Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce české „barokní gotiky“

2. 12. 2023

santini-aichel-j.-b.--fiktivni-podoba.jpgDne 7. prosince letošního roku uplyne 300 let od úmrtí známého českého malíře a architekta italského původu – Jana Blažeje SANTINIHO-Aichla.

Narodil se pravděpodobně 3. února 1677 (o den později byl pokřtěn) v Praze jako nejstarší syn kamenického mistra Santiniho-Aichla. Jeho otec (= dědeček), Antonín Aichel, přišel do Prahy z italského městečka Roveredo (německy Aichel) na počátku 30. let 17. století. Žil na Malé Straně a pracoval zde jako zedník. Jeho syn, Santino Aichel, se narodil v r. 1652 na Starém Městě a vyučil se kamenickému řemeslu. Po sňatku s Pražankou A. Thimovou (1675) se přestěhoval na Malou Stranu, kde v r. 1680 obdržel měšťanské právo. O pět let později si zakoupil dům U Tří hvězd na Pohořelci. Zemřel v r. 1702 ve věku 50 let. Kromě nejstaršího syna Jana Blažeje zanechal po sobě dceru Alžbětu a syna Františka. Jako kameník tesal S. Aichel kamenné architektonické články pro křižovnický kostel sv. Františka, pro východní trakt Strahovského kláštera, arcibiskupský seminář a Černínský palác; dále zhotovil epitaf Humprechta Černína z Chudenic v kapli sv. Zikmunda v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, jakož i křtitelnici do kostela v Kosmonosích.

O osobě J. B. Santiniho-Aichla toho víme poměrně málo. Jeho fyzická podoba se nedochovala. On i jeho bratr František pojali do svých jmen revitalizované otcovo jméno Santini. Z písemných pramenů se dozvídáme pouze to, že Jan Blažej byl chromý. Pravděpodobně tato tělesná vada rozhodla o tom, že nepokračoval v otcových šlépějích, nýbrž se vyučil malířem v dílně dvorního malíře a inspektora královské obrazárny K. Schödera. V r. 1707 se oženil s dcerou svého učitele – Veronikou Alžbětou. Svou tvůrčí dráhu J. B. Santini začínal podobně jako J. B. Mathey, který se z původního malíře stal věhlasným architektem a v letech 1675-95 působil v Čechách. K jeho stavbám patřil např. zámek v Praze-Troji a Arcibiskupský palác. Santiniho vzorem byl vedle Matheyho také rakouský architekt J. B. Fischer z Erlachu, který v Praze postavil Clam-Gallasův palác.

Ještě předtím, než se J. B. Santini osamostatnil (1700), vydal se na zkušenou do Rakouska a Itálie. Po návratu (1702) se rozhodl věnovat výhradně architektuře. Až do r. 1704 vedl spolu s bratrem Františkem Santinim (1680-1709), který byl kameníkem, společný podnik. Svého bratra později podporoval finančně i formou zakázek. V r. 1705 udělila rada Menšího Města pražského (= Malé Strany) J. B. Santinimu měšťanské právo. V té době byl tento umělec již natolik majetný, že si mohl koupit Valkounský dům v dnešní Nerudově ul. čp. 211/14 a o dva roky později i sousední dům U Zlaté číše.

Z manželství s V. A. Schröderovou se mu narodili synové Jan Norbert Lukáš (1707), Josef Rudolf Felix Řehoř (1708) a František Ignác (1710) a jako poslední pak dcera Anna Veronika (1713). Všichni synové zemřeli ještě v dětském věku a v r. 1720 je následovala také manželka. Santini se vzápětí oženil podruhé, a to s Antonií Ignacií Chřepickou z Modlíškovic, která pocházela z rytířského rodu, povýšeného r. 1683 do panského stavu. Z tohoto druhého manželství se mu r. 1721 narodila dcera Jana Ludmila a dva roky po ní syn Jan Ignác Rochus. Hodnota Santiniho majetku, který svým potomkům zanechal, činila 25 tisíc zlatých.

J. B. Santini-Aichel se stal jedním z nejlepších architektů barokní doby u nás. Byl zahrnut neuvěřitelným množstvím zakázek, jejichž seznam čítá okolo stovky novostaveb nebo přestaveb starších objektů, vesměs církevních. Předčasná smrt, která tohoto umělce zastihla 7. prosince 1723 v Praze, necelé dva měsíce před završením 47. roku života, mu nedopřála ani čtvrtstoletí na vlastní tvorbu.

Přesto je počet Santinim provedených a rozpracovaných staveb úctyhodný. V době smrti bylo podle jeho projektů rozestavěno velké množství staveb pro více než čtyřicet stavebníků. K nejvýznamnějším z nich patřili: žďárský opat V. Vejmluva, plaský opat E. Tyttl, sedlecký opat J. Snopek aj. První oblastí staveb byly církevní objekty v Praze, druhou oblastí východní Čechy (Sedlec, Želiv) a třetím teritoriem byly západní Čechy (Plasy, Kladruby u Stříbra). Skutečným ohniskem Santiniho umění se stal Žďár nad Sázavou. Pětina staveb podle architektova projektu byla postavena až po jeho smrti.

Santini zahájil svou dráhu architekta v r. 1703 rekonstrukcí konventního chrámu Nanebevzetí P. Marie při cisterciáckém klášteře v Sedlci u Kutné Hory. Užil zde koncepci gotizujícího baroka, podobně jako při rekonstrukci chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. S „gotismy“ se setkal někdy okolo r. 1700 během svého pobytu v Itálii. Ve stylu „barokní gotiky“ vznikla řada dalších Santiniho děl, v nichž autor originálním způsobem ztělesnil fantastické symbolické myšlenky. Ve své tvorbě jako celku dosáhl vrcholných výkonů českého baroka.

─────

Řada novostaveb, přístaveb a přestaveb podle Santiniho projektů byla realizována v letech 1703-1723 (některé z nich i po autorově smrti) v těchto českých a moravských městech a obcích:

Běstvina (okr. Chrudim) – novostavba kaple sv. Jana Nepomuckého (okolo 1720) a přestavba farního kostela sv. Jana Křtitele (1726);

Bobrová (okr. Žďár nad Sázavou) – přestavba farního kostela sv. Petra a Pavla (1714-22);

Cerekvice nad Bystřicí (okr. Jičín) – novostavba filiálního kostela Zvěstování P. Marie (1719);

Čelina (okr. Příbram) – novostavba zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého (před r. 1727);

Dolní Ročov (okr. Louny) – novostavba hřbitovního kostela Čtrnácti sv. Pomocníků s ambity (1715-18);

Dymokury (okr. Nymburk) – novostavba farního kostela Zvěstování P. Marie (1723-25);

Filipov (Šintlochy, okr. Kutná Hora) – novostavba kaple sv. Cyrila a Metoděje (1711);

Hořiněves (okr. Hradec Králové) – přestavba zámku (po r. 1718);

Hradec Králové – špitální kostel sv. Antonína Poustevníka (1705-26), dostavba jezuitské koleje (po r. 1710) a biskupské rezidence (1714-16), novostavba kaple sv. Klimenta (1714-17) a přestavba kanovnických domů na Žižkově nám. čp. 48-52 (1715);

Hradisko u Olomouce (okr. Olomouc) – novostavba opatské kaple sv. Štěpána při premonstrátském klášteře (1715-38);

Hubenov (okr. Plzeň-sever) – novostavba hospodářského dvora (1730-34);

Humpolec (okr. Pelhřimov) – přestavba děkanského kostela sv. Mikuláše (1716-22);

Chlumec nad Cidlinou (okr. Hradec Králové) – novostavba zámku Karlova Koruna (1721-23) a zámecká kaple Zvěstování P. Marie (okolo 1723);

Chotouň (okr. Kolín) – novostavba filiálního kostela sv. Prokopa (1708);

Chrast (okr. Chrudim) – novostavba biskupské rezidence (po r. 1709) a děkanského kostela Nejsvětější Trojice (1710-17);

Chrašice (okr. Chrudim) – novostavba hřbitovního kostela sv. Martina (před r. 1721);

Chrudim – přestavba staré radnice (1721);

Jaroměřice (okr. Svitavy) – novostavba poutního kostela Povýšení sv. Kříže (1712-13) a kněžské rezidence (1730-31);

Jesenec (okr. Prostějov) – novostavba rezidence premonstrátského kláštera v Brně-Zábrdovicích (1709) a farního i poutního kostela sv. Liboria (1709-10);

Kladruby (okr. Tachov) – přestavba benediktinského klášterního kostela Zvěstování P. Marie, sv. Wolfganga a Benedikta (1711-26);

Kopidlno (okr. Jičín) – novostavba farního kostela sv. Jakuba Většího (1704-05);

Kostelec nad Mží (okr. Plzeň-sever) – přestavba filiálního kostela sv. Mikuláše (1724-27);

Křinec (okr. Nymburk) – novostavba kaple sv. Jana Nepomuckého (1712-14);

Křižanov (okr. Žďár nad Sázavou) – přestavba zámecké kaple sv. Barbory (okolo 1720);

Křtiny (okr. Blansko) ‒ novostavba poutního kostela Narození P. Marie (1713-50);

Kutná Hora – přestavba domu U Anděla (okolo 1715); Lázně Bělohrad (okr. Jičín) – přestavba zámku (po r. 1722); Manětín (okr. Plzeň-sever) – přestavba zámku (po r. 1712) a děkanského kostela sv. Petra a Pavla (1712-19);

Mariánský Týnec (okr. Plzeň-sever) – novostavba poutního kostela Zvěstování P. Marie a proboštstvím (1711-64);

Měřín (okr. Žďár nad Sázavou) – novostavba kaple Nanebevstoupení Páně (před r. 1721);

Mladé Bříště (okr. Pelhřimov) – přestavba farního kostela sv. Jana Křtitele (1726);

Mladotice (okr. Plzeň-sever) – novostavba kaple Jména P. Marie (1708-10);

Nadryby (okr. Plzeň-sever) – novostavba zvonice (1725);

Neděliště (okr. Hradec Králové) – přestavba zámku (okolo 1730);

Netín (okr. Žďár nad Sázavou) – přestavba farního kostela Nanebevzetí P. Marie (1739-41);

Nové Mitrovice (okr. Plzeň-jih) – novostavba farního poutního kostela Navštívení P. Marie (1722-35);

Ostrov nad Oslavou (okr. Žďár nad Sázavou) – novostavba klášterního hostince (okolo 1720);

Ostrov u Stříbra (okr. Tachov) – novostavba kaple sv. Václava a Vojtěcha (před r. 1729);

Ostružno (okr. Jičín) – novostavba kaple Nejsvětější Trojice (okolo 1720);

Panenské Břežany (okr. Praha-východ) – novostavba kaple sv. Anny (1705-07);

Pivín (okr. Prostějov) – novostavba farního kostela sv. Jiří (1712-16);

Plasy (okr. Plzeň-sever) – přístavba zahradního křídla cisterciácké prelatury s ambity a kaplí (po r. 1711) a novostavba cisterciáckého konventu s kaplí sv. Benedikta (1711-40);

Pohled (okr. Havlíčkův Brod) – novostavba probošství kláštera cisterciaček Vallis virginum (1714);

Praha-Bílá Hora – přestavba poutního kostela P. Marie Vítězné (1710-14);

Praha-Hradčany – přestavba kapitulního děkanství na Pražském hradě (1704);

Praha-Malá Strana – přestavba domu U Ježíška v ul. Tržiště čp. 303/2 (1704), dostavba teatinského klášterního kostela Božské Prozřetelnosti (1706-07), dále Morzinského paláce v Nerudově ul. čp. 256/5 (1713-14) a Thunovského paláce v Nerudově ul. čp. 214/20 (1716-23);

Praha-Nové Město – přestavba Betlémské jeskyně a Svatých schodů při kostele P. Marie na Karlově (1708-11) a novostavba Schaffgotschovského paláce v Panské ul. čp. 890/7 (po r. 1724);

Praha-Staré Město – přestavba Lisovského paláce na Staroměstském nám. Čp. 935 (před r. 1705), paláce zv. Zemských desek v Husově ul. čp. 241 (okolo 1710), Trauttmansdorffského  paláce na nároží Husovy ul. a Mariánského nám. čp. 159 (okolo 1710) a domu Schönpfloků v Celetné ul. čp. 592 (okolo 1730);

Praha-Zbraslav – novostavba a přestavba konventu cisterciáckého kláštera Aula regia (1716-27);

Rajhrad (okr. Brno-venkov) – novostavba a přestavba benediktinského kostela sv. Petra a Pavla (1722-39), konventu a prelatury benediktinského proboštství (1718-55) a novostavba farního kostela sv. Kříže (po r. 1720);

Rajhradice (okr. Brno-venkov) – přestavba sýpky (1718);

Rychnov nad Kněžnou – přístavba průčelí zámeckého kostela Nejsvětější Trojice (1710-14) a piaristické koleje (1714) a přestavba zámku (před r. 1725);

Sedlec (okr. Kutná Hora) – přestavba cisterciáckého klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele (1703-14) i hřbitovního poutního kostela Všech svatých (1708-12);

Senožaty (okr. Pelhřimov) – přestavba farního kostela sv. Jana Nepomuckého (před r. 1727);

Skála (okr. Havlíčkův Brod) – novostavba farního kostela Nanebevzetí P. Marie (před r. 1728);

Telnice (okr. Brno-venkov) – přestavba kostela sv. Jana Křtitele (1726-34);

Veliš (okr. Jičín) – novostavba kaple sv. Andělů strážných zv. Andělíček (okolo 1720);

Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou) – přístavba zámku (po r. 1723);

Veselíčko (okr. Žďár nad Sázavou) – novostavba hospodského dvora zv. Grangie sv. Václava (1719-23);

Všehrdy (okr. Plzeň-sever) – přestavba filiálního kostela sv. Prokopa (1730-32); Vyklantice (okr. Pelhřimov) – novostavba farního kostela sv. Jana Nepomuckého (1728-29);

Zvole (okr. Žďár nad Sázavou) – přestavba farního kostela sv. Václava (1713-33);

Žďár nad Sázavou – přestavba cisterciáckého klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše (1706-22) a sakristie hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice (okolo 1715), novostavba Dolního hřbitova (1709), poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1719-22), koníren šlechtické akademie při cisterciáckém klášteře (okolo 1720), prelatury cisterciáckého kláštera Beatae Mariae Virginis (1720-34), kaple sv. Barbory (1729) a hospodářského dvora zv. Lyra (před r. 1734);

Želiv (okr. Pelhřimov) – přestavba hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla (1712-1719) a premonstrátského klášterního kostela Narození P. Marie (1714-36).

6. 12. 2003

PhDr. Rostislav Janošík

(Převzato z tištěných SN č. 4/2003, str. 5 a 7.)

─────

Výběr z nejznámějších staveb J. B. Santiniho-Aichla:

areal-poutniho-kostela-na-zelene-hore-ve-zdaru-nad-sazavou.jpg

1. Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, který je památkou UNESCO (letecký snímek).

poutni-kostel-na-zelene-hore.jpg

2. Průčelí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

cisterciacly-klaster-v-sedlci-u-kutne-hory.jpg

3. Cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory: kostel Nanebevzetí P. Marie.

premonstratsky-klaster-v-zelivi.jpg

4. Premonstrátský klášter v Želivi na Pelhřimovsku: kostel Narození P. Marie.

klaster-plasy-na-plzensku.jpg

5. Cisterciácký klášter Plasy na Plzeňsku.

benediktinsky-klaster-v-rajhrade-u-brna.jpg

6. Benediktinský klášter v Rajhradě u Brna: kostel sv. Petra a Pavla, konvent a prelatura probošství.

cistercicacky-klaster-ve-zbraslavi.jpg

7. Cisterciácký klášter „Aula regia“ ve Zbraslavi u Prahy.

poutni-kostel-ve-krtinach-na-brnensku.jpg

8. Poutní kostel Narození P. Marie ve Křtinách na Blanensku.

karlova-koruna-v-chlumci-nad-cidlinou.jpg

9. Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář