Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka ‒ František Růžička

2. 3. 2020

V západní křesťanské tradici mají vánoční svátky dvě slavnosti. Podle liturgie Narození Páně a Zjevení Páně. Jelikož jsme již v roce novém a i v civilním kalendáři se šestým dnem připomínají jména Kašpar, Melichar a Baltazar, byť jejich začáteční písmena K+M+B na veřejích dveří připomínají něco zcela jiného, připomeňme si několik souvislostí. Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich zeptal na dobu, kdy se ta zářivá hvězda na obloze objevila, a poslal je do Betléma, aby se na narozené dítě vyptali. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu.

A máme tady slavnost Zjevení Páně, podle lidového obyčeje Tří králů. Když spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a předali mu dary - zlato, kadilo a myrhu. Již tradičně se v tuto dobu zahajují Tříkrálové sbírky. V době od 1. do 14. ledna vycházejí do ulic stovky tříkrálových skupinek, letos už po dvacáté. Tato největší celorepubliková sbírka a dobrovolnická akce má za cíl rozvíjet služby Charity a současně pomáhat potřebným jednotlivcům a rodinám.

V Českých Budějovicích byla akce zahájena v odpoledních hodinách u katedrály sv. Mikuláše. Slavnostní průvod tří králů na koních doprovázený velkým počtem koledníků obešel celé náměstí Přemysla Otakara II., krátce se zastavil v prostoru před radnicí, kde ještě stála vánoční salaš s malým Ježíškem, poté se vrátil do katedrály. Zde zaznělo slovo ředitele Diecézní charity, pozdravení primátora města a žehnání koledníkům připojil českobudějovický biskup Mons. Kročil. Program v katedrále doprovázel dětský pěvecký soubor ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Da Capo pod vedením sbormistryně Václavy Míkové.

V celé rozsáhlé českobudějovické diecézi (zahrnuje Jihočeský kraj, část Středočeského, Plzeňského kraje a část Kraje Vysočina) se do sbírky zapojí 45 koledujících subjektů (dobrovolnické Charity, farnosti), koledníci budou mít k dispozici 1700 zapečetěných kasiček. V loňském roce se zúčastnilo přes pět tisíc koledníků, takže organizace je dosti náročná. Důležité bylo sehnat dostatečný počet dospělých jako doprovod dětských koledníků.

Důležitým aspektem Tříkrálové sbírky je unikátní řetězec solidarity nejen štědrých dárců, ale také dětských koledníků, vstřícných rodičů, vedoucích skupin, koordinátorů, ochotných obecních činovníků, ale i pokladních bankovního ústavu. A ten vede až tam, kde na jeho druhém konci je bezpočet obdarovaných, kteří se mnohdy bez pomoci druhých vůbec neobejdou.

Matematika probíhající akce je předem vyjasněná. 65 % zůstává přímo v obci či regionu, kde se dary vykoledovaly, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % pro celostátní projekty, na režii zůstává zbývajících 5 %. Poděkování proto patří všem, kdož se přímo zapojili, nebo jakkoliv napomohli.

***

Závěrečným dodatkem pod čarou patří dík i některým příslušníkům Městské policie, kteří podpírali radniční zeď, aby nespadla. Zatímco automobilový provoz včetně MHD (měšťácké ekobusy) donutil účastníky průvodu a doprovodu k maximální obezřetnosti, když ani pro takovou významnou akci nemohlo zůstat celé náměstí na hodinu uzavřeno.

František Růžička, České Budějovice (Hlas svědomí)

p15706081.jpg

Královské pozdravení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář