Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doba adventní

23. 12. 2018

Od zažehnutého vánočního stromu však pospíchejme do katedrálního chrámu sv. Mikuláše, kde večerní bohoslužba začala posvěcením adventního věnce se zažehnutím první svíce, posvěcením donesených adventních věnců a pokračovala liturgií první adventní neděle, při které přednesl homilii světící biskup českobudějovický ‒ Mons. Pavel Posád. Také on vedle běžného přání připomenul především duchovní rozměr doby adventní, kdy se věřící mají při zklidnění připravovat na radostný příchod Světla, připomínaného zrozením malého Ježíška v jeslích Betléma.

V církevní liturgii po Slavnosti Ježíše Krista Krále následuje 1. neděle adventní, která je zároveň vstupem do nového církevního roku. Při nedělních čteních se připomíná především Lukášovo evangelium. Advent je dobou, kdy se mezi věřícími udržuje tradice doby modlitby a pokání, ranních rorátů, připomínání si pokorného a rozhodného následování Krista. Právě o první neděli se Kristus připomíná jako Spasitel s výzvou „Buďme připraveni!“.

Druhá neděle je spojena s postavou Jana Křtitele, jako předchůdce Páně, který u Jordánu hlásal obrácení a pokání, což je předpokladem k jeho přijetí.

Třetí neděle nese název „Gaudete – radujte se!“ Očekávání má být trpělivé, bez chvatu a násilí, ale také pevně důvěřující v příchod Spasitele.

Čtvrtá neděle pak připomíná Ježíše jako syna Božího, syna Marie Panny. Proto je liturgie zaměřena k její oslavě. Marie byla snoubenkou Josefa, z rodu Davidova. Boží posel, anděl, zjevuje zázračné vtělení, Maria navštěvuje příbuznou Alžbětu.

I přes dobu adventní, jako dobu ztišení, pokory a rozjímání, se v církvi připomíná řada dalších svátků: sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož, Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12.), sv. Lucie, které sebou nesou jisté zvyklosti z lidové pranostiky a obyčejů.

V letošním roce bezprostředně po 4. neděli adventní následuje v pondělí Štědrý den, následují Boží hod vánoční, 2. svátek vánoční (sv. Štěpán), sv. Jan Evangelista a o poslední neděli (30. 12.) svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.

Tak požehnané a klidné svátky vánoční roku 2018!

Poutník František

p15104371.jpg

Nasvícení první svíce

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář