Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní vyznamenání pro „stalinistu“ Ladislava Mňačka?

20. 12. 2022

Český, nebo slovenský spisovatel?

mnacko-ladislav.jpgJednou z osob, kterým se dostalo vysokého státního vyznamenání od končícího prezidenta republiky M. Zemana, je dnes již nežijící československý (v pravém slova smyslu) spisovatel – Ladislav MŇAČKO (1919-1994). A protože se narodil na východní Moravě, ve Valašských Kloboukách, jen pár kilometrů od slovenských hranic, lze ho právem považovat tak trochu i za českého spisovatele. (V oficiálních příručkách a slovnících českých spisovatelů jeho jméno však nenajdeme.)

L. Mňačko se politickým vývojem i náměty pro literární tvorbu nápadně podobá jinému rodákovi z tohoto chudého, pohraničního regionu Valašskokloboucka – Ludvíku Vaculíkovi (1926-2015). Pro oba je typické přimknutí se ke komunistické straně, s níž sdíleli „dobré i zlé“ – včetně chyb z období „stalinismu“. Poblouznění komunistickou ideologií netrvalo u těch dvou sice dlouho, nicméně tragicky zasáhlo politické názory L. Mňačka (podobně i L. Vaculíka): střízlivění z této nepříjemné kocoviny pak vyplňuje celá šedesátá léta, v nichž se zrodila nejlepší literární díla tohoto i dalších, stejně „postižených“ autorů.

Když se vysloví jméno L. Mňačka, vybaví se většině z nás, kteří jsme jeho literární novinky četli krátce poté, kdy se objevily na knižních pultech: „Smrt si říká Engelchen“, „Opožděné reportáže“ nebo „Jak chutná moc“. Ano, to je trojice Mňačkových próz, jež patřily k nejlepším. Proto se téměř okamžitě objevily v českém překladu. „Engelchen“ se dokonce dočkal i filmové podoby: režisér J. Kádár v roce 1963 obsadil do hlavní role tehdy mladého a málo známého herce J. Kačera. Stejnojmenný román vypravuje dramatický příběh obyvatel pasekářské osady „Ploština“ na Valašskokloboucku, kterou v samém závěru války, dne 19. 4. 1945, vypálili němečtí okupanti kvůli spolupráci s partyzány.

Protože naše nemladší generace možná o L. Mňačkovi nikdy neslyšela, jelikož se v našich školách po rozdělení Československa o slovenské historii, literatuře a kultuře skoro neučí, nebude od věci uvést, co o tomto spisovateli uvádí jedna z posledních „československých“ encyklopedií, jež byla vydána ještě před zánikem ČSFR – Československý biografický slovník (Encyklopedický institut ČSAV, Academia, Praha 1992) na str. 464):

MŇAČKO Ladislav * 29. 1. 1919 Valašské Klobouky (okr. Zlín), sl. prozaik a publicista. 1939 se vyučil drogistou; za války vězněn v koncentračním táboře. 1954-68 pracoval jako redaktor četných novin a časopisů. K hl. žánrům jeho tvorby patřila zpočátku reportáž s aktuální spol. tematikou (Vody Oravy). Jeho umění reportáže a krátkých črt se projevilo zejm. v knihách Kde končia prašné cesty (1962) a Oneskorené reportáže (1963), v nichž jde o jednoznačnou kritiku polit. praxe 50. let V románu Smrť sa volá Engelchen (1959) ztvárnil novým způsobem téma protifašist. odboje.  Moderní kompoziční a výrazové prostředky použil v novelistice 60. let (Nočný rozhovor, 1966) a v prózách, které napsal po 1968 v emigraci v Rakousku. Jsou v nich prvky filoz. existencialismu a poetika neorealismu. Důležité místo v jeho tvorbě zaujímá román Jako chutí moc (1968) jako konkrétní symbol polit. mechanismu kom. režimu. V období emigrace zaznamenal um. vzestup v rozhlasových a televizních hrách. Od 1990 žije opět v Československu, kde vycházejí reedice jeho děl (Jako chutí moc, 2. vyd. 1990), připravuje se román Súdruh Münchhausen.“ (K tomu dodatek: Mňačko zemřel dne 24. 2. 1994 v Bratislavě.)

Jako středoškolský student jsem s neobyčejným zájmem přečetl výše zmíněná Mňačkova díla. Mezi jeho prózami tehdy byla i poměrně útlá, leč na svou dobu „moderní“ novela v českém překladu: Dlouhá bílá přerušovaná čára (1965). Doplňme, že Mňačko několikrát navštívil Izrael, kam poprvé emigroval se svou první manželkou v roce 1967. V roce 1961 se v Jeruzalémě zúčastnil jako novinář soudního procesu s nacistickým válečným zločincem a hlavním realizátorem myšlenky židovského holocaustu – A. Eichmanem. Z průběhu tohoto přelíčení čerpá i jeho reportáž Já, Adolf Eichman (1961).

─────

Nejprve „stalinista“, pak kritik komunistických „světlých zítřků“…

Mňačko byl vpravdě mužem komplikovaného ideového vývoje: od dětských vzpomínek na život za První republiky ve slovenském Martině, přes zkušenosti z protinacistického odboje v řadách partyzánů až po nekritické poválečné nadšení z vítězství tzv. socialismu po r. 1948. S tím vším souvisela i jeho tvorba ovlivněná ideologií „stalinismu“ a nepřátelství ke všemu, co tady bylo před válkou.

Do tohoto „soudku“ patří řada „děl“, za něž by se musel v pozdějších letech stydět každý slušný člověk. V době, kdy to psal, však byl Mňačko zřejmě přesvědčen o „své“ pravdě. Jedná se především o ideologický, propagandistický spisek nazvaný Proces proti velezrádnym fabrikantom, velkostatkárom a zapredancom s podtitulem: „Žingor a spol. pred Štátnym súdom“ z roku 1950. Bývalý partyzán mjr. Viliam Žingor, velitel Druhé čs. partyzánské brigády M. R. Štefánika a poválečný generální tajemník Svazu slovenských partyzánů v Bratislavě, byl obviněn z protistátní činnosti a dne 18. 12. 1950 popraven spolu se dvěma dalšími partyzány.

Ideologický spisek o soudním procesu s mjr. V. Žingorem není jediným Mňačkovým „veledílem“ z období „rudého teroru“ na přelomu 40. a 50. let 20. století. Patří sem i divadelní hra Mosty na východ (1953) o stavbě viaduktu na Trati družby na Slovensku: ze Žiliny, přes Košice až do Čierné nad Tisou.

─────

L. Mňačko o Šlingovi, Švermové a Clementisovi

Jako aktivní novinář s těmi „správnými názory“ se L. Mňačko nemohl na počátku 50. let 20. století vyhnout ani jinému ožehavému tématu: soudnímu procesu s tzv. protistátním spikleneckým centrem v čele s R. Slánským z roku 1952. V článku s názvem Stromy zrady nerastú do neba tehdejší angažovaný novinář L. Mňačko v ústředním deníku KSS napsal toto:

„Áno, Šling, Švermová, Clementis, to sú vojnoví zločinci, najodpornejšieho typu! Ich ‚národné cítenie‘, ich ‚láska k ľudu‘ sa nelíši od tých ‚vlastencov‘ zenklovského, lettrichovského razenia, ktorí dnes ‚prišívajú gombíčky‘ na esesácke uniformy v západním Nemecku a rinčia zbraňami proti vlastním národom. (…) Špion. Agent imperializmu. To je vysvetlenie Clementisovej zrady. Nenávisť k Sovietskému sväzu, která ho priviedla na myšlienku hrať obojakú, rozbíjačskú hru…“ (Pravda, roč. XXXII, 17. 3. 1951, č. 65, str. 5)

[Co mi to jen připomíná? Už vím. Podobný slovník dnes používají propagandisté ze Šafrova internetového deníku „Forum24“, který den co den „kope“ za P. Fialu a jeho vládní panoptikum.]

─────

Politicky angažované texty L. Mňačka z let 1950-51:

Február (báseň o Vítězném únoru 1948) – Pravda, roč. XXXII, 25. 2. 1951, č. 48, str. 8.

Večný baník (báseň) – Nové slovo, roč. VII, 20. 1. 1950, č. 3, str. 37.

Balada o šiesti z Modeny (báseň o zápasech dělníků na Západě) – Nové slovo, roč. VII, 27. 1. 1950, č. 4, str. 51.

Wall Street blues (báseň o Morganovi) – Nové slovo, roč. VII, 10. 2. 1950, č. 6, str. 88.

Považie (báseň o stavbě kaskády na řece Váhu) – Nové slovo, roč. VII, 24. 2. 1950, č. 8, str. 115.

Nesentimentálna (báseň o emigrantovi) – Nové slovo, roč. VII, 7. 4. 1950, č. 14, str. 223.

Albánskí komunisti (článek) – Nové slovo, roč. VII, 14. 4. 1950, č. 15, str. 235.

Deviaty sjazd (báseň ke sjezdu KSS) – Nové slovo, roč. VII, 26. 5. 1950, č. 22, str. 329.

A bude (báseň o míru, jež je kriticky namířena proti USA) – Nové slovo, roč. VII, 2. 6. 1950, č. 22, str. 348.

Po dvoch rokoch v Palestíne (článek) – Nové slovo, roč. VII, 27. 7. 1950, č. 29, str. 468-469.

Kongres mieru a slobody (úvodník o II. kongresu Mezinárodního svazu studentstva) – Nové slovo, roč. VII, 1. 9. 1950, č. 35, str. 551-552.

Nad stránkami Pravdy chudoby (článek) – Nové slovo, roč. VII, 22. 9. 1950, č. 38, str. 599-600.

Dve družstvá (článek o práci JZD) – Nové slovo, roč. VII, 12. 10. 1950, č. 40, str. 640.

Spirituál (báseň o lynčování černochů v USA) – Nové slovo, roč. VIII, 15. 2. 1951, č. 7, str. 129.

Široké súvislosti (článek o HUKO) – Nové slovo, roč. VIII, 2. 8. 1951, č. 31, str. 614-615.

[Vysvětlivky: NOVÉ SLOVO – týdeník pro politiku a kulturu. Vycházel již za SNP a pak od června 1945 do srpna 1952 v Bratislavě. K přispěvatelům tohoto periodika patřili: A. Kalinová (pozdější pracovnice rozhlasové stanice „Svobodná Evropa“), M. Lajčiak, M. Sabolčík, E. Kadnár, B. Chňoupek, J. Feješ, M. Rúfus, V. Mináč, A. Plávka, Ľ. Holotík (autor statě „Pravda o M. R. Štefánikovi“), J. Kostra, M. Bakoš aj. Beer. ● PRAVDA CHUDOBY – tiskový orgán KSČ na Slovensku. Vycházel v letech 1921-1935 a pak znovu v letech 1944-1990. ● HUKO – „Hutný kombinát Košice“, jehož budování začalo v r. 1951. Jeho pokračovatelem se od r. 1960 staly „Východoslovenské železárny Košice“.]

5. 12. 2022

‒ RJ ‒

─────

jak-chutna-moc.jpg

Popisek: Také těmto rádoby „politikům“ z Fialova podvodného „slepence“ zachutnala moc. Neměli by však u těch koryt tolik mlaskat a chrochtat. Zbytečně tím provokují „poddané“, kteří se už těší na to, jak je od těch koryt poženou svinským krokem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

LM byl československý spisovatel

(Falka, 21. 12. 2022 17:05)

- a je naše (česká) ostuda, že ho nenajdeme ve slovnících českých spisovatelů, i když psal slovensky!
Příběh Ladislava Mňačka je skvělou ukázkou jak dokáže propaganda lidi zblbnout, nezdá se mi, že by byl podplacený...
Jeho dílko "Jak chutná moc" by mělo být v učivu aspoň na našich středních školách.