Jdi na obsah Jdi na menu
 


Do Betléma pospíchejme… – František Růžička

17. 12. 2015

Konečně se podařilo vyřídit vše potřebné pro přechod do Jordánska. Cesta odtud vede přímo na jih a není dlouhá. Krátce před devátou zastavujeme na parkovišti města Betléma (hebrejsky Bet-lechem, arabsky Bajt-aj-Lahm). Město má dnes 40 tisíc obyvatel, je známé svými sklárnami a výrobou šperků. Je městem s arabským obyvatelstvem, asi polovinu tvoří křesťané. Leží v nadmořské výšce 800 m a je centrem idylické pastýřské krajiny, která si uchovala téměř nezměněný venkovský pohled s biblickou charakteristikou. Je to „bílé“ městečko na úbočí skalnatého pahorku s porosty oliv a cypřišů. Název města je podle hebrejštiny překládán jako „Dům chleba“ nebo z arabštiny „Dům masa“. V jiných pramenech jako „Sýpka“ nebo pravděpodobněji „Dům (božstva) Lachamy“. V tomto městě se narodil i král David, k jehož osobě se dostaneme v některé z následujících kapitol. Turistickým i poutním centrem je především bazilika Narození Páně. Tam vedou naše kroky.

(Z knihy „Pouť do Israele“, František Růžička, 1995)

Jak mnoho se od té doby změnilo. Jak moc se změnila krajina, výstavba, osídlení. Jak moc se změnila mezinárodní a politická situace. Tehdy jsme měli problém překročit rumunské, turecké, syrské i jordánské hranice. O těch izraelských ani nemluvě. Skončili jsme před ostře nabitými hlavněmi pohraničníků. Tehdy ještě nebyla uzavřená mírová smlouva mezi Jordánskem a Izraelem. Takže se raději vraťme zpět do doby biblické, která nám přibližuje Betlém jako místo narození Spasitele.

Jistěže bychom znovu mohli zavzpomínat na sv. Františka z Assisi, jeho zvířátka a jesličky, ve kterých nacházíme prapůvod našich lidových betlémů. Kdo by v našich krajinách – i dnes, po komunistickém vymývání mozků – neznal některé z nich a třeba také nějaký neměl sám doma.

● Třebechovický – Světově proslulý v Třebechovicích pod Orebem v Muzeu betlémů, kde je ve stálé expozici i mnoho jiných. Je celodřevěný, mechanický, dílo Josefa Probošta, který jej tvořil od roku 1882 do své smrti v roce 1926. Dnes prohlášen za národní kulturní památku.

● Krejzovy jesličky – Největší lidový betlém na světě, zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů, v expozici Muzea Jindřichohradecka. Tomáš Krejza jej tvořil plných šedesát let. Obsahuje 1398 figurek lidí a zvířátek, je vyroben z kašírovací hmoty a dřeva. Původně byl poháněn ručně, dnes jen jediným elektromotorem.

● Příbramští betlemáři – Svatá Hora u Příbrami, známá jako významné poutní místo. V dřívějších dobách v celém okolí s věřícím lidem, jesličky zde bývaly v každé rodině. Nelze se tedy divit vzniku Spolku pro zachování betlémské tradice v městě Příbrami a okolí. V roce 1991 zde byla založena pobočka České numismatické společnosti, později Čs. sdružení přátel betlémů (Třebechovice, 1990). V expozici jsou zachovány tzv. chlebáčky, betlémy pro chudé.

Zcela určitě bychom ve svém okolí našli i mnoho dalších světových unikátů. Například ve Frýdlantu, kde velký pohyblivý betlém tvořil autor Gustav Simon také šedesát let. Má 130 pohyblivých a 50 statických figurek. Zcela určitě je najdete i v každém kostele po celou dobu vánoční, tj. nejméně do svátku Tří králů (po staru až do Hromnic).

Ve vstupní hale Biologického centra AV ČR v jihočeské metropoli je k prohlédnutí originální betlém, který je dílem manželů Roháčkových z Třešti. Figurky z lipového dřeva, napuštěné včelím voskem, jsou umístěny do krajiny, vytvořené z přírodních materiálů. Manželé jsou autory více než třiceti jiných betlémů.

Zcela originální betlém, jakoby navazující na příbramské chlebíčky, je k vidění ve studniční kapli českobudějovického kláštera. Je vyroben rukama šikovných žáků z chlebové kůry a střídy. Obsahuje 558 objektů a k jeho zhotovení bylo spotřebováno 120 kg chlebového těsta v syrovém stavu; zabírá plochu 400 x 200 cm.

Velké pozornosti, zejména těch nejmenších, se těší betlém pod českobudějovickým vánočním stromem. Je také dílem šikovných rukou žáků jedné z průmyslových škol. Ten živý (Borovanský), ztvárněný jako příběh Marie, Josefa a narozeného děťátka pak je k vidění již tradičně na Piaristickém náměstí bezprostředně před Štědrým dnem.

František Růžička, České Budějovice

p1310375.jpg

Betlem z chleba v klášterním kostele

p1310446.jpg

Jesle před radnicí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Něco málo o Ing. Ivo Wiesnerovi

(Krausová - Písek/Borotín, 5. 1. 2016 12:35)

Převzato Pozoruhodné kniky - Alman. Ing. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě) absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.
Napsal tyto knihy: Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra. Napsal i několik článků uveřejněných v časopisu Skryté skutečnosti.
Ing. Ivo Wiesner o sobě říká:
Chemie a chemické inženýrství jsou exaktní a vysoce sofistikované obory, kde podle všech vědeckých zákonů by měly zcela neochvějně platit známé fyzikální, chemické a matematické zákony. Po většinu času tomu tak je, leč čas od času vznikají situace, kdy známé a spolehlivě odzkoušené zákony přestávají platit a určité oblasti mikrokosmu se začínají chovat chaoticky. Pokud se tak stane jednou či dvakrát, vědec to připíše vlastní chybě či nepozornosti během experimentu. Pokud se chaotické stavy více či méně pravidelně opakují a stávající vědecké poznání příčiny nesouladu nemůže objasnit, může vědec postupovat tak, že celý problém uschová do nejnižšího šuplíku svého pracovního stolu, nebo zbystří všechny smysly a začne hledat “proč se tak děje”. ..... Když jsem četl různá znevažující hodnocení knih Dänikena, Součka, Bergiera a jiných odvážně myslících autorů, pocházející od zavedených marxisticky orientovaných kritiků a neochvějně “exaktně” myslících vědců o jejichž skutečném vědeckém přínosu jsem sám měl vážné pochybnosti, byl jsem jemně přinucen svým “alter ego” k analýze existujících názorů i tabuizovaných pravd. Použil jsem k tomu řadu vědeckých nástrojů mimo jiné systémové informatiky a logiky, které jak se zda dnes mnoho vědců nepoužívá či nezná. Předně je to “systémová analýza”, které jsme dříve říkali “strategická analýza” či “hloubkový rozbor souvislostí”, která je tak stará jako Alexander Veliký, možná i starší. Neméně podivuhodná a systémově použitelná je i matematická teorie chaosu a další nástroje. během konfrontací názorů zmíněných autorů a jejich kritiků jsem si postupně vytvořil názor, že i když na příklad pan Däniken nemá vědecké a technické vzdělání a tak některé jeho argumenty mohou vyznívat naivně, má v podstatě pravdu. Jeho kritici se mýlí, neboť jsouce zatíženi intelektuální leností a omezeností svého rozhledu, často ani nejsou dostatečně informování o tom co sami kritizují. Posléze jsem dospěl do situace, že mám po ruce spoustu informačního materiálu a analýz, které by bylo škoda uložit do šuplíku.........

Svatá zem se svíjí v křečích sionismu, jež nemá s Kristovým učením pranic společného

( info@hrebenar.eu, 22. 12. 2015 23:20)

Kdo by neznal Betlém, rodiště Ježíše Krista, jehož příchod na svět ve štědrovečerních veslicích oslavujeme. V bezpečí domova si připomínáme v absolutní neznalosti evangelia Matouše a Lukáše příběh o Marii a Josefovi, kteří lidstvu dali ten největší dar i prokletí zároveň. Ježíš Nazaretský spatřil svět v centrální části Západního břehu Jordánu, aby nyní ve 21. století převážně palestinské obyvatelstvo zakusilo ve stínu mediálního nezájmu tíhu celosvětově tolerovaného apartheidu.
Město Davidovo, jak je Betlém v Tóře označován,se ukrývá za osm metrů vysokou separační zdí, jež po několik let odděluje izraelskou společnost od té palestinské. Existence této umělé hranice nerespektující potřeby místních obyvatel decimuje místní ekonomiku a podíl místních křesťanů každoročně klesá, protože život na tomto izraelskou mocí uzurpovaném místě není vůbec jednoduchý. Dvojí právo, zákazy, omezení, provokace ze strany izraelské armády…….to všechno vyvolává napětí i pocit strachu. Pokud se skutečně Kristus v těchto místech narodil, proč je zde umělohmotně ze strany izraelské státní moci vyvoláván pocit beznaděje?
Většinově muslimský Betlém je místem s nejstarší křesťanskou komunitou na světě. Betlémská aglomerace zahrnuje města Bajt Džalá a Bejt Sachur. Také se zde nacházejí dva uprchlické tábory Ajda a Aza. Lidé v nich hledají útočiště, protože v místě jejich domova to bylo mnohonásobně horší, než na posvátném místě, o němž v romantizovaných předlohách slýcháme v předvánočních časech skoro na každém rohu. Všichni víme, kde se Kristus narodil, ale málokdo je ochoten bez předsudků vnímat současnost, nejen katolíky vzpomínaného místa. Turisté se scházejí v prostorách chrámu Narození Páně, zatímco v okolí nejstarší katolické svatyně světa korzují policisté s kulomety u pasu. Přítomnost ozbrojenců naznačuje, že se ve víru turistického hodokvasu odehrává navíc něco nepatřičného, nesprávného, o čem by “zápaďák” neměl raději vůbec ani vědět.
Mezinárodní soudní tribunál v Haagu prohlásil, že zeď oddělující Betlém od okolí je postavena v rozporu s mezinárodním právem. Dodnes tato zeď stojí a místní omladina si na ni kreslí nejrůznější graffiti popisující nálady podivně fungující společnosti. Katolíci s muslimy zde žijí v míru a pokoji po celé generace. Jen strážní věže na ochozech zdi dávají pocit stísněnosti i malosti každého človíčka v okolí.
Palestinci, bez ohledu zda se jedná o muslima nebo o křesťana, musejí při odchodu i při příchodu žádat izraelské orgány o povolení ke vstupu nebo opuštění města. Nemohou se pohybovat svobodně, tak jak by chtěli.... V oblasti Betléma bylo nelegálně v rozporu s mezinárodním, ale také národním právem vybudováno na 19 izraelských osad
Tyto osady si násilnou cestou přivlastnily palestinskou půdu. Kdyby se Kristus narodil v roce 2014, pastýři by za ním museli putovat skrze nelegální izraelské osady. 87 % pozemků v Betlémě je sešněrováno vynucenými omezeními izraelské okupace, což ve svém důsledku přispívá k ekonomickému podrývání stability regionu. Segregační zeď místní společnost doslova vyklešťuje. Z dříve rušné silnice se stala slepá ulička, z obchodu stárnoucí ruina neschopná plnit svou funkci. Panuje zde vysoká nezaměstnanost, kde jeden člověk z pěti nemá práci. Kdysi prosperující město se díky apartheidu mění na beznadějný “zapadákov”, který zčásti drží nad vodou turistický ruch návštěvníků lačnících spatřit poutní místa, o něž v historii křižáci sváděli urputné boje. Svatá zem se svíjí v křečích sionismu, jež nemá s Kristovým učením pranic společného.

Smutný dovětek k řádění Klause a Havlo-komunistů-Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy!

(Ladislav Andrey, 20. 12. 2015 17:37)

Smutný dovětek k řádění Klause a Havlo-komunistů-Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy-bych zde rád uvedl citát z "Voucher Privatization with Investment Funds: An Institutional Analysis od David Ellerman, World Bank (Kupónová privatizace s investičními fondy: Instituční analýza): „The ,Wall Street´ mentality found in the post-socialist world is reminiscent of the cargo cults that sprung up in the South Pacific area after World War II [see ,Cargo Cult Science´ in Feynman 1985]. During the War, many of the glories of civilization were brought to primitive people in the southern Pacific by ,great birds from Heaven´ that landed at the new airbases and refueling stations in the region. After the War, the great birds flew back to Heaven. The people started ,cargo cults´ to build mock runways and wooden airplanes in an attempt to coax the great birds full of cargo to return from Heaven. Post-communist countries, with hardly a commercial banking system to finance private businesses, have nonetheless opened up ,stock exchanges´ to supposedly kick-start capitalism. Government officials in East Europe, the FSU, and even Mongolia proudly show the mock stock exchanges, complete with computers screens and ,Big Boards´, to western delegations (with enthusiastic coverage from the western business press) in the hope that finally the glories of a private enterprise economy will descend upon them from Heaven. - Snaha zemí bývalého socialistického tábora o zavedení ,Wall Street´ kapitalismu připomíná "cargo kulty", které se objevily v oblasti jižního Pacifiku v době po druhé světové válce (viz ,Cargo Cult Science´ in Feynman 1985). Během druhé světové války, primitivní lidé jižního Pacifiku dostali možnost poznat mnoho úžasných věci z civilizace, které jim přinesli ,velcí ptáci z nebes´, přistávající na nových letištích a nové vybudovaných základnách v oblasti. Ovšem po válce velcí ptáci zase odletěli zpátky do nebe. Primitivní domorodci jižního Pacifiku založili tedy ,cargo kulty´ a budovali napodobeniny letišť a ze dřeva stavěli makety letadel v naději, že tím z nebes zpátky přilákají ty velké ptáky a ti jim přivezou kýžené dobroty neboli cargo (náklad). Stejně tak se chovaly post-komunistické země, které bez toho, že by měly fungující bankovní systém k financování soukromého podnikání, tak přesto o překot otvíraly své vlastní ,akciové burzy´, údajně aby odstartovaly ,kapitalismus´. Vládní úředníci z východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a dokonce i Mongolska hrdě předváděli západním delegacím (za nadšeného kvičení novinářů) makety nefungujících a bezúčelných ,akciových burz´, vybavené spoustou počítačů a velkých tabulí v naději, že už snad konečně všechny ty dobroty a výhody ekonomiky soukromého podnikání začnou padat z nebe do jejich náručí.":Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.

Schweitzer:zastánce kritického myšlení a úcty k životu-Praha : Vyšehrad, 1989

(Albert Schweitzer-Mikeš/KTK-AFRIKA, 20. 12. 2015 0:31)

Albert Schweitzer : zastánce kritického myšlení a úcty k životu [úvodní studie napsali Otakar A. Funda a Petr Pokorný ; texty Alberta Schweitzera z německých originálů přeložili Otakar A. Funda ... et al.]
Schweitzer, Albert, 1875-1965 Praha : Vyšehrad, 1989 - Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé.“
„Být člověkem znamená být podroben moci strašného pána, jehož jméno je Bolest... Kdo zůstal ušetřen vlastního utrpení, nechť se cítí být povolán mírnit utrpení jiných.“ „Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.“ „Dobré svědomí je vynález ďáblů.“
„Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.“ „Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“
„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“
„Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.“
„Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.“ „Hledej, zda se nenajde použití pro tvoji lidskost.“ „Humanita spočívá v tom, že žádný člověk není obětován pro nějaký cíl.“ „Já jsem život, který chce žít uprostřed života, který chce žít.“
„Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.“ „Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“
„Každý si může zřídit své Lambarene.“ „Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.“
„Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný.“
„Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.“ „Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku.“
„Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.“
„Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické.“
„Náboženství je víc než popření světa a života.“ „Nacionalismus je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.“
„Nechť každý usiluje v tom prostředí, v němž žije, aby projevil svému bližnímu opravdový humanismus, na němž záleží budoucnost lidstva.“
„Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože křik žíznivého dobytka z železničních vagonů nikdo neslyší, protože je na jatkách tolik surovosti, protože v našich kuchyních tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí z nešikovných rukou, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny.“
„Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.“ „Ochrana zvierat je výchova k ľudskosti.“
„Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.“
„Světový názor má vždy své historické důsledky.“ -„Úcta k životu je nejvyšší instance.“ „Zkušenosti, které bychom my dospělí měli sdělovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zatočí!“, nýbrž „Pevně zapusťte kořeny do svých ideálů, aby vám je život nedokázal vzít!““ „Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život.“

POD VÁNOČNÍM STROMKEM-výstava betlému v Jilemnici-z historie slavení vánoc

(Jan Neruda-negramotní:KTK-Jilemnice, 19. 12. 2015 19:25)

Jesličky, nejpoetičtější základ každého betlému, tři lidské postavičky s oslíkem, na které se každý z nás dívali očima dítěte, jeden ze symbolů míru, štěstí a spokojenosti.

Petr usne, sotva lehne;
sotva usne, sen se zvedne;
náhle svitlo po krajině
a tak jasno jako ve dne.

Petr celý vyjevený,
rodinu zři v prosté stáji,
dítě zrovna sluncem záři –
v Petrovi až dech se tají.

Vzduch je plný andělíčků,
třpytí se a křídly šumí,
každý zpívá haleluja,
krásné, jak jen anděl umí.

Jan Neruda
JE-LI PRÁVĚ JARO a letos poprvé jste otevřeli dokořán okna, abyste se zhluboka nadýchli vlahého vzduchu s vůní prvních květů, nebo je červenec a vy se chystáte k Máchovu jezeru, otočte, prosím, tenhle list a vraťte se k němu později. Až klesne rtuť v teploměru pod nulu, až to okno opět zavřete a navíc utěsníte a zatopíte si v kamnech. Až odhrnete záclonu a za sklem bude poletovat sníh a ukládat se na římsu, potom si sedněte do křesla a znovu nalistujte tento titulek.
Přiblížily se totiž Vánoce
Prastarý pohanský zvyk slavení zimního slunovratu. Julius Lips vypráví, jak se Navahové (indiánský kmen žijící v jihozápadní části USA) před zimním slunovratem domnívají, že je slunce unaveno, a snaží se obnovit jeho sílu zapalováním magických hranic na začátku noci a udržují pak oheň až do svítání. Účastníci obřadu se nazývají „putující slunce„, jsou pomalováni bílou barvou a v rukou mají taneční hole ozdobené peřím. Stromy jsou prý domovem nadpřirozených bytostí. Někdy si spolu vyprávějí. Slyšíte? Jmelí má tajemnou moc. Jednak objektivně, neboť léčí zvýšený krevní tlak a jednak ho Keltové — rovněž za zimního slunovratu — řezali se stromů tak, aby ani jediná bobulka nespadla na zem, aby neztratilo svoji kouzelnou sílu. Věřili, že duchové stromu se před opadáváním listí stěhují do jmelí, které se zelená i v zimě.
Vánoční stromek
Vypráví se, že v Číně zářil, ověšen svítilnami a umělými květy, již ve třetím století před naším letopočtem. O prvním evropském vánočním stromku se zmiňuje starofrancouzská píseň ze 13. století. Byl to strom se třpytícími se světly a pod jeho vrcholkem bylo zavěšeno děťátko představující Ježíška; strom zpodobňoval lidstvo, svíčky stojící svisle lidi dobré a svíčky nakloněné lidi zlé. Zvyk stavět stromy na vyvýšená místa pronikl do středověkých her, pořádaných v alsaském Štrasburku, jež se pak staly propagátory vánočního stromu mezi lidem. Podle účetních knih města Schlettstadtu byly hajným v Kintzheimském lese v roce 1556 vyplaceny čtyři šilinky za řezání a hlídání vánočních stromků. A před nedávnem zvýšila městská rada v Bonnu nájemné za místa, kde se prodávají vánoční stromky, o 200 procent. Navíc nařídila, že prodavači musí ručit za to, že nebudou poškozeny pískovcové dlaždice na náměstí. Dlaždice byly totiž položeny při návštěvě anglické královny a jsou velmi choulostivé. Nakonec městská rada nařídila, že se stromky musí prodávat na kobercích. Prodavači to sice zprvu pokládali za vtip, ale nakonec museli stromky opravdu podložit vyřazenými koberci a jinými textiliemi.

"Vyrveme ti dělohu, uřízneme hlavu"-"Ten potrefený jedinec je z Prahy..."- v Praze 2?

(Rafael, Čenochová-KTK, 19. 12. 2015 12:55)

Rafael, 19. 12. 2015 7:51"
Ten potrefený jedinec je z Prahy a nejen kopíruje na IT, ale dokonce obtěžuje svými bláboly prostřednictvím e-mailů slušné lidí. Už nejde jen o nesmyslnosti, ale o narušování soukromí cizích lidí. Opravdu se chová nejen jako psychopat, ale už i jako hulvát.... škoda pro něj slov!!!: Vyrveme ti dělohu, uřízneme hlavu, vyhrožují Černochové. Takto zareagovala poslankyně Jana Černochová (ODS), starostka Prahy 2, se setkala s velmi strašidelnými výhrůžkami a zareagovala na ně po svém. Poté, co jí vyhrožovali uříznutím hlavy a vyříznutím dělohy, si pořídila zbrojní pas a učí se střílet z velkorážní pistole. Reaguje tím ale také na krok Evropské komise, která prý chce omezovat naši svobodu, a politička si to nehodlá nechat líbit. (ParlamentníListy.cz, 4. 12. 2015, 7:52)- Ačkoliv mi tato poslankyně ODS a starostka Prahy 2 moc sympatická není, jedno jí upřít nemohu: je odvážná a nebojí se pojmenovávat věci pravými jmény. Právě takových lidí je ve vysoké politice jako šafránu. Na rozdíl od různých oportunistů Sobotkova typu, kterých je všude plno. To by soudruh Husák koukal, kdyby viděl ty zástupy oportunistů (nikoli jen pravicových) v našem parlamentu i jinde!
KTK- "Mikeši pozóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóór! V Borotíně utekly krávy a už jsou v Budějovicích a odtamtud vyhrožují?"

Re: "Vyrveme ti dělohu, uřízneme hlavu"-"Ten potrefený jedinec je z Prahy..."- v Praze 2?

(Rafael, 19. 12. 2015 16:51)

Takže teď zveřejníme jeho plné jméno i adresu, když se k tomu tak hrdinně a soudružsky přihlásil. Opravdu úroveň psychopata, který sám o sobě neumí nic napsat. Jestlipak už dokončil základní nebo pomocnou???
RaF

Kdo je ten, který vytrvale kopíruje internet?

(Nechápající jedinec..., 18. 12. 2015 17:33)

Dobré odpoledne všem normálním lidem. Měl bych otázku: netuší náhodou někdo z přítomných, co je to za duševně narušeného jedince, který není schopen vlastní myšlenky a vytrvale sytí komentáře kopírováním málo, či ještě méně zajímavými příspevky ukradenými na internetu? A toto je ještě schopen dorazit na úplné dno snůškou blábolů o UFO? Které ostatně také zjevně nejsou z jeho vlastní hlavy... Opravdu by mě to zajímalo! A řekl bych, že zájem by zcela jistě projevili také pracovníci z instituce v tomto odkazu: https://goo.gl/maps/V9nfSJn3Wxy

Re: Kdo je ten, který vytrvale kopíruje internet?

(Rafael, 19. 12. 2015 7:51)

Ten potrefený jedinec je z Prahy a nejen kopíruje na IT, ale dokonce obtěžuje svými bláboly prostřednictvím e-mailů slušné lidí. Už nejde jen o nesmyslnosti, ale o narušování soukromí cizích lidí. Opravdu se chová nejen jako psychopat, ale už i jako hulvát.... škoda pro něj slov!!!

Neobracejte Židy na křesťanskou víru, vyzval celou katolickou církev Vatikán

(František-papež-Židovský tiskový a informační servis/VATIKÁN, 18. 12. 2015 17:53)

Neobracejte Židy na křesťanskou víru, vyzval celou katolickou církev Vatikán
16. 12. 2015
VATIKÁN – V novém zásadním dokumentu, který vydal papežský stát minulý čtvrtek (10.12.2015) u příležitosti padesátého výročí druhého vatikánského koncilu, je celá katolická církev vyzývána k tomu, aby se nesnažila obracet Židy na křesťanství. Bůh svou smlouvu se židovským národem nikdy neodvolal, a proto se katolická církev zavazuje, že k evangelizaci Židů bude přistupovat zásadně odlišně než k lidem ostatních vyznání či světonázorů, vysvětluje dokument. Současně se zde odmítá antisemitismus a zdůrazňuje respekt k připomínání holocaustu. Židé nemají být obraceni na křesťanství a katolická církev „nezpochybňuje trvající lásku Boží k vyvolenému lidu Izraele“, stojí mimo jiné v dokumentu, jenž nese název „Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná“ (narážka na epištolu Římanům 11:29). Také se zde jako teologicky nezpochybnitelný akt uvádí, že Židé mají podíl na spáse, aniž by museli „výslovně vyznávat Krista“. Židovství prý nemá být nahlíženo jako jakékoli jiné náboženství – „Židé jsou naopak spíše našimi staršími bratry,“ konstatuje se zde. Konečně se zde i výslovně poukazuje na židovský původ a židovské zázemí samotného Ježíše a jeho prvních učedníků. „Ježíš byl Žid a jeho domovem byla židovská tradice své doby. Náboženské prostředí ho rozhodně formovalo. Jeho první následovníci, kteří se kolem něj shromáždili, sdíleli s ním totéž dědictví a jejich sebeurčení pramenilo z téže židovské tradice, pěstované v každodenním životě.“ Dokument dále vyzývá, aby křesťané i Židé společně bojovali proti antisemitismu, a zdůrazňuje se zde vztah k holocaustu: „Historie nás učí, kam mohou i zdánlivě stěží pozorovatelné formy antisemitismu nakonec vést: lidská tragédie šoa, v níž byly vyvražděny dvě třetiny evropského židovstva.“ Podle doktora Davida Kesslera z univerzity v Cambridge, který se zabývá mezináboženským dialogem, je to historicky poprvé, kdy vatikánský dokument takto jednoznačně odmítal obracení Židů na křesťanskou víru. Přesně před padesáti lety byl vydán jiný edikt s názvem Nostra Aetate, který odstartoval zcela nové vztahy mezi Židy a katolickou církví. V něm byla mimo jiné odmítnuta spoluvina Židů na smrti Ježíšově, jeden ze základních prvků nábožensky motivovaného křesťanského antisemitismu či antijudaismu. Proti dokumentu se však ozvala skupina Židé pro Ježíše, kteří patří k takzvaným mesiánským Židům, tedy Židům, co přijali křesťanství. Jeho vyznění je prý v rozporu s evangelizační výzvou Ježíšovou, aby byla nová víra šířena „mezi všemi národy“.
-mk-

Dne 26. června uplynulo již čtrnáct let od úmrtí pana Miroslava Dolejšího, autora „ANALÝZY 17. LISTOPADU 1989“

(Miro Rousek, 18. 12. 2015 5:56)

Dne 26. června uplynulo již čtrnáct let od úmrtí pana Miroslava Dolejšího, autora „ANALÝZY 17. LISTOPADU 1989“ - bývalého politického vězně, který prošel nejtěžšími komunistickými lágry, ve kterých strávil třetinu svého života. Byl to člověk čistého charakteru, který se nenechal koupit za nějaké funkce a peníze. Ve své „Analýze“ odhalil celý ten podvod nazvaný „sametová revoluce“, který byl pro náš národ připraven předem a ke kterému se nyní řada nynějších politiků po 25. letech též přiklání. Za tu jeho Analýzu by si zasloužil Nobelovu cenu míru. Naše občanská společnost je zcela rozvrácená a mravně padlá. Češi přestávají být národem, protože jim chybí vůle být jednotným národem! Slova a varování v této „Analýze“ se stala skutečností, která se nyní vyplňuje stále jasněji. Tuto jeho analýzu bych doporučoval mladým lidem, aby si ji přečetli a poznali, jaká
byla skutečná pravda v roce 1989 ohledně sametové revoluce. Miroslave Dolejší – nikdy na Tebe nezapomeneme a zůstaneš nám navždy v paměti jako neochvějný bojovník za pravdu! Budeme si stále připomínat Tvoje varovná slova! Čest Tvé památce!
Miro Rousek.

Borotín: iProjekt "Prázdniny na venkově"vznikl z iniciativySVT,který je jeho nositelem!

(Mikeš-Brno&777Kudrna-Borotín/SVT&KTK, 18. 12. 2015 4:25)

Projekt "Prázdniny na venkově" vznikl z iniciativy Svazu venkovské turistiky, který je jeho nositelem!-Tucet těch, kteří mají zájezdy po organizační stránce „na krku“, můžete potkat buď na prodejnách zájezdů nebo vám ve většině případů zůstanou skryti v kancelářích či skladech kudrnovské centrály. V krátkosti se vám představíme tedy alespoň zde, na této stránce. Na samotných zájezdech se už ale budete setkávat a osobně seznamovat s našimi průvodci a kuchaři. Dohromady jich je kolem 190! O každém z nich si můžete přečíst dopředu pár řádků na našich internetových stránkách u jednotlivých zájezdů. Tam se také dozvíte, na kterých dalších zájezdech je potkáte. Všichni se již teď těší na setkání s vámi a udělají jako vždy všechno pro to, abyste se z dovolené vrátili jen s těmi nejkrásnějšími zážitky.-Pobočka a prodejna zájezdů Brno-Lidická 17 • 602 00 • BRNO (prodejna Husky) telefon: +420 542 216 764 mobil: +420 777 583 762 neboli 777 K U D R N A fax: +420 239 017 459 e-mail: ck@kudrna.cz GPS souřadnice: 49°2015886"N, 16°6071822"E Jsme tu pro vás Po-Čt: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod. Pá: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod. Rádi Vás obsloužíme, zodpovíme Vaše dotazy a odbavíme i v době otevírací doby pražské pobočky na tel. č. +420 731 651 302.& -O nás- Jak projekt Prázdniny na venkově vznikl, kdo na něm pracoval a co se podařilo? Jak projekt vznikl - Projekt Prázdniny na venkově vznikl z iniciativy Svazu venkovské turistiky, který je jeho nositelem. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkovského cestovního ruchu v České republice. Podrobnější informace o projektu a jeho konkrétních aktivitách najdete na stránkách www.projekt-pnv.cz. Svaz venkovské turistiky - Sídlo: náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč Sekretariát: Grymov 26, 751 21 p. Prosenice Projektový tým Jana Huryová, asistentka manažerky zajišťující kontakt se zapojenými podniky. Kontakt: 724 265 109, huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz - Ing. Zdenka Nosková, manažerka projektu, která vše udržuje v chodu. Kontakt: 777 191 323, zdenkanoskova@hotmail.cz - Ing. Ladislav Ptáček, redaktor, předseda Svazu venkovské turistiky. Kontakt: 604 500 604, ladaptacek@email.cz
Co se podařilo? - První část projektu skončila v listopadu 2013. Za dva roky vzniíkla celá řada výstupů a uskutečnilo se mnoho aktivit. Patří k nim: www.prazdninynavenkove.cz 650 zapojených subjektů 3 tiskové konference (2x Brno, 1x Praha) 100 TZ 2 marketingové výzkumy
15 workshopů 15 katalogů pdf 650 ks tabulky označení provozů 40 000 letáků (20 druhů) 1000 + 500 leták + desky povinná publicita
10 000 samolepky 10 000 tužky 1 vizuální styl PNV 1 vizuální styl logo PNV 2 promoklipy 3 zpravodaje PNV 2x Regiontour
2x Holidayworld 2x Země živitelka 1x Infotour, 1x Veletrh CR s úsměvem ČB 3x farmářský trh – Plzeň, Praha 3x Podzimní festival PNV
2x Jarní festival PNV Prezentace Senát, Staroměstské náměstí Prezentace obchodní centra – Pardubice, Zlín, Olomouc 2x výtvarná soutěž
1x PNV dětem – program Země živitelka 1x Nejmenší veletrh CR Pelhřimov Facebookový profil 6 reklamních kampaní internet (Google)
A nyní zážitková turistika v Borotíně a okolí: s krávou či býkem putování do Izraele či alespoň do ČB k jesličkám, kde už i ta divá zvěř v ČB slaví křesťanské vánoce, narozdíl od církví, kardinálů. biskupů co honí prachy a kšefty! No není to zážitek? Mńáááááááááááááááááááááááááááááu! To zase bude zážitek! Zve do ČB Mikeš ! 18.12.2015

Vítejte na stránkách ČARODĚJE FALLCONA-Čaroděje zŘíše FANTAZIE a lásky a pomoci

( Ing.František Libica -carodejfallcon, 18. 12. 2015 3:47)

Vážení a milí návštěvníci těchto stránek, s pocitem velké ztráty vám musím sdělit, že můj úžasný manžel, pan František Libica, 14.7.2014 nečekaně zemřel. Byl velmi vzácným člověkem, moudrým, ochoten vám vždy pomoci s vašimi problémy a starostmi. Nevkládejte, prosím, na tyto stránky již žádné dotazy do Poradny...nebyly by již zodpovězeny. Budu však ráda, pokud se na tyto stránky podíváte a s úctou a pokorou vždy vzpomenete na Čaroděje Fallcona.- Vítejte na stránkách ČARODĚJE FALLCONA - Čaroděje z Říše FANTAZIE a léčivých energií, energií lásky a pomoci....a tak tedy, pokud máte opravdu zájem, rád Vám pomohu, stačí zavolat : 604511314, nebo poslat email : carodejfallcon@centrum.cz. Jsem jeden z mála biotroniků v této republice a snad jediný, kdo kombinuje biotroniku s psychoterapií. Jsem pokračovatelem a žákem takových osobností české psychotroniky a alternativní medicíny, jakými byli a jsou Ing. Drbal, Ing. Žert a MUDr. Bradna. Vážení a milí, vítám Vás srdečně na mých soukromých webových stránkách, které vznikaly a dále se tvoří tak, jak můj život šel a jde,.. někdy za pomoci mých přátel, ale především pro radost moji, ale také pro radost každého, koho zaujmou, obohatí, anebo především, komu pomohou. Jsem sice čaroděj,mág a někdy kněz, prostě léčitel a terapeut skoro s 20-ti letou praxí, kterého by asi ve středověku upálili pro jeho nadání a pro mimosmyslová vnímání, nic méně jsem ale také jinak člověk jako Vy, z masa a kostí, který stejně jako Vy, se životem třískal se stejnými problémy a prožíval totéž, jako Vy ,... a klidně si přiznám, že jsem v tomto životě udělal spoustu chyb a kopanců a přitom mám pocit, že to všechno mělo svůj význam,... ale co si budeme povídat,.... dnes jsem šťastný a spokojený
Tak především, živím se jako Vy, ráno vstávám na 6 hodin do práce, takže na složenky si vydělávám poctivou prací, takže nejsem závislý na počtu klientů, ale je pro mne podstatná kvalita,.. tedy výsledek terapie. Ale potom jsou věci, které jsou silnější než já ,....je to moje posedlost pomáhat lidem, poslání v tomto životě a tím je oblast léčitelství - alternativní medicína a specializace v oborech léčitel, psychotronik, biotronik a psychoterapeut.
V současné době se mi na základě mých dlouholetých zkušeností osvědčilo v oblasti léčitelství, kde pracuji souběžně jako diagnostik a terapeut, praktikovat kombinaci těchto dvou způsobů a metod léčení: Biotronika diagnostika a léčení fyzionomických problémů - diagnostika a léčení bloků, poruch a nemocí prostřednictvím energií, harmonizace čaker, meridiánů a energetické masáže - Regresní psychoterapie- očista duše, programy rozvoje osobnosti, léčení duchovních příčin nemocí a duševních poruch na základě jejichž vyhodnocení praktikuji tyto technikyLéčím Po - Čt od 16 do 19,30 h a objednávám pouze telefonicky.E-mail: libica[zavináč]centrum.cz Mobilní telefon: 604 511 314 - Nad Točnou 286 739 32 Vratimov - Horní Datyně (na konečné MHD linky č. 21 v Horních Datyních) - tento autobus jezdí z autobusového nádraží Ostrava a cesta na konečnou trvá cca 30 minut:Zavedení nové služby-Na základě opakovaných žádostí klientů máte možnost si objednat písemně zpracované numerologické rozbory a to jak osobnostní, tak i vztahové. Všechny podrobnosti o této nové nabídce (typy, rozsah, cena, způsob objednání) naleznete v záložce - Poradna ......... A ještě důležitá POUČENÍ: berte prosím na vědomí, že každý si osobně a právně zodpovídá za to, co do poradny napíše tímto berete na vědomí, že žádné Vaše dotazy nebudu administrativně mazat, kdyby se Vám to časem rozleželo v hlavě dotazy vyžadující čas podléhají poplatku podle náročnosti dotazy v rozporu s etikou a slušnými mravy a dotazy v rozporu s pravidly zde uvedenými pro poradnu nebudu vyřizovat a budou smazány Děkuji Vám za pochopení a velmi se těším na naši spolupráci. S úctou Ing. František Libica

Co jsem vypátral k události, že: U Borotína na Táborsku hasiči ukončili odchyt býků

(Mulisák od Mikeše z Hrusic a Kocourkova, 17. 12. 2015 16:51)

Minutu před osmou hodinou ranní přijalo prostřednictvím tísňové linky 112 Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje zprávu, že v obci Borotín uteklo z místního zemědělského družstva stádo býků. K odchytu byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Tábor a jednotky SDH obcí Borotín, Chotoviny, Jistebnice, Mladá Vožice a Tábor, v průběhu zásahu si velitel zásahu vyžádal svolání ještě jednotky SDH obce Sudoměřice u Tábora a kvůli dobré místní znalosti také jednotky ze Středočeského kraje, a to z obcí Mezno a Miličín. Na místě zasahuje přibližně 50 hasičů. Do blízkého lesa uteklo ze zemědělského družstva přibližně 170 kusů mladého skotu. Stádo rozdělilo na tři skupiny, hasiči vytvořili rojnice a postupně je pomocí přenosných ohradníků a zemědělské techniky zahánějí zpět. Krátce před polednem velitel zásahu nahlásil, že osm desítek býků je již v provizorní ohradě. Po 13. hodině vznesl velitel zásahu žádost o vrtulník Policie ČR. Přes Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje byl prověřeno, že vrtulník PČR je k dispozici a může být nasazen. Po půl třetí hodině odpolední vrtulník přistál na místě zásahu a jeho osádka se domlouvá s velitelem zásahu o dalším postupu. Zbývá odchytit ještě asi polovinu stáda. Vrtulník pomůže s vyhledáním býků, kteří jsou v lese a je obtížné je vůbec vyhledat.Hasiči u zásahu spolupracují s hlídkami Policie ČR, které zajišťují průjezdnost komunikací, informují řidiče i obyvatele obce o nastalé situaci. Situace k 17:30 hodin: Po celý den zasahovalo devět jednotek u obce Borotín u odchytu téměř dvou set kusů mladých býků. Podařilo se odchytit, do provizorních ohrad zahnat a následně odvézt více než dvě třetiny skotu. ..... Na 8. hodinu je svolána schůzka, kde bude rozhodnuto o dalším postupu. Přestože nepředpokládáme, že by volně pobíhající býci byli nebezpeční, doporučujeme občanům, kteří budou dnešní noc v oblasti mezi obcemi Borotín a Sudoměřice u Tábora, aby byli obezřetní. Býci nikoho neohrožují, i tak žádáme občany v uvedené lokalitě, aby se zde pohybovali se zvýšenou opatrností. - 16. prosinec 2015- Více než dvacet hasičů zasahuje dnes u Borotína, kde pokračuje odchyt zaběhlého skotu. ....40 býků, kteří jsou schovaní a velmi obtížně vyhledatelní. Hasiči jsou připraveni v odchytu pokračovat i v následujících dnech, pokud se volně pobíhající býci v lese u Borotína objeví.
Tak tolik obecné nesmysly. Vzal jsem to na létajícím kočičím spřežení a byl v Borotíně co by mňouk. Mluvil jsem s majitelem. Ty bejky něco k smrti vyděsilo, prý rozbili železná vrata, tak se vyděsili. No hrůza! Tak jsem se ptal, estli viděli už ty už Svobodné noviny. Ty proruské možná ty krávy vyděsily, ty co jsou pokus o Peroutkovy Svobodné noviny asi zase neměli, cenzurovali to, či co, nemají na ně peníze.... prostě chudý sedlák. Bohužel všechny peníze utratil za knihu Jaroslav Burianec: Rudolf Beran, oběť komunistické msty. K doptání v každém knihkupectví nebo v redakci Svobodných novin v tiráži. O Beranovi je ta doba, když zde lidem teklo do bot, tak Beranovi pak ani nepoděkovali za záchranu životů. Nechali jej ubít k smrti. Chudáci bejci to cítili! A někteří zejména zachránění židé, kde čsl. stát jim dal obrovské prostředky na záchranu těm chytřejším, kteří pochopili že bude zle. A bylo! A co bude? Čeho se ti voli i býci a krávy v Borotíně lekli: Rašína? Rašínových ufonů? Ufonů? Nebo zpráv z Budějovic? Možná, že českého vděku, jako od Wintonových dětí, co Beranovi nepoděkovali. Dodnes. Více v knize. Do Budějovic jsem na jesličky neletěl, kočkám z toho bylo už tak špatně. A eště letět do Budějovic, co by tam mohli chytnout? Mulisák vyděšený, co se v Hulvátově už děje i 17.12.2015

A Ježíšek? Prostě kdo je křesťan, tak se mu nic nemusí vysvětlovat - ani "ufo"případ Borotín XII/2015

(Mikeš Wintertour/Schweiz-Kocourkov KTK-Borotín, 17. 12. 2015 16:23)

A Ježíšek? Prostě kdo je křesťan, tak se mu nic nemusí vysvětlovat - ani "ufo"případ Borotín XII/2015
Téměř 200 býků uteklo svému majiteli z ohrady nedaleko obce Borotín. Podle posledních zpráv se podařilo část skotu odchytit, ale v lesích na Táborsku se stále pohybuje 56 býků, které se nepodařilo během dne dopátrat. I když býci nejsou agresivní, úřady doporučily obyvatelům v okolí obce pohyb se zvýšenou opatrností. Útěk stáda býků z ohrady hlásil majitel na tísňovou linku už v ranních hodinách. U odchytu mladých býků zasahovalo devět jednotek hasičského sboru Jihočeského kraje, přičemž se jim podařilo zahnat do provizorních ohrad dvě třetiny z nich. Při hledání ztraceného skotu pomáhal v odpoledních hodinách také policejní vrtulník.Viděli jste býky na útěku ve vašem okolí? Máte jejich fotografie nebo video? Pošlete nám je na adresu zpravy@nova.cz. Děkujeme. (potřebují je do europasu + otisky kopyt na cestovvní kravský pas s otiskem kopyta-KTK) Na základě dohody velitele zásahu, majitele a veterináře bylo pátrání v 17:13 přerušeno kvůli špatné viditelnosi, další postup se bude řešit zítra kolem osmé hodiny. Býk kulturista Býk "Rambo" šokuje internet. Podvrh nebo realita? Kocour kosmonaut? - KTK -"Přestože nepředpokládáme, že by volně pobíhající býci byli nebezpeční, doporučujeme občanům, kteří budou dnešní noc v oblasti mezi obcemi Borotín a Sudoměřice u Tábora, aby byli obezřetní. Býci nikoho neohrožují, i tak žádáme občany v uvedené lokalitě, aby se zde pohybovali se zvýšenou opatrností," uvedla v oficiálním vyjádření tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů.
klma TN.cz - tolik Kocourkovští. A co se stalo doopravdy? Utíkají do Budějovic k jesličkám. Každý vůl do Budějovic! Každá kráva náš kandidát. Volte krávy, volte voly, jen nevolte hulváty z Budějovic a okolí! A Ježíšek? Prostě kdo je křesťan, tak se mu nic nemusí vysvětlovat. Mńaúúúúúúúúúúúúúúúú! Já du radši do Betléma! Mikeš!