Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropa na lopatkách… – Ing. Vladimír Veselý

11. 4. 2016

Být na lopatkách je například u psů vyjádření stavu odevzdání se osudu a přijetí prohry. Pes se převalí na záda, odkryje svá citlivá místa a odvrací pohled. Přeloženo do lidsko-evropské řeči: přijmeme s otevřenou náručí všechny, kdož se k nám hrnou. Nejen ty, kteří pomoc opravdu potřebují, ale bez výhrad i ty, kteří jdou za pohodlnou budoucností na cizí úkor, a také ty, kteří hodlají své dočasné hostitele vyhubit a užívat si, čeho oni dosáhli. Ba i ty, kdož jako žoldáci chtějí učinit totéž pro jiné, kteří se postarají o to, abychom se my, Evropané, dívali jinam, budou-li to dělat jinak, než je ve slušné společnosti obvyklé. Což si zajisté vyžaduje vysvětlení…

Současný úzus lidské společnosti, alespoň v Evropě převažující, se označuje jako demokracie. Význam toho slova je „vláda lidu“, tedy způsob ovládání těch, kteří v takové oblasti žijí tak, aby vyhovoval přáním a požadavkům většiny jeho obyvatel. To má zaručit svobodná volba funkcionářů, pověřených k tomu, aby ovládali tuto společnost podle všeobecně přijatých zákonů, zaručujících všem, kteří tyto zákony dodržují, bezpečnost a vzájemnou slušnost. Tedy: život podle práva. Proti těm, kteří tak činit nehodlají, si tato společnost udržuje společnými silami bezpečnostní složky, které mají tuto společnost chránit. Tedy: armádu a policii. Tak praví litera zákona.

Skutečnost je bohužel v mnoha případech jiná. K naplnění této teorie je třeba k tomu uzpůsobeného člověka ‒ a to náš pozemšťan bohužel není. Nechci nikomu sahat do svědomí (protože Bůh nás podle Bible stvořil k obrazu svému!), ale není člověka, ve kterém by nebyl ani kousíček „dědičného zla“. Není takového, který by odolal všem pokušením běžného života vybrat si z více možností tu příjemnější, byť méně zákonnou. Ve větší míře pak, který by dokázal zkrotit svou závist, či chamtivost, a pracuje-li s miliony či miliardami, patřícími celé společnosti, aby si „neulil malou domů“. A v ještě větší bezohlednosti pak, proč by toho, kdo má víc, neokradl nebo nezabil. A jsme u jádra věci. Teorií na uspořádání společnosti je spousta, některé i dobré, ale pro žádnou z nich „nejsou lidi“, kteří by je poctivě naplnili. Zato těch, kteří se je snaží využít pro svůj osobní prospěch, jsou mraky. Proto ty neúspěchy dominance zla.

Lidská společnost se tedy už tradičně dělí na ty, kdož pracují, a „šmejdy“, kteří čekají za bukem nebo v bankách a honosných kancelářích na to, aby jim výsledky jejich práce mohli ukrást. Následující řádky berte proto jen jako „rady starších“, kteří většinou přežili mnohé útoky těch „šmejdů“, a mají tedy více zkušeností, jak je přežít (včetně těch organizovaných „náhod“), ale nemají už dost sil na to, aby je sami realizovali. Životní zkušenosti neprospívají totiž jen kvalitě života, ale i razanci útoků na něj. Jsou to války, tradičně používané již i Bohy, ale i skryté a dlouhodobě plánované podvody, maskované jako přírodní katastrofa, neštěstí nebo následky něčí nedbalosti. K těm patří mnohé havárie, například jaderných elektráren, ale zřejmě i ropné plošiny v Mexickém zálivu, otevřené teroristické útoky sebevražedných a jiných atentátníků a podobné akce.

„Šmejdi“ se neštítí vražd, zabíjení i hromadného ničení prostředí jen proto, aby získali lacino, co chtějí (například ropná pole v Sýrii a Iráku), a nakonec i území celých států (Rusko a jiné), či dokonce kontinentů (Evropa). Jejich osvědčenou taktikou je znehodnotit dočasně oblast, o kterou se zajímají, lacino ji získat a opanovat či zotročit. Rozpoutají občanskou rebelii, pak občanskou nebo národnostní válku, vypudí nebo přemístí původní obyvatele a nastolí přinejmenším spřátelený vládní režim. Zpravidla také odstraní ty, kteří jim při tom pomáhali (aby neprozradili jejich taktiky). Jenomže on to nebývá stav trvalý. Například po skončení druhé (a uměle jako jiné vyvolané) války, to vystihl komentující slogan: „Každý balon jednou splaskne – nafoukne se a pak praskne!“ A ten současný má také namále.

Další osvědčenou taktikou „šmejdů“ je dluhové otroctví. Peníze, jako univerzální směnný prostředek, jsou užitečné. Chovají se však jako živel: v malém prospívají, ve velkém škodí. To pochopili už i Chazaři, když přijali judaismus, protože povoloval lichvu. To je půjčování peněz na úrok, kdy peníze samy o sobě vydělávají. Kritická je ovšem výše úroku. Je dokázáno, že při poctivém podnikání nelze vytvořit zisk větší než 5% a úrok, větší než tato hranice, je nesplatitelný. Úrok větší než 8% je považován za lichvu, protože je likvidační. Přesto vám na internetu jistě také vyskakuje reklama na půjčku s „výhodným“ úrokem 9,8%! Kde jsou ty časy, kdy byl úrok běžný z půjčky kolem 4%, z vkladu kolem 1%! Dnes se uvažuje o tom, že bychom měli bankám za to, že jim půjčujeme naše úspory (aby s nimi mohly dále lichvařit) platit negativním úrokem!

A to už nechci diskutovat takové taktiky, jako je placení za elektřinu podle jističe, což je evidentní zlodějna, stejně jako prodávání „hus, snášejících zlatá vejce“ cizincům (jistě za tučné „všimné“ zainteresovaným). Pošta, telefonní společnosti, vodárny a jiné dodavatele nezbytných potřeb společnosti v soukromých rukách pak nic neomezuje v nekřesťanském zdražování, pro které je desetinásobek často málo. Podobně pak velkoobchodní prodejny, jinak užitečné, které se v honbě za ziskem naučily nejen distribuovat zboží z laciných lokalit, a zahltit tak dopravu, ale také falšovat zboží, zejména potraviny, tak, že si můžete nechtěně koupit „bezmasé“ uzeniny a jiné zázraky dnešní doby. Zisky pak bobtnají, jako nová osobní auta (v ceně až osmi milionů), která se už ani nevejdou do parkovacích kójí.

Vrátíme-li se k oné potřebě žít podle všeobecně dohodnutých zákonů, musíme se ale ptát: je skutečnou demokracií stav, kdy lid si volí (dnes přímo) svého prezidenta, kterého ale stejně zná většina jen z volební kampaně, což pro úplné poznání nestačí, ale budiž. Tento prezident pak podle svého uvážení (a jen volně povinnému přihlédnutí k výsledkům voleb) jmenuje předsedu vlády a ten opět podle svého uvážení a obdobným podmínkám přihlédnutí k výsledkům voleb sestaví vládu, kterou prezident podle svého uvážení přijme a jmenuje. Skutečný vládní aparát je tvořen a určen tedy jednotlivci a lid už na něj nemá vliv. Je pravda, že tyto úkony jsou jistým způsobem vázány na výsledky parlamentních voleb, ale ty se dějí v režii stranických sekretariátů zase se značnou mírou ovlivnění voličů diskutabilní volební kampaní. Podíl občana na vládě lidu spočívá tedy de facto v často jen v namátkově předané pravomoci těm, kdo vládnout chtějí, protože chtějí využít výhody tohoto stavu. S tím, že jednou udělený mandát je vlastně majetkem zvoleného pro celé volební období. Může být zrušen prakticky jenom tím, že se jej sám vzdá, což on pochopitelně dobrovolně neudělá. A poruší-li platný zákon, může být stíhán jen tehdy, když jej k tomu sněmovna vydá, což ta obvykle,  protože jde o jednoho z nich, neudělá.

Divme se potom tomu, že za těchto podmínek vládní činitelé nerozhodují podle vůle lidu, ale podle vlastního prospěchu či zájmu této oligarchie. Že například v případě evidentního útoku na suverenitu evropských států mohou jejich představitelé rozhodovat proti vůli svých občanů a nejsou za to trestně stíháni, ani za zneužití své funkce odvoláni. Že mohou jako ten vzdávající se pejsek vydávat citlivá místa svého státu na pospas tlakům silnějšího a dívat se jinam, když se jejich občanům děje bezpráví. Nebo když ve společnosti, kde vražda a zabití je hrdelní zločin, jsou tolerovány demonstrace s hesly zabíjení „nevěřících“ nemuslimů (od kterých ale požadují, aby je bohatě hostili). Už tato tolerance je od odpovědných státních činitelů zrada a hrdelní zločin. Atentáty, organizované znásilňování našich žen a jiné násilnosti nelze tolerovat, a kdo tak činí, je spolupachatel! To je přímá podpora násilí a genocidy právoplatných občanů státu, zejména bílé rasy, tradičně Evropu obývajících v poslední době hrubě napadaných.

Bohužel součástí onoho „dědičného zatížení“ pozemšťanů, zejména zmíněné bílé rasy je jistá stádnost v jejich jednání a víra, „že se vše samo v dobré obrátí, lide můj“. Snad je to důsledek sprejování útlumovými prostředky, neboť obloha nad námi bývá často jako zaštepovaná ponožka čarami chemtrails. Nebo jsou to negativní vlivy zaprodaných sdělovacích prostředků s evidentně (ale nepřiznaně) zakázanou svobodou slova a cenzurou internetu v to počítaje. Za takových podmínek jsou odvážné, ale bohužel sporadické, projevy některých našich aktivistů málo účinné. Úspěchy naopak slaví výroky Miloše Zemana, které souznějí občas s přáním lidu, ale je to spíše předvolební kampaň pro jeho další období. Uspěje-li, na mnohé z nich zapomene, jako na slib, že náš hlas bude vždy slyšet.

Nám, malým, nezbývá než čekat, až nám džihádisté zničí naše domovy, znásilní naše ženy a nás podřežou. Určitě řeknou, že si za to můžeme sami: neměli jsme si tak provokativně dobře žít. Vše je součástí dlouhodobého plánu globálního kapitalismu, ve kterém „kdosi v pozadí“ hodlá přetvořit náš svět „k obrazu svému“. Svádí se to na ledaskoho, nejčastěji na ilumináty nebo mimozemšťany či jiné škůdce, proroci však v tom zcela selhávají. V kostce řečeno: jde nejspíše o to, okrást celý svět o jeho majetek a nás, jeho současné majitele, vmanipulovat do pozice jeho zvelebovatelů a obsluhy, k větší slávě jeho nového pána. A to včetně jeho současných pomocníků a kolaborantů, jimž asi nasliboval „modré z nebe a půlku svého království“, kteří však po splnění svého nehezkého úkolu budou první odstraněni, aby nemohli ty sliby vymáhat a vyzradit.

Pokud se mimozemšťanů týče, můj současnou fyzikou živený mozek se vzpírá tomu věřit. Vzdálenosti jsou příliš velké a doby cestování pro živý organismus příliš dlouhé. Červí díry a brány do jiných dimenzí prozatím jen fantazií. Přesto ale mnoho archeologických nálezů existenci nějakých historií lidstva nevysvětlitelných faktů existuje. Ve změti zastíracích manévrů je těžké se orientovat a většina lidí proto odevzdaně čeká, jak to dopadne. Já bych byl ochoten uvěřit spíše na „vnitrozemšťany“, na jejichž podzemní svět se občas narazí a mnohé by se vysvětlit dalo. Při nevěrohodnosti současných informací ale není možno oddělit zrno od plev a vytvořit si alespoň přibližný názor.

Je však možné, ba nutné, nerezignovat na násilí a chránit si to jednoznačně dobré a nenechat „šmejdy“, aby nás okradli i o to, co již nebo ještě máme. To se sice dobře říká, ale hůře dělá. Ale obrátit se na záda, vydávat na pospas své slabiny a dívat se jinam, když se děje bezpráví, není ten nejlepší způsob. To je ovšem jen varování starších, jejichž síla už na uskutečňování toho nestačí.

9. 4. 2016

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Soudružská návštěva aneb ať žijí čápi, klokani, socialismus a mír!

(Vendelín klokan z Klokánie,Mikeš-Antarktida, Karel Kříž via pravyprostor.cz, 30. 4. 2016 8:32)

U nás v Klokánii uprchlíky ctíme a dáváme jim nový prostor. V Antarktidě Mikeš má dost místa a posílá vám něco k zamyšlení: http://pravyprostor.cz/soudruzska-navsteva-aneb-at-ziji-capi-klokani-socialismus-a-mir/ - Soudružská návštěva aneb ať žijí čápi, klokani, socialismus a mír! - KAREL KŘÍŽ 28|04|2016 - President Zeman navštívil farmu Čapí hnízdo. Přivítal jej tam ministr financí Andrej Babiš. Oba soudruzi si k přátelské návštěvě přizvali, v duchu nejlepších tradic totalitní propagandy, malé, nevinné děti. V našem případě opuštěné děti z Klokánků. Masově mozkovymývající česká média informovala, že návštěva proběhla v přátelském duchu a soudružské atmosféře tvůrčích činů. Oba hlavní představitelé současné vládnoucí Národní fronty ukázali dětem surikaty, klokany a další zvířátka, která žijí na té farmě, co patří nějaké firmě z holdingu. Poté dětem Andrej Babiš porozprávěl pohádku o tom jak jednou bude v České socialistické republice líp, hlavně když budou v dospělosti pořádně otročit v montovnách nebo na polích jeho zemědělského impéria a platit řádně daně, aby bylo na dotace na stavbu takových krásných víkendových chaloupek pro soudruha ministra. Miloš Zeman jistě s povděkem přijal vysvětlení o padesáti milionech, které se na farmu nějakým omylem zakutálely z fondů EU, když ji zrovna vlastnil někdo z rodiny nějakého Babiše a pevným hlasem se postavil proti politickým a mediálním dehonestačním útokům na svého křišťálově čistého přítele, majitele čápa a ANO: „Sdílím názor premiéra Sobotky, že by si politici neměli hrát na vyšetřovatele, nebo dokonce soudce a že by měli vyčkat výsledků vyšetřování. Totéž platí pro novináře.“ Ministr Babiš pak za odměnu nechal Miloše Zemana pokřtít klokana, který jej pojmenoval tradičním jménem Bimbo. Na oplátku dostal ministr od presidenta obraz „Dobrý čáp“ a oba se shodli, že dneska nějak řešit dotační podvod za 50mega je pod jejich rozlišovací schopnosti, a že pořádná bžunda je to až tak od jedné miliardy. Tedy, že není potřeba v parlamentu projednávat nějaký sprostý „Lex Babiš“ a hlavně, že je mír. Na závěr soudružské návštěvy se pak oba naši vysocí političtí představitelé vzájemně ujistili o podpoře svých politických cílů, ambicí a svých výjimečných osobností. Andrej Babiš ujistil presidenta, že určitě nebude on ani nikdo z jeho holdingu ANOfert kandidovat v příštím klání o Pražský hrad a Miloš Zeman potvrdil, že nehodlá začít pěstovat řepku ani vyrábět bezmasé uzeniny. Návštěva byla zakončena zpěvem Internacionály v podání najatých dětí, které tak mohly pěkně napravit malichernou nepříjemnost s malými skauty, jímž byl příliš horlivými policisty zakázán zpěv národní hymny pod presidentovými okny na Hradě. Ať žije mír! Ať žije socialismus, dotace, čápi, klokani, surikaty, lidový president, lidový miliardář a lidová „demogracie“! Již vzhůru psanci této země!

Tým studentské elektroformule ČVUT v Praze se chystá za vítězstvím do USA a Kanady? A jak to dopadlo? Zatčením?

(Tým studentské elektroformule ČVUT, 29. 4. 2016 12:34)

Tým studentské elektroformule ČVUT v Praze se chystá za vítězstvím do USA a Kanady? A jak to dopadlo? Zatčením? - www.parlamentnilisty.cz/ zpravy/tiskovezpravy/Tym-studentske-elektroformule-CVUT-v-Praze-se-chysta-za-vitezstvim-do-USA-a-Kanady-427437 - Tým studentské elektroformule ČVUT v Praze se chystá za vítězstvím do USA a Kanady - 22. 3. 2016 19:00 - Na zámořské závody soutěže Formula Student v Kanadě a USA se připravuje tým eForce FEE Prague Formula, reprezentující Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Mladí konstruktéři elektroformule budou soutěžit s monopostem FSE.04x, vybaveným elektrickým pohonem 4x4, s nímž tým eForce v sezoně 2015 dosáhl na druhé místo. Tým studentské elektroformule ČVUT v Praze se chystá za vítězstvím do USA a Kanady ... na svoji první zámořskou cestu vydá čtvrtá generace elektroformule eForce FEE Prague Formula. Ta již tradičně obsazuje přední příčky v evropských závodech studentských formulí. V současné době je formule na 22. místě celoevropského žebříčku (ze 23 nebo 22 účastníků???) Závodní monopost FSE.04x, který má unikátní řešení náhonu na všechny čtyři kola, bude měsíc před konáním prvních závodů odeslán do kanadského Montrealu. Odtud poputuje na závody Formula North v kanadském Barrie a také na závod Formula West v americkém Lincolnu. Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka k celému projektu říká: „Jsem opravdu hrdý na to, že u nás na fakultě vzniká takto ojedinělá formule. Naši studenti v soutěži dosahují nadprůměrných výsledků a je vidět, že je práce na závodním monopostu skutečně baví.“ A dodává: „Věřím, že v budoucnu bude daleko více vozů využívat elektrický pohon a právě díky práci v závodním týmu mohou naši studenti získat pro svoji další kariéru obrovskou konkurenční výhodu.“ Na tvorbě elektroformule se podílí především studenti silnoproudého oboru Elektronika, energetika a management. Vedle samotné konstrukce monopostu se v rámci projektu učí také sestavovat rozpočet, business plán, vyzkouší si komunikaci s partnery a sponzory projektu. V týmu mají své zastoupení i studenti Fakulty strojní ČVUT. ( informace o formuli eForce FEE Prague Formula naleznete na stránce: http://eforce.cvut.cz/) České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Více informací najdete na www.cvut.cz A jak to dopadlo? Jedině Svobodné noviny informují: zatčením pana Bartoše z Národní demokracie jde dokončení splynutí bolševických duší pana Zemana s Babišem v Čpím hnízdě a vyloučením demokratické opozice, metodami bolševiků – Podobné je to v celé „ekologii“ a ježdění na elrtktřinu – viz dezde nahoře a dole: neboť i v bateriích a elektropoheech se z toho stal jen kšeft, kde jsou do prodaných „továrních“ systémů vestaveny (samo) ničící prvky. Více zajímavé noviny/ časopis z okolo pana Jakuba Ditricha e-kolo.cz: http://www.electricbikeaction.cz/o-nas - Vítejte na webu Electric Bike Action. Na informačním portálu o elektrokolech a všem ostatním, co s nimi souvisí. Současně vítejte na webové stránce stejnojmenného odborného magazínu Electric Bike Action, který od roku 2016 začíná v Česku vycházet v tištěné i elektronické podobě.

Předsedu krajně pravicové strany Národní demokracie Adama B. Bartoše ve čtvrtek zadržela policie

(Mikešův Bobeš a Němý Bobeš, 29. 4. 2016 8:27)

Bobeš oněměl: „ 28. dubna 2016 20:33, aktualizováno 20:53 - Předsedu krajně pravicové strany Národní demokracie Adama B. Bartoše ve čtvrtek zadržela policie. Tvrdí to místopředseda strany Luke Belson, policie však zásah nepotvrdila. Bartoše soud už v březnu odsoudil za antisemitské výroky k podmínce a pravděpodobně je také podezřelý z nenávistných výroků na protiislámské demonstraci. Zadržení zřejmě souvisí s Bartošovou politickou a publikační činností, uvedl Belson na webu Národní demokracie. Policisté podle něj provedli domovní prohlídky v Bartošově bytě a v kanceláři strany. „Krátce po zadržení byl předseda Národní demokracie převezen na služebnu policie na Zbraslavi, kde byl vyslýchán v souvislosti se svou publikační a politickou činností,“ napsal Belson. Z Bartošova bytu policisté podle něj odváželi knihy, dokumenty, datové nosiče a elektroniku a později také dokumenty z kanceláře strany. Právní zástupce strany Miroslav Timura uvedl, že ještě přesně neví, kvůli čemu byl Bartoš zadržen, a k případu se více nechtěl vyjadřovat. Postup policie označil Belson za protiprávní. Jedná se podle něj o útok na politické svobody občanů. „V tuto chvíli nevíme, zda a kdy bude náš předseda propuštěn, ale aktuální informace, které máme k dispozici, nasvědčují tomu, že by mohl být převezen do cely na Praze 2 a strávit v ní dnešní noc,“ doplnil. Mluvčí pražské policie Jan Daněk zásah nepotvrdil. Bartošovo vyjádření redakce serveru iDNES.cz shání, předseda ND však nebere telefon. Činy Bartoše a Národní demokracie již policie vyšetřovala několikrát. V poslední době prověřuje například plakáty strany s hesly k současné uprchlické krizi. Strana na nich třeba vyzývá ke „střelbě do černého“. Bartoš je také pravděpodobně vyšetřován kvůli podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatel na březnové demonstraci proti islámu (psali jsme zde). Bartoš i bývalý místopředseda Národní demokracie Ladislav Zemánek také byli v březnu u soudu nepravomocně potrestáni roční podmínkou za jejich loňské počínání u pomníčku Anežky Hrůzové, zavražděné v roce 1899. U hrobu Bartoš se Zemánkem zanechali ceduli, na niž mimo jiné napsali: „Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“ Z vraždy Hrůzové byl obviněn a poté odsouzen Žid Leopold Hilsner. Proti následné vlně antisemitismu, známé jako „hilsneriáda“, bojoval i Tomáš Garrigue Masaryk.

Nikdy není pozdě, natož bycha honit! Aneb o tokání Zemana s Babišem v "Čapím hnízdu"

(Ringo-Cech.cz, Bych-Čapí hnízdo Votice, Kraus-Borotín/ČTK, 28. 4. 2016 12:24)

, kde roste čínská centrála pro Voticko, Benešovsko s přilehlou Evropou pro planetou Zemi"- V běžném životě to známe třeba z koupě televize – nějakou si za nějaké peníze pořídíte, ale víte, že není stavěná tak, aby vydržela víc než pár let. A kdyby náhodou vydržela, tak vám změní kódování čehosi, takže si stejně budete muset koupit novou, abyste na jinak funkční televizi vůbec něco viděli. A stejné je to s válkami, jen v mnohem větším rozsahu – je potřeba něco zničit, aby vydělal zbrojní průmysl a na následné rekonstrukci vydělají i ostatní. Je Česká republika závislá na jiných státech nebo jsme pány vlastní hospodářské strategie? Vadí nám, že zisky firem působících v České republice odtékají do zahraničí? Byla rychlá privatizace nezbytností nebo šlo o skrytý záměr? Vyřeší svobodný trh všechny problémy nebo to je jen naivní učebnicová představa: Trump předpovídá „skvělé vztahy“ s Ruskem a Putinem, pokud bude zvolen - Zveřejněno 28.4.2016 - V úterý šli američtí voliči k urnám, kvůli prezidentským primárkám v pěti státech ležících v severovýchodní části země: Pensylvánie, Delaware, Connecticut, Maryland a Rhode Island. Budeme mít skvělý vztah s Putinem a Ruskem,“ prohlásil Trump při oslavě vítězství v Trump Tower v New Yorku poté, co vyhrál primárky ve všech pěti státech. Trump dodal, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem by se také měly zlepšit, navzdory jeho pokračujícím výzvám zřídit protekcionistickou bariéru k omezení čínského průmyslového vývozu do Spojených států. „Budeme mít skutečné partnerství s Čínou. S Čínou se dá dohodnout a dá se s ní vycházet,“ uvedl Trump. Americké prezidentské volby jsou naplánovány na 8. listopadu 2016. Washington - Donald Trump chce v případě svého zvolení prezidentem Spojených států narovnat vztahy Washingtonu s Ruskem a Čínou. Favorit na získání republikánské prezidentské nominace také podle agentury AP řekl, že bezpečnost země pro něj bude nejvyšší prioritou a že američtí spojenci musí platit spravedlivou část za svou obranu, jinak s pomocí USA nemohou počítat. "Jako země musíme být více nepředvídatelní," řekl Trump v projevu ve Washingtonu, který přednesl den po svém drtivém vítězství ve stranických prezidentských primárkách v pěti státech amerického severovýchodu. AP si povšimla, že k projevu použil čtecí zařízení, ačkoli jinak je pro něj typické hovořit spatra. Podstatnou část své řeči věnoval Trump ostré kritice nynějšího prezidenta Baracka Obamy kvůli jeho přístupu ke krizi na Blízkém východě. Řekl, že nynější administrativa po sobě zanechá dědictví v podobě slabosti a zmatku. "Učinili jsme Blízký východ více nestabilním a chaotickým, než jaký byl dříve," řekl Trump. Kritizoval také svou pravděpodobnou demokratickou rivalku Hillary Clintonovou za to, jak řešila útok na americkou ambasádu v Libyi. Trump se rovněž ohradil proti Obamově neúspěšné snaze porazit teroristické hnutí Islámský stát. Chce proto vypracovat postup, jak radikály zastavit nejen s použitím armády. "Události sice mohou vyžadovat nasazení vojska, ale je to také filozofický boj, jako byl ten náš během studené války," dodal.

Petr Vančura o bolševismu a komunismu

(IsraAID, www.svedomi.cz-Petr Vančura, petrsedyabcd.blog.cz, 28. 4. 2016 10:51)

Když v prosinci vypukla „uprchlická krize“, začal jsem zkoumat, kdo na zemi fyzicky dodává stovky tisíc převážně mladíků v bojovém věku přes Středozemní moře do Řecka a Itálie. ....když se objevoval IsraAid – „IsraAID je izraelská humanitární pomocná agentura, která reaguje na krize a zapojuje se do mezinárodního vývoje po celém světě“. Vloni a letos byla operace IsraAID nahánění Arabů do Evropy soustředěna kolem řeckého ostrova Lesbos. Jsou – právě tam pseudo či alias „antipapež“ František v sobotu byl – propagoval otevřené hranice. (Pope visits Greek island of Lesbos, takes 3 families back to Vatican) Zde jsou další informace o nevládních organizacích pašujících lidi: Israeli Aid Group Helping Refugees...or Facilitating a Clash of Civilizations? a Brandon Martinez „Is the 'Migrant Crisis' Part of a Zionist Plot Against White Europeans?“ IsraAid také přímo pracuje s HIV/AIDS v Somálsku a Keni – takže se může osvědčit jako další kolečko v masových sexuálních útocích, které jsme viděli ve Švédsku a Německu od loňska. Kdo ví, kolik pachatelů je nakaženo? Je příliš brzy, abychom to poznali. - Petr Vančura o bolševismu a komunismu: Část vystoupení P. Vančury ze ZVONU, sdružení pro svobodu a demokracii, na veřejném senátním slyšení 31. 5. 2005. 1) Co to byl je a bude bolševismus? …Je správné, že v… tématu je použit výraz „bolševismus“, a ne „komunismus“. V běžné řeči významy těchto výrazů často splývají, ale rozdíl tu je: komunismus začínal jako utopická naděje, kdežto bolševismus byl od svého vzniku bezohledným pragmatickým nástrojem uchvácení moci, který se za idealistické představy komunismu jenom skrýval.... Nastolil vládu teroru…O tomto období mluvíme jako o komunismu, ale v podstatě se jednalo o surovou bolševickou okupaci. Její důsledky a současné mutace zůstávají i dnes největším nebezpečím našeho zatím váhavého pokusu o demokracii. Je proto důležité pochopit hlavní metody bolševismu: Jsou jimi
1) nesmlouvavá centralizovaná hierarchická struktura moci,
2) odstraňování potenciálních protivníků,
3) mediální manipulace, a
4) klamavé domácí i mezinárodní strategie tajných služeb.
… Cílené vyvraždění nejschopnějších protivníků v občanské válce 1918-1920 je považováno za klíč k vítězství v této válce, a Leninovy taktické mediální obraty v Iskře, popsané již… znalcem Ruska Janem Slavíkem v jeho knize Lenin z roku 1935, byly předzvěstí pozdějších masivních komunistických indoktrinací a manipulací veřejného mínění. Leninův podvratný tah proti ruské emigraci nazvaný TRUST, kterým zmátl celý svět a zároveň se zbavil ruského zahraničního odboje, zaměstnává západní tajné služby dodnes, protože jeho schéma v repertoáru ruských tajných služeb zůstalo natrvalo… ...- 2) Následky bolševismu - Leninův bolševismus a jeho pozdější mutace zanechaly ve všech zemích, které postihly, strašlivé stopy..... ale zničena byla i sama měřítka správného počínání, přirozená mravnost… Toto je nejstrašnější důsledek bolševismu: Lidé dnes nejednají podle toho, co je správné, ale s klidem udělají cokoli, pokud jim to projde… to je trvalá kulturní změna, která postihla celé národy…. po desetiletích… jsou přirozené mravní zásady samozřejmé jen pro menšinu společnosti, která si je dokázala uchovat v rodinách. Uvolnění společnosti po roce 1989… přineslo ještě další prudký pokles mravnosti, když byla odstraněna pouta totalitního státu. Více in: Miroslav Dolejší: Věčně včerejší Češi, 1992 : www.slovenskeslovo.sk/na-stiahnutie/send/3-rozne-publikacie/16-maastrichtska-dohoda-konecne-reseni-pro-evropu-1 - A co dělat: Monitorujeme anomálie tlaku páry při vstupu do parního stroje - Před 3 minutami | Petr Šedý: Abychom se dostali do fáze monitorování tlaků ve vstupní hadici při funkci parního stroje, musíme si k tomu vyrobit určité zázemí, které nám umožní představit si vhodné poměry pro využití těchto zajímavých fyzikálních anomálií. Pokud nebudeme uvažovat jako řemeslníci a pokud nebudem uvažovat jako perfekcionisti a pokud budeme uvažovat reálně, nebudou nás tyto pokusy stát mnoho peněz.

Zdravím kocourkovské a zejména nekocourkovské a celé Hrusice s okolím!

(MIKEŠ/Anatarktida a Král Šumavy: petr-kubac.blog.cz, 26. 4. 2016 9:30)

MIKEŠ/Anatarktida a Král Šumavy: petr-kubac.blog.cz -Teorie umělého lidu(1)- Zdravím kocourkovské a zejména nekocourkovské a celé Hrusice s okolím! Máme tu konec dubna 2016 a je předvečer máje 2016, sněží, mrzne až praští. Všude zemětřesní. Chvála Antarktidě a okolí! Ještě chybí udělat z toho Erdoganovi skrze Obamu, Tel- Aviv v čele s Merkelkovou a jením „Hanovdertským trhem“/ EU všude v Evropě Nové Švábsko, všude sníh, led, mráz a a samé UFO a ufoni. Hm. To tak! Maximálně v kreténských listech (exopolitka.com/ .cz) od pana skoroprofesora v duchu nezapomenutelného Klause a jeho Sally, v duchu těžko zapomenutelného Václava Havla a jeho proroka Chauna – studentského vůdce sametovky 1989 - co s Rašínem uspořádali UFO kongres Exopolitika Praha 2012 a víme proč. Pryč od pseudoufologů a jejich blábolů! Raději dejme slovo třem Petrům (svatému v počasí((!)) , Šedému a Kubačovi -petr-kubac.blog.cz): Teorie umělého lidu-Dnes v 5:57 | Petr | Svět okolo- Není od věci připomenout, že v tomto týdnu bude "První máj - Svátek práce" - signifikantní pro dnešní dobu je, že tento svátek vznikl na památku bombového útoku, kdy neznámý "demonstrant" hodil nálož mezi policisty při velké stávce Chichagských dělníků v květnu 1886. Podíváme li se na dnešní stav "práce" a vztahu k ní na vyspělém západě - je jasné, že není co oslavovat. proto se "První máj" přeměnil ze "svátku práce" na svátek "hlasitého vyjadřování politického názoru". S vyjadřováním politického názoru není problém, pokud "My všichni jsme Charlie", nebo pokud "My všichni jsme Sobotka / Babiš". Problém není ani tehdy když se veřejnost rozdělí ( podaří se ji rozdělit ) na několik menšinových frakcí, která každá "má svůj názor". Problém však nastává když veřejnost zastává ( téměř ) jednotný názor nehodicí se momentálním establishmentu do krámu. Byl tady Máhatma Ghándí, který byl vůdcem takové "nepatrné" několika-setmiliónové "extremistické menšiny", která chtěla nezávislost Indie na Britech. Už ten si všiml jistých zásad, které zhmotnil do legendárního výroku : "Nejprve vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují, pak zvítězíte". Jelikož máme moderní dobu plnou jemné manipulace davy - je nutné Ghándího výrok poněkud aktualizovat. Nyní k tomu máme jedinečnou příležitost - jednak protože se blíží první máj, který je "laboratoří" všech manipulací davy a navíc tu v česku máme jedinečný stav, kdy veřejnost se na jistém tématu téměř 100% shoduje a to je ( negativní ) vztah k importu muslimů do česka, který nejde pod nos "komunistické internacionále" vládnoucí u nás i ve většině zemí Evropy. Takovou situaci neuvěřitelně trefně popsal Lubomír Vylíčil, osobně si jenom dovoluji doplnit procentuální odhady, které vycházejí právě ze současné ( proti ) muslimské situace : 0-30 % populace zastává vládě nepohodlný názor : toto je bězný stav, který vlády zcela ignorují, a v principu je to správně, protože v demokracii by ( teoreticky ) menšina neměla ovládat většinu, dokonce ani tehdy, pokud jste vládní hlásná trouba, nebo některá menšina "postižená" pozitivní diskriminací. 30-50% populace zastává vládě nepohodlný názor : v médiiích se objevují uštěpačné poznámky o "extremistech". Případné demonstrace jsou "oficiálními médii" okázale ignorovány, přestože jsou policií bedlivě sledovány a potlačovány. 50-70% populace zastává vládě nepohodlný názor. Média bouří, propagandistická masáž jede na 100%. Noviny jsou plné falešných argumentů, které nerespektují základní pravidlo svobodné společnosti a to totiž že "moje NE má stejnou váhu jako tvoje ANO". Samozřejmě se místo argumentů k věci, kterých není příliš ( jinak by se 70% populace nenechalo přesvědčit ) nastupují argumenty ad hominem : "populisté, xenofobové, fašisti". Některé z článků jsou dosti ostré a svědčí o obavách dosavadních "majitelů pravdy", z obratu ve společnosti a s tím spojené ztráty jejich postavení......

Teorie umělého lidu(2)-dokončení aneb "Mysli si co chceš, ale jak to řekneš nahlas, dá ti režim přes hubu !!!!!!!!!!!!!!"

(petr-kubac.blog.cz 26.4.2016, 26. 4. 2016 9:28)


70-80% populace : objevují se "výzvy intelektuálních elit" financovaných vládou. Na demonstracích se objevuje "umělý lid" - tedy pokud se sejde 500 odpůrců migrace muslímů do Česka - vláda tuto demonstraci "vyváží" stejně velkým shromážděním "placené opozice" - v podobě zaměstnanců státem financovaných "nevládních" a "neziskových" organizací, kteří jsou v situaci - jdi demonstrovat za "správnou věc", nebo "marš makat do Kauflandu". To vysvětluje třeba mnou popisované "otrávené anarchisty". V diskusi ke zmíněnému článku též jeden ze čtenářů výstižně popsal, že "placená opozice" nemá jasný politický směr. Je to spíše "univerzální opozice" proti všemu. Není se čemu divit - tyto společenské struktury předává jedna vláda druhé a očekává od nich, že budou spolehlivě sloužit každé vládě, bez ohledu na to, co si sami myslí.
Média v této situaci informují stylem "pravicoví a levicoví extremisté se střetli, těžkooděnci oddělovali masy demonstrantů". Demonstrace jsou mohutně infestovány agenty tajné policie, informátory a udavači, kteří působí výhružně svou ( tušenou ) přítomnosti, ale zatím nevstupují do dění. 80 - 95% - případné demonstrace už jsou tak masové, že obstarání tolika tisíc jedinců "umělého lidu" se stává obtížným. Už ani televizní obrazovka není schopna vytvořit iluzi, že se jedná o "střet dvou stejně početných názorových skupin", proto nastupují "prostředky jiného druhu" - infiltrování "nežádoucí skupiny" agenty tajné policie, provokace, "umělé násilnosti" - bomba hozená z davu dělníků na policisty atd. …. Dlouhodobá nutnost lži pronášet, lži poslouchat, lži navenek schvalovat a přitom s nimi vnitřně nesouhlasit za sebou zanechává pokřivenou psychiku lidí, která často vede k pokřivenému vítězství - víz "vyhnití" komunismu a nástup demokracie v Česku od roku 1989 dodnes. Zajímavá je i jiná historická paralela - Evropské královské dvory byly tak rozsáhlé, že se zhusta stávalo, že král ani šlechta kolem něj se celý život nesetkala s nikým, koho by král neměl "na výplatní listině". V dobách demokracie se tento princip zdá zhola nemožný, dokud si neuvědomíme, že feudální daně tvořily okolo 5% HDP, zatímco dnes některými státními rozpočty proteče 50-80% HDP. Žijeme tedy v situaci, kdy většina z nás ( ve Skandinávii úplně všichni ) jsou potenciální "umělý lid". Jestli opravdu patříte do této kategorie - můžete zjistit malým self testem : Nesouhlasíte s názory uklízečky u vás v práci ? Je hlavní argument nesouhlasu, že ona je "bába blbá, co nemá ani maturitu ?" Pokud jsou obě odpovědi ANO - jste umělý lid jako vyšitý - marš na demonstraci - ukázat "vidlákům", že jsou zabedněnci v celku i v detailech. Pokud se vám do takového rizika nechce - ignorujte na chíli svoji "povýšeneckou hloupost" a sledujte události prvního máje. Jednak - jestli je tato teorie správná, a potom - na kterém stupni žebříčku momentálně stojíme. Poznámka při druhém čtení - všimli jste si obrázek - už dříve jsem dovozoval, že transparent na fotce pravděpodobně nesou agenti tajné policie, ale přečtete si pořádně nápis v červené stopce. Ten nápis není "Proti nenávisti" ale zní "Proti PROJEVŮM nenávisti" - lze to interpretovat jinak, než jako výhrůžku známou z dob pozdního bolševika : "Mysli si co chceš, ale jak to řekneš nahlas, dá ti režim přes hubu ??

Berlín-AfD chce zakázat... islám ....a rovněž požaduje zákaz chlapecké obřízky! Konečně!

(AfD, AfA -ČTK /Berlín a Rhein-Neckar-Zeitung/ mluvčí Merkelové Steffen Seibert /BfV, 18. 4. 2016 16:18)

Berlín - Alternativa pro Německo (AfD) chce zakázat veřejné projevy muslimské víry v zemi. Podle ní je islám v rozporu s německou ústavou.... rovněž požaduje zákaz chlapecké obřízky - Klaus řečnil v Německu na mítinku Evropa začíná být nebezpečným bojištěm: Vládní konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) postoj AfD kritizovaly s tím, že strana projevuje extremistické názory. Muslimská rada reagovala přirovnáním AfD k Hitlerově nacistické straně. "Islám je politická ideologie, která není slučitelná s německou ústavou," uvedla o víkendu při jednání o programu AfD místopředsedkyně strany Beatrix von Storchová. V minulosti už vyvolala pobouření, když prohlásila, že policie musí migrantům zabránit v živelném překračování hranic i za cenu použití střelných zbraní, a to i proti ženám a dětem. Představitelé AfD vyzvali ke všeobecnému zákazu nošení burky a nikábu, tedy oděvů, které zakrývají celý obličej muslimských žen. Žádají také, aby ve školách bylo učitelkám i žákyním zakázáno nosit na hlavě šátek, který je podle strany projevem utlačování žen. Strana rovněž požaduje zákaz chlapecké obřízky, která patří k tradičním náboženským rituálům muslimů i židů. Zástupci vládních stran již postoj AfD odsoudili. Místopředseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové Armin Laschet obvinil AfD, že se snaží rozštěpit společnost a že chce omezit ústavou garantovanou svobodu vyznání. "AfD štve lidi proti sobě, provokuje je. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) by to měl sledovat. Když nějaká strana začíná stále agresivněji zpochybňovat a potlačovat základní hodnoty, měl by to úřad (pro ochranu ústavy) pečlivě vyhodnotit," uvedl v pondělí Laschet v deníku Rhein-Neckar-Zeitung. Alternativa pro Německo si připsala další úspěch, v Hesensku získala 12 procent hlasů Alternativa pro Německo si připsala další úspěch, v Hesensku získala 12 procent hlasů Mluvčí Merkelové Steffen Seibert prohlásil, že kancléřka už několikrát jasně řekla, že islám už "bez jakýchkoli pochyb" patří k Německu. BfV zastává v Německu funkci civilní kontrarozvědky. Mezi jeho hlavní úkoly patří sledovat projevy pravicového, levicového i náboženského extremismu. Úřad dlouhodobě monitoruje například krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu Německa (NPD). Podle německé sociální demokracie se AfD snaží vzbuzovat předsudky a chce těžit z vyvolaného strachu. "Samozřejmě existuje islám, který dodržuje ústavu. Vyznává ho více než 90 procent muslimů, kteří zde žijí," řekla deníku Die Welt Kerstin Grieseová z vedení sociální demokracie. "Kvůli existenci několika extremistických skupin nelze odsuzovat celé náboženství," doplnila. Předseda Ústřední muslimské rady Aiman Mazyek vyzval k větší osvětě. S AfD se na politickou scénu podle něj dostala "poprvé od Hitlerova Německa strana, která znovu diskredituje celé jedno náboženské společenství a existenčně jej ohrožuje". Cílem AfD je podle něj zneužít islám k likvidaci demokratického zřízení v Německu. Nikoli islám, ale AfD je "v rozporu s ústavou", uvedl Mazyek. AfD vznikla původně jako strana, která odmítala společnou evropskou měnu. Loni v ní však převládlo nacionalistické křídlo, které se ostře staví proti imigraci. Letos strana výrazně uspěla v trojích zemských volbách, kdy získala od 12 do 25 procent hlasů a v Sasku-Anhlatsku se stala druhou nejsilnější frakcí v zemském sněmu. autor: ČTK

Kauza „Kozomrd“ (1)(Erdogan) otřásá Spolkovou republikou Německo.

(Německý komik Jan Böhmermann a Pavel Šafr 13.4.2016 , 15. 4. 2016 21:09)

Je to dobře, protože na této kauze, v níž turecká vláda drze požaduje od německé vlády potrestání německého komika, se ukazuje praktická síla ústavní svobody. Proto je dobré vědět, o čem to celé je. Z českých médií zatím plyne, že tato kauza je o „kozomrdovi“ neboli o urážce tureckého prezidenta. Jenže to není úplně celá pravda. Není to ani o hříchu bestiality (obcování se zvířaty) a vlastně to není jen o jakési urážce. Je to o tom, zda se Evropa přizpůsobí zvyklostem Turků a jejich zacházení se svobodou, anebo zda bude trvat na svém vlastním pojetí svobody. Pojďme se proto podívat, jak se kauza „Kozomrd“ seběhla. Předně se nebudeme tvářit, že vytečkováním písmen ve slově „kozomrd“ ubráníme naši vlastní ušlechtilost. České slovo „kozomrd“ je malebné a v zásadě estetické. Má svoji lyrickou i epickou stránku. Tedy: Ať žije čeština! Německá píseň věnovaná tureckému prezidentovi takhle malebná opravdu není. V němčině nejde o poetické podstatné jméno, nýbrž prostě o brutální spojení slovesa „mrdat“ s podstatným jménem „kozy“. A právě toto spojení a tuto činnost přiřkl komik Jan Böhmermann (shodou okolností volně přeloženo „čechomuž“) v pořadu ZDF právě tureckému prezidentovi Recepu Erdoganovi. Načež vznikla státní aféra. Turecký ministr zahraničí si pozval letos německého velvyslance na kobereček už třikrát. Naposledy turecká vláda požadovala, aby Němci Jana Böhmermanna soudili za urážku hlavy cizího státu. V německém zákonodárství totiž straší jakýsi anachronický zákon, podle něhož německý stát může žalovat občana za urážku představitele cizího státu (nikoli německého). Byl přijat v poválečných letech, kdy německým politikům eminentně záleželo na nápravě pošramoceného obrazu Německa ve světě. Kancléřka Angela Merkelová, která s Tureckem horko těžko vyjednávala vracení, respektive výměnu uprchlíků, se z urážky svého tureckého partnera skoro složila, neváhala mu zavolat a omlouvala se. Tureckému premiérovi Ahmetovi Davutogluovi doslova řekla, že básnička je „vědomě urážlivá“ a že německá vláda „pečlivě prověří“ zahájení trestního stíhání. Jinými slovy, kancléřka Merkelová připustila, že Böhmermann by měl být opravdu zažalován, ale že ona to zařídit nemůže. V německých médiích je z toho nyní oprávněný poprask, protože pátý článek spolkové ústavy garantuje svobodu projevu. Smyslem vystoupení Jana Böhmermanna nebylo ovšem to, že by chtěl pro nic za nic urazit tureckého prezidenta. Böhmermann totiž reagoval na předešlou kauzu, v níž si Recep Erdogan stěžoval na televizní tým „Extra3“ z Hamburku. Ten nazpíval píseň „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ (výslovností identické slovo Erdowan si Němci vychutnávají, protože německé slovo Wahn znamená „šílenství“), která hodně natvrdo popisuje, jak současný turecký režim zachází se svobodou vlastních občanů.

Zpívá se v ní zhruba toto: Žije si na vysoké noze, boss z Bosporu. - U tisku oceňuje správnost názoru. - Novinář něco napíše, když Erdogan nedává pozor, a ráno už sedí ve vězení. - Reakce na sebe nenechá dlouho čekat, přijde pláč ze slzného plynu a vodních děl. - Podívejte, drží to pevně v ruce. (ve videoklipu si Erdogan podává ruku s Merkelovou) - Podívejte, co neudělá pro velkou Osmanskou říši. (v klipu turečtí policisté bijí demonstranty) - Žádná práva pro ženy, když si moc vyskakují, tak je ztlučeme. - Volební právo je jenom nějaké právo. - Soužití s Kurdy je na nic, tak je vybombardujeme, - hlavně, aby se nezkřivil ani vlas našim bratrům ve víře - Dej mu peníze, postaví za ně uprchlíkům plátěné stany. (záběr na Erdogana s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem) - Po videoklipu s tímto songem následovala první vážná diplomatická přestřelka a německý velvyslanec musel k tureckému ministru zahraničí poprvé na koberec.

Kauza „Kozomrd“ (Erdogan)- (2)(Erdogan) otřásá Spolkovou republikou Německo.

(Autor: Pavel Šafr 13.4.2016, 15. 4. 2016 21:04)

-Německý komik Jan Böhmermann: Erdogan se nechal slyšet, že je nepřípustné, aby se v německé televizi takhle hanlivě řešilo potlačování občanských práv v Turecku. Turecké vládě ovšem také vadilo, že se velvyslanec zároveň zajímal o soud se skupinou tureckých opozičních novinářů a přelíčení se osobně zúčastnil. - Jan Böhmermann na ZDF v satirickém pořadu „Neo Magazin Royale“ z 31. března reagoval na tuto situaci a vyvolal doslova bouři. Ocitujeme zde zkráceně klíčovou pasáž z tohoto pořadu:Böhmermann: „Extra 3 tento týden skoro vyvolala třetí světovou válku – za to jim tleskám! Ano! Skvěle… Možná, mílí Turci, bychom vám měli něco krátce vysvětlit: Kolegové z Extra 3 popsali to, co tam u vás v politice děláte z humoristického hlediska. Pane Erdogane, my v Německu a vůbec v Evropě máme zaručenou svobodu umění, svobodu tisku a svobodu názorů. - Moderátor Kabelka: Paragraf 5. - Böhmermann: Paragraf 5 naší skvělé ústavy říká: To se tady může! Vy nemůžete jen tak říct, že vláda má zakázat satiru nebo že to musí být vymazáno z internetu. V Německu je něco takového povoleno. A já si myslím, že je skvělý, jak se tento týden zvedla občanská společnost… Je suis Extra 3. - Kabelka: Výborně. - Böhmermann: Pane Erdogane, jsou případy jednání, které ani v Německu, ani ve střední Evropě není povolené. Tedy: Existuje tu svoboda umění – satira, umění, zábava – to je povoleno. A pak ještě existuje, jak se tomu říká? - Kabelka: Difamace. - Böhmermann: Difamace, to je právnický výraz. Tedy: Co je difamace? - Kabelka: Difamace je, když argumentuješ podpásově. Když jen nadáváš lidem a vytahuješ na ně soukromé věci, čímž je ponižuješ. Böhmermann: Ponižování. A to není povoleno, ani v Německu. - Kabelka: Ano, to je difamace. - Böhmermann: Rozuměl jste tomu, pane Erdogane? - Kabelka: A to je trestné. - Böhmermann: To je trestné? A v tom případě se dají věci i mazat. Ale až potom, ne předtím. - Kabelka: Až potom. - Böhmermann: Možná to nejlépe vysvětlíme pomocí praktického příkladu. Mám tu takovou básničku, jmenuje se „Difamace“. Tady ukážeme básničku, která se nesmí. Kdyby se to řeklo veřejně, tak by to bylo v Německu zakázáno.


Načež Böhmermann zapěl tuto píseň:
Je hloupý jako pytel a zbabělý je, Erdogan prezident.
Jeho koule strašně smrdí kebabem,
i prasečí prd voní lépe.
Je to muž, který bije holky
a nosí u toho gumovou masku.
Nejradší mrdá kozy a potlačuje menšiny.
Kope Kurdy, řeže křestany
a čumí přitom na dětské porno.
I večer místo spaní radši provádí felaci se stovkami ovcí.
Ano, Erdogan je prezident s malým čurákem.
Je slyšet, jak každý Turek říká: ten kokot má scvrklé koule.
Od Ankary po Istanbul každý ví, že ten chlap je gay.
Perverzní, zavšivený a zoofilní – Recep Fritzl Priklopil.
Jeho hlava je prázdná jako jeho koule.
Je hvězda na každém gangbangu,
Až mu čurák při čurání brání,
tak to je Recep Erdogan, turecký prezident.
Tak, to je podstata celé kauzy. Komik si udělal legraci z toho, že se turecký prezident rozčiluje kvůli popisu turecké reality v satirickém provedení, a v rámci jakési výuky a osvěty mu ukázal, co je za hranou i v Evropě. Přitom opravdu vytvořil něco, co je z hlediska vkusu zjevně za hranou, ale tím, že to uvedl jako satiru a jako příklad toho, co se nesmí, zjevně až na doraz využil své ústavní právo na svobodu projevu.

Mikeš dojmy z elektrolétání:

(z dílen Vysokého učení technického v Brně (VUT), 12. 4. 2016 6:46)

Mikeš dojmy z elektrolétání:

Zdravím myslící lidi, co mají rádi kočky! V ČR je situace na kočku, vládnou tam patolízalové a řiťolezci. Ovšem je to dlouholetá „česká“ tradice, lidé ovšem přemýšlejí, jak se toho zbavit. Mnozí. Mnozí zase jakou řiť si vybrat a zabydlet se tam..... Nyní je moda vše židovské. Velebení..... Ale jde o víc: buď zdravý zejména kočičí rozum a věci vrátit do normálních kolejí nebo si nechat strpět obřízku klasicky počínaje, lidskými i kočičími právy konče! Pak už jen zbývá pozvat uprchlíky, a ti dokončí, klasickou obřízkou dle soudruhů z Izraele počínaje, a dle Koránu – „celková šáriae, nahoře bez“: hlavy! Ovšem „duchovně bezhlaví“ velebí církev svatou v zastoupní Duky, který požehnal „křesťanským uprchlíkům“ co prý tu chtějí být, ale utekli do Německa! To je zajímavé, jak se tam všichni hrnou a když tu Němci byli po Mnichovu a 15.3. 1939 tak se to nikomu nelíbilo a velebili Beneše! Který připravil masakry komunismu! Ovšem hezky to popsla Miroslav Dolejší v jeho Analyze 17.11. 1989 a včas! Vyšlo již 1990 a nyní se podívejme, ja to pokračuje v oboru létání na elektřinu: ““Elektrické letadlo z Brna obstálo. Má za sebou první let Elektricky poháněný letoun z dílen Vysokého učení technického v Brně (VUT) úspěšně vzlétl a udržel se ve vzduchu. Létat vydržel 27 minut, přičemž nevyužil celkovou kapacitu akumulátorů. Cílem projektu je ověřit možnosti elektrického pohonu v letectví, přičemž nejde o první podobné pokusy v Česku. 22.8.2014 12:30 - První vzlet stroje VUT 051 RAY následoval bezprostředně po sérii zkoušek na zemi, a to za dozoru zástupců Úřadu pro civilní letectví. Na letounu pracují od roku 2009 odborníci z univerzitních ústavů letectví a výkonové elektrotechniky a elektroniky. Podílejí se na něm i pracovníci firmy Jihlavan airplanes, která vyrábí malá sportovní letadla. „Proti konkurenčním elektrickým letadlům však má nový letoun výrazně vyšší kapacitu elektrické energie v akumulátorech, což umožňuje strávit delší dobu ve vzduchu,“ uvedla mluvčí VUT Jitka Vanýsková. Letoun včetně pilota váží 600 kilogramů. „Vzhledem k experimentálnímu charakteru neumožňuje převoz více lidí, ale pouze pilota,“ doplnila mluvčí. Perspektivní elektřina Letecký výzkum s mnoha přesahy do praxe má na brněnské technice tradici. Odborníci spolupracují s několika českými firmami. V roce 2010 získal prototyp bezpilotního letounu Marabu zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Už v roce 2005 obdržel letoun VUT 100 Cobra cenu Česká hlava. Univerzitní letecký ústav se podílel také na průmyslově vyráběném ultralehkém stroji KP-2U Sova. Před čtyřmi lety se VUT jako zástupce Česka zapojilo do mezinárodního projektu, který zkoumá možnosti zavedení systému individuální letecké dopravy. Právě ekologicky šetrné malé letouny, jakési vzdušné obdoby osobních aut, mohou podle vědců sehrát v budoucnu důležitou roli. Koncept hybridního letadla, na kterém pracuje Airbus: elektrolet E-Fan 2.0 Na vývoji hybridního letounu pracuje například společnost Airbus. Dopravní letadlo by dokázalo přepravit až 80 cestujících. První testy elektrického pohonu už začaly, sériové výroby by se letadlo mohlo dočkat v roce 2050.“““ Jsou příklady. Jenž židovská ropná loby připravila takové předpisy, o kterých rád blafe pan Hebededa z Azubu.cz. Totiž, jak se objeví něco elektrického, přijde Policie ČR a udavači musí udávat, co a jak.... Více pan šéfredaktor o kádrech ČSSD a jejich Chovancovi a policejním státě ČR! Tak zatím na elektřinu létají i UFO, ovšem podle ing.Veselého, i když to vyfotil, to „neexistuje“ a pak se nahoře diví! Váš Mikeš elektroletecky z Antarktidy a více o elektřině pan Petr Šedý, jak si nabít, bez plánové ceny za jistič ve výši vašeho platu či několika důchodů!!!!

Russland økonomisk avhengig av Arktis 08/04/2016 By Rune S. Alexandersen

(Mikes + Bobes – Norge / Arktis og By Rune S. Alexandersen, 11. 4. 2016 23:57)

Av de åtte arktiske nasjonene er Russland det landet som er mest økonomisk avhengig av Arktis. Det betyr at landet primært ønsker stabilitet. Men dersom Russland blir utfordret i Arktis eller det bryter ut konflikt et annet sted, kan resultatet bli en militær knytteneve. Av KJETIL STORMARK... det fastslår den amerikanske forsvars- og energieksperten Harry Bader, som arbeider ved University of Alaska Fairbanks. Bader er også rådgiver for det amerikanske forsvarsdepartementet i Pentagon. Bader mener Russlands økonomiske og strategiske egeninteresser i Arktis gjør at landet grunnleggende sett ønsker stabilitet i nordområdene. – Arktis har alltid vært viktig og har vært et geostrategisk viktig sted i lang tid. 2. verdenskrig viste jo dette. Viktigheten er i ferd med å styrke seg ytterligere. Viktigheten til Arktis har i et halvt århundre vært tett knyttet til områdets geografiske plassering. Men på grunn av klimaendringene og issmeltingen i nordområdene kan Arktis i økende grad også bli en kilde til økonomisk velstand. Det er den viktigste endringen vi ser nå, sier Bader.– Hvor store energiressurser finnes i Arktis? – Vi vet ikke sikkert, men en amerikansk kartlegging av arktiske ressurser fastslår at de trolig er veldig store. Anslaget er at rundt 20 prosent av verdens uoppdagede gassforekomster finnes i Arktis, sier Bader. Han sier at det også er store forekomster av viktige mineraler i nordområdene. – En vesentlig del av framtidig utnyttbare uoppdagede hydrokarboner befinner seg i Arktis. Og det er viktig. Men også sjeldne mineraler på Grønland og andre mineraler som nikkel, sink, gull, kritiske mineraler. Og kanskje også strategiske mineraler som tungsten, tantal og tinn. – Hva kan du si om Russlands posisjonering i Arktis?– Av de åtte arktiske nasjonene er Russland trolig det mest avhengige landet av Arktis. Så rollen til Russland vil være mer aggressiv enn de andre, fordi Russland kan bare overleve på grunn av Arktis, sier Bader og viser til tall som forteller at eksportinntektene fra Arktis blir stadig viktigere for vår nabo i øst. – Jeg tror de siste tallene jeg har er fra 2013. Omtrent 20 prosent av Russlands vekst i eksportinntekter skriver seg helt og fullt fra aktiviteter nord for polarsirkelen. Ingen andre arktiske nasjoner har den typen avhengighet av den geografiske regionen. Så russerne trenger Arktis. De må være aktiv i Arktis. Og som en konsekvens, en klassisk strategisk tanke, må de ha evnen til å utfordre (andre) og forsvare sine arktiske interesser. Problemer kan forplante seg Bader tror ikke Russland vil bruke militære muskler for å forsvare Arktis på nåværende tidspunkt, men frykter at problemer andre steder kan forplante seg nordover. – Jeg mener russerne oppfører seg på en aggressiv måte andre steder i verden. Og spørsmålet er om disse andre aggressive handlingene, enten det er i Moldova, Georgia, Ukraina eller andre steder, vil spre seg sakte til arktiske aktiviteter, sier Bader. Han tror ikke det er et realistisk scenario på kort sikt, men ber om mindre naivitet i debatten. – Hvis det blir en utfordring med NATO, er det mer sannsynlig at det skjer i Baltikum enn i Arktis. Det betyr at man ikke kan være naiv. Med et aggressivt Russland som er avhengig av Arktis, må NATO-alliansen ha en tilstedeværelse i Arktis, og alliansen må ha kontinuitet og sømløs kommunikasjon seg imellom. – Russisk nasjonalisme.........Russland mobiliserer militæret sitt også i arktiske strøk. Hvorfor gjør de det?....

Evropská bitva s glyfosátem aneb ET/ ufoni a vyvražďování lidí – důkaz

(Francie - Ségolène Royal, 11. 4. 2016 23:40)

Evropská bitva s glyfosátem aneb ET/ ufoni a vyvražďování lidí – důkaz: Francie Ségolène Royal- Zveřejněno 11.4.2016 - Francie zakázala směs glyfosátu s některými smáčedly kvůli rizikům, které to má na lidské zdraví.
Tento krok přichází méně než dva měsíce poté, co k takovému zákazu vyzvalaová, francouzská ministryně ekologie, udržitelného rozvoje a energie. V červnu 2013 byly v ČR zveřejněny analýzy, které ukazovaly, že 60 % obyvatel ČR má v moči toxickou látku glyfosát. České výsledky byly horší než evropský průměr, při testování v 18 evropských zemích obsahovala totiž tuto chemikálii moč 45 % dobrovolníků. Glyfosát se v ČR používá nejen k hubení plevelů, ale také například k dosoušení (desikaci) řepky, kukuřice, slunečnice, obilovin a dalších zemědělských plodin před sklizní. Všichni dobrovolníci účastnící se výše uvedeného průzkumu žili ve městech a žádný z nich v době před testováním s glyfosátem nepracoval. V České republice se v roce 2014 podle oficiální statistiky spotřebovalo více než 858 glyfosátu, tedy více než 17 % celkové spotřeby pesticidů. Glyfosát je již dlouhodobě nejpoužívanější pesticidní účinnou látkou v ČR. Množství glyfosátu, která byla v moči českých dobrovolníků nalezena, nepřekračovala oficiální hygienická doporučení. Podle nezávislé vědecké studie z roku 2012 je však bezpečná denní dávka dvanáctkrát nižší, než je oficiálně tolerovaná. Světová zdravotnická organizace loni varovala, že glyfosát je pro člověka „pravděpodobně karcinogenní“. Řada organizací a lidí proto požaduje jeho zákaz, třeba europoslanec Pavel Poc z ČSSD. „Tou látkou je promořeno všechno, od mateřského mléka po pivo. Je to všude v potravním řetězci, je to zřejmě i v půdě, ve vodě,“ vyjmenovává. Tento týden poslala francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a zdraví (ANSES) dopis výrobcům, v němž je informovala, že odnímá povolení herbicidům, které obsahují glyfosát ve směsi se smáčedlem polyoxy-ethylenaminem (POEA). Agentuře Reuters to sdělila zástupkyně generálního ředitele ANSES Francoise Weberová. ANSES podle Weberové toto rozhodnutí učinil poté, co Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) naznačila, že by tato směs mohla mít větší potenciální riziko než samotný glyfosát. POEA zvyšuje účinnost herbicidů a obsahuje ji i Roundup od firmy Monsanto, v současnosti nejrozšířenější herbicid na světě. Firma Monsanto potvrdila, že je jednou ze společností, jež byla ve Francii postižena tímto zákazem, a dodala, že debata kolem glyfosátů v Evropě je „zpolitizovaná“. Agrotechnický gigant dlouho tvrdil, že jeho vlajkový produkt je naprosto bezpečný a že se v půdě během několika dní rozkládá na neškodné látky. Dokonce až do roku 2009, kdy francouzský soud uznal Monsanto vinným ze lhaní a klamavé reklamy, používala na jeho obalech přívlastky „bioodbouratelný“ a „environmentally friendly“. V Evropě již několik měsíců probíhá ostrý spor týkající se glyfosátu. Vše začalo v listopadu, když EFSA odmítla skandální zařazení glyfosátu mezi možné karcinogeny, které zveřejnila Agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO). EFSA totiž, na rozdíl od IARC, zkoumala glyfosát samotný, nikoli přípravky s jeho obsahem. „Nepříznivé zdravotní dopady herbicidu by tedy mohly být způsobeny reakcí s „ostatními složkami nebo přísadami,“ píše se ve zprávě EFSA.

"Operation Highjump", Deutsche Antarktische Expedition nad Zemí královny Maud a norská vláda

(Překlad: Ladislav Kopecký, 11. 4. 2016 23:07)

Po mnoha úvahách, 14. ledna 1939 – šest dní před prvním přeletem Deutsche Antarktische Expedition nad Zemí královny Maud – norská vláda vydala královský výnos, kterým zabrala oblast mezi zeměmi Enderby a Coates a nazvala ji Zemí královny Maud. Objevy Deutsche Antarktische Expedition byly široce publikovány. Kapitán Ritscher se svými létajícími loděmi Dornier Wal (Boreas and Passat) podnikal četné lety nad oblast a pořídil 1500 forografií, které pokrývaly oblast o rozloze 250.000 čtverečních kilometrů. Avšak, podobně jako v podivném případě utajovaných norských map, většina filmů, záznamů a výzkumných materiálů byla během války zničena, ačkoli některé z nich se časem dostaly na povrch. Během války a do konce antarktického léta 1945-46, britská RAF také létala nad Antarktidou , mapovala tuto oblast a hledala vhodné lokality pro postavení základen. Objevila více suchých oblastí a možná získala i další informace, které vyprovokovaly britské tažení do Neuschwabenlandu. Britská arogance při nasazování svých vojsk v Antarktidě, nezávisle na Spojených státech, a oslava tohoto činu vydáním série provokativních známek v únoru 1946 nevyhnutelně vedly k tomu, že britský nárok na Antarktidu byl popřen, přestože známky měly spíš připomenout poslední bitvu Británie s nacismem než podpořit nárok Británie na Antarktidu. A přestože Británie veřejně vyjádřila pobouření, když byla spuštěna operace Highjump, bylo jen předstírané: soukromě Británie věděla, že znovunalezený status USA jako supervelmoci znamenal, že Spojené státy jiným národům nedovolí, aby využívaly Antarktidu pro finanční zisk. Británie zastavila své lety do Antarktidy a operace v této oblasti na dva roky a dala Spojeným státům v Antarktidě volnou ruku k zahájení operace Highjump. Jelikož byl nacistický přístav zničen, nebyl žádný důvod k britskému návratu: Američané v Antarktidě neobjevili nic, co dosud nebylo objeveno. Nebo snad ano?.... Je možné, že jezera zamrzla a že suché oblasti zmizely pod sněhovou pokrývkou? Mezitím stále více a více zemí chtělo mít vlastní základny v Antarktidě a brzy začaly šarvátky. V listopadu 1948 byla britská základna Hope (Naděje) na Antarktickém poloostrově za podezřelých okolností zničena ohněm; v roce 1952 argentinské síly střílely na Brity, vracející se ze společné expedice. Podrobnosti o dalších šarvátkách byly bohužel z diplomatických důvodů utajeny. Avšak v roce 1982 šla Británie opět do války proti Argentině o Falklandské ostrovy (Malvíny). Porážka argentinských vojsk vedla ke zhroucení fašistické vojenské junty, která několik let vládla v Argentině. Argentina měla také hluboký zájem na Antarktidě, ale z důvodu více než 2000 padlých vojáků v bitvě o Malvíny a protože stála tváří v tvář možnosti bombardování Buenos Aires, Argentina neměla jinou možnost, než přijmout porážku. Přestože Argentina připustila prohranou bitvu, trvala na tom, že válka ještě neskončila. Podle atlasů Jižní Ameriky jsou Malvíny ve vlastnictví Argentiny a kdo říká, že válka jednoho dne nemůže znovu propuknout? Kdyby se tak stalo, Británie by tam opět poslala armádu, protože je jasné, že Falklandské ostrovy jsou stále jednou z nejvíce ceněných britských kolonií a důvod je zcela jednoduchý: jejich blízkost Antarktidy s jejími poklady a záhadami, které jednoho dne budou zpřístupněny a využívány.Vojenské zájmy v Antarktidě - Před podepsáním smlouvy o Antarktidě dne 23. června 1961 Mezinárodní geofyzikální rok (International Geophysical Year, IGY) přilákal v roce 1958 značnou pozornost a otevřel možnost spolupráce při výzkumu zmrzlého kontinentu. Američané se vrátili ve velkém počtu, stejně jako Britové, ale také Sověti zahájili svůj vlastní výzkum. - In June 1945, a Werewolf bomb exploded in Bremen Police Headquarters, killing five Americans and 39 Germans. The Werewolves were created by Himmler in 1944 and went on to fight against the occupying forces until at least late 1947. - Zdroj Překlad: Ladislav Kopecký - Tajná válka Británie v Antarktidě I Tajná válka Británie v Antarktidě II

Opravdu Británie v Norsku “zmeškala autobus”?

(Mulisák. L.Čermák+ Bobeš – Mikešova kancelář AfA - Antarktida, 11. 4. 2016 22:57)

....Stojíme zde v Norsku neporažení, silní jako dřív. Žádný nepřítel se neodvážil na nás zaútočit. A přesto i my se máme podřídit diktátu našeho nepřítele pro blaho německé věci. Věříme, že budeme jednat s muži, kteří ctí vojenskou čest. — General Böhme, německý vrchní velitel v Norsku, 7. května 1945 Hlavními důvody pro důležitost Norska pro Německo byly: jeho pobřeží bylo vhodné pro ponorkové základny, Němci potřebovali zajistit bezpečný dovoz švédské železné rudy a hydroelektrárna Vermok, která produkovala oxid deuteria (těžká voda), ten byl životně důležitý pro jejich atomový výzkum, v němž v té době měli světový primát. Byly zde však i jiné důvody – důvody, které způsobily, že Hitler změnil svůj názor na zachování norské neutrality. 14. ledna 1939 Norsko vyslovilo svůj nárok na Zemi královny Maud v Antarktidě. Norsko bylo k tomuto kroku donuceno bezprostředně hrozícími německými objevy. Naneštěstí pro Norsko, jeho pokusy anulovat nároky Německa selhaly, a tak začala politická krize, jež vedla k invazi. Deutsche Antarktische Expedition, používající norských map, si brzy uvědomila, že prohnaní Norové opominuli rozsáhlé, suché oblasti, které znovuobjevila 20. ledna 1939. Norové a také Britové dlouho věděli o oblastech bez ledu, ale úmyslně je nezakreslili do svých map, aby se vyhnuli vzniku dodatečných nároků dalších států a pravděpodobných diplomatických krizí, jež by následovaly. Když Němci ohlásili objevy oblastí bez ledu, prohlásili celou oblast za území nacistického Německa. Piloti dostali rozkaz z letadla shodit vlaječky se svastikami na znamení svrchovanosti: toto, doufali nacisté, mělo stačit pro legalizaci jejich nároku. Nacistické Německo a Hitler se málo starali, co si o tom myslí svět: již získali Rakousko a Československo a Antarktida měla být dalším rozšířením Třetí říše. Norsko statečně protestovalo proti německému nároku a přejmenování Země královny Maud na Neuschwabenland, ale díky přípravám Evropy na válku a pozornosti světa upřené na Polsko se na Antarktidu zapomnělo. Když v září 1939 válka konečně vypukla, většina nakonec dobytých zemí vyhlásila neutralitu. Norsko nebylo výjimkou. Hitler chtěl, aby Norsko zůstalo neutrální, ale jeho válečný kabinet, jehož mínění věřil, dokud se válečné štěstí neobrátilo k Německu zády, ho přesvědčil o opaku. 20. února 1940 Hitler nařídil generálu von Falkenhorstovi, aby vedl expediční sbor do Norska. Hitler prohlásil: “Jsem informován, že Angličané zamýšlejí se tam (v Norsku) vylodit a já tam chci být před nimi. Britský ministerský předseda, Neville Chamberlain, se pověstně chvástal, když oznamoval, že britské síly přistály v Norsku a že Hitler “zmeškal autobus”33. Jeho pošetilost způsobila pád jeho vlády, byl nucen rezignovat a jeho pověst byla zničena. Kromě toho, posláním vojska do Norska, Chamberlain hrál do rukou Hitlera a všem členům jeho válečného kabinetu. Byla však britská mise totálním nezdarem? Operaci Weserübung Německo spustilo 9. dubna 1940 a Norsko bylo přepadeno spolu s Dánskem ve stejný den. A přestože britské a spojenecké síly musely být v červnu staženy, zpomalily nezastavitelný Wehrmacht natolik, aby umožnily monarchii, vládě a národnímu pokladu, aby byly evakuovány na palubě britského křižníku HMS Devonshire. Král Haakon VII reprezentoval norskou exilovou vládu a záchrana rozsáhlého bohatství a dokumentů byla užitečná nejen pro záchranu Norska, ale i pro britské zpravodajské služby. Hitler zuřil na Vidkuna Quislinga, v nějž vkládal naději, že nacistům pomůže zevrubněji. .............

Co, když je islám tajnou zbraní mimozemšťanů proti lidstvu? 21. 06. 2015

(AfA-Muzeum lidstva v Antarktidě, vyhynulé druhy: o slušných lidech v archivech AfA , 11. 4. 2016 22:43)

AfA – Muzeum lidstva v Antarktidě, vyhynulé druhy: o slušných lidech v archivech AfA /Mikeš- Antarktida a Libor Čermák (LP2015!) - 5:22:13 - představte si, že jste členem posádky astronautů a chcete pro sebe kolonizovat nějakou cizí planetu. Jenže tam už nějaké rozumné bytosti žijí. Ale o proti vám jsou primitivnější. Co s tím? Protože jsou oproti vám na nižší civilizační úrovni a jejich nejrychlejším dopravním prostředkem jsou zvířata, tak něco, jako astronauty z vesmíru si zatím nedovedou představit. Zkrátka, vy budete pro ně bohové, kteří sestoupili z oblohy. Začnou se k vám modlit a bezmezně poslouchat, co jim říkáte. A to, co jim řeknete nebo předáte napsané, stane se pro ně posvátné. Vždyť jim to přeci řekli samotní jejich bohové! A ti mají pravdu. Jenomže, co vy máte za cíl? Kolonizovat jejich planetu pro účely své civilizace, která si svojí domácí planetu již totálně zplundrovala. Jak to vyřešit? Nasadit na ně například nukleární nebo jiné obdobné zbraně, abyste planetu poničili? Ne. Není přeci vaším cílem mít novou planetu poničenou. Domorodci vás přece budou považovat za bohy. A tak toho využijete a zkrátka na ně nasadíte náboženství. A to pokud možno takové, aby tam tu víru, kterou jim nadiktujete, začali rozšiřovat i mezi ostatními. A to pokud možno takovou víru, aby tam v jejím jménu začali bojovat mezi sebou a hlavně proti těm, kteří věří v něco jiného. Nejlépe, aby své jinověrce likvidovali i fyzicky. Sekali jim ruce, hlavy a prováděli jim další podobné zrůdnosti. Navzájem se tak mezi sebou začnou likvidovat v jakési svaté válce. A to náboženství, které jim předáte, se začne rozšiřovat po celé jejich planetě. A protože oni jsou o své pravdě, kterou mají od svých bohů (od vás), přesvědčeni, nakonec tak i zvítězí. Vy pro ně samozřejmě budete bozi i nadále, a tak pro vás udělají všechno. A tak se i vám klidně totálně poddají. No řekněte, není to nejideálnějším způsobem kolonizace cizí planety? Než se pachtit s nějakým zbraněmi? Oni to přeci udělají za vás! Když se nad touto ideou zamýšlím, napadá mne, že něco podobného můžeme v současné době sledovat i zde na Zemi v podobě jistého jednoho náboženství, které má velice podobné prvky. A myslím, že nemusím říkat, jakého. Související články: Jsou tyto havárie UFO neúspěšné návraty anunnakiů a islámských džinů? - Pomáhaly Mohamedovi létající talíře? Co když černý kámen muslimů pochází z havárie UFO? - Byl Prorok Mohamed kontaktérem s mimozemšťany? - Potřebujeme náboženství boje? Autor: Libor Čermák | neděle 21.6.2015 5:22
Mikeš: konečně je tu někdo, kdo se blíží moudrosti moudrého kocoura, mne, z Hrusic na dovolené v Antarktidě! Četli asi Korán, lámu si svou kocouří hlavu, nad tím tím samým: židé si připravili Mohameda, a jak pak přišli ET /mimozemšťané a přivezli sem i mimozemské myši a s nimi mimozemské problémy o kterých se nesmí mluvit. Jen pro učitel národů ing. Veselý a pan Libor Čermák začínají jít na kořínek věci! Ovšem jihočeská akademie věd Borotínských nauk, vše zatemňuje a dělá z toho bramboračku, ovšem z Budějovic požehnanou!“ Copak vymyslí pan Kraus od Borotína a jejich akademie? Těší se Váš Mikeš hledající stopy ET v Antarktidě prý dle Sally a podobných"! Pozor na fašisty v Antarktidě! .....

Historická moudrost idiotů aneb o 15.3. 2016 z pohledu 15.9.3. 1939 podle Pašíka!

(petr-kubac.blog.cz/1603, 11. 4. 2016 22:23)

Mikeš s Bobešem a Pašíkem – Hrusice a Antarktida / Petr Kubač
Historická moudrost idiotů aneb o 15.3. 2016 z pohledu 15.9.3. 1939 podle Pašíka! - 15. března 2016 v 5:12 | Petr | Elektro - Úvodní poznámka při druhém čtení - V celém mém okolí vypukla hysterie a manželé kolegyň si dělají zbrojní průkazy jak na běžícícm pásu. Prodej zbraní prý v česku loni vzrostl 8x, výdej zbrojních průkazů 4x. Ženské v práci místo vnoučat řeší jestli stačí ráže 9mm Luger nebo je lepší "pětačtyřicíctka". Marné - zbroják nemá smysl, protože legální držítelé zbraní jsou vždy odzbrojení jako první. V česku to dokonce bude za cenu porušení ústavních práv ze strany policie. Osobně doporučuju, "až to praskne", vytratit se za noci z baráku, sebrat zbraň mrtvole a nikomu o tom neříkat.... Už jsem to tady na blogu určitě psal - jako "módní" společnost uznává projevy nepracovitosti - jakože "na to máte" bez hnutí prstem. Tedy v době kdy se pracovalo na poli byly "v módě" bledé šlechtičny alá "komtesa Hortenzie" z Babičky a dnes naopak, je v módě být opálený - neb to znamená, že se poflakujete "u móóře". Pokud jste tedy kopali motykou na zemědělském jihu USA - slunko vám opálilo zezadu krk a odtud vzniklo hanlivé označený "rudý krk" neboli "red neck" neboli "redneck". Typický americký "redneck" zvaný též "six pack Joe" podle balení 6 piv v plechovce - je nepříliš vzdělaný, nepříliš chytrý, nepříliš bohatý obézní borec v rezavém "pickup trucku" s "barákem plným bouchaček". Je pozoruhodné, že i americká "intelektuální elita" bere tuto vrstvu lidí jako terč svých "reformních snah" a jednou z reformních snah je snaha ty "bouchačky" těmto lidem zabavit. Problémeček v USA je ústava, zejména její druhý dodatek, který už v roce 1791 stanovil, že americký občan má právo "držet a nosit" zbraně. I přestože se pojem "držet a nosit" zdá jasný - je toto "ústavní právo" postupně nahlodáváno a ohlodáváno. Nejextrémnější "moderní výklad" tohoto práva z pera americké levice je, že "otcové zakladatelé" USA tím mysleli - "tehdejší zbraně" z roku 1791, nikoliv současné, a proto - ústava - neústava - se má vlastnictví zbraní, jiných než mušket na černý prach - zakázat. Proti tomu stojí "second amendnemt community" - tedy vesměs vysmívaní redneckové s barákem plným bouchaček s "National Rifle Association" v čele. Přesto jsou práva nošení zbraní postupně omezována. Od roku 1986 už v USA není legální kupovat "samopaly" a "útočné pušky" - tedy zbraně, které stříli ratatatatatata -"a někdy i rychleji" tedy dávkou. I v tomto případě je pozoruhodné "co je to útočná puška" - v případě oblíbené americké M16 je "puška", z právního hlediska - tzv "lower receiver" - dolní část pouzdra závěru. Součástka do které se zamontují všechny ostatní včetně hlavně a zásobníku. "Lower receiverů" existuje na trhu jen omezené množství z doby před rokem 1986, jsou centrálně registrované, a dnes mají cenu násobku své váhy ve zlatě. Pokud ji seženete - můžete si celý "samopal kolem" legálně postavit z "náhradních dílů" a nikdo nemůže říci ani popel, protože pokud by proti tomu protestoval bylo by to ilegální zavádění "retroaktivity" do zákona zakazujícího "útočné zbraně". Za léta bojů s "odzbrojovači národa" se mezi "majiteli zbraní" vyvinuly pozoruhodné historické zkušenosti a instinkty. Jako nejzajímavější bych uvedl snahu o zavedení "smart zbraní". Kolem roku 2000 se objevily pistole, které měly baterii a RFID čtečku a vy jste měli na ruce RFID náramek - pokud čtečka nedetekovala náramek - zbraň odmítla střílet. Výrobci to uváděli jako ohromnou "smart technologii". Lump vám vytrhne z ruky vaši postoli a - ona nic. Skvělé ne ?..... dokončení na http://petr-kubac.blog.cz/1603 a Mikeš nosí aspoň ostré drápy a něco k tomu!....... taková je Evropa na jaře 2016! Mikeš to má v Antarktidě lehčí, trpte!