEDISKU
Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice nabízí studentům se zájmem o evropskou problematiku možnost absolvování stáže. Více informací
http://www.europe-direct.cz/strediska/ceske-budejovice Vedoucí pobočky Ing. Kateřina Pospíšilová - Kontaktní údaje Jihočeský kraj - Krajský úřad Adresa:U Zimního stadionu 1952/2, 370 76E-mail:europedirect@kraj-jihocesky.cz Tel1: 386 720 110 Tel2: 386 720 495 - V pátek 4. 12. 2015 bude Europe Direct České Budějovice, ve spolupráci s českobudějovickým Eurocentrem a Městskou Charitou Domino České Budějovice, společně slavit „Evropské Vánoce“. Čeká nás prezentace oslav vánočních svátků v různých zemích Evropské unie (a Evropy jako takové), jejich zvyky, tradice, typické štědrovečerní jídlo a cukroví, a v neposlední řadě také představení francouzských, španělský či anglických vánočních koled. Poté se pustíme do přípravy Boršče, jež je typickou polévkou štědrovečerní tabule v Polsku, a upečeme si i tříkrálový koláč, který je zase tradicí ve Francii a podává se 6. ledna jako připomínka příchodu tří králů do Betléma. I přesto, že Vánoce se v každém státě určitým způsobem liší, všude jsou to hlavně svátky klidu a míru, pohody a radosti ze života. Proto za celé Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice vám všem přejeme hlavně poklidné a ničím nerušené Vánoce a vánoční svátky a do nového roku 2016 hlavně to nejlepší." Pěkný kcourkov tam v ČB mají. Před 14 dny něco oznámili a byli líní to opravit, jejich "Charita" spočívá vyprávěním rusáckých vtipů, že boršč je z Polska, když každý ví, že je to z Ruska. Holt Charita presidenta Charity Gory a jeho rusáků.... Holt bolševici.... Mńaúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Na ledovcích je krásně, dejte mi pokoj s "českými" Budějovicemi, požidovštělými, z Haliče, za blábolení EUnesmyslů. Chvála Kocourkovu. Až na věky Kocourkov!

Mikeši vrať se z ledovců, mám tady starý dopis jako odpověď dvou starostů k elektromobilitě-bojČBproti klimatickým změnám

(Bobeš-Kocourkov-KTK České Budějovice10.X.2011, 17. 12. 2015 13:18)

Mikeši vrať se z ledovců, mám tady starý dopis jako odpověď dvou starostů k elektromobilitě-bojČBproti klimatickým změnám - Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.
Mikeši vrať se z ledovců, mám tady starý dopis jako odpověď dvou starostů k elektromobilitě, boj proti klimatickým změnám- VŠE NA KOČKU: Mikeši, vím, že mezitím, co si čtu tvé dopisy, Německo se dohodlo s Norskem, že přebytek elektřiny z větrníků a solárních elektráren budou posílat podmořským kabelem do Norska, kde je dost přečerpávacích elektráren. Holt drží při sobě, v Kocourkově to už převzali bratři a sesatry Bobo z Hulvátova, vrazi, podvodníci a sprosťáci a lháři. Chudáku Mikeši dej panu Růžičkovi něco z Budějovic a okolí autentického. Přímo z Tvých cest! - Vážený pane starosto Cardo, děkuji za odpověď, ve věci elektromobility a případně řešení přípojných míst a hrazení jejich provozu z eu fondů a grantů i u Vás v Českém Krumlově, nejen u příležitosti dnů EKOFILMU. Nezahálel jsem, byl jsem opakovaně v JE Temelínu, jako součásti ČEZu - jistě by rádi spoluopracovali - jakož EON nejen se svým povídáním na křídovém papíře o elektromobilitě a její podpoře. I EON jsem v minulosti jsem navštívil v úrovni jednatelů v ČR..., a výsledky mohu předložit. Ale nejsem na úrovni město, obec, kraj - a Český Krumlov jakož i Vy osobně, vážený pane starosto Cardo, jste. Moje představa je, jít cestou norských fondů - zde je šance, pokud budou vypsány nové termíny na nové projekty a jistě nějaký "vattenfall" či severské energospolečnosti mohou v rámci ukázky "vyber si svého dodavatele elektřiny, plynu" atd. pomoci. Nejde o to, že tam mají dost el. energie z vody a nyní případně už z větru a Švédové i z jádra, včetně Finů. Jde o myšlení a zastavte se prosím nad svou odpovědí, že jste nezmínil oslovení třeba pana starosty Osla či Bergenu nebo technické university v Trondheimu společně s panem starostou Trondheimu a jejich SINTEF. O vodu, eklektrárny nejde - jde o slušnost, vstřícnost, přátelství, partnerství a nové technologie (na to je právě dobrá Technická universita v Trondheimu a její záštita, nejen SINFEF.no)... Peníze se dají sehnat, dobrá vůle těžko, a výmluvy typu, že tam prší a pak teče hodně vody z kopce a tedy mají dost proudu n e o b s t o j í... Vím, že jsou bohatší. Jistě proto rádi PRÁVĚ HEZKÉMU MĚSTU POMOHOU - Ať se tam z Budějovic jezdí pan starosta dívat - nemluvě o Praze -(jsem sám členem uživatelů sítě pro nabíjení elektrovehiklů v Praze pod záštitou PRE). Jistě i Vám a městu PRE poradí jak na to, a případě dodá něco proudu - ale já je požádat mohu, ale pan starosta je plně kompetentní...
Český Krumlov má například krásnou Vltavu a možnost malé vodní elektrárny, má plochy, zejména střech na fotovoltaiku, i když na hradních střechách památky UNESCO jistě to nebude vhodné... Lze "papírově" nabíjet elektrovehikly od koloběžek, přes dvojkolky atd. až po auta či až po letadla (elektroletadla - která existují a dobře létají ve dne i v noci - viz dokumenty). Jde jen o ideu: starou krásu práce našich předků spojit s moderní dobou a nestát se hlasatelnou frází, jak činí stále velmi mnoho českých politikům kam patří Vaše letmá úvaha, že v Norsku více prší a mají více vody a tím levnější elektřinu - viz že máte řeku a ještě dnes na Český Krumlov svítí slunce a Čína má v p r o d e j i už i malé jaderné reaktory.... v řádu desítek MW. Ale to jsou komunisté, že? Vody máte dost - viz povodeň v Českém Krumlově a ví se o Vás jako o krásném městě s ...jakými lidmi. Lenochy a vymlouvajícími, že něco nejde...? Čeho se dočkám? Frází, že ve světě se mají lépe je zde dost, ale ve světě také tvrdě pracují a neposílají výmluvy, že něco nejde...
S uctivým pozdravem Mikeš-pro Svobodné noviny České Budějovice, EON pondělí 10.X. 2011(je to samá chyba, psal jsem to v kulturním středisku, kde veřejnost nesmí zneužívat internet, bez opravy češtiny a mažu to jako kocour, holt „škrábu“) Bobeš-Mikeš-Kocourkov-KTK České Budějovice 10.X.2011 aktualizováno: 17.12.2015 jako odpověď příteli Růžičkovi, Kocourkov-pobočka ČB

Komu vděčí Zeman za své zvolení? Aneb „Král má oslí uši!“ (2)

(Jan Šinágl, 16. 12. 2015 16:53)

Komu vděčí Zeman za své zvolení? Aneb „Král má oslí uši!“ (2) Je na občanech, zda tomu budou neustále jen přihlížet, zoufat, kritizovat a nadávat. Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Nemusím připomínat rozdíl, když byl zvolen starostou Zlína Baťa. Poctivé peníze a poctivý podnikatel je o něčem zcela jiném. Skutečně demokratická volba by byla, kdyby volební kampaň proběhla jen ve veřejnoprávních médiích, kde by hlavní kandidáti politických stran představili v diskuzi s ostatními sebe, další kandidáty strany a jejich podrobné životopisy byli k dispozici na internetu. Ujišťuji vás, že by mnozí dnes zvolení občané zákonodárci neuměli promluvit, anebo tak, že by nedostali ani hlas. Jejich „schopnosti“ nahradila stranická kandidátka, která jejich neschopnost skryla před očima veřejnosti. Kolik ze současně zvolených poslanců a senátorů jste slyšeli mluvit na veřejných mítincích? Volební kampaň by musela probíhat několik měsíců, ale zato v Parlamentu bychom měli mnohem schopnější zástupce občanů, ne tolik neschopných příživníků a mluvků o ničem, všehoschopné gaunery či dokonce zločince, jak tomu bylo dříve. Ani dnes to nelze zcela vyloučit. Dokud nedojde ke změně volebního systému, nemůžeme očekávat jinou „práci“. Jen stále stejné „výsledky“, pouze v jiném „balení“. Ti schopní nový volební systém jen uvítají. Neschopní, kterých je většina, budou dělat vše pro záchranu svého příživnického, bezpracného způsobu života, tedy i zachování stávajícího volebního systému. Je de facto jejich hlavním „voličem“, kterého mají plně ve své moci. Je na občanech, zda tomu budou neustále jen přihlížet, zoufat, kritizovat a nadávat. Platit to budou muset na každý pád!
Jan Šinágl, 16.12.2015 - Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.-

archivy mluví:„Mouřenín posloužil, mouřenín může jít“ – vyšel v Komínkově „Svědomí“.)

( Otevřený dopis KPV ČR - PhDr. Josef Dolejší, 16. 12. 2015 16:26)

Otevřený dopis KPV ČR - PhDr. Josef Dolejší - 16. 2. 2011
Dámy a pánové!
Čas od času mi někdo přinese tiskovinu KPV s dovětkem: „Podívej se, ti to umí pojmenovat a rozkrýt!“ Těžko se v takové chvíli bráním vrhnutí. Kolik je najednou v tomto státě prozřevších, chápajících, inteligentních a odvážných – hrdinů, nadělaných jako po slepicích v kurníku – až jde hlava kolem! Tolik gerojů, kteří najednou přicházejí s již dávno vyřčenou pravdou, když předtím ji s klidem pozvraceli a pokáleli! Jestliže někomu trvá celých dvacet let, než pochopí situaci, v níž se nachází, její původ a strategii aktérů, pak se na škále IQ nachází v pásmu retardace (slabomyslnosti), někde v rozmezí mezi imbecilitou a idiocií.
Když jsem v únoru roku 1990 ve Veletržním paláci v Praze na zakládajícím sjezdu KPVČ svého bratra Miroslava po volbě Václava Havla, vulgo Wenzel Hejvl-Veškrna, předsedou, varoval, že se mi celá věc ani trochu nelíbí, nenechal na „mukly“ dopustit. Samozřejmě, že již tehdy věděl, že v listopadu 89 nešlo o žádnou revoluci, ale o StB pečlivě připravený majetkový puč. Že je KPVČ podstavena a řízena StB s cílem upevnit a „morálně“ podpořit bolševicko-kapitalistický režim, bylo zřejmé až o něco málo později. Mnozí onanovali vidinou (fata morganou), že jde o demokracii. Ti, co měla pod palcem StB a bývalé 13. odd. ÚV KSČ, hráli obdivuhodně poctivě své role.
Po vydání Mirkovy „Analýzy 17. listopadu“ v březnu roku 1990, v níž byl pregnantně nastíněn původ „šmirgl revoluce“, charakterizováni její aktéři a popsán následný vývoj, který se do písmene naplnil, „lid žádal autorovo uvěznění!“. Nepřipomíná vám to něco? Reakcí na Mirkova sdělení bylo spontánní hysterické vytí a jekot disidentů, bolševíků a tzv. muklů. Jeden spolek, jedna krev! V roce 1991 byli na Hrad k prezidentovi Vencovi Veškrnovi povoláni úslužní lokajové a slouhové režimu: JUDr. Drobný a gen. Pernický. Venca jim nařídil, aby Mirka zlikvidovali. Což také za slevu na dráze, protekční místa ve starobincích a mísu čočovice udělali. Nikdy nezapomenu na jejich vystoupení před soudem v Náchodě, kde v kauze „Dolejší-Macek“ svědčili proti Mirkovi. Pernický měl při výpovědi v zuřivosti záchvat tance sv. Víta, od huby mu létaly sliny a celý se klepal. Drobný si vztekem, nenávistí a z pomstychtivosti obarvil spodní prádlo na hnědo a z tlamy mu vycházel spolu se lží odporný puch. Mladá soudkyně byla z těchto „důstojných“ pánů při jejich slyšení vyvedena z míry. Něco takového jsem nezažil ani u bolševických soudů!!! Pernickému jsem před budovou soudu v Náchodě řekl: „Vy nejste žádný generál, ale tuctový gauner a svině!“ (Viz můj článek „Mouřenín posloužil, mouřenín může jít“ – vyšel v Komínkově „Svědomí“.)******************

Pokus se do těch Budějc, které Ti leží v žaludku, dojít pěšky a poznávat.....:

(Pašík odMikeše zKocourkova..../ČB, 16. 12. 2015 9:51)

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy - Rafael, 13. 12. 2015 10:40) píše: „Suchý, svatý Mikeši!!!- Pokus se do těch Budějc, které Ti leží v žaludku, dojít pěšky a poznávat, co vše s nimi souvisí. Možná si Tě vezme nějaké UFO a zbaví Tě svatozáře vědomostí, kterou narušuješ vesmírnou atmosféru. Třeba potkáš také Trošku, který byl v jednom přílepku zmíněn jako "volitelný" za biskupa!!! Jaký to blábol vesmírný! Blábolení nezdar!“
Já, obyčejný Pašík z Hrusic mám od Mikeše vyřídit svatým do Budějovic: „ Milý svatý Rafaeli, Mikeš si koupil 21011 drahé elektrické kolo, na kočku. Kole jezdilo dobře tak 14 dní a pak už chodí pešky. Už dávno od té doby chodí pěšky: strašně moc se mu líbí v Budějovicích, je tam vlastně doma. Není ctitelem Tvého souseda a jeho tajných přátel z ČB, soudruha Vojty. Ne Náprstka, ale Filipa z KSČ, co nemá "filipa", ale jen vyčůranost: jak Dolejše poslal s Randorfem v adventu 2015 pro židovské peníze na glejt odbojářů proti komunismu. Může se to stát jinde v Budějovicích, odkud Randsdorf do Švýcar dojel? A že je tam zavřeli a mají ostudu? Mikeš dělal do mohl, nyní je na ledovcích. Pošle něco odtamtud! Zatím od Mikeše jen tohle. Zatím jen milý svatý Rafaeli, že není dobré sypat písek nekočičí veřejnosti do očí, a strkat dopředu obecně známou Bobo z Bobotelevize a od Duky kardinála, milovníka Bobo alis ueroposlankyně Jany Bobošíkové, exředitelky České televize z dob, když už toho bolševismu bylo moc! Více ve vyprávění Svobodných novin ze starších čísel o Bobo! Ovšem za za tím budou ufoni je jisté!
Zatím rčitě ufoni nepůsobí v Lidicích, kam se Bobo nacpala, a že chce dělat předsedkyně všeho z Lidic, zejména placené posty. Ono se s krví lidických dětí dobře kšeftutje jako s krví Anežky Hrůzové, že? Ta nebyla z Lidic, ale dopadla stejně, byla z Polné jako rodina soudruha komunisty, generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, který ke štěstí přišel a nechal ubít faráře Toufara z Číhoště (LP1950!) a sváděl to na Gottwalda, který byl furt v lihu! jako kdysi „hrdina do parlamentu“ nějaký soudruh Jelcin. Co za vagon vodky prodal Rusko Slánského pohrobkům, nyní demokratům, jako je Bobo a pan Kopal ze Svobodných novin. Více od něj osobně ve starších číslech Svobodných novin na internetu! Že pro podobné těžce nemocný pan biskup byl hodně nepohodlný a nemohl umřít doma mezi svými, ale byl hozen do hospicu, kde si Duka se Zemanem nechali v duchu vyvražďovsacích zařízení III. Říše požehnat další kameny pro hospice na sv. Jiří 2015! U Františka! U Franty! To je kšeft! Jako když profesor Pafko, řekne veřejně v ČTelevizi (27.8.2014!), něco podobného jako, že když Franta sPepa či s Rafaelem vzkážou Vojtovi: už máme málo peněz, dejte tomu biskupovi už euthanasii, kdo to má platit, udržovat jej při životě..... Tak mu dali vše, co si zasloužil, po propagaci Havlo-Klausismu skrze Bobo a jejich ODS fúzovanou s KSČ. A pečlivě smluvně zajištěnou Zemanem s Klausem skrze těžko zapomenutelnou „opoziční smlouvu“. Více slušný politický vězeň pan Miroslav Dolejší v jeho Analýze 17.11.1989 na kterou dojel pan biskup Paďour na den výročí zázraku v Číhošti (11.12 1949) v době zázraku ve Švýcarech. Zázraku! Že? Další Dolejšo/Ransdorfo- Filipův debilní podvod nevyšel. Holt Švýcarsko není Kocourkov! My si Kocourkov rozvracet nedáme! Kdo není v Kocourkově, je proti nám! A bláboly? Ty přivezl soudruh Ransdorf do banky. Ve Švýcarsku. Tam mu na ně neskočili. To jen v ČB se svatý Rafel rozčílil! Proč nejel rovnou do Kocourkova/Budějovic, když to měl blíž a mohl jít už s Dolejšem? Mám vyřídit od Mikeše ze Švýcar: „mňáááááááááááááááááááááááu!“ a že všechna úmrtí lidických dětí i pana biskupa byla úředně ve své době pečlivě prošetřena nic nezákonného se nestalo, vše bylo přirozené! I úmrtí přítele ing. Jana Kukačky ze Svobodných novin! Nic nezákonného se mu nestalo! „Mňáááááááááááááááááááááááu!“

Nebyl ten samosoudce žid a bývalý komunista?

(čtenář, 14. 12. 2015 23:23)

Nebyl ten samosoudce žid a bývalý komunista?

A ještě by mohli dávat zákon o povinném obřezávání!

SKUTEČNÝ TEROR V PRAXI -jak církve zejména katolická pomáhá rodině:

( KARDINÁL DUKA, Policie ČR, 14. 12. 2015 22:43)

KARDINÁL DUKA, Policie ČR

SKUTEČNÝ TEROR V PRAXI aneb: "Tragedie o normálním, pracovitém, inteligentním a nekonfliktním tátovi z Prahy ve dvou jednáních a sedmi obrazech."
an-infatuation-for-the-masochist-christopher-lepkowskiPodoba s žijícími osobami není vůbec náhodná! Jedná se o naprosto přesný záznam skutečného každodenního feministického teroru, který probíhá v současnosti na celém území České republiky. Tato hra vám prakticky předvede, jak se moderní ŽENA s pomocí feministických zákonů zbaví zcela protiprávně MUŽE, který nemá proti lživému nařčení z domácího násilí ani tu nejmenší šanci. Ctěné publikum na skutečném příkladě(!) uvidí, že tvrzení o vycvičených policejních odbornících v terénu je lež. Zrovna tak zjistí, že je lež, že se zkoumá, zda násilí je opakované, dlouhotrvající a zda k němu skutečně došlo. Diváci se přesvědčí, že k přeměně MUŽE na bezdomovce, zbaveného šesti základních lidských práv stačí: 1) ničím nepodložené tvrzení ŽENY a 2) svědectví sousedky, že se ŽENA s MUŽEM někdy hádá, křičí a pláče.
REALIZAČNÍ TÝM
Autorky: Gender Studies, Profem, ROSA, Acorus a další státem financovaná feministická sdružení. ZA ŽEHNÁNÍ CÍRKVEMI A JEHOVISTY VŠEHO DRUHU!
Technická realizace:, Ministerstvo spravedlnosti, Intervenční centrum proti domácímu násilí, Acorus.
Zvláštní poděkování autorek: Poslanecké sněmovně ČR za bezmyšlenkovité přijetí zákonů proti domácímu násilí na základě kompletně vylhaného "feministického výzkumu".
OSOBY A OBSAZENÍ V hlavních rolích
MUŽ - Pavel, inženýr, 44 let, bezúhonný, podruhé ženatý, v prvním manželství jedno, ve druhém dvě děti, pracovník Ministerstva sociálních věcí v Praze
ŽENA - Lucie, 32 let, učitelka, dvě holčičky 5 a 3 roky, posledních 5 let na mateřské, vyrostla bez otce jen s matkou
SOUDCE - JUDr. David, samosoudce obvodního soudu
Police ČR
POLICEJNÍ ŠÉF - nadpraporčík Jirka
POLDA ONDRA - soudný policista
POLDA JARDA - tupý, nesoudný policista
Krajské intervenční centrum Černý Most
Dr. MARIE - feministka, vedoucí intervenčního centra, ideoložka jako řemen
MARTINA - feministka elévka, snaží se být aspoň tak dobrá jako Dr. MARIE, jinak sociální pracovnice
Bc. ALENA - právní poradkyně; jako jediná tu pracuje kvůli odbornosti a ne z ideologických důvodůBISKUPOVÉ ŽEHNAJÍ, DĚLÍ SE O ZISK S KURVAMI, ADVOKÁTY, POLICAJTY:

(ČT1, 14. 12. 2015 22:28)

ČESKÝ FEMINISTICKÝ STÁT TENTO GIGANTICKÝ PODVOD PODPORUJE
Samozřejmě, že právně se dělá všechno pro to, aby chlapi okrouhali. Jestli si myslíš, že jednoduchý test DNA, který přijde na 6-8 tisíc a osvětlí spolehlivě jak to s otcovstvím je, je standardem, tak se hluboce mýlíš! I v návrhu nového Zákona o rodině, který se připravuje, se pracuje zásadně s ochcáváním chlapů s pomocí tzv. domněnek. Feministický fígl spočívá v tom, že když během 6 měsíců po narození dítěte otcovství před soudem nepopřeš, jseš navěky otec i když jím ve skutečnosti nejseš! A budeš pěkně platit! (A o to přece ve skutečnosti jde: abys do ničeho nemohl kecat a pěkně platil!) Oficiální právní stanovisko je, že je to takhle v zájmu dítěte. Prdlajs! Je to pouze a jedině v zájmu matky, která si vybrala tebe jako platitele a holt někoho jinýho jako ploditele. (V NSR, kde jsou nějak hákliví na práva dětí, přestává být chlap otcem kdykoliv během života dítěte když se testem zjistí, že otcem není. A může požadovat vyplacené výživné po skutečném otci. Tak má vypadat spravedlnost!)

JSOU VŠECHNY TY ŽENSKÝ V TOMHLE SMYSLU PODVODNICE?
Odpověď je jednoduchá: JSOU! Na druhou stranu: ony za to tak úplně nemůžou. Zrovna tak jako je opravdu hodně málo chlapů, který tý svý nikdy nezahnou! Ve vědecké literatuře je dokumentováno, že chuť ženy mít dobrodružství na jednu noc (tzn. si vrznout někde mimo) je prokazatelně nejsilnější ty tři dny kdy je největší pravděpodobnost, že otěhotní! U přírodních národů je množství kukaček kolem 30% - matka příroda zjevně chce, aby se geny míchaly co nejrozmanitěji!

Jenže jak už řečeno: při tak nízký porodnosti je to pro tebe, chlape, s největší pravděpodobností hra vabank: buď je to první dítě od tebe a nebo nebudeš mít už nikdy žádný! Tak se podle toho chovej! Jestli máš fakt zájem o detaily týhle problematiky, nemáš moc šancí se toho mnoho dovědět! Jak to se skrytou diskriminací bývá: je to perfektně maskovaný tím, že to jako vůbec neexistuje! Když jsme zveřejnili tuto problematiku ještě na serveru chlapiVakci.cz, náhle se tohle téma objevilo v ČT1 v "Události, komentáře" ze 12.5.2006. Abys pochopil ten právní hnůj u nás, můžeš si tady přečíst jak se určuje otcovství (tzn. jak tě do toho namontujou ať otec jsi nebo ne): určení otcovství A jak se z toho můžeš teoreticky vymotat, když se tě ženská snaží podvést: popření otcovství Náš tip: Nejvyšší státní zástupkyně může tvoje otcovství, když jí předložíš atest, že otcem nejsi, před soudem zažalovat: NEUDĚLÁ TO! A TO NIKDY!
Celý ten systém feministických pastí na chlapy totiž žije právě z toho, že se zásadně nedělá to, co se udělat má, natož to, co by se dělat jen mohlo, ale nemusí!!! Přesto a nebo právě proto - chlapům zdar!


Prolhaní faráři, biskupové,kardinálové:Máš pocit, že se to tobě stát nemůže?

(ULPIANUS DOMITIUS, 14. 12. 2015 22:22)

Prolhaní faráři, biskupové,kardinálové: Naše chlapská rada (TADY TOTIŽ KONČÍ SRANDA!!!): Pokud jsi obětí domácího násilí: přečti si tento text!
Pokud dojde k oznámení proti tobě, že jsi domácí násilník: Okamžitě kontaktuj právníka, který se vyzná v problematice (viz preventivní rady). Nepodepisuj žádný jiný protokol, než takový, který obsahuje tvou výpověď: „Žádného (domácího) násilí jsem se nedopustil“. Vše ostatní až po konzultaci s právníkem. Vezmi si vždy čas na promyšlení toho, co ti právník radí. Udělej si scenário, co se stane když… Nereaguj nikdy na sliby a ujištění partnerky: Pokud tě udala, ať důvodně či bezdůvodně, tímto váš vztah skončil! Zbytek je řešení dohodou (při udání nepravděpodobné) nebo řešení před soudem.
Preventivní rady ohledně domácího násilí: Nemlať ji, nenech se vyprovokovat. Pokud tě neustále bezdůvodně obviňuje, můžeš si být jistý, že jsi optimální kandidát na „domácího násilníka“: toho „násilníka“, který se stane obětí nového zákona.
Máš pocit, že ona nemá charakter? Upřednostňuješ jistotu? V tom případě doporučujeme si zajistit advokáta předem. Za 300 Kč měsíčně nabízí mnohý právník 24 hodinový servis 365 dnů v roce. Ptej se na body uvedené v „Pro chlapy co o tom chtějí vědět víc“ abys zjistil, jestli se advokát v tématice skutečně vyzná.
U pojišťoven, které nabízejí právní pojištění se informuj, jestli to platí i pro případy rozvodu, domácího násilí apod. a to výhradně pro tebe. Pokud ano, nech si to od pojišťovacího agenta potvrdit písemně, nespoléhej se na všeobecné podmínky apod. To stejné platí i pro advokáta.
Máš pocit, že se to tobě stát nemůže? Potom patříš buď ke šťastlivcům nebo k bezbřehým optimistům. V druhém případě můžeš vyhledat odborníka, který tě zbaví iluze, v prvním případě gratulace.
PRO CHLAPY CO O TOM CHTĚJÍ VĚDĚT VÍC
"Je dovoleno odrazit násilí násilím." ULPIANUS DOMITIUS, (170-228 n.l.) jeden z nejvýznamnějších římských právníků.
Tak s tím se, chlape, definitivně rozluč! Podle nově platného feministického bezpráví smí žena seřezat muže, protože ten se pomoci nedovolá, ale každá jeho obrana má za následek okamžité vykázání z domu. Jsme v době, kdy se zavádějí tresty bez soudu! Presumpce neviny je minulostí. Takové malé bezprávní Guantanámo do každé české rodiny! Aby se ta rodina nejlépe definitivně rozvrátila! Zákony proti domácímu násilí jsou parádním příkladem manipulace společnosti radikálními feministkami! (pojednání o feminismu na našem serveru) Veškeré seriózní studie (několik set studií z celého světa) prokázaly, že ženy jsou vůči svým partnerům fyzicky zcela stejně násilné jako je tomu naopak! Neustálým a bezuzdným lhaním se feministkám přesto daří, manipulovat celý systém výhradně proti mužům. Chlapi, vykázaní z domu, jsou přitom minimálně v polovině případů ne pachatelé, ale ty skutečné oběti domácího násilí ze strany jejich partnerek! A když dá se ošoustat faráři - ten jí pak posvětí jako svatou a dosvědčí, že chlap je lump, zbaví jej dětí, bytu a majetek si rozdělí a požhnají a pak ty bláboly, o lásce v pravdě? A k tomu s ežehná a žehná a chálí, jak je to bezvadné v havlárně!

Prolhaný farář i biskup nadržují svým kurvám?Policie tě může vykázat jako domnělého domácího násilníka z tvého bytu!

(sv.Poblilius Syrus, 14. 12. 2015 22:14)

Prolhaný farář i biskup nadržují svým kurvám?Policie tě může vykázat jako domnělého domácího násilníka z tvého bytu!
Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy. - PAST NA CHLAPY JMÉNEM "DOMÁCÍ NÁSILÍ"
Napadá tě žena fyzicky nebo psychicky? Schválně tě provokuje? Paragrafy o domácím násilí mění radikálně celou situaci v neprospěch mužů (proto taky byly uzákoněny!). Chceš být bezdomovec? Tak se zkus bránit násilí ze strany partnerky! Ale i když se bránit nebudeš a dáš si od ní všechno líbit, včetně fyzického násilí, nemáš ani zdaleka vyhráno!
Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon. Publilius Syrus -Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.-
Být ovládán ženou, je největším násilím na muži. Démokritos z Abdér
Neper se, život ti dá do dršky sám. české lidové moudro
SKUTEČNOST: K fyzickému násilí dochází mezi partnery půl na půl! Děti jsou 4x častěji obětí domácího násilí než dospělí, tedy než partneři mezi sebou. Od 2007 platí u nás nový zákony proti domácímu násilí, které jsou koncipovány jednostranně jako ochrana žen. Policejní složky, specializované na domácí násilí, jsou u nás proto tvořeny výhradně ženami, i když teoreticky může zasáhnout každý policista. Ze sousedních zemí je známo, že po zavedení zákona o domácím násilí jsou jako násilníci uváděni v policejních statistikách z 99% muži. Představa, že domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev či nepřizpůsobivých, je mylná.
NEBEZPEČÍ: Policie tě může vykázat jako domnělého domácího násilníka z tvého bytu/domu (a to i v době tvé nepřítomnosti) na dobu 10ti dnů. Na základě žádosti tvé partnerky ti soud předběžným opatřením zákaz pobytu v tvém bydlišti prodlouží až na dobu 1 roku, než bude vůbec řízení o domácím násilí zahájeno!
bezdomovec SCENÁRIO: Jak to celé bude - po jediném telefonátu tvé naštvané partnerky - probíhat? A to nezávisle na tom, jestli je oznámení pravdivé či vylhané! Policajtka ti zakáže vstup do tvého bydliště a sepíše o tom protokol. Soudkyně sesmolí výhradně na podkladě policejního protokolu předběžné opatření o prodloužení lhůty. Tím jseš na rok na ulici - bezdomovec. A může se klidně stát, že s tebou až do tohoto okamžiku nikdo z úředníků nepromluvil ani slovo, protože jsi byl třeba na služební cestě!
Soud během následného řízení (to začne klidně až po roce či ještě později) přihlédne k policejnímu protokolu (a neoficielně k předběžnému opatření). Pokud máš děti, opatrovnický soud přihlédne ke všem předchozím řízením a zbaví tě kontaktu s dětmi. Jsou-li děti v tvé péči, tak už v budoucnu nebudou. Když ti místní bulvární tisk bude věnovat i jen jediný odstaveček a nebo dojde u zaměstnavatele „k občanskému oznámení z místa bydliště“, zažiješ si svoje! Nevěř tomu, že se všichni kolegové a kolegyně postaví za tebe, někomu se nemusíš líbit nebo tvoje místo může být zajímavé. Výraz „s takovým násilníkem nemůžu být na stejném pracovišti“ zcela jistě padne. Záleží pak jen na zaměstnavateli či na personálním oddělení. V každém případě počítej s možností řetězové reakce.
Osobně jsne zmapovali a popsali jeden z aktuálních případů v praxi v Praze na podzim 2007: Skutečný teror.

Mým drahým cenzorům mých kočičin nejen do Budějovic !

(Mikeš - Old York, Hrusice/ OSLOV, 14. 12. 2015 9:26)

Je fantastické, kdy naši hluboce věřící (v co?) ohánějící se formálně křesťanstvím v době vyhlášení roku podstaty křesťanství, tedy soucitu, milosrdenství a nemilosrdně cenzurují, škrtají a ničí diskusní úvahy. Jak to souvisí? Základem ufologie je Kongres Exopolitika Praha 2012, pořádaný panem Chaunem, velkým studentským vůdcem a přítelem Václava Havla a exopolitiky. Kde vysvětlil, že je třeba se zdrogovat na drogových výletech (pak prý UFO neexistuje!), ala kultura Charty 77 v denní praxi těch let - dodnes, viz Plastic People, nyní takřka svatí. Podobný drogový výlet je úvaha Tvá pane autore, jak cenzurovat obyčejného kocoura, z pohádky. Zdrogovat veřejnost, jak vše bezva, máme to pevně v ruce! UFO v podobě „UFOtextu“ odlétlo, cenzurováno(!!!!) žádný originální dokument není – text byl zde vymazán! Co je smazané a cenzurované, neexistuje! Ale zůstala jen stopa textu a Tvůj protest cenzora proti němu, příteli autore, pane Růžičko. Cenzurovat není dobré, lepší je nadhozené úvahy k tématu pochopit a promyslet, a chytit se za nos. Mikešův není velký: je kočičí či kocouří! Nemáš dlouhý nos?
A co vymyslel pan Chaun s panem Rašínem a jejich finaciérem z USA panem Sallou za pomoci státu Izrael? V Praze 2O12? Jen maličkost: že UFO neexistuje, ET civilizace, tedy výrobci těchto strojů už vůbec ne, a občasné upozornění pilotů a posádek UFO, že to zde je velký idiotský systém, ničící životní prostředí i kulturu kšeftem - u nás ČSSR, ČSFR a ČR po 1989 bláboly pana Klause a jeho lobby o trhu a tržním hospodářství ala "Klaus" za pomoci jeho Bobo – coby ředitelka BoboTelevize (kandidující na presidentku ČR za KSČM((!!!)) a podobní, kteří jsou jen pravicí. V KSČ! Že? PROSTĚ JEN HEJNO BOLŠEVIKŮ a jejich permanentní převleky! Tradiční církev, zde katolická opravdu nebyla bolševická a ani komunistická. Nyní se Svobodné noviny se vrací k cenzuře jako za bolševiků? Tak to souvisí a máme důkaz: stačí vygumovat zmínku o UFO a téma přestane být? Naštěstí máme bolševiky: Eu.Svobodné noviny. Tam už to zlepšili permanentním velebením Zemana, s jeho označením Peroutky za fašistu a zavedením rubriky „ufologů“ pana promovaného inženýra ufologie z dílen VŠE Václava Klause, tedy inženýra Zelinky http://svobodnenoviny.eu/ladislav-zelinka/. Nejlepší důkaz, jak mám jako Mikeš pravdu, že Bohem nadané děti haknou přenos dat z kamer z vesmíru, kde to tam je samé UFO.... tak hackerovi dají návrh na 70 let kriminálu! A navrhnou statisíce dolarů pokut a trestů, za zveřejnění pravdy o UFO a ufonech. (cenzurováno, ale originál existuje!) Pan Růžička si vše jen smaže a pak diskutuje o smazaném.... Ať žije Kocourkov ve Svobodných novinách: “ Na stránkách SN máte možnost nejen svobodně a bez cenzury vyjádřit své názory, ale i formou komentářů reagovat na to, co se vám nelíbí, případně opravit nesprávné údaje. Za všechny informace vám budeme vděčni. Na závěr ještě jedno připomenutí, na něž lidé rádi zapomínají: Historická zkušenost nás učí, že první obětí nastupujících totalitních a autoritářských režimů je vždy svoboda slova. Pečujme proto o ni, aby se nám nestalo, že po nějaké době budeme vzpomínat na to, že jsme svobodu sice měli, ale udělali jsme příliš málo pro to, abychom ji uhájili také pro generace našich potomků!“

Re: Máme to v suchu:Uvěznění hackera brání Velká Británie- jak to souvisí -Do budějovic?.. možný trest ve výši 70 let.

(Rafael, 13. 12. 2015 10:40)

Suchý, svatý Mikeši!!!
Pokus se do těch Budějc, které Ti leží v žaludku, dojít pěšky a poznávat, co vše s nimi souvisí. Možná si Tě vezme nějaké UFO a zbaví Tě svatozáře vědomostí, kterou narušuješ vesmírnou atmosféru. Třeba potkáš také Trošku, který byl v jednom přílepku zmíněn jako "volitelný" za biskupa!!! Jaký to blábol vesmírný!
Blábolení nezdar!

Upřímnou soustrast do Budějovic i na biskupství!

(Mikeš, Kocourkov, 12. 12. 2015 7:33)

Upřímnou soustrast pozůstalým absurdního dramatika Václava Havla a jeho absurdních přátel, kteří v atmosféře zmaru a komunistické zhovadilosti místo, aby tomu postavili hráz, a dali se nacestu k lepšímu, tradičnímu, slušnému životu, dotáhli Absurdistán do skvělých výšin.

Absurdistán všude. absurdistán s absurdním biskupem, který se hroutil pod poznáním toho, kam se věci valí a nechtěl toho být součástí, ale musel. Nechceš - musíš! Holt pomoz čertu a pak už to jde samo - hezky čertovsky. Co s tím: zatím jen upřímnou soustrast do Budějovic, jak to tam vypadá, a jaká je naděje do budoucna, že zasazené dobro od zesnulého pana biskupa Paďoura bude převažovat nad asbsurdnem Václava Havla a jeho přátel z vesmíru. Těch, co o nich paní Madlenka, ministryně zahraničí USA navždy zvěčnila že Václava Havla nám závidí celý vesmír. Tedy i jeho přátele..... budiž jim Země lehká!

Re: Upřímnou soustrast do Budějovic i na biskupství!

(Rafael, 12. 12. 2015 10:42)

Upřímná soustrast se zpravidla mezi vzdělanými lidmi podává inteligentnějším způsobem, než blábolem na internetu.
Kolikrát jsi osobně hovořil s otcem biskupem, zmoklý Mikeši z Kocourkova???

Podivné úmrtí 11.12.2015 pana biskupa Paďoura z ČB na výročí událostí v Číhošti 11.12.1949

(Bobeš, Pašík a exopolitika Čihošť, 12. 12. 2015 7:57)

Tak to tu máme. Podivné úmrtí na výročí událostí v Číhošti 11.12.1949. Wikipedie k dnešnímu truchlivému dni, smutku za pana biskupa Paďoura uvádí: "Číhošťský zázrak- Obec proslavil tzv. „Číhošťský zázrak“, dosud nevysvětlený pohyb kříže na hlavním oltáři, ke kterému došlo 11. a 25. prosince 1949. V obci byl 22. února 1990 slavnostně odhalen pomník kněze Josefa Toufara, který byl v době Číhošťského zázraku v Číhošti farářem a kterého příslušníci StB během „vyšetřování“ události umučili k smrti. Roku 2015 byly ostatky, identifikované jako Toufarovy, pohřbeny v hrobce číhošťského kostela (uložení v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, přímý přenos ČT2 slunečná neděle 12. července 2015) za účasti tisíců věřících i zahraničních hostů. Doprovodnou mši, při níž ležela u rakve mučedníka kytice prezidenta Zemana a jeho choti, celebroval Dominik kardinál Duka.
Geografický střed České republiky- V katastru obce byl geodeticky zaměřen střed České republiky. Tento bod byl určen několika nezávislými zdroji. Nalézá se asi 400 m severovýchodně od kostela. Jeho zeměpisné souřadnice jsou: 49°44′38″ s. š., 15°20′19″ v. d. Je to vlastně těžiště plochy vymezené státní hranicí, přičemž není brán v úvahu rozdíl nadmořských výšek. Na místě těžiště v nadmořské výšce 527,9 m byl 12. prosince 2006 vztyčen pamětní kámen".... Jsme ve středu událostí: 22.2.2016 má být pokračování typického politického procesu v duchu divadelních procesů 50.tých let s paní předsedkyní ERÚ ing. Alenou Vitáskovou, která šlápla korupčnímu hadu na hlavu, a byla absurdně obviněna z korupčního jednání, když řekla ďáblu ne. Ovšem církev mlčí, novináři mažou upozornění na tuto otřesnou kauzu ČR v duchu absurdních přátel zesnulého pana biskupa Paďoura, který umírá na výročí připomínky děsivých událostí v Číhošti. Totiž místo aby se církev a věřící soustředili na varování před hrůzami 50. tých let, papouškují bláboly eurobolševismu. Jak to rozplést, co se stalo v případě Číhošti 11.12. 1949 a nyní při úmrtí pana biskupa Paďoura 11.12.2015? Velmi jednoduše: stačí si vzít Analýzu 17.11. 1989 Miroslava Dolejšího a začíst se. Znova číst, a promýšlet události za posledních 26 let a vzpomínat na velké divadelní procesy v Moskvě 30.tých let i zde 50. tých a nyní s paní Vitáskovou 2015/2016 - kde číslovka "22" hraje velkou roli. A zejména datum „22.2.“ tedy datum plánovaného procesu s paní Vitáskovou, obětí za gigamiliardové korupční podvody Babišových kamarádů "podnikatelů". 22.2 je také datum úmrtí tvůrce slušné úpravy pohřebiště obětí komunismu v Praze Ďáblicích pana Stanislava Stránského, kde slušní političtí vězni upravili důstojně i poslední místo odpočinku „na smetišti u zdi hřbitova“ i pátera toufara. Kardinál Duka tam prokmitl a nikdy více! Církev ve skutečnosti tyto živé památníky moc nezajímají, jen mazání podobných komentářů "naší" reality jako je těchto pár smutných řádků z Kocourkova - viděno ze středu ČR z Číhoště. Lapidárně shrnuto: "komunisté, StBáci a hulváti umlátili faráře, že mu strašilo v kostele" či se tam, stal zázrak. Ono to vyjde na stejno?

Re: Podivné úmrtí 11.12.2015 pana biskupa Paďoura z ČB na výročí událostí v Číhošti 11.12.1949

(Rafael, 12. 12. 2015 10:35)

Co je na tom "podivného"??? Emeritní biskup Mons. Jiří Paďour byl dlouhodobě nemocný, proto také z úřadu odcházel. Po dlouhé nemoci byl povolán do království nebeského. Budiž mu země lehká, jak se říká na hřbitově. I on bude uložen do biskupského hrobu na hřbitově U sv. Otylie.

Co to má společného s Vitáskovou, případně dalšími bláboly z 12.12.???

V Prachaticích zemřel bývalý biskup českobudějovický Paďour (1)

(Kocourkov-KTK-čtk České Budějovice/biskupství:, 12. 12. 2015 7:20)

www.biskupstvi.cz/2015-12-11-zemrel-mons-jiri-padour
Dnes, v pátek 11. prosince 2015, zemřel Mons. Jiří Paďour, OFMCap., emeritní biskup českobudějovický. Informace o posledním rozloučení přineseme, jakmile budou známy.
Více zde: - tisk.cirkev.cz/z-domova/zemrel-mons-jiri-padour/
Kocourkov-KTK-čtk České Budějovice (1)
V Prachaticích zemřel bývalý biskup českobudějovický Paďour
vydáno: 11.12.2015, 14:28 aktualizace: 11.12.2015 15:40
Prachatice - Ve věku 72 let dnes zemřel emeritní českobudějovický biskup Jiří Paďour. Informovala o tom Česká biskupská konference na svém webu. Podle ní zemřel po krátké nemoci v prachatickém hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna. Kdy bude pohřeb, není zatím známo. Z čela českobudějovické diecéze Paďour odešel loni na jaře ze zdravotních důvodů.
Ve věku 72 let zemřel 11. prosince emeritní biskup českobudějovický Jiří Paďour (na snímku z 18. března 2008). Informovala o tom Česká biskupská konference na svém webu. Podle ní zemřel po krátké nemoci v prachatickém hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna. Z čela českobudějovické diecéze Paďour odešel loni na jaře kvůli zdravotním důvodům.
Paďour řídil českobudějovickou diecézi, která je jednou z osmi v ČR, od roku 2002. Po jeho rezignaci byla rok bez biskupa, letos v březnu jím papež František jmenoval Vlastimila Kročila
Biskup Paďour v 60. letech studoval herectví na Divadelní akademii múzických umění, kde se setkal s Václavem Havlem. O kněžství začal uvažovat na studijní stáži na mezinárodním Institutu divadelní formy a výzkumu ve Francii. Světský život se rozhodl opustit v roce 1970 a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
Po vysvěcení v roce 1975 byl dva roky kaplanem v Mariánských Lázních a okolí. Poté, co při kázání polemizoval s režimním komunistickým časopisem Tvorba, mu byl v červenci 1977 odebrán státní souhlas pro práci kněze. O rok později tajně vstoupil do kapucínského řádu. Na konci sedmdesátých let pracoval jako neoficiální sekretář kardinála Františka Tomáška. Po odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností byl ze sekretariátu v roce 1979 propuštěn.
V osmdesátých letech vedl typický život disidenta, pracoval jako uklízeč. Sloužil jako kněz v podzemí. Státní souhlas mu minulý režim vrátil v roce 1986.
Paďour měl za komunistů potíže, budějovickou diecézi vedl 12 let
Bývalý českobudějovický biskup Jiří Paďour, který dnes ve věku 72 let zemřel, patřil k výrazným postavám katolické církve po roce 1989. Rodák z východočeské Vraclavi se přitom na duchovní dráhu vydal až nedlouho před třicátými narozeninami a za minulého režimu mu na devět let odebrali státní souhlas s výkonem duchovní činnosti. Po listopadu se podílel na obnově kapucínského řádu, působil jako pražský světící biskup a 12 let vedl českobudějovickou diecézi.
Cesta Paďoura, který se narodil 4. dubna 1943, ke kněžství nebyla jednoduchá ani přímá. Syn "rozkulačeného" sedláka se nejprve vyučil mechanikem počítacích strojů a pak se na radu přátel zapsal na pražskou divadelní fakultu. Na uměleckých školách totiž jeho rodový škraloup tolik nevadil. Na DAMU se setkal i s Václavem Havlem, po studiích hrál v letech 1963 až 1967 v Divadle Na zábradlí. Pracoval také jako závozník, později v letech 1969 až 1970 jako asistent v Divadle za branou.

V Prachaticích zemřel bývalý biskup českobudějovický Paďour (2)

(Kocourkov-KTK-čtk České Budějovice, 12. 12. 2015 7:18)

Tehdejší divadlo jej ale příliš neuspokojovalo. "Deprimovala mne vlna absurdního divadla od Ionesca, přes Becketta až po Havla, která se tehdy Na zábradlí provozovala. Ty hry sice vyzývaly k zamyšlení, ale neexistovalo tam východisko, katarze. Vyvolávaly atmosféru naprostého zmaru," popsal Paďour důvody, jež ho nasměrovaly ke studiu na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Výrazným impulsem ale pro něj byla i návštěva bývalého koncentračního tábora v Osvětimi, po které "pocítil vlastní rozhodnutí pro Krista".
Důležitou roli v Paďourově rozhodnutí stát se knězem pak sehrála atmosféra po srpnu 1968 a sebeupálení Jana Palacha. "Já se neupálím. Ale když mám žít, musím hodnotně. A tak dát svůj život k užitku ve službě Bohu," řekl si Jiří Paďour poté, co pár hodin po Palachově činu procházel Václavským náměstím. Knězem byl vysvěcen v roce 1975, první (a na dlouho poslední) místo dostal v Mariánských Lázních. Poté, co při kázání polemizoval s režimním časopisem Tvorba, ztratil v červenci 1977 státní souhlas.
Na konci 70. let Paďour pracoval jako neoficiální sekretář pražského arcibiskupa, kardinála Františka Tomáška. Po odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností ale musel v roce 1979 ze sekretariátu odejít. "Odešel jsem sám. Protože vyhrožovali, že jestli mne kardinál nepropustí, další kněží nebudou vysvěceni," vzpomínal Paďour na nelehkou dobu na přelomu 70. a 80. let, kdy se potají stal členem Řádu malých bratří kapucínů, věčný slib složil v roce 1983.
Až do roku 1986, kdy mu byl státní souhlas navrácen, se Paďour vrátil k dělnickým povoláním. Pracoval jako metař v pražském metru, poté topil v domově důchodců a nakonec čtyři roky uklízel na ČVUT. V té době kromě zaměstnání a péče o nemocné rodiče ale Paďour nadále působil jako kněz, i když "v podzemí". Po navrácení státního souhlasu byl kaplanem v kostele u svaté Anny v Praze na Žižkově, a administrátorem několika farností v Praze a okolí.
Už koncem 80. let se ale Paďour potýkal se zdravotními problémy. "V devadesátém roce jsem se fyzicky zhroutil a skončil na Bulovce s chrlením krve," popsal své potíže, které mu ale nezabránily, aby se v dubnu 1990 stal provinciálem kapucínského řádu a podílel se na obnově jeho činnosti v ČR. "Měl jsem na krku rekonstrukci kapucínského kláštera za pětasedmdesát milionů, čtyřicet starých a šedesát mladých bratří," řekl o době, která předcházela jeho jmenování pražským světícím biskupem.
Do tohoto úřadu byl jmenován papežem Janem Pavlem II. v prosinci 1996 spolu s Václavem Malým, dalším známým knězem, který měl za komunistického režimu problémy s mocí. V září 2002 převzal Jiří Paďour úřad českobudějovického biskupa po Antonínu Liškovi, byl jediným tak vysoko postaveným řeholníkem v České republice. Jihočeskou diecézi vedl jako 12. sídelní biskup českobudějovický 12 let, z funkce odešel loni na jaře ze zdravotních důvodů. Jeho nástupcem se stal letos v březnu Vlastimil Kročil.