Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stále se světlem – František Růžička

10. 2. 2016

Nejspíše nám nic jiného nezbývá, než se divit, jak ten čas rychle utíká. Se světlem ranních rorátů v době adventu jsme přispěchali do katedrály pro dovezené Betlémské světlo, aby ozářilo naše domovy v době vánoční. Sotva minul Nový rok, pohasla kometa doprovázející mudrce od východu (svátek Tří králů, v liturgii Zjevení Páně), už zde máme další cestu světla. Svátek Očišťování Panny Marie, v dnešní liturgii Uvedení Páně do chrámu.

Lidově je nadále označován jako Hromnice a ve svém vývoji prošel řadou proměn. Víme, že světlo a oheň patřily od dávnověku k zobrazení boje dobra a zla. Proto si lidé v tento den nechávali posvětit svíčky (hromničky), které pak zapalovali pro svoji ochranu při bouřích, nemocech a nepohodách, stejně jako u lůžka umírajícího. V katolické liturgii stále zaujímá představu Světla Kristova.

V českobudějovické katedrále posvětil tyto svíce biskup Pavel při ranní bohoslužbě, která byla současně spojena se setkáním s řeholníky a řeholnicemi diecéze. Podobně tomu bylo v dalších farnostech. O svěcení a vnesení světla k oltáři nebyli ochuzeni ani věřící, kteří přišli do katedrály sv. Mikuláše na večerní bohoslužbu. Vyslechli úryvek čtení z Listu Židům a slova evangelisty sv. Lukáše o muži spravedlivém a zbožném jménem Simeon. Ten vzal malého Ježíše do náruče a chválil Boha slovy: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane…“ (Lk 2, 25n).

V následující den si pak věřící přicházejí pro Svatoblažejské požehnání. Připomeňme si, že biskup Blažej byl popraven při pronásledování křesťanů roku 316. Byl duchovním pastýřem a zároveň lékařem, a proto je ctěn jako ochránce před krčními nemocemi a veškerého jiného zla. S odkazem na dochovanou legendu se při požehnání vkládají před obličej věřícího zkřížené svíce. Je také označován jako patron počasí, majitelů větrných mlýnů a hudebníků na dechové nástroje.

František Růžička, České Budějovice

p1320224.jpg

Přenesení světla věřícím

p1320226.jpg

Průvod k oltáři

p1320239.jpg

Konec bohoslužby

p1320244.jpg

Svatoblažejské požehnání v kapli sv. Josefa

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace

(Traian Romanescu , 4. 3. 2016 9:20)

MEZINÁRODNÍ KONTINUITA ŽIDOVSKÝCH MOCENSKÝCH CÍLŮ PO FINGOVANÝCH PŘEVRATECH PO ROCE 1989 (příklad z Československa a Polska). …Prvním krokem k anexi naší země bylo hned na počátku roku 1991 zavádění tzv. šokové terapie, jejímiž autory byli dva vazalové Rothschildova domu Židé, J. Sachs a G. Sörös spolu se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem-kterou u nás zavedl jejich agent, tehdejší ministr financí, Žid a zednář B´nai B´rith, Václav Klaus. Šoková terapie měla za následek kaskádní devalvaci koruny, liberalizaci cen v monopolním prostředí státních výrobců a obchodu při fixních mzdách, kdy průměrný měsíční plat byl devalvací sražen na zhruba 100 USD! Postup přesně podle návodu Židy (Rothschildy) řízeného Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Cílem bylo prudké zvýšení cen spotřebního zboží, potravin a služeb za současného divokého poklesu reálných mezd a znehodnocení vkladů občanů, a vedl tudíž k prudkému poklesu životní úrovně až u 90 % populace. Jinými slovy, již v roce 1991 byly položeny základy k výprodeji čsl. ekonomiky do zahraničí a prakticky k destrukci průmyslu a zemědělství. To by ale vyžadovalo samostatné pojednání. Zahraniční dluh v konvertibilních měnách včetně výpůjček od Mezinárodního měnového fondu měl podle plánu do konce roku 1991 dosáhnout 12 mld. USD, neboli 37 % HDP. K tomu není nutné opravdu,co dodat republika byla vyprodána mezinárodnímu židovskému bankovnímu kapitálu. Klaus jako tehdejší koordinátor Meziná- rodního měnového fondu byl služebníkem těchto židovských organizací. Je spolu s dalšími Židy D. Třískou a T. Ježkem – „architektem“ kupónové privatizace, která byla připravena a nastavena tak, aby umožnila další beztrestné rozkradení národního majetku. Klaus se rovněž později s ostatními podílel na rozsáhlém rabování bank. Co se týče skutečného počtu Židů v České republice, ten je před českou veřejností, stejně tak jako v ostatních státech, přísně utajován. Podle dobře informovaného zdroje jich u nás v současnost žije přes 200 tisíc včetně míšenců.“ Tolik Miroslav Dolejší.
Obdobný proces jako u nás byl nastaven v Polsku, kde vznikla tzv. Solidarita, jejíž poslání bylo stejné jako v případě Charty 77. Personální jádro tvořili přímí potomci Židů-bolševiků z Oděsy. Jejími členy byli Židé Lech Walęsa (Lejba Kohne), Adam Michnik (Aaron Szechter), Jacek Kuron (Izaak Cukerman), Bronislaw Geremek (Berela Lewartow), Wlodzimierz Cimoszewicz (Dawid Goldstein), Karol Modzelewski (Samuel Mandel), Jan Maria Rokita (Izaak Goldwicht), atd. Špičky Solidarity dirigoval jiný vysokostupňový zednář z B´nai B´rith, Zbigniew Brzezinski. V Polsku tedy nastal stejný proces jako u nás i v celém východním bloku. Likvidace národní suverenity Polska, rabování národního bohatství mezinárodním Židovstvem a zatažení Polska do jeho struktur – Evropské unie a NATO. V Polsku tzv. šokovou terapii Židů Sachse a Söröse zavedl Leszek Balcerowicz, obdoba V. Klause u nás. Teď si ocitujme, co říkají o tomto muži dobře informované polské materiály: Žid Leszek Balcerowicz (vl. jménem Aaron Bucholtz) – je hlavním nepřítelem polského národa i svobodného nezávislého Polska, zednář. Fanaticky a zuřivě nenávidí Poláky i Polsko. Od roku 1969 byl členem PZPR (Polská sjednocená dělnická strana). Globalista, stejně jako Klaus byl agent Sachse a Söröse. Můžeme říci, že je to hlavní „rabín“ židovské lichvy v Polsku. Ministr financí. ...

Re: Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace

(Pavel, 2. 9. 2016 19:03)

Slušný blábol. Jen tak ál

Stane-li se Trump prezidentem…← Vrátí se svět k normálnosti!

(AfA USA, 3. 3. 2016 13:48)

Pan Vyvadil píše někdy tak nehorázné kraviny, že to vypadá, že začal studovat borotínskou akademii u Krausů v Borotíně. Kdo z turistů zavítá do památného světa Ahnefrau má na výběr: jít archivů a být připraven a pak fotit. Pokud jej papírově pobíhající krávy a voli nezaženou od Borotínských tajemství pryč. Co skrývají v Borotíně? Nic tak úplně tajného, než že vše vždy je úplně jinak, a i tam! Tam je to někdy maličko pravdě podobné jako v patentových spisech, kde se už tak zase nedá lhát jako v nezapomenutelných „Hovorech z Lán“ či v Klausově institutu neviditelné ruky trhu - „„trhni co můžešeš““ a dělej svatého: V tomto duchu píše i pan Vyvadil, ač občas jej osvítí Duch Svatý z Kocourkova či ufoni z Antarktidy, která je jich plná, dle „Američana /USA“ nějakého somráka z Klokánie dr.Sally, PhD. Možná že po vítězství podobné pan D. Trump už posadí na loď do Klokánie či na Mars, odkud přišli. Více něco vzácně rozumného od pana Vyvadila - aneb světe div zrnka pravdy: „Nemusíme sice jančit z amerických prezidentských voleb, ovšem druhým extrémem by bylo je ignorovat. USA v posledním čtvrt století diktovala Západu a tedy i nám, zahajovala války dle libosti, svrhávala převraty jednu znelíbenou hlavu státu za druhou. Výsledek je jasný: rozvrácený nejen Blízký východ, expanze islamistů všeho druhu a milióny uprchlíků. Kdyby se neobjevil Donald Trump, člověk by nevěřil, že se může v Americe objevit politik, který je k zahraniční politice své zemi stejně otevřeně kritický
jako např. stoupenci skupiny, kterou jsem před dvěma roky založil, tj. Přátel Ruska v České republice. Trump odsuzuje odstranění Hussajna či Kadáfího, Trump odsuzuje všechny zbytečné války, které USA vedly, Trump rozhodně nesouhlasí s tím, že USA a EU provedly na Ukrajině převrat. A úplně na tvrdo: Trump se chce přátelsky domluvit s Putinem, kterého respektuje, odmítá zahájit jakoukoliv válku a soustředit se rozumně na vnitřní problémy USA. Zatímco Clintonová spolu s manželem podporovala bombardování Jugoslávie, podporu islamistických a teroristických oddílů v Kosovu či přemluvila Obamu k absurdním útokům proti Libyii a těší se, jak bude bombardovat Irán, Trump, ač vypadá jako ostrý chlap, chce mír. Nelíbí se mu úplně Čína, ale s Putinem se rozhodně chce dohodnout. A zdá se, že jejich náklonnost je vzájemná. Říká s : Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Jak věci dopadnou, nikdo neví. Ovšem věci jsou v zásadě jasné. Republikán Trump znamená pro svět mír, demokratka Clintonová znamená nebezpečnou vojenskou konfrontaci. Naši havlisté, novináři i politici, počínaje Sobotkou, konče Kalouskem budou držet palce Clintonové. Stane-li se Trump prezidentem, bude to vítězství míru, Putina a porážka vojenské konfrontace, Camerónů, Merkelových či Sobotků, zvítězí-li Clintonová budeme minimálně balancovat na hraně 3. světové války. - Judr. Jiří Vyvadil – svobodnenoviny.eu/stane-li-se-trump-prezidentem/#more-46892 - Stane-li se Trump prezidentem… Publikováno 3.3.2016

V Antarktidě fungují docela dobře malé parní motorky dle ing. Šedého a co na to u Krausů vBorotíně

(omladina Antarktida-Petr Šedý http://petrsedyabcd.blog.cz a ČRo ČTV, 3. 3. 2016 12:13)

Petr Šedý – „2.3.2016 Mám takový dojem, že jediného koho jsem otrávil jsi byl ty. I když jsi byl před mnoha léty na návštěvě u mne a stroje jsi chválil a byl jsi z nich doslova na větvi, dnes jsi díky své nemohoucnosti a neschopnosti, protože jsi sám nedokázal ani okopírovat jediný model, nucen postavit se do role nečinného diváka, který nemá žádnou šanci se toho dění zúčastnit. Stále jsem si nebyl jist, kdo vlastně jsi, ale našel jsem tě v databázi. Je to už dávno, ale počítač si to pamatuje. Díky své dobré paměti a starého mailu o návštěvě jsem si na tebe vzpomněl. Tvé jméno ani uvádět nebudu, abych tě nezarmoutil a neponížil před čtenáři. Každý tvůj příspěvek tě ponižuje stále více a možná, že si to už ani neuvědomuješ. Mnoho set lidí si za tu dobu vyrobilo parní stroje podle mých podařených prototypů a mnoho těchto lidí má z nich dnes užitek. V poslední době především na poli zdraví a dlouhověkosti. Neschopnost lidí něco vlastnoručně vyrobit velice bolí. Poznal jsem to v životě mnohokrát. Někdo něco dělá a ostatní, kteří nic neumí a nebo se jim nechce, jenom přikukují a závidí. Jsi obyčejný závistivec a produkt polistopadové éry, kdy neschopnost lidí něco vlastnoručně udělat stále stoupá... U těchto lidí převládá stálý strach ze ztráty zaměsnání a vidina nejisté budoucnosti. Bojí se o práci, protože nic neumí a v případě ztráty by si nevěděli rady. Velká nezaměstnanost a nejistota je vede ke stálým depresím a k neustálému strachu z toho co bude dále. Do penze daleko a mládí je v prdeli. ....mrtvicí a nebo také třeba sebevraždou. Nečeká je prostě nic dobrého. Balená voda a brokolice je pak doslova dorazí v jejich chátrání a přežívání. Nemají prostě žádnou budoucnost.“ - AfA – hlavní je podobných lidí jásání platné pro ten den! Nyní je od listopadu 1989 jásání pro obřízku a provedenou zejména neviditelnou rukou trhu a velební cikánů a nyní uprchlíků ze všech končin světa do Německa a Skandinávie, jako původních obyvatel těchto zemí. Jak to bude v dějepisech za pár let.... Víme. Že Afroantraktiďané zdraví Václava Havla, které nám závidí i na Jupiteru a dál! Trump ve své přešdvolební kampani doporučeuje nezávislost Ameriky a její obnovu, co na parní strojky dle ing. Šedého v duchu Františka Křižíka? Více, jak umřel Křižík: Stádlec - dům, kde působil Křižík- http://foto.mapy.cz/32117-Stadlec-dum-kde-pusobil-Krizik Fotografie z okolí (90)tedy necelá stovka... cs.wikipedia.org/wiki/Stádlec či Stádlec 1287-2012 či www.stadlec.eu/fck.../Stádlec%201287-2012(1).pdf a Křižík: en.wikipedia.org/wiki/František_Křižík a http://www.radio.cz/en/static/inventors/krizik a https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_K%C5%99i%C5%BE%C3%ADk (heslo Wiki -František Křižík (8. července 1847 Plánice[1] – 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) byl významný český technik, průmyslník a vynálezce. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. Vynalezl....) Národ na svého českého „Edisona“ nezapomněl. Když ve věku téměř 94 let ve Stádlci u Tábora zemřel, byl převezen do Prahy a s poctami pohřben na Vyšehradském hřbitově. ...
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1370073-prvni-verejna-elektrarna-v-ceskych-zemich-v-provozu Za první českou veřejnou elektrárnou nestál nikdo jiný než „český Edison“ František Křižík. Zpočátku v elektrárně pracovala čtyři dynama, později přibylo osm dalších.....Další elektrárny v blízkosti tehdejší Prahy (Žižkov v té době ještě nebyl součástí Prahy) vznikly na Smíchově (1897) a v Karlíně (1895). Kromě toho řada továren vyráběla elektřinu pro vlastní potřebu. Snahu o vybudování velké centrální elektrárny pro Prahu brzdil spor o její koncepci. Křižík prosazoval v té době běžně užívaný stejnosměrný proud, který však nebylo možné dopravovat do větších vzdáleností. Nakonec zvítězila varianta reprezentovaná dalším významným českým průmyslníkem Emilem Kolbenem, který byl zastáncem proudu střídavého.

Česká vláda plánuje skokové zdražení vody,jejího čištění a poplatků za odpadPublikováno3.3.2016

(Borotínské eu.Svobodné noviny/ Rambousek, 3. 3. 2016 11:02)

Vláda a parlament je odjakživa největší zloděj s úplnou imunitou. Chcete je naučit naslouchat svému lidu?? Vezměte klacky, hole, lopaty či vidle a pojďme jim napráskat. Vymýšlejí na nás opět novou prasárnu. Věcný záměr vlády počítá se zdražením vody, čištěním odpadních vod a likvidací komunálního odpadu zhruba od roku 2024 o trojnásobek. Tento přístup státu k lidem není nijak překvapující a počítá především s tím, že na jedné straně občanovi cosi přidá a na straně druhé si vše vezme třikrát zpátky. Ve své podstatě to není nic jiného, než sprostá lichva. Neměl bych vcelku nic proti takovému zdražení, ale kdo zaručí občanům nárůst mezd o ekvivalent plánovaného zdražení?? Nikdo. Proč tedy páni mocní lidi tak nasíráte?? Co ještě chcete?? To můžete rovnou zavést pro občany ekologické poplatky z prdu, neb vypouštěním střevního plynu zamořují ovzduší. Mnohdy páni poslanci i veřejné prostory. Měl jsem tu čest jet s jedním poslancem ve výtahu a řeknu vám, že to byl smrad-no pro gurmány. Zprvu to vypadalo, že se pan poslanec posr…, k tomu hořlavé výpary jak z lihovaru a smrad spoceniny, jako by už ten člověk týden neviděl sprchu a mýdlo. Opravdu zážitek. Místo buzerace kuřáků se raději starejte o vlastní osobní hygienu a nezamořujte vlastním smradem veřejně přístupné prostory. Vlastní smrad vám leze na mozek.
Když chcete tak razantně zdražovat, tak dejte normálnímu občanovi to, co měsíčně z našich daní cpete migrantům! Zajistěte občanům bezplatné bydlení a stravu stejně tak, jako přivandrovalcům. Místo lhaní a šklebů do televizních kamer dělejte kvalitní zákony a ne polovičaté paskvily jako třeba se zvýšením minimální mzdy invalidům. Těm invalidům, kteří totiž pracují na normy, tyto byly navýšeny, aby na onu zvýšenou minimální mzdu dosáhli. Stát nezvýšil provozovatelům chráněných dílen dotaci na pracovní místo ani o korunu a nelze zajistit, aby odběratel zboží povinně zvýšil platbu za zhotovenou výrobu. Vše má za následek tristní situaci chráněných dílen a je jen otázkou času, kdy invalidé skončí na pracáku. Stát není firma pane Babiš!!!! Životní minimum zvýšeno nebylo a protože se zvedla minimální mzda, může se mnohým, kdož podlehnou vidině o trošku vyššího výdělku stát, že ve výsledku přijdou třeba o přídavky na děti. Od minimální mzdy se totiž odvíjí výpočty mnoha dávek. Invalidé pracovat chtějí, ale je s nimi zacházeno jako s otroky a stát se k nim nyní nezachoval lépe než vyděrač. Neustále zdražovat umí každý blbec vy chytráci. Vy to z piedestalu vaší moci a nabubřelého ega nevidíte, ale milion Čechů žije na hranici bídy. Kde těm lidem ještě chcete více vzít?? Vy ty lidi budete nasírat tak dlouho, že až se opravdu naserou, tak vás z toho parlamentu a Strakovky vymlátí jak žito. To nemáte kouska studu v těle?? Kdo jste a co si to k dělnické třídě dovolujete?? Žijete si jako prasata v žitě jen proto, že doposud mlčíme a že se vámi necháme škubat. Mohlo by to brzy skončit-dejte si pozor. Dost možná, že pak Sobotka ty rovnátka v hubě nebude ani potřebovat.
NÁRODE-STOJÍ NÁM TO ZA TO NECHAT SI KÁLET NA HLAVU??? - Oldřich Rambousek

Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO

(NWO -EU-Svobodné noviny, 2. 3. 2016 10:54)

Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO - talmud: http://svobodnenoviny.eu/jak-to-s-temi-zidy-vlastne-je-kde-jsou-zarodky-antisemitismu-fasismu-xenofobie-a-nwo/#more-46844 - Publikováno 2.3.2016- O židech už toho bylo sepsáno tolik, že se v tom málokdo vyzná. Dovolil jsem si vybrat několik poměrně závažných tvrzení z jejich náboženské knihy TALMUD. -Tato kniha vedle Tory, je základním pilířem židovské víry, která je vštěpována v Izraeli již malým dětem. Náboženství-věčné to zlo a jablko sváru mezi národy. Kolik milionů životů bylo zbytečně ztraceno. Židé patří mezi nejvíce problematické etnikum na světě a to již z biblických dob. Je to etnikum zrádné, nevypočitatelné a mocichtivé, i když Římsko-katolická církev není o mnoho lepší.Pronásledování židů se táhne celou dlouhou historií lidstva a dle níže uvedeného se tomu ani nelze divit. Po genocidě na nich páchané za druhé světové války se však přístup k nim změnil. Holocaust nelze popřít, jenže na jeho základě byl vystavěn poválečný propagandistický přístup k tomuto etniku, jenž měl a má protekcionistický charakter a umožnil židům ovládnout téměř zcela světový bankovní a finanční systém. Následkem toho, je toto etnikum vrcholovou vládnoucí strukturou, což přesně odpovídá talmudickým tezím. Všichni bez vyjímky jsme finančnímu sektoru podřízeni a jsme jím ovládáni. Dá se z toho všeho dovodit i původ dnešní migrační krize. Proti sobě se staví křesťanský a islámský svět-tedy úhlavní nepřátelé židů. Jediný, kdo z případných roztržek trží jsou židé a vyhovuje jim to. Je to byznys a křesťanská i islámská strana se vzájemně oslabují, načež může ta židovská nerušeně posilovat. Veškeré tyto akce jsou řízeny a financovány z USA a to z jednoho prostého důvodu. USA jsou nejvíce židovskou zemí na světě. Klíčové židovské organizace a řízení světového finančnictví sídlí právě v USA. Chápete již trochu souvislosti??? Pro ty kdož neví, tak goj je křesťan či bezvěrec-tedy ateista: Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“ - Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“ - Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“ - Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“ - Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“ - Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“ - Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“ - Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“ - Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“ .... Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci. .... - Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana, nebude potrestán. Když žid okrade pohana, může si to nechat. - Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli. - Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana. - Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata. - Gittin 57a: Ješu je v pekle a vaří se v horkých výkalech. - Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ješuovi, že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. V předvečer Paschy byl Jeshu pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství…. Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit. - Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud, půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace. - Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím. - Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem, si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO

(NWO -EU-Svobodné noviny, 2. 3. 2016 10:54)

Jak to s těmi židy vlastně je?? Kde jsou zárodky antisemitismu, fašismu, xenofobie a NWO - talmud: http://svobodnenoviny.eu/jak-to-s-temi-zidy-vlastne-je-kde-jsou-zarodky-antisemitismu-fasismu-xenofobie-a-nwo/#more-46844 - Publikováno 2.3.2016- O židech už toho bylo sepsáno tolik, že se v tom málokdo vyzná. Dovolil jsem si vybrat několik poměrně závažných tvrzení z jejich náboženské knihy TALMUD. -Tato kniha vedle Tory, je základním pilířem židovské víry, která je vštěpována v Izraeli již malým dětem. Náboženství-věčné to zlo a jablko sváru mezi národy. Kolik milionů životů bylo zbytečně ztraceno. Židé patří mezi nejvíce problematické etnikum na světě a to již z biblických dob. Je to etnikum zrádné, nevypočitatelné a mocichtivé, i když Římsko-katolická církev není o mnoho lepší.Pronásledování židů se táhne celou dlouhou historií lidstva a dle níže uvedeného se tomu ani nelze divit. Po genocidě na nich páchané za druhé světové války se však přístup k nim změnil. Holocaust nelze popřít, jenže na jeho základě byl vystavěn poválečný propagandistický přístup k tomuto etniku, jenž měl a má protekcionistický charakter a umožnil židům ovládnout téměř zcela světový bankovní a finanční systém. Následkem toho, je toto etnikum vrcholovou vládnoucí strukturou, což přesně odpovídá talmudickým tezím. Všichni bez vyjímky jsme finančnímu sektoru podřízeni a jsme jím ovládáni. Dá se z toho všeho dovodit i původ dnešní migrační krize. Proti sobě se staví křesťanský a islámský svět-tedy úhlavní nepřátelé židů. Jediný, kdo z případných roztržek trží jsou židé a vyhovuje jim to. Je to byznys a křesťanská i islámská strana se vzájemně oslabují, načež může ta židovská nerušeně posilovat. Veškeré tyto akce jsou řízeny a financovány z USA a to z jednoho prostého důvodu. USA jsou nejvíce židovskou zemí na světě. Klíčové židovské organizace a řízení světového finančnictví sídlí právě v USA. Chápete již trochu souvislosti??? Pro ty kdož neví, tak goj je křesťan či bezvěrec-tedy ateista: Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“ - Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“ - Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“ - Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“ - Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“ - Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“ - Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“ - Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“ - Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“ .... Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci. .... - Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana, nebude potrestán. Když žid okrade pohana, může si to nechat. - Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli. - Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana. - Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata. - Gittin 57a: Ješu je v pekle a vaří se v horkých výkalech. - Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ješuovi, že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. V předvečer Paschy byl Jeshu pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství…. Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit. - Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud, půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace. - Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím. - Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem, si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Léčivé efekty Fieseler Fi 103, známá jako V1

(Zeman - Reichenberg, 1. 3. 2016 14:13)

Moderní parní motory mají obrovské, ale tajné využití. Už němečtí technici užívali parní motory k odpalování Vl, na moderních letadlových lodích stejné parní motory pomáhají startovat těžkým letadlům, která by se bez zázračné síly pára nikdy nedostala do vzduchu. Odborníci to ví, ale „odborná veřejnost“ běžných inženýrů a techniků mlčí a velebí nový zákon o ocenění jejich inteligence cenou za elektřinu skrze velikost jističe. Geniální! Blbost je neléčitelné, zbabělost smrtelná. Co ti, kterým odchází tělo, ale rozum zůstává? Je třeba užít běžné lázeňství, kde pára má prim, počínaje finskou saunou, přes páru v Podolí,v bazénu, kde ty doby jsou...kdy léčivá pára byla dostupná všem za lidové vstupné. Nyní je to historická sci-fi a z nedostatku témat a všude protlačované multikulti zbabělosti i ve Svobodných novinách „kralují aktuálními témata jako je „záhada“ rukopisná. Kde jediná záhada je, jak se prolhaný Masařík, do všeho navezl a pak to skončilo velebením Beneše a jeho Mnichovem a rozesráním Evropy darované jeho milovaného Stalinovi a tím mezinárodní bolševické loby! Ještě, že Stalin pochopil rozdíl mezi bolševiky a žido-bolševiky, křesťanstvím a žido- křesťanstvím. Z dob kruté války jsou známy léčivé efekty, ba až zázračná vzkříšení těžce raněných „vedlejšími“ učinky moderních zbraní. Jako tajené, léčivé účinky ystřel V1. Ví se o nich, ovšem na internetu najdete spíše statisíce hodin blábolů exopolitiků a šílených ufologů , jak zlí nacisté vybudovali novou nacistickou říši v Antarktidě. Ale když 1.3.2016 vykouknete z okna, tak ji tu máte tu „nacistickou Antarktidu“: všude bordel, sníh a led, námraza, silnice i chodníky neuklizené. Vlaky nejezdí, nejde projet, natož po silnicích, všude nejde proud a už dostanete brzo účet za elektřinu, která věčně nechodí. Účet v ceně penze či mzdy.... a z TV vás uvítá Merkel, že se sem vejde ještě další miliarda jejich bratří a sester žido-afro -muslimo křesťanů dle Marxe a Mojžíše.... či tak nějak. Dost merkelismu a trochu historické pravdy: Fieseler Fi 103, známá jako V1 Vergeltungswaffe, neřízená střela s plochou dráhou letu, mimo firmy Fieseler (která ji vyvinula).Tvůrce a projektant Gerhard Fieseler byl 29. května 1944 sesazen z funkce ředitele společnosti Fieseler- Werke, důvodem bylo nedosažení produkce podle plánu Luftwaffe. ....Po druhé světové válce byl Fieseler nějakou dobu v zajišťovací vazbě v USA. .... Gerhard Fieseler zemřel v Kasselu ve věku 91 let. Technické údaje - Startovací rampa pro V-1 délka: 7,9 m rozpětí: 5,37 m výška: 1,42 m hmotnost: 2,15 t pohon: 1x pulzační motor Argus As 014 o tahu 2,9 kN max. rychlost: 656 km/h dolet: 240 km dostup: 3 050 m nálož: 830 kg amatolu se obecně tvrdí. Jenže je mnoho fotek i filmů, jak V1 je větší než anglické stíhačky, ukazuje na vývoj těchto střel, a že rozhodně nebyl jen jeden výrobek, ale vývoj šel dál. Pulzační motor měl zajímavé „vedlejší účinky“ ale jsou tajné, jen se na ně občas narazí při podobných kmitavých systémech, jako jsou rezonanční parní strojky.... V-1 Fieseler Fi 103, byla letounová střela poháněná pulzačním motorem a řízená jednoduchým autopilotem. Byla to první hromadně používaná střela s plochou dráhou letu na světě. V květnu roku 1942 se začalo pracovat na projektu a 24. prosince 1942 již vzlétl první prototyp. Šlo o malý středoplošník s trupem ve tvaru doutníku, celokovové konstrukce, ve kterém se nacházelo veškeré vybavení. Nad trupem byl umístěn pulzační reaktivní motor o délce 3,6m....rozpětí 4,87 m, později byla větší ... Střela startovala z 55 m dlouhého parního katapultu, který jí udělil letovou rychlost 320 km/h. ....Bojová hlavice o hmotnosti 820–845 kg byla přivedena k výbuchu jednou ze tří variant zapalovačů. ...Sériová výroba začala v březnu roku 1944, k nasazení došlo v červnu, kdy byla první střela odpálena na Londýn. Do konce března 1945 bylo vypuštěno přes 20 000 střel, ....V září roku 1944 vznikla jednotka pro pilotované V-1, ... Oficiální stanovisko bylo, že pilot po navedení střely a zablokování řídících ploch vyskočí padákem a pokusí se uniknout zpět do vlasti.

Das Hauptthema des X. Jahrganges-MENE TEKEL 2016 a Karel Kryl

(Das Programm des Projektes MENE TEKEL 2016, 29. 2. 2016 0:09)

Das Hauptthema des X. Jahrganges Jugend in Zeiten der Unfreiheit- Montag 22. Februar.... Drehbuch und Herstellung MgA. Daniela Řeřichová und Mgr. Jan Řeřicha. Kurator Mgr. Michal Kuchta. Die Ausstellung Widerstand gegen Völkermord - Die Ausstellung entstand vom Ukrainischen Institut für Nationalerinnerungen in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv der Sicherheitsdienste die Öffentlichkeit vom Widerstand zu informieren, der von der ukrainischen Gesellschaft dem stalinistischen totalitären Regime in den zwanziger und dreissiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts Widerstand leistete.Ausstellung Revolte und Bemühung zum Widerstand — die Kultur der Jugend in Lichtenberg
Die Ausstellung widerspiegelt Erfahrungen der jungen Generation, die in der ehemaligen DDR in den Jahren 1960—1990 aufgewachsen ist. Zu den jungen Rebellen gehörten die Blues Fans, Punker, Friedensaktivisten, Frauen Aktivistinnen, die Koalition der Homosexuellen, Roma, unabhängige Arbeitsklubs für Jugendliche, aber auch rechts orientierte Radikale.Ausstellung Probe der Courage — Begebenheiten minderjähriger Häftlinge der fünfziger Jahre
Vorbereitet vom Institut für totalitäre Regime in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Sicherheitsdienste, mit dem Regionalmuseum in Litomyšl und der Gesellschaft Post Bellum.Die Ausstellung konzentriert sich auf politische Persekution Jugendlicher in den ersten Jahren des Regims.Ausstellung Helga Weissová - Kinderzeichnungen aus Terezín 1942-1944. Auswahl aus dem Zyklus.
Die Akademische Malerin gleicht sich in ihren Werken mit den Erlebnissen der Konzentrationslager aus.Ausstellung Treffen in der Hölle
Vorbereitet von der Gesellschaft GEDÄCHTNIS.Erlebnisse des Dritten Widerstandes. Die Ausstellung zeigt an konkreten Beispielen Tapferkeit und Mut kämpfender Menschen mit dem kommunistischen Regime.Ausstellung Auch unter uns leben Helden
Die Mitarbeit des Projektes sucht gezielt Repräsentanten des Dritten Widerstandes mit Hilfe von Schülern der letzten Jahrgänge der Grundschule.Die Beteiligten des ersten Projektes waren Schüler der Grundschule aus Modřice, aus der Grundschule aus Deblin und vom Gymnasium Tišnov.Ausstellung: Dort wo meine Heimat ist…
Auserwählte Arbeiten von Teilnehmern an Kunstwettbewerben von elementaren Kunstschulen in den Fächern freie Kunst und Photographie.
Hm. Jako by komunismus byl potlačování židů a homosexuálů a pocobných úchyláků a ne naopak diktatura právě těchto, když prvotním cílem židů a komunistů je zničení křesťanstí a zapření Kriosta, zejména faráři jako exfarářem Hermanem, nyní ministrem kultury a předsedo „křesťanského“ a prý katolického spolku německo- českého. Karel Kryl o Hermanovi a podobných dávno zpíval:
1. Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu,
dnes naposled i poprvé - jak v neskutečném kabaretu,
jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou,
vždyť zabijí-li pastýře, pak se i ovce rozutekou. Ami G (E) Ami

2. Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše,
v zahradě pějí slavíci, je noc, jež čeká na Jidáše,
měsíc se třpytí perletí, a třeba věrnost přísaháme,
teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme.
Rec: Zapřeme poprvé - ruce se dosud chvějí,
zapřeme podruhé, chválíce beznaději,
potřetí zapíráme už jen tak, ze zvyku,
a slzy polykáme, pláč místo výkřiku.

3. Země je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji,
vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději,
jsme příliš slábi ve víře a svatou pravdu na kříž vlekou,
vždyť zabijí-li pastýře, jsme ovce, jež se rozutekou ...

Společný tým hnutí Za Naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie

(info, 22. 2. 2016 10:18)

ZAHÁJENÍ AKCE A POCHOD - Demonstrace bude zahájena ve 14:00 hodin v horní části Václavského náměstí v Praze, v blízkosti výstupu ze stanice metra Muzeum. Po skončení úvodního programu, okolo 16:00 hodin, vyrazíme pochodem do Hybernské ulice, k Lihovému domu, doupěti vlastizrádné ČSSD. Trasa pochodu: Václavské náměstí (horní část) – Můstek – Na Příkopě – Hybernská 7 (prostranství před Lidovým domem). Odhadovaná délka pochodu je do 10 minut vycházkovým krokem. -UPOZORNĚNÍ PRO ŘEČNÍKY: Pokud chcete vystoupit se svým projevem, je třeba, abyste se obrátili na organizátory demonstrace nejpozději do soboty 26.března2016.Znění svého projevu nám zašlete na lucie.kirch@seznam.cz. Pokud vás neznáme, připojte také pár informací o vás (krátký životopis a důvod, proč chcete vystoupit). Kontaktovat nás můžete i na telefonu 736 464 532. Projevy musí mít maximální délku 2-4 minut, musí být věcné, jasné a dobře připravené a vztahovat se k tématu demonstrace. Nedodržení maximální délky projevu je neohleduplné a nezdvořilé nejen vůči organizátorům, ale především vůči dalším řečníkům a shromážděným – zejména starším lidem. Delší projevy nemilosrdně zkrátíme.PETICE - Na místě bude možnost připojit svůj podpis na petici požadující vypsání referenda o vystoupení naší země z Evropské unie. S SEBOU- České státní vlajky, zemské vlajky, vlajky politických stran, hnutí a spolků a také cokoliv, co vydává hlasitý zvuk–píšťalky, trubky, vuvuzely nebo bubny! BEZPEČNOST Tato demonstrace bude probíhat v souladu se zákonem. Naší akci budou chránit pořádkové síly PČR, bezpečnost vystupujících pak soukromí kontraktoři. POMOZTE NÁM S PROPAGACÍ! Vaše pomoc má pro nás a především pro věc samotnou velký význam. Věnujete-li nyní několik sekund nebo minut přeposlání informace o této demonstraci svým přátelům a známým, zvýšíte tím pravděpodobnost, že se o ní lidé dozví a přijdou. To je minimum, které pro naši společnou věc můžete ihned udělat! K úspěchu akce můžete konkrétně pomoci takto:
1) Nesedět doma a přijít! (stačí pochopit, že bez občanů ochotných osobně podpořit změny, bude vše obtížnější)
2) Sdílet infografiku akce se svými kontakty na Facebooku!
3) Rozeslat infografiku e-mailem svým přátelům a známým! (stačí na ni kliknout, otevřít ji v plné velikosti, uložit na váš počítač a připojit k e-mailu)
4) Potvrdit svou účast na této facebookové Události (stačí kliknout na událost a stisknout tlačítko „Zúčastním se“)
5) Vkládat odkaz na akci do komentářů na Facebooku! (stačí vkládat tento na tuto událost do souvisejících facebookových komentářů až do samotného předvečera konání akce)
6) Vytisknout letáky, rozdat je nebo vhodit do schránek! (stačí si vybrat některou z předloh zveřejněných na naší Timeline – k dispozici jsou letáky ve formátu A4, A5 a A6 vhodné pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny)
http://narodnidemokracie.cz/demonstrace-a-pochod-za-ceskou-republiku-26-brezna-2016-praha/ a https://www.facebook.com/events/450472241828732/

Tajná dohoda mezi Vatikánem a židovskými představiteli

(John Vennari-PřeložilaLucieCekotová-cfnews.org, 17. 2. 2016 23:38)

11.2.2016- Během počátečního období Druhého vatikánského koncilu se konala tajná schůzka zástupců Svatého stolce se skupinou Židů. Šlo o jistý druh dohody mezi Vatikánem a Moskvou aplikovaný na synagogu. Dohoda Vatikánu s Moskvou byla tajná smlouva mezi Vatikánem a Kremlem uzavřená v roce 1962. Výměnou za přítomnost pozorovatelů z Ruské pravoslavné církve na koncilu Jan XXIII. zaručil, že na Druhém vatikánském koncilu nedojde k odsouzení komunismu.[1] O paktu mezi Moskvou a Vatikánem se nyní často píše. Tajná úmluva Vatikánu s židovskými vůdci už tak známá není. Schůzka, která se týkala Židů, se konala někdy na přelomu let 1962–63 a vylíčil ji židovský spisovatel Lazare Landau ve francouzském časopise Tribune Juive č. 903 s datem 17.–23. ledna 1986. Papež Jan XXIII. svěřil jednání kardinálu Beovi, který byl tehdy papežovým hlavním mužem pro ekumenismus a mezináboženský dialog. Landau o Beovi píše: „Vyslal k židovským komunitám tajné emisary, aby zjistili, co židé chtějí. Židé ve Štrasburku proto přijali P. Congara OP, který přijel do synagogy zahalen tajemstvím a dvě hodiny tam poslouchal stížnosti představitelů komunity.“ To byl počátek „nové perspektivy“, která byla podstrčena do katolické nauky a která znamenala, jak poznamenává Jean Madiran[2], že „už nesmíme mluvit o nevěrnosti Izraele, ale máme hovořit o jeho věrnosti“. Lazare Landau uvedl mnohem více podrobností o této schůzce v Tribune Juive č. 1001 datované 25.–31. prosince 1987. Landau prozrazuje: Jednoho mlhavého, mrazivého zimního večera v zimě 1962–63 jsem na neobyčejné pozvání navštívil komunitní středisko Centre communautaire de la Paix ve Štrasburku. Židovští představitelé tam v suterénu měli tajnou schůzku s vyslancem papeže. ..... co v předvečer koncilu od Církve očekáváme… Židé, kteří téměř po dvacet staletí žili v oddělení od křesťanské společnosti a často se s nimi zacházelo jako s vyděděnci, nepřáteli a bohovrahy, žádali, aby byli úplně rehabilitováni. Žádali, aby jako přímí potomci monoteistického rodu Abrahámova, z něhož povstalo křesťanství, byli pokládáni za bratry křesťanské církve, partnery, kteří mají stejnou důstojnost… Bílý posel, který na sobě neměl žádný symbol nebo ozdobu, odjel zpět do Říma a vzal s sebou bezpočet žádostí podobných jako ta naše. Po obtížné diskusi… koncil našemu přání vyhověl. Kázání a katechismy se během několika krátkých let změnily. Ve Francii plod této obnovené nauky představilo nakladatelství Editions du Centurion pod názvem Víra katolíků. Francouzský episkopát v osobě štrasburského biskupa L. A. Elchingera hrál při představování současné ‚židovské otázky‘ na koncilu rozhodující roli. Klérus rozhodnutí koncilu ochotně přijal. Tento postoj nalezl mocné zázemí v Pastoračních směrnicích biskupské komise pro vztahy s judaismem, které francouzská biskupská konference zveřejnila 16. dubna 1973. V samotném Vatikánu se tento myšlenkový proud setkal s podporou nejvyšších míst. Dne 4. října 1983 učinil kardinál Etchegaray, vyslanec Svatého stolce, v přítomnosti papeže Jana Pavla II. a synody biskupů celého světa důrazné prohlášení, které všechny židovské ‚problémy‘ vyřešilo dvěma body: Naprosté a definitivní smíření s judaismem a židy; pokání a žádost o odpuštění za křivdy spáchané v minulosti.
Od tajné návštěvy otce Congara ve skryté části synagogy jedné chladné zimní noci prošla nauka Církve skutečně naprostou změnou.[3] Jean Madiran poznamenal, že P. Congar nikdy nepotvrdil ani nepopřel, že se tato schůzka konala. Nejdůležitější ale je, že následky toho, co popisuje Landauova zpráva, se v Církvi projevují od dob koncilu až dodnes.
[1] Dohoda mezi Vatikánem a Moskvou, Jean Madiran. The Fatima Crusader, č. 16. září-říjen 1984.
[2] Jean Madiran (1920–2013), francouzský tradičně katolický spisovatel a esejista. Pozn. překl.
[3] Citováno z článku Jeana Madirana „Tajná dohoda Říma s židovskými představiteli“. V originále vyšla ve francouzském časopise Itinéraires (podzim 1990), anglicky v časopise Apropos Anthonyho Frasera jako příloha k č. 9 (nedatováno), str. 4–6. Zvýraznění JV.