Jdi na obsah Jdi na menu
 


Borovanští betlemáři

10. 2. 2018

Stejně jako v předchozích letech se při konci adventu, bezprostředně před začátkem vánočních svátků, představili na Piaristickém náměstí v jihočeské metropoli Borovanští betlemáři s biblickým příběhem o zrození Ježíše Krista. Přes třicet nadšenců tohoto souboru z nedalekých Borovan své představení hraje od roku 1991 a zajíždí do řady okolních obcí. Po technické stránce se projev zprofesionalizoval, zvuk a světelné efekty zajišťují odborní pracovníci. Stejně tak kostymérské a makeupové úpravy.

S jistou obavou bylo očekáváno letošní vystoupení vzhledem k vrtochům počasí. Naštěstí nepršelo, nemrzlo, ale ani nesněžilo, takže se plocha kolem kláštera opět zaplnila četnými zvědavci. Ti pak měli, když představení skončilo, možnost ocenit vystoupení nejen potleskem, ale i přispěchat se svými dary do pokladničky před jeslemi. Jistě si to všichni zasloužili. A všichni si také společně mohli zazpívat tu překrásnou vánoční píseň „Narodil se Kristus Pán, veselme se…“

Kořeny této tradice spadají až do doby života sv. Jeronýma, který roku 385 odešel z Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně do roku 420. Právě zde vznikal jeho překlad Písma… Zbožná císařovna Helena nechala původní jesle umístit do stříbrné schránky a roku 642 byly převezeny do Říma.

Ctitelem Božského Jezulátka byl sv. František z Assisi, který roku 1223 zbudoval v lese chlév s jeslemi a se svými spolubratry zde sloužil mši svatou. Brzy se tento zvyk rozšířil do celého křesťanského světa.

A o čemže ten vánoční příběh vůbec vypráví?

„S narozením Ježíšovým to bylo tak… Toho času vydal císař Augustus rozkaz, aby byl vykonán soupis celé říše. Tento soupis byl první a konal se za správy Kviriniovy v Sýrii. I šli všichni se dát zapsat, každý do svého města. Odešel také Josef z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, jež se nazývá Betlém, poněvadž pocházel z rodu a kmene Davidova, dát se zapsat s Marií, svou zasnoubenou, která byla v požehnaném stavu… Když tam byli, naplnily se dnové, aby porodila. I porodila svého prvorozeného syna; ovinula ho plenkami a uložila do jeslí, poněvadž pro ně nebylo místa v útulku pro pocestné… V oné krajině ponocovali pastýři a pod širým nebem hlídali za noci své stádo. A hle, anděl Páně stanul u nich a jasnost Boží je ozářila. I ulekli se velice. Anděl jim řekl: Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: Dnes se vám narodil v městě Davidově Spasitel, tj. Kristus Pán. A toto bude vám znamením: Naleznete děťátko ovinuté plenkami a položené v jeslích… Hned potom se přidružilo k andělu množství nebeských zástupů, které chválily Boha a zpívaly: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle…“ (dle Lk 2,1n)

Poutník František

p1460229.jpg

Anděl se jim ukázal

p1460233.jpg

K Betlému jim kázal

p1460245.jpg

A co my ti dáme?

p1460252.jpg

Děťátko v jeslích naleznete

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář