Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čas adventu – František Růžička

7. 12. 2016

Všeobecně je nám známo, že s koncem času listopadového, podzimního, nadchází čas adventu. Pro někoho čas předvánočního shonu, radovánek u dobrého jídla a pití v rámci trhů adventních, které už zase přišly do módy. Pro věřící je však advent dobou přípravy na čas vánoční, očekávání příchodu Spasitele, lidově­: narození a příchodu Ježíška.

Také v jihočeské metropole se v sobotu před adventní nedělí (27. 11.) konalo na náměstí slavnostní nasvícení vánočního stromu. V rámci tradičního předvánočního kulturního programu se zpěvy popřáli shromážděnému davu primátor města Ing. Jiří Svoboda a diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. Popřáli hlavně klid, mír a pohodu, nepodléhání ruchu doby a připomenutí duchovního rozměru svátků vánočních. Poté malá dívenka zaklinkala na stromeček a čas tohoto odpoledne se naplnil. Bylo krátce po půl páté.

Jen ten, kdo byl pozorný a zadíval se na ciferník radničních hodin, si znovu mohl položit otázku: Jak je to možné, že téměř tradičně při velkých oslavách rafičky těchto hodin odmítají dále putovat po své předurčené dráze? A tak by snad bylo vhodné připomenout si i nadčasový rozměr tohoto okamžiku. Kdo z nás starších by neznal oblíbenou píseň interpreta Milana Drobného se slovy: „Čas je běžec s dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si. Čas, ten bere všechno skokem za každého počasí. Čas se nikdy nezastaví, čas nám, pane, myje hlavy stříbrem na vlasy…“

Takže si uvědomme, že všem nám odklinkává, i kdyby zdánlivě „stál“. Opravdu nevíme dne ani hodiny. Právě toto životní poučení si mohli znovu připomenout věřící, kteří se sešli v nepříliš zaplněné katedrále sv. Mikuláše s úderem sedmnácté hodiny. Bohužel starých stále ubývá a mladých příliš nepřichází. Dílo nepřátel Božích.

Otec biskup zde zahájil dobu adventní, posvětil adventní věnec i donesené věnce z domova a byla zapálena první svíčička. Následovala bohoslužba první adventní neděle. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí… Již v Listě Římanům jsou bratři apoštolem nabádáni, že nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku. Ne v hodováních a pitkách, necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Veďme počestný život. Následné evangelium sv. Matouše rovněž vybízí slovy: „I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete…“

V tomto duchu snad všichni odcházeli domů, aby v dalších dnech znovu přicházeli na ranní roráty. Rosu dejte nebesa shůry, oblakové dštěte spravedlivého, otevři se země a vydej Spasitele.

Poutník František

p1370438.jpg

Zvědavci přicházejí na náměstí

p1370440.jpg

Nasvícení vánočního stromu na náměstí

p1370477.jpg

Už svítí

p1370460.jpg

Posvěcení v katedrále

p1370466.jpg

Nasvícení první adventní svíce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář