Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šumavské kostelíky VIII. ‒ František Růžička

30. 12. 2017

Jak bylo slíbeno v předchozím článku, pokračujeme v cestě napříč krásnou šumavskou přírodou s krátkou zastávkou v restaurovaném zdíkovském zámku zpět k jihočeské metropoli.

Vimperk

Trošku nepřehledná silniční síť nás nakonec zahání na malé parkoviště přímo pod zámkem. Bdělé babičky, klábosící na lavičce, nás ihned informují, kudy k náměstí a hezkému kostelu. Zdejší zámek měl pohnutou historii a za národní kulturní památky byl prohlášen až v roce 2010, kdy byl ve značně zanedbaném stavu. Byl založen králem Přemyslem Otakarem II. jako pevnost na prastaré stezce, vedoucí z Bavorska do Čech. Stručně z bohaté historie uvedeno: v 16. století patřil Rožmberkům, v 17. století Novohradským z Kolovrat. Od roku 1719 jako majetek Schwarzenbergů, za První republiky byl pronajat armádě, po válce (1945) se na něj vztahoval „Lex Schwarzenberg“.

● Město Vimperk (Winterberg) je historickým městem na Zlaté stezce, dnes s více než 7 tisíci obyvatel v prachatickém okrese. Je navštěvováno mnohými turistickými výpravami. Dříve bylo známo sklářskou a dřevozpracující výrobou, ale také kvalitní polygrafii. Tiskárna, založená v roce 185, byla známa tiskem kalendářů, modlitebních a dětských knížek. Vznik města je datován do období let 1251-1260, v roce 1423 byl Vimperk vypálen husity, roku 1479 králem Vladislavem Jagellonským povýšen na město. Roku 1547 jej ztratili Malovcové za účast na protihabsburském povstání. Roku 1563 patřilo Vilémovi z Rožmberka, r. 1630 Eggenbergům, od r. 1798 hlubocké větvi Schwarzenbergů.

● Náměstí, vystavěné na značně svažitém terénu, má své osobité kouzlo. Jen se rozhodnout, kam dříve. Pochopitelně, shora to máte jako na dlani. Uprostřed městská věž (vznik kolem roku 1500) s gotickým portálem a sgrafity, upravena r. 1909. Hned vedle stojí kostel Navštívení Panny Marie s nepravidelným gotickým trojlodím s jednou věží; pochází ze 13. století, přestavěn byl roku 1365 a v 16. století znovu zaklenuta loď, barokně byl upraven v 18. a 19. století. Z roku 1702 pochází kamenná gotická socha Madony (kolem r. 1400); Vimperská madona (1420) je uložena v Národní galerii. Bohaté vitráže a další památky.

● Plebanie je datována rokem 1384, děkanství bylo ustaveno r. 1883, matriky jsou vedeny od r. 1646. Nedaleký hřbitovní kostel z roku 1912 je zasvěcen Božskému Srdci Páně.

Svatá Maří

Pouhé čtyři kilometry od Vimperka je na jižním svahu Mařského vrchu, který je přírodní památkou, rozložena tato malá šumavská vesnička se zhruba 500 obyvateli. Odtud je krásný výhled nejen na Boubín, ale i na Bobík či Vimperk. K vrcholu s kaplí sv. Václava vede křížová cesta.

Nejstarší dochovaný písemný doklad o existenci obce i kostela je z roku 1352. Název získala obec právě od názvu kostela, který je od svého počátku zasvěcen sv. Maří Magdaleně.

● Založení obce má souvislost s kolonizační činností držitelů obce Čestice na Strakonicku. Nově založená vesnice dostala název Laz Marie, dnešní název se datuje od prvního písemného dokladu z roku 1543. Z té doby se zachovala gotická křtitelnice, zvony společně s těmi ve Zdíkovci patří mezi nejstarší v jižních Čechách.

● Již v roce 1414 bylo zřízeno samostatné kaplanství, v roce 1650 zde bylo pouhých šest stavení. Na přelomu 17. a 18. století byla obec několikrát postižena požárem, od té doby se pomalu rozrůstala; v roce 1850 byl zřízen obecní úřad.

● V církevních archiváliích je lokalita pod názvem MAŘÍ, plebanie r. 1360, od roku 1667 spadala pod Malenice, r. 1735 byla farnost obnovena; matriky jsou vedeny od r. 1735. Kostel původně gotický, barokně přestavěn, gotický sanktuář z doby kolem r. 1500.

● Součástí obce je místní část, nedaleká vesnička Trhonín (33 domů, 66 obyvatel ‒ r. 2009-11); první zmínka pochází z roku 1359; na návsi pěkně upravená kaple Panny Marie.

Lštění

Nevýhodou všech poutí je zřejmě skutečnost, jak ten čas rychle utíká. Při zastavení v tomto krásném a sluncem zalitém prostředí připomeňme kapličku s legendou, že zde při své cestě žehnal sv. Vojtěch České zemi.

Farní kostel, který v letech 2002-3 prošel rozsáhlou opravou, nese zasvěcení sv. Vojtěchovi, biskupu a mučedníkovi. Plebanice je datována r. 1384, později byla přifařena k Vimperku. Farnost byla obnovena r. 1718, matriky jsou vedeny od r. 1720; dnes je kostel spravován z Čkyně. Barokní kostel pochází z let 1739-41 a byl postaven podle plánů Martinelliho na místě původního kostela z 2. pol. 13. století. Hlas zvonů zve nejen k tradiční poutní, ale ke každé bohoslužbě. Jsou totiž tři: největší z roku 1584, s gotickým dekórem má vážit 8 q a již dvakrát praskl. Další dva jsou menší.

Vlachovo Březí

Koho by již z dálky nezaujala mohutná stavba zdejšího děkanského kostela se zasvěcením Zvěstování Páně? Vznik plebanie je datován do roku 1359, k ustavení děkanství došlo r. 1933, matriky jsou vedeny od r. 1650. Barokní kostel s pravoúhlým presbytářem a dvojicí bočních kaplí pochází z let 1659-1669. Roku 1930 byly odkryty zbytky románského kostela s půlkruhovým portálem.

● Filiální kostel Sv. Ducha nad městem je osmiboká barokní centrála, sklenutá kopulí z 18. Století; obdélníková loď byla přistavěna r. 1903. V roce 1702 byl kostelu darován vzácný obraz Panny Marie mnichem Faltýnem; obraz byl později přenesen do farního kostela. Roku 1851 byla ke kostelu postavena křížová cesta. Svatodušní pouť je pro farníky velkou událostí, pro ostatní obyvatelstvo je spojena s Pivními slavnostmi.

● Město má dnes cca 1700 obyvatel, první zmínky pocházejí z konce 13. století. Král Ferdinand I. povýšil vesnici na městečko s právem používat znak. Po třicetileté válce městečko postupně vzkvétá; roku 1868 bylo povýšeno mocnářem na město.

● K dalším památkám patří židovský hřbitov; synagoga byla k bohoslužbě užívána do roku 1924; útrapy 2. světové války nikdo ze židovské komunity nepřežil.

František Růžička, České Budějovice

p1420702.jpg

Svatá Maří

p1420707.jpg

Svatá Maří

p1420717.jpg

p1420724.jpg

Lštění s kapličkou sv. Vojtěcha

p1420687.jpg

Vimperk

p1420728.jpg

Vlachovo Březí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Šumavské kostelíky VIII.

(Autor článku, 31. 12. 2017 12:23)

Na začátku uvedený "předchozí článek" (Šumavské kostelíky VI.) prozatím uvízl někde v éteru.
Zmíněná tiskárna byla založena v roce 1855.
Bohužel, digitální technika (včetně úprav pravopisu) a zejména přenosová cesta má své mouchy a někdy se chová nekontrolovatelně jako hrátky našich politiků. Takže sorry.
FRů