Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prach jsi ‒ František Růžička

10. 3. 2018

Skončila dobu masopustního hodování a Popeleční středou nastává doba postní. Tak praví církevní křesťanská nauka. V kostelech, kde je sloužena mše svatá, se vynechává úkon kajícnosti a věřícím se tzv. uděluje popelec. Křížkem na čelo z popela připraveného z ratolestí posvěcených v minulém roce na Květnou neděli. Zdaleka ne ve všech kostelech se v současné době v tento den konají bohoslužby. Lze proto tento úkon přeložit na 1. neděli postní (letos 18. února). Při znamení kříže kněz pronáší slova: „Pomni, že prach jsi a v prach se navrátí.“ Nebo: „Věř evangeliu a konej pokání.“

Liturgie této neděle směřuje k připomenutí základních pravd víry, znovuobjevení Boží lásky, obnovení křtu a rozhodnutí se pro Boha. „Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce…“ První čtení pak podává příběh o potopě, když všichni lidé propadli hříchu. Bůh je nezatratil, ale promluvil k Noemovi a uzavřel s ním a všemi potomky smlouvu. „Už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi…“

Druhé čtení pak uvádí slova z 1. listu apoštola Petra, kdy Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem… Evangelium pak slova apoštola Marka z veřejného působení Ježíše. „Duch vyvedl Ježíše na poušť, kde byl čtyřicet dní a byl pokoušen od satana… Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“

František Růžička (Hlas svědomí)

p1460867.jpg

Nadílka l. neděle postní

p1460876.jpg

Bohoslužba v kostele sv. Prokopa

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář