Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědecká konference ‒ František Růžička

15. 3. 2020

librarius-jindrich.jpgBiskupství českobudějovické spolu se Statutárním městem České Budějovice uspořádalo koncem měsíce ledna vědeckou konferenci pod názvem Bl. Jindřich Librarius, O. P. a jeho význam pro současnost. Konference se uskutečnila v sále bývalého Dominikánského kláštera (Piaristické náměstí) pod záštitou arcibiskupa pražského, primase českého a hejtmanky Jihočeského kraje.

Začátkem minulého roku se v kostele Obětování Panny Marie, který je součástí bývalého kláštera, realizoval průzkumný vrt do jedné z gotických zdí. Objevená dřevěná schránka obsahovala druhotně uložené ostatky důvěrníka krále Přemysla Otakara II. a zpovědníka jeho druhé manželky Kunhuty Uherské. K vyzdvižení ostatků a následnému uložení do nově zhotoveného relikviáře (dřívější článek pro SN) došlo v polovině roku. Jednotlivé nalezené artefakty byly předány k dalšímu prozkoumání odborným pracovníkům z Jihočeského muzea (restaurátor, antropolog, archivář). Odborný výzkum nadále pokračuje. Zúčastnil se ho i zástupce z University of Georgia (USA).

Blahoslavený Jindřich Librarius (†1281) byl významnou osobností 13. století. Byl knězem a členem dominikánského řádu, nazývaný tak podle zakladatele Dominika Guzmána. Měl velmi blízký vztah ke králi, kterému doporučil, aby si u Boha vyprosil mužského potomka (pozdějšího Václava II.) Jako první převor kláštera významně přispěl k založení královského města České Budějovice a nepochybně měl velký vliv na rozvoj nejen duchovního, ale i společenského života nově založeného města i celého okolí. Jeho ostatky budou trvale pietně uloženy v klášterním kostele. Tento nález je velice významný i z hlediska doplnění českobudějovické historie, jak následně uvedl primátor Ing. Jiří Svoboda a okresní archivář PhDr. Daniel Kovář. Jde o zásadní, významnou událost ve spolupráci církve, města, muzea, archivu a dalších zainteresovaných.

Připomeňme, že kostel již prošel náročnou opravou a je už v plné kráse výzvou nejen pro věřící, ale i pro mnoho návštěvníků jihočeské metropole. V současné době pokračuje rekonstrukce celého objektu původního kláštera. Po zahájení konference českobudějovickým biskupem význam konání vyzdvihl J. Em. Dominik kardinál Duka a pozdravení předala hejtmanka Mgr. Ivana Stráská. Další průběh byl rozdělen na tři bloky.

● Doba 13. století, kdy se zakládají města, vznikají kláštery, sakralizace české státnosti, profil české státnosti, úloha národních světců (doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D).

● V návaznosti (Prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR) o nových poznatcích středověkých českých mendikantských konventech, působení řádů dominikánů a minoritů na našem území).

● V odpoledních hodinách (oběd v nedaleké Solnici) téma archeologického výzkumu (první náměstek Mgr. Juraj Thoma) před restaurováním interiéru koncem 70. let a v průběhu 80. let minulého století.

Dále navazující vystoupení o dochovaných středověkých malbách jako média historické paměti (PhDr. Petr Pavelec, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích), vlastní objev pozůstatků (archeoložka Mgr. Zuzana Thomová) a postup nedestruktivního výzkumu (Ing. Jiří Šindelář). Závěr zdařilé konference ukončil děkan P. Dr. Zdeněk Mareš. Po dobu konání byly vystaveny archiválie a nálezy z objevené schránky.

V podvečer se v klášterním kostele konala slavnostní bohoslužba, které předsedal J. Em. Dominik kardinál Duka, O. P. s koncelebrací českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila, dřívějšího opata strahovského kláštera P. Michaela Josefa Pojezdného, O. Praem a dalších kněží.

Při uvítání významných hostů, kněží a věřících zazněla připomínka souvislosti na Tomáše Akvinského, vrstevníka Libraria. Kardinál Duka pak ocenil význam kláštera a jeho uchování v jeho původní podobě. Při bohoslužbě slova zazněla v prvním čtení zmínka o obětech krále Davida, žalm – Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách a dále evangelium podle sv. Marka. (Za Ježíšem přišla matka a příbuzní, kteří ho hledali. Ježíš se rozhlédl a odpověděl jim: „Hle moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“)

Na tato slova pak ve své promluvě navázal pan kardinál, když zdůraznil, že právě skrze Marii a Ježíše vstupujeme do tajemství víry. Připomněl sv. Tomáše Akvinského a jeho cestu s překážkami, když ukazoval cestu proti opozici. Také Librarius stál při vzniku tohoto města, zrodu a formování západní (geograficky) křesťanské kultury… I na nás je otevřít se Bohu, konat rozumně, s láskou, následovat ženy 13. století, jakými byly sv. Anežka, Alžběta a další… „Vždyť civilizace Západu vznikla z civilizace lásky, jak uvedl papež Pavel VI. Potřebujeme dar moudrosti, což nám chybí. Teologie potřebuje univerzalitu, vážit si východních otců. Právě velcí papežové oplývali moudrostí a láskyplným srdcem…“

„Byli jsme v uplynulé době svědky ve znamení epochálních změn: obnovení charity, teologických fakult, církevního školství. Je potřebné dát církvi nový rozměr, na Západě se již stala menšinou. Postkřesťanské doby se nechci dožít, ztratila by se zcela naše svoboda. Čeká nás velká práce, kterou tehdy ve 13. století vykonali zakladatelé Tomáš Akvinský a bl. Librarius.

František Růžička, České Budějovice (Hlas svědomí)

dsc013181.jpg

Bohoslužbu celebroval kardinál D. Duka 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář