Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový biskup – František Růžička

24. 3. 2015

Znovu si připomínám chvíle, kdy jsme v listopadu 1989 při příležitosti slavnostní kanonizace Anežky Přemyslovny v Římě besedovali s jedním knězem českobudějovické diecéze a kladli zvědavé otázky, zda je vůbec ještě nějaká naděje, aby českobudějovická diecéze zase měla svého sídelního biskupa. Po úmrtí biskupa Mons. Josefa Hloucha v červnu roku 1972 byl stolec stále opuštěný. Tímto diskutujícím knězem nebyl nikdo jiný, než jeho dřívější sekretář P. Miloslav Vlk. 

Téměř tehdy neskutečné se brzy stalo skutkem. Padl režim reálného socialismu a novým českobudějovickým biskupem byl jmenován právě P. Miloslav Vlk. Byl desátým v pořadí. Psal jsem tehdy článek pro Jihočeskou pravdu s velkým otazníkem, zda jej soudružka sekretářka Bosáková vůbec pustí. Podařilo se. Takže malé ohlédnutí. 

Za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. došlo k mnoha reformám církevní správy. K těm pozitivním lze zahrnout založení několika biskupství, mezi nimi i biskupství českobudějovického. Prvním biskupem jmenoval císař olomouckého kanovníka Jana Prokopa hraběte Schaaffgotscheho, který si měl vyžádat schválení papežského stolce. Se souhlasem pražského arcibiskupa papež Pius VI. bulou nové biskupství zakládá a současně potvrzuje i jmenování. Za katedrální chrám je určen kostel sv. Mikuláše, při kterém je zřízena katedrální kapitula. Na Nový rok 1786 oznámil biskup pastýřským listem kněžím a věřícím kraje budějovického, táborského, prácheňského a klatovského, že tímto dnem vchází v platnost zakládací bula a vzniká biskupství českobudějovické. Intronizace je datována dnem 26. 2. 1786. Po úmrtí (8. 5. 1813) byl pohřben na hřbitově sv. Prokopa (dnes nazývaný jako Staroměstský). Dějiny pokračují… 

● Biskup Arnošt Konstantin Růžička (1815-1845) se narodil roku 1761 v Tloskově, vysvěcen 1785 v Praze, jako rektor působil ve Lvově. V Českých Budějovicích byl kanovníkem, generálním vikářem, biskupem jmenován 15. 6. 1815, konsekrován v Praze, intronizován 22. 9. 1816 v Českých Budějovicích. Zemřel 18. 3. 1845 a je pohřben rovněž u sv. Prokopa na Starém Městě. 

Josef Ondřej Lindauer (1845-1850) se narodil roku 1784 v Plzni. Na kněze vysvěcen 1807 v Praze, působil na Plzeňsku. Od roku 1835 členem metropolitní kapituly sv. Víta v Praze. Biskupem jmenován 22. 9. 1845, konsekrován 1846 v Praze, intronizován 2. 2. 1846. Zemřel 5. 6. 1850 a pohřben rovněž u sv. Prokopa do prostého hrobu. 

Jan Valerián Jirsík (1851-1883), nejspíše nejznámější i nejvýznamnější pro tuto diecézi, se narodil v roce 1798 v Kácově. Vysvěcen 1820, působil na Mělnicku, od roku 1836 kanovníkem svatovítským. Jmenován 25. 3. 1851, konsekrován téhož roku v Praze, intronizován 1. 11. 1851. Publikoval česky psaná díla, založil české gymnázium, má značný podíl na církevním i společenském životě tehdejší doby. Založil kostel sv. Václava, stu malých sirotků se postaral o střechu nad hlavou založením sirotčince a později splnil svůj další plán – založil ústav pro hluchoněmé. Na srdci mu také ležela dívčí škola a k tomu účelu povolal kongregaci Školských sester a založil školu u sv. Josefa. Zemřel 23. 2. 1883 a jako poslední z biskupů je pohřben u sv. Prokopa, kde se stále konají vzpomínkové akty za účasti studentů „Jirsíkova gymnázia“.  

František Schönborn (1883-1885). Narodil se v Praze roku 1844, studoval práva, později teologii v Římě. Vysvěcen 1873 v Lukavci, roku 1875 promován na Gregoriánské univerzitě na doktora teologie. Působil v Plané u Mariánských Lázní, později jako rektor pražského semináře. Biskupem jmenován 22. 8. 1883, konsekrován v Praze u sv. Salvátora 1883, intronizován 25. 11. 1883. Pražským arcibiskupem jmenován v roce 1885, kardinálem 1889. Zemřel v Sokolově roku 1899, pohřben ve svatovítské katedrále.

Martin Josef Říha (1885-1907). Narozen 1839 v Oslově u Písku, vysvěcen 1862, promoval na univerzitě ve Vídni, byl profesorem morální teologie na bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích. Biskupem jmenován 1885, konsekrován a intronizován téhož roku v katedrále sv. Mikuláše právě arcibiskupem Schönbornem. Zemřel roku 1907 a je pohřben na novém hřbitově u sv. Otýlie. (Hrobová místa biskupů prošla v nedávné době celkovou rekonstrukcí).

Josef Antonín Hůlka (1907-1920). Narodil se roku 1851 ve Velenovech. Vysvěcen 1875, byl kanovníkem a kancléřem Biskupské konzistoře. Biskupem jmenován 1907, konsekrován 1909. Zemřel 10. 2. 1920, pohřben u sv. Otýlie.

Šimon Bárta (1920-1940). Narodil se roku 1864 v Žimuticích u Týna nad Vltavou. Vysvěcen 1889 v Římě. Působil na různých místech diecéze. Biskupem jmenován 1920, konsekrován a intronizován 1921. Zemřel 2. 5. 1940, pohřben rovněž u sv. Otýlie.

Josef Hlouch (1847-1972). Narodil se roku 1902 v Lipníku u Třebíče. Vysvěcen v Olomouci roku 1926, promován doktorem teologie, byl profesorem na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Biskupem jmenován 1947, konsekrován 1947 v Olomouci, intronizován 7. 9. 1947 v českobudějovické katedrále. Od roku 1950 internován v rezidenci, od roku 1952 mimo diecézi. Stále často vzpomínaný biskup prošel útrapami komunistického režimu, na jehož přímý zásah (psychická persekuce) zemřel 10. 6. 1972, pohřben na hřbitově sv. Otýlie. (Po dobu rekonstrukce hrobových míst byly ostatky všech biskupů uloženy v malých rakvích právě v kostele sv. Prokopa.)

Miloslav Vlk (1990-1991). Narozen 1932 v Líšnici. Vysvěcen 1968 v Litoměřicích (biskupem Hlouchem). V roce 1978 odňat státní souhlas, působil v civilních zaměstnáních. Zásluhou kapitulního vikáře P. J. Kavale od ledna 1989 opět v duchovní správě. V únoru 1990 jmenován biskupem a intronizován. V červnu 1991 intronizován arcibiskupem pražským, v roce 1994 jmenován kardinálem.

Antonín Liška (1991-2002). Narozen roku 1924 v Bohumilicích, vstoupil do kongregace redemptoristů. V roce 1950 internován, tajně vysvěcen na kněze. V duchovní správě od roku 1971, v Litoměřicích získal doktorát teologie. Jako kanovník metropolitní kapituly byl jmenován titulárním biskupem z Vargi (1988) a pomocným biskupem pražským. Českobudějovickým biskupem jmenován v roce 1991. Zemřel 15. 10. 2003, je pohřben u sv. Otýlie mezi řádovými hroby. 

Jiří Paďour (2002-2014). Narozen roku 1943 ve Vraclavi, vysvěcen 1975. Po ztrátě státního souhlasu vstoupil do kapucínského řádu, byl sekretářem kardinála F. Tomáška. V roce 1996 jmenován pomocným pražským biskupem. V roce 2001 biskupem koadjutorem v Českých Budějovicích, vedení diecéze se ujal v září 2002. V říjnu 2013 podal svoji rezignaci, která byla v březnu 2014 přijata. 

Pavel Posád. Narozen roku 1953 v Budkově, vysvěcen 1977, diecézním biskupem v Litoměřicích jmenován v roce 2003.  Působí v českobudějovické diecézi jako pomocný biskup od roku 2008, současně přidělen titulární stolec v Ptuji ve Slovinsku. Od roku 2012 je novým proboštem katedrální kapituly sv. Mikuláše. 

● Třináctým českobudějovickým biskupem byl 19. 3. 2015 jmenován Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Narodil se 10. 5. 1961 v Brně. V roce 1986 nebyl opakovaně přijat na bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, proto se rozhodl emigrovat. Studoval na Lateránské univerzitě, vysvěcen byl v roce 1994 v Českých Budějovicích. Od roku 1996 vyučuje na Teologické fakultě JčU, v duchovní správě působí jako administrátor ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2008 získal doktorát na Katolické univerzitě v Ružomberoku. Od roku 2011 je vikářem táborského vikariátu a v roce 2012 byl jmenován sídelním kanovníkem v Českých Budějovicích.

 Rok čekání a modliteb za nového biskupa skončilo na svátek sv. Josefa, kdy byla v poledne v českobudějovické katedrála přečtena jmenovací listina od papeže Františka. Přítomni byli: emeritní biskup Jiří Paďour, pomocný biskup Pavel Posád, administrátor Mons. A. Pintíř a členové kapituly. Nově jmenovaný biskup se zprávu dozvěděl již 10. března, kdy metropole slavila 750. výročí svého založení. Jak uvedl, chce se starat hlavně o rodiny, bohoslovce a kněze i charitu. 

František Růžička, České Budějovice

p1230915.jpg

Opuštěná katedra, Velikonoce 2014

p1280119.jpg

Hrobka biskupů u sv. Prokopa

p1150679.jpg

Prostý hrob biskupa Lindauera

p1080743.jpg

Ostatky biskupů v době rekonstrukce

p1280570.jpg

Oznámení veřejnosti o jmenování nového českobudějovického biskupa

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář