Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popelec – František Růžička

18. 2. 2016

K obsahu článku „Měsíc únor“ můžeme připsat ještě další řádky. Na středu 10. 2. 2016 totiž připadá označení „Popeleční středa“. Tedy středa po masopustním úterý, kdy končí radovánky a podle církevních zvyklostí nastává doba postní. Ta končí na Zelený čtvrtek, kdy večerní (nebo odpolední) bohoslužbou začíná tzv. Velikonoční třídení (Triduum paschale). Leč nepředbíhejme!

Okem fotoaparátu byl zachycen okamžik, kdy růžičková doudlebská koleda v podvečer masopustního úterý přišla požádat o požehnání děkana farnosti sv. Mikuláše (katedrální chrám českobudějovické diecéze) o požehnání. Jak patří ke zvyku, koledníci sundají své krásné čepice, které v letošním přestupném roce mají o jednu růžičku navíc a pomodlí se „Otče náš“ a „Zdrávas“. Po zahrání kolečka pak požádají o koledu, které se jim vždy i s humorem štědře dostane. Závěrem pozvou na večerní přástky a také na účast v kostele při Smrtelné neděli v Doudlebech.

V prvních křesťanských stoletích byla postní doba časem, kdy se katechumeni připravovali postem a umrtvováním na křest, který přijímali během liturgie o Bílé sobotě. Pro všechny křesťany i v dnešní době tomu má být podobně, neboť věříme v život v Kristu Ježíši. Půst se sice projevuje různými druhy odříkání, ale podstatou má být právě láska ke Kristu. A to znamená i k celému svému okolí, neboť Kristus se ztotožňuje se svými bratry, tedy i s námi. Zemřel za nás, ubožáky i nepřátele. Je proto potřebné projevovat lásku i nepřátelům, pomáhat ubohým, chudým, opuštěným, pronásledovaným. Pomáhat jim právě z našeho odříkání.

Liturgie popeleční středy tedy otevírá vstup do postní doby. Proto na začátku bohoslužby se místo úkonu kajícnosti světí popel, kterým jsou věřící poznamenáni na čele se slovy: „Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš“, nebo „Věř evangeliu a čiň pokání“. Máme si tím uvědomit pomíjejícnost všeho stvořeného, i našeho života, přiznáváme vlastní hříšnost a prosíme za odpuštění a činíme pokání. V tento den, stejně jako na Velký pátek, se zachovává půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy.

V následující první postní neděli je pak připomínána nastávající čtyřicetidenní postní doba jako příprava na Velikonoce. Obsahem čteného evangelia (Lk 4,1-13) a následné promluvy je zpráva o tom, jak ďábel testuje Ježíše, nakolik zneužije svého postavení Syna Božího, nakolik je ovládán žádostivostí a mocichtivostí. Chrám, ze kterého měl shlédnout a skočit, byl v té době fascinující stavbou, čnějící nad údolím potoka Cedron.

Pokud se v poslední době stále odvoláváme na křesťanské základy celé Evropy, měla by nám být známa také slova odpovědi Ježíše. „Nejen z chleba žije člověk.“ „Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!“ „Je řečeno: Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!“ Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

A co my? Jděmež ve jménu Páně a čiňme pokání…!

František Růžička (Hlas svědomí)

p1320322.jpg

Otče náš...

p1320324.jpg

Kolečko pro pana děkana

p1320327.jpg

Tučná koleda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pokrytecké milosrdenství papeže Františka

(Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu, 7. 3. 2016 16:23)

Posted on 7.3.2016 - Při generální audienci 2. 3. 2016 František pronesl projev o Božím milosrdenství. Na jedné straně mluví o hlubokých pravdách týkajících se Božího milosrdenství a pokání, na druhé straně tak – jako při každé příležitosti – vyzývá k islamizaci Evropy takzvanými uprchlíky. Prý když katolíci budou přijímat islamisty do svých farností, klášterů a poutních míst, Bůh odpustí i ty nejtěžší hříchy: „i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, budou bílé jako vlna, a lidé budou požívat dobrých darů země a žít v míru“ (Iz 1,18). Zneužívat výrok Písma k podpoře islamizace je manipulace a hřích proti Duchu svatému. Navíc, v praxi už vidíme, jak islamisté požívají dobrých darů země a páchají jeden kriminální čin za druhým. O tom ale František nikdy nemluví. Je jen hlásnou troubou architektů NWO a prosazuje jejich program.
Veliký aplaus zazněl, když František na adresu podezřelých dobrodinců pateticky pronesl: „Vezměte si, prosím, svůj šek zpět a spalte jej. Boží lid, tedy církev, nepotřebuje špinavé peníze…“. Hodnoty, které František svou službou NWO ničí, jsou ale nesrovnatelně vyšší, než odmítnuté dolary tzv. nečestných podnikatelů. František to nejcennější – víru, která je podmínkou spásy, před herezemi nehájí. Nepostaví se ani na obranu morálky, která je pokladem pro mladou generaci a zaručuje její šťastnou budoucnost. Naopak, František prosazuje antimorálku, líbá nohy transsexuálům, a tímto gestem schvaluje homosexualismus a transsexualismus. Nikdy neřekl jasné slovo, které podává Bible a celá křesťanské Tradice, která nazývá sodomismus ohavností. A co národní hodnoty evropských států? Copak František neví, že příliv islamistů je řízen a finančně pokryt americkými bankéři s cílem zničení nejen křesťanství, ale i národních hodnot evropských států? Proč neřekl stop islamizaci po leteckém teroristickém útoku nad Egyptem, po teroritickém útoku v Paříži, po masovém znásilňování v Kolíně a jiných německých městech? Proč mlčel k rituálnímu řezání hlav křesťanů před rokem v Egyptě, v Etiopii či v Libyi? On naopak islamizaci neustále prosazuje! Kolik za prosazování této politiky NWO František dostává? Zadarmo to není. To jsou skutečně špinavé peníze, ale ty už neodmítá. A co Vatikánská banka, za kterou je František zodpovědný a která pere špinavé peníze různých zločinců, kteří se je bojí vkládat do státních bank? Proč tu neřekne: „Vezměte si, prosím, svůj šek zpět a spalte jej“. František skutečně pálí vatikánské šeky, ale ilegálně a z úplně jiného důvodu. Totiž po nedávném skandálu s Vatikánskou bankou bylo potřeba zahladit stopy. Proč František nikdy nepozvedl svůj karatelský hlas na adresu juvenilní justice, která tyranizuje miliony dětí? V Itálii soudci bezdůvodně odebírají 35 000 dětí z rodin pro soukromé firmy, aby všichni zúčastnění na „trhu s dětmi“ obdrželi od státu dotaci 2 miliardy eur ročně. Jsou to soukromé organizace a církevní dětské domovy, kam umísťují násilně odebrané děti a kam pak směřují státní dotace. Proč nenapomene vládu a obchodníky s dětmi, jsou to přece katolíci, a ukradené děti jdou i do církevních domů?! Začátkem roku 2,5 milionu Italů protestovalo proti zločinné a sebevražedné politice ničící rodinu. Děti jsou kradeny milujícím rodičům a devastovány homosexuály a pedofily, kteří za to ještě dostávají dotace od státu! Proč manifestaci proti těmto zločinům nepodpořil, ale naopak ještě napomínal, aby se jí katolíci nezúčastnili. Tím schvaluje celý systém sebezničení italského národa. Utrpení a krev těchto umělých sirotků bude volat k Hospodinu za spravedlivý trest pro Františka, který podporuje tento zločinecký systém proti dětem. Zločiny Františka jsou těžší, než zločiny Nerona či Hitlera. „Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Vatikán i s Františkem nezná“. (Iz 1,2-3).
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr - Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu