Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Zmrazení politiků“? To by bylo řešení!

23. 3. 2023

Motto: „Kde blb, tam nebezpečno.“ (Jan Werich)

Jakožto publicista, který komentuje poměry v naší politice od již počátku 90. let 20. století až do dnešních dnů, jsem již zažil ledacos.  Jen tak něco mě doopravdy nepřekvapí ani „nerozhodí“. Navíc jsem si nikdy nebral servítky ani vůči těm politikům (včetně M. Zemana), kteří dosáhli pomyslného Olympu, což je tragicky poznamenalo tím, že se jim zatemnil mozek a v důsledku toho ztratili schopnost jakéhokoli racionálního uvažování a jednání. To bývá pro politika z povolání pokaždé „konečná“!

Kdo sleduje náš dynamický polistopadový vývoj minimálně tak dlouho jako já (dnes k nim patří jen nepatrný zlomek novinářů-pamětníků; ti mladší nemají žádné zkušenosti, politici je vodí za nos a oni sami zápasí spíš s českou gramatikou a pravopisem), ten vnímá současnou politickou situaci jako dobu obrovského úpadku a „vyprázdnění“ politiky jako takové. Tomu pak odpovídají i politicky a lidsky podřadné postavičky, jež v horních patrech politiky pobývají a neúčelně tam bloudí, dokud z ní nejsou vykopnuty „do autu“.

Nic ve zlém, vážení politici, ale je tomu tak! Stačí si pustit „historické“ záběry z dávno minulých stranických sjezdů (nemám na mysli ty komunistické z doby před rokem 1989) nebo z jednání Poslanecké sněmovny v 90. letech 20. století či ještě z doby docela nedávné, např. z roku 2010. V porovnání s tím představuje dnešní PS a Senát PČR po stránce personální nikoli politickou „elitu“ národa, nýbrž jeho „odpad“. (V případě STAN se jedná o „odpad“ z komunální politiky, kde nikdy nebyla bůhví jaká úroveň. Někde se totiž starostou stane i takový jedinec, jehož jedinou kvalifikací je to, že má „díru do zadku“, ale zároveň neví, jaké i/y se píše v tom kterém slově.) To samozřejmě není dobrá vizitka ani těchto politiků, ani nás, jejich voličů!

Je třeba nicméně konstatovat, že v protikladu k tomuto neutěšenému stavu naší politiky, máme u nás „nadbytek“ všelijakých televizních debat a monologů našich politiků. V některých televizích se „točí“ pořád dokola jedni a ti samí lidé. V zájmu jakési „vyváženosti“ se falešně dbá o to, aby tam vždy byli paritně zastoupeni politici z koalice i opozice. Většinou jsou to lidé ideově sterilní, kteří tam stále dokola omílají ty své naučené fráze podle pokynů jejich stranického sekretariátu.

Co se týká premiéra P. Fialy, všimli si toho nejen novináři a občané u nás, ale i v cizině: Fiala vede dialog pouze s moderátorem/moderátorkou – bez účasti jakéhokoli politického partnera či oponenta. Tyto monology jsou přitom ztrátou času a peněz jak pro diváky, tak i pro dotyčnou televizi. Mělo by se jednat o „placenou inzerci“. Ať si to platí ze své kapsy, „zazobanec“ jeden!

Stranou nechávám vystoupení těch nepostradatelných politiků, kteří mají potřebu vyjadřovat se ke každému „prdu“, a přitom hovořit nespisovnou češtinou, jak nám to často předvádí všehoschopný a nestoudný „černoprdelník“ T. Zdechovský, který se na sociálních sítích momentálně vyžívá v tažení proti jakémusi bojovníkovi na Ukrajině jménem Matouš Bulíř. (Dnes o něm píše v Šafrově mediální „žumpě“ zvané „Forum24.cz“ nová redakční posila – M. Wollner.)

V oněch různých televizních debatách, které bývají nudné a nezáživné, protože se o stejných tématech mluví a píše skoro všude (nějaký originální článek byste museli hledat s lucernou ve dne), se sem tam objeví i nějaká „perla“. Problém však spočívá v tom, že dotyčný moderátor/moderátorka si s tím neví rady. Zpracovat takovou „perlu“, aby z ní byl užitek a aby zároveň i pobavila, to je nadlidský úkol.

Většina našich novinářů patří k těm línějším, a proto se o nic takového ani nepokoušejí. Ostatně – dnes nám to názorně předvedla i jinak snaživá a korektní moderátorka T. Tománková na CNN Prima News. Naši moderátoři se totiž bojí svých šéfů a ti zase politiků, kteří jsou momentálně „u koryt“. Proto se většina z nich snaží „hlídat“ alespoň míru případné kritiky. (Zkrátka: aby tam nějaká kritika byla, ale zároveň aby jí nebylo moc.) To je v našich podmínkách maximum možného. Zda je to ještě „demokracie“, nebo již „autocenzura“, to si bude muset zhodnotit každý novinář sám za sebe.

Nejnověji k „vypouštění perel do médií“ došlo v průběhu druhé hodiny televizní debaty „Partie Terezie Tománkové“ (CNN Prima News, 19. 3. 2023, 12:00). Hosty této části pořadu byli čtyři politici (dva z koalice a dva z opozice): O. Kolář (TOP 09, M. Gregorová (Piráti), J. Hrnčíř (SPD) a O. Babka (ANO 2011). Jedno z probíraných témat se týkalo hodně diskutovaného námětu: tzv. zmrazení platů našich politiků.

Sluší se poznamenat, že k mému velkému překvapení se nezvykle „konstruktivně“ k celému problému postavil politik, od něhož bych kromě odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva nečekal nic pozitivního – „rusofob“ Ondřej Kolář (TOP 09). Abych nicméně nepřecenil jeho osobní podíl na této politické proměně, musím zároveň konstatovat, že tato vstřícnost bude nejspíš způsobena tím, že otec dotyčného poslance, bývalý diplomat a politický lobbista Petr Kolář, stál za volebním úspěchem dnes již zvoleného a inaugurovaného prezidenta republiky – gen. P. Pavla. (Lidé na internetu ho kromě různých nadávek označují zkratkovým slovem „PePa“.) Proto Kolář junior i senior podporují nápad P. Pavla na „zmrazení“ platů politiků. Nic jiného než osobní sympatie v tom nehledejme!

Nepochybuji o tom, že rozpaky okolo tohoto problému jsou motivovány především kritikou veřejnosti a části opozičních politiků poté, kdy zazněl hlasitý nesouhlas s Pavlovým podpisem pod návrhem na zkrácení valorizace důchodů (z původní částky 1770 Kč na pouhých 760 Kč). Pavel si najednou vzpomněl na nepochopitelný postoj koaličních poslanců, kteří ještě v pátek 10. 3. 2023 odmítli toto „zmrazení“ vůbec zařadit na pořad schůze PS. A najednou, po kritice P. Pavla, jsou všichni ochotni „o tom jednat“. No – podívejte se, jakých politických kotrmelců jsou ti naši parlamentní kaskadéři a žongléři schopni! Jeden by tomu neuvěřil! Samozřejmě, že je nemravné, aby se škrtalo v neprospěch důchodců a současně neškrtalo v neúměrně vysokých platech politiků!

To, co se zásluhou prezidenta P. Pavla podařilo, je jistě správné a chvályhodné: politicky i morálně. Problém se však vzápětí objevil někde jinde: Důchody se totiž mají valorizovat již od června letošního roku, kdežto ono „zmrazení“ platů našich politiků až od ledna 2024. Nemusím snad vysvětlovat, že je to přinejmenším nefér, třebaže i mně je jasné, že na přípravu a odhlasování této úpravy bude nutný nějaký čas. Dodržení předepsané procedury bude potřeba také z toho důvodu, že je ještě v živé paměti jak použití institutu „legislativní nouze“, tak i námitky kvůli retroaktivitě. Platí to, co znali již starořečtí filozofové: „Dvakrát nevstoupíš do téže řeky!“ (Přeloženo do politické hantýrky: Dávej si pozor, abys neudělal dvakrát tutéž chybu!)

─────

pavel-s-manzelkou-a-bidenem.jpg

Popisek: Rovněž my se připojujeme k početným gratulantům naší hlavě státu.

Ale abych neodváděl pozornost od televizní debaty na CNN Prima News z 19. 3. 2023. (Poznámka pro zapomnětlivé čtenáře: Pepa má dnes svátek! Jestlipak jste již panu prezidentovi pogratulovali?) Popravdě: nezaznělo tam nic nového ani překvapivého. Všechno se to již mnohokrát „přemlelo“ jinde. Přesto: jednu „perličku“ jsem zaznamenal. Postaral se o ni pro mě zcela neznámý Babišův poslanec: Ondřej BABKA. (V souvislosti s jeho příjmením jsem si vzpomněl na jednu říkanku z dětských let: „Byla jedna babka, prodávala jabka.“)

Zdá se, že tento mladý muž ještě v televizi nikdy nehovořil. Dokonce jsem ho nezaregistroval ani v žádné z rozprav při projednávání zákonů v PS. (Samozřejmě těch, které vysílala ČT. V poslední době to bylo slabší, protože tato televize „veřejné služby“, která to má mít v popisu práce, se bojí vysílat pravdu a ukazovat v celé nahotě situaci v Poslanecké sněmovně.) Zdá se, že i na stranu/hnutí ANO 2011 dolehla „personální bída“ a známé „vyprázdnění politiky“, o němž často hovoří exprezident V. Klaus st. Dnes se s těmito problémy potýká většina našich stran a hnutí. Chtělo by to velký „restart“, ale i to má své limity: nejsou lidi.

[Až k nám přivezou v rámci plánované „modernizace“ nějaké ty roboty z Japonska, kteří dovedou mluvit a zvedat ruku, mohli bychom všechny poslance nahradit jimi. Naši státní kasu by to vyšlo levněji než živit těch 200 „vyžírek“ z našich daní.]

Pan poslanec O. Babka se na téma „zmrazení“ platů našich politiků rozvášnil natolik, že se mu podařil unikátní „přebrept“. Bohužel – reakce ostatních debatérů, ba i samotné moderátorky T. Tománkové, byla po mém soudu nezvykle „vlažná“. (Jako když v bytě na doporučení J. Síkely topíte na 20º Celsia.) Když se totiž „přebrept“ nebo vtip v politice náležitě zpopularizuje („rozmázne“), může být docela příjemným zpestřením nejen v rámci jakékoli debaty, ale může současně posloužit jako vhodný katalyzátor zjevně „zamrzlých“ vztahů mezi politiky. Po nekonečných obstrukcích z posledních týdnů by nám to velmi prospělo. Naši politici sami sebe berou moc vážně – a to je chyba.

V dotyčné debatě totiž Ondřej Babka ze svých úst vypustil – jistě omylem nebo nějakým nedopatřením – tuto „perlu“: namísto „zmrazení“ či „zamrazení“ platů našich politiků řekl toto: „zmrazení politiků“. „To je toho!“ konstatoval by jistě mnohý z nás. Kdyby nebylo horších věcí na světě! Já na to zareaguji úplně jinak. Musím pochválit poslance O. Babku za vynikající nápad, který by pomohl vyřešit naše aktuální politické problémy. K tomuto nápadu pouze doplním toto: Některé politiky bych doporučoval nejen „zmrazil“, ale již „nerozmrazovat“. Nechal bych je zmrazené „na věčné časy a nikdy jinak“. Proč? Je to jednoduché: bez nich nám bude líp. Pokud bychom je následně zase rozmrazili, ocitli bychom se ve stejné situaci jako před jejich zmrazením. Proto: nerozmrazovat!

Budu upřímný: Bez části našich „zasmrádlých“ politiků, kteří ve sněmovních nebo senátních lavicích „hnijí“ deset a více roků, se docela dobře obejdeme. Dokonce by nám při tom navrhovaném „šetření“ pomohlo, kdyby byl počet poslanců snížen na polovinu a kdyby byl současně zcela zrušen i samotný Senát PČR, který je beztak jen zbytečným odkladištěm vysloužilých a jinak nepotřebných politických „trafikantů“. Nebyly by to možná miliardy, ale desítky milionů Kč určitě, co by se tímto způsobem dalo ušetřit. Přece každý dobrý hospodář ví, že „halíře dělají talíře“ a že z nastřádaných korunek se časem stávají miliony, miliardy, ba i biliony.

Očekávám, že v příštích dnech se nápadu poslance O. Babky někdo z našich politiků iniciativně ujme (mohl by to být někdo, komu se ještě nepodařilo ztloustnout tak, jako M. Jurečkovi, J. Síkelovi. Z. Stanjurovi či A. Juchelkovi) a sestaví seznam těch nepotřebných kolegů, kteří by mohli být v první etapě tohoto experimentu „zmrazeni“. V rámci tohoto návrhu doporučuji zmrazit celou Fialovu vládu, jakož i všechny poslance „Pětikolky“.

Samozřejmě již v předstihu přepokládám, že „demokraté“ z Fialovy koalice s tímto „pionýrským“ návrhem nebudou souhlasit. Pak ovšem riskují, že je ze Strakovky i ze Sněmovní ulice čp. 4 vyženou nespokojení stoupenci J. Rajchla, až se zase příště sejdou na Václaváku. (Když se nechají zmrazit, budou tohoto následného masakru ušetřeni.)

Dá se tedy důvodně předpokládat, že si tentokrát rajchlovci“ s sebou vezmou kromě českých vlajek také klacky a pořádné sukovice, aby měli čím vyplácet ty „smějící se bestie“ ze Strakovky. Budou si však muset přibrat ještě hole náhradní, a to pro případ, že by ty původní o některého z politiků přerazili. Však to znáte: při „revolucích“ vždycky teče krev, jak jinak?!

A jaký z toho plyne závěr? Když se zbavíme těch „vyžírek“ ze Strakovky, okamžitě ušetříme. Vždyť i pan prezident nás všechny vyzývá k šetření a solidaritě!

19. 3. 2023

‒ RJ ‒

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář