Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doba postní

30. 3. 2021

Zdaleka nechci tvrdit, že z pohledu laického, statistického hodnocení se jeví, že v posledním trimestru (třicetiletí ‒ jak nerad tento výraz používám…) si celá společnost znovu uvědomuje, že bez duchovního života je život kolem nás skutečně o mnohé ochuzen. A to nemám na mysli jen duchovno společensko-kulturní, ale především duchovno, vedené po vertikální linii. Snad je to dobře, snad jsme se konečně probudili nebo probouzíme ke kvalitnější formě chápání života na Zemi vůbec.

Pohlédneme-li na tuto otázku z užšího rozměru, tedy náboženského, jsem o tom dokonce přesvědčen. Z výkladu náboženství římsko-katolického doba postní začíná Popeleční středou a končí na Zelený čtvrtek, kdy odpolední nebo večerní mší začíná tzv. Velikonoční třídení, v němž jsme ve své víře účastni umučení a zmrtvýchvstání Páně. Jeho vrcholem je potom noční bohoslužba na Bílou sobotu ‒ velikonoční vigilie.

Z pohledu civilního kalendáře se můžeme dopočítat, že toto období přímo navazovalo na jiné události:  1. Památka všech svatých, 2. Hromnice, Památka zesnulých, 3. Sv. Blažeje. Ve středu 4. 11. pak Popeleční středa. Do 4. 11. – Velikonoční neděle, Hod Boží velikonoční tedy dostatečně dlouhá doba. V prvních křesťanských staletích byla postní doba časem, kdy se katechumeni připravovali postem a umrtvováním na křest, který přijímali během bělosobotní liturgie. Postupem doby byly dny posledního týdne spojeny s mnoha jinými folklórními prvky… No a v tom letošním roce je to zase všechno úplně jinak. Takže na každém z nás bude záležet, jak se s tím dokáže vypořádat a sžít. Úmyslně to slovo zdůrazňuji, neboť právě o tom onen duchovní život ve své podstatě je.

Poslední ze šesti postních nedělí je ještě poznamenána přechodem na tzv. letní čas. Kdy pak ty technicko-revoluční změny konečně skončí a budeme žít podle přírodních – Božích zákonů. Tradiční průvod s ratolestmi, jako alegorie slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, kdy zástupy volají: Hosana, Hosana… se během několika dní mění v nemilosrdné: Ukřižuj, ukřižuj! Že by to bylo až tak vzdálené od reálného způsobu denního žití???

Liturgie Květné neděle ve svém evangeliu připomíná slova sv. Marka (11,1-10 , nebo Mk 15,1-39).

● „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“

● Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: (v překladu) „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“… Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled… Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

Poutník František

p15800241.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář