Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svaté brány – František Růžička

11. 4. 2016

Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem ještě v době adventní ke konci loňského kalendářního roku, bude podle liturgického kalendáře trvat od 8. prosince 2015 do neděle 20. listopadu 2016, kdy končí církevní rok slavností Ježíše Krista Krále.

Bezprostředně po vyhlášení se z Říma vrátil i českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, aby v předvečer třetí adventní neděle slavnostně otevřel Svatou bránu v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. K příležitosti Svatého roku milosrdenství byla ČBK vydána malá brožurka s logem na titulní stránce od otce M. I. Rupnika. Je to obraz, který je velmi drahý starověké církvi, neboť znázorňuje Kristovu lásku, završující tajemství jeho vtělení vykoupením…

Brožurka obsahuje modlitbu papeže Františka pro tento Svatý rok: „Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec…“, dále Hymnus, výňatek z buly „Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství“ a poučení o odpustcích.

O tom všem se v souvislostech zmínil otec biskup Vlastimil při promluvě z katedry v návaznosti na liturgii třetí adventní neděle. K zahájení na prostranství před katedrálou se sešel velký počet věřících, kteří po otevření Svaté brány v průvodu následovali otce biskupa s dalšími koncelebrujícími ke slavení eucharistie.

Byť s jistým časovým odstupem připomeňme, že právě tato neděle je přezdívána jako radostná, neboť poukazuje na naději, která je očekávána. Proto: „Radujte se! Pán je blízko!“ Všemohoucí Bože, dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit…

V prvním čtení se připomíná prorok Sofoniáš, který působil někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše. „Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin…“ Druhé čtení odkazuje na závěr listu sv. Pavla Filipanům, ve kterém povzbuzuje křesťany. „Bratři! Radujte se stále v Pánu. Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko…“

Slova evangelia sv. Lukáše jsou zcela jistě poučením i posilou v naší době. Jan Křtitel v nich na otázku lidí „Co máme dělat?“ odpovídá: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ K celníkům pak: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ A k vojákům: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni s každým žoldem.“ Jan jim ještě říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já. On vás bude křtít Duchem svatým…“

Na všechna tato slova pak otec biskup Vlastimil navázal poselstvím z Říma, kdy tlumočil slova papeže Františka. Otevření Svatých bran má hluboký duchovní význam. Každý může přijít, aby zakusil dotek Milosrdenství. Připomněl podobenství ztraceného syna, odpouštějícího otce. Tento rok milosrdenství vyzývá - se všemi se smířit, neboť odpouštět je základ křesťanského života. Dále pak vzpomněl svatosti Mons. Josefa Hloucha, který byl příkladem přistupování se srdcem na dlani. Přispět svou vlastní obětí ke svým blízkým, i za ty, kteří se modlit neumí… Posléze jako diecézní biskup ze své pravomoci odpustil farnostem diecéze všechny poskytnuté půjčky a také pozval do Kájova k setkání s Pannou Marií, útočišti hříšníků.

K omluvě za zpoždění textu přidám jedinou poznámku. Nemá vše výše napsané platnost trvalou?

František Růžička, České Budějovice

p1310562.jpg

Českobudějovický biskup Mons. V. Kročil při slavnosti otevírání Svaté brány

p1310570.jpg

Českobudějovický biskup Mons. V. Kročil při slavnosti otevírání Svaté brány

p1310608.jpg

Loga Svatého roku milosrdenství

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Interview s Petrem Papouškem

(David Fábry · 12.9.2014 – 17 Elul 5774, JUDAFEST, 30. 4. 2016 11:10)

Petr Papoušek (narozen 21. 3. 1977) vystudoval VŠB. Je předsedou Federace židovských obcí v ČR a předseda Židovské obce v Olomouci, místopředseda Světového židovského kongresu. Má manželku Zdenku a dvě děti Eliáše a Ester. V minulosti aktivně hrál volejbal a zajímal se o počítače. Dobrý den, pane Papoušku, poprvé jsme se viděli na židovském festivalu na Náměstí Míru JUDAFEST, kde jste si ode mne koupil tričko, jste spokojený s nákupem? Jsem spokojený, trička se mi líbí a občas je nosím. Právě jsem byl poslední víkend v srpnu na Makabiádě na Slovensku a jedno z triček mi bylo pochváleno. Na Židovských listech jsem se v komentáři Tomáše Jelínka dozvěděl, že jste měl médiím v zahraničí sdělit, že levicový extrémismus je horší než pravicový extrémismus?! Je to pravda? Není snad facka od blbce zleva stejná jako facka od blbce zprava? Bylo to vyjádření pro německou agenturu a já jsem se vyjadřoval k situaci na západ od nás. Jde o to, že v dnešní době může být levicový antisemitismus nebezpečnější než ten pravicový, kdy názory levicového antisemitismu mohou být etablovány v běžných médiích a je jim dán prostor, naproti tomu pravicový antisemitismus je většinou společnosti odmítán. Jaké vztahy máte s Tomášem Jelínkem? Čtete jeho médium? A čtete Shekel? Může hrát Shekel rozhodčího mezi obcí a opozicí obce – Váš názor? Nečtu ani jedno. Jak se díváte na to, že podle vyjádření pana Jelínka jsou na Federaci a na obci ve vedení spjaté s bývalým režimem? Podle mých informací lidé, kteří pracují na Federaci, nebyli aktivní v této činnosti a v tom smyslu minulému režimu nepomáhali. Můžete nám popsat jeden Váš průměrný den ve federaci? Jedná se hlavně od administrační činnost? Je to také administrativní činnost, ale moje náplň práce obsahuje více rozměrů jako např. representativní činnost, plánování, důležitá rozhodnutí týkající se zajištění chodu Federace a součinnosti s ostatními obcemi a organizacemi. Nejvíce mne baví reálná práce s lidmi a pro lidi. Jak se díváte na zvolení pražského rabína Davida Petera a nejenom jeho „kečupové“ vyjádření v médiích? Přeji panu rabínovi hodně síly a úspěchu do jeho funkčního období a věřím, že se funkce zhostí dobře, a že bude autoritou pro členy Židovské obce v Praze, případně i pro židovskou komunitu v ČR. Není to lehký úkol a vůbec mu ho nezávidím.Vadí Vám osobně, že je více ortodoxní, možná i více než rabín Sidon? Nemyslím si, že je více ortodoxní než rabín Sidon, každý rabín se samozřejmě orientuje podle autorit, na jejichž základě se stal rabínem a podle nich se také rozhoduje. Myslím si, že rabín Peter navazuje na činnost rabi Sidona a bude v ní pokračovat a rozvíjet ji. Četl jste knihu od Chaima Cigana? Jak na Vás zapůsobila? Jsem v polovině, ještě jsem ji nedočetl, ale ta první půlka se mi moc líbila. Věříte v Boha? Ano. Poslední otázka: Myslíte si, že Bůh věří ve Vás a že si přeje, abyste zastupoval židovskou víru v jejich orgánech v ČR? Důležité je, že já věřím v něj. Díky za rozhovorAutor: David Fábry

Breivik nemusí být jenom jeden: Tak dlouho si Skandinávci hráli na milovníky běženců, až se ucho utrhlo

(Kraus – Borotín a Stockholm, 19. 4. 2016 7:03)

Breivik nemusí být jenom jeden: Tak dlouho si Skandinávci hráli na milovníky běženců, až se ucho utrhlo a ze Švédska se stala „evropská metropole znásilňování…“ -Zveřejněno 18.4.2016 - Švédsku spadl hřebínek; kdysi bylo vzorem pro svět v lidských právech, v sociálních výhodách, sexuální svobodě a lásce k islámským běžencům, jimž se nesmělo říkat jinak, než výhradně „nezápadními přistěhovalci” nebo „noví Seveřané“. Navíc severským ženám bylo doporučeno, aby se chránily před znásilňováním tím, že budou nosit arabský šátek hidžáb; začnou se i v Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku zavírat hranice…? Je proto zdůvodnitelné, proč polovina ze 160 tisíc loňských běženců musí nyní Švédsko opustit… A ejhle, vzpomínám si, když jsem se při své první cestě po Švédském království v roce 1985 v žertu zeptal své průvodkyně Barbary na obligátní zvěsti o Švédsku, že je zemí tzv. volné lásky, kterou symbolizuje známé rčení o „švédské trojce“, tedy o orgiích. Usmála se s poznámkou, že vše je projevem neobyčejné svobody její druhé vlasti a řekla, že nesnáší puritány a bigotní či pokrytecké svatoušky, ale pro jistotu dodala, že aby bylo mezi námi dvěma jasno; stejně nejsem její typ… Hned jsem si na ni vzpomněl při čtení dnešních zpráv ze Stockholmu, jak by asi reagovala nyní na svoji obhajobu sexuální volnost ve Švédsku. Kdoví, jestli už též nenosí arabský šátek hidžáb… A co asi říká na to, že americký Gatestone Institute, který se zaměřuje na politiku a bezpečnost, loni označil na základě dat z roku 2010 Švédsko za „evropskou metropoli znásilňování“… https://www.youtube.com/watch?v=Pp2-VGyxQJA Motto švédských médií bylo ještě před nedávnem pod tlakem oficiálních politických kruhů: „Hlavně ať o násilí nevědí odpůrci imigrace“ Podle policie bylo jen v loňském létu hlášeno 38 případů sexuálního napadení a znásilnění na kulturním festivalu We Are Sthlm Stockholm. List Dagens Nyheter ale napsal, že do případu může být zapleteno až 50 afghánských běženců, kteří přišli do Švédska bez rodičů. Akce byla pořádána na různých místech v centru Stockholmu, včetně parku Kungsträdgarden nedaleko královského paláce. Vstup je zdarma… Změna v chování Švédska k běžencům nastala s faktem, že v průměru s osmi běženeckých žadatelů o azyl na 1000 obyvatel zaujímá Švédsko první příčku v Evropě a je v tomto ohledu ještě přeplněnější než Německo v počtu přijatých azylantů na 10 tisíc obyvatel v poměru 57 ku 15… Švédsko se proto chce zbavit image, že je nejatraktivnější zemí v Evropě pro migranty; v minulosti proslulo liberální přistěhovaleckou politikou, což vyústilo ve skutečnost, že z 9, 5 milionu švédského obyvatelstva tvoří dnes imigranti přes 15 procent. Jde hlavně o Íránce, Afghánce, Kurdy, Chilany a lidi z východní a jižní Afriky. Jako Neruda: Kam s nimi…? (...Švédská policie eviduje v zemi přibližně pětapadesát lokalit, které „jsou pod kontrolou zločineckých skupin z prostředí převážně muslimských přistěhovalců.“ Tato místa označuje nejen za riziková pro vstup občanů, ale i pro zasahující policisty, kteří „mají do oblasti vstupovat pouze výjimečně a dostatečně ozbrojeni“. Švédy nyní dokázali přiznat, že naivitou vítací kultury pomohli uvést do pohybu přistěhovalecký chaos v Evropě, kdy se přestaly chránit hranice.) Inu, severským zemím spadl hřebínek a ona samy z lopatky evropského machrování; konec švédským trojkám, dánské pornografii… A jak asi dopadne jejich Svobodné město Christiania tzv. Christianshavn, když v kodaňské kolonii s vlastní měnou løn vystřídají hippies běženci, co už se nedrží pravidla, že pouze lehké drogy jsou povoleny. Zatímco Norové jsou stoický národ, který napláče nad 77 oběťmi masového vraha Breivika, ale nechávají špehovat rodiče pro pofiderní sociální ochranu svých dětí, jež je nesmí krmit přes týden cukrovinami… Kdy to multikulturalistům dojde, že šílený Breivik nemusí být jenom jeden…?

Češi vyvinuli elektrické letadlo, zájem mají i zákazníci.Vyrábět se nesmí -židovské „Úřady“ totiž při jejich vytváření vůbec.

(Bobeš, Hrusice, Pašík Velké Popovice – kancelář Mikeše/AfA-Čerčany , 12. 4. 2016 7:04)

Češi vyvinuli elektrické letadlo, zájem mají i zákazníci. Vyrábět se nesmí - židovské „Úřady“ totiž při jejich vytváření vůbec nepočítaly s možností, že by letadla mohl pohánět jiný než spalovací motor....nezapomeneme! -
Elektrolet Evektor EPOS- Kunovická firma Evektor úspěšně dokončila vývoj letadla na elektrický pohon a je připravena jej nabídnout zákazníkům. Zatím jí v tom ale brání letecké úřady. Evropští a američtí regulátoři totiž stále nemají k dispozici předpisy, které by umožňovaly běžný provoz letadel na elektřinu. 3.6.2015 15:24 Evektor dokončil vývoj svého letadla už před několika měsíci. „Do komerčně nabídnutelného stavu ještě něco chybí,“ připouští sice šéf projektu EPOS Martin Drštička, potřebné detaily lze ale podle něj velmi rychle dokončit. Problém nepředstavuje ani poptávka. „Letadlo jsme dvakrát vystavovali na veletrhu Aero Friedrichshafen, vyvolalo velký ohlas. Máme zájemce mezi soukromými letci i školami,“ říká Drštička. Projekt EPOS zatím existuje v jediném exempláři Elektrolet má řadu výhod, zatím jej ale brzdí těžké baterie Vedoucí projektu EPOS Martin Drštička Minulost versus současnost: U stropu visí ultralight Gryf ULM1 z přelomu 80. a 90. let, pod ním vzniká ultralight Evektor Eurostar . Komerční výroba a prodej letadla ale zatím přesto nepřipadají v úvahu. „ V této chvíli v Evropě ani v USA nejsou předpisy, které by definovaly požadavky na elektrický pohon,“ vysvětluje Drštička. Úřady totiž při jejich vytváření vůbec nepočítaly s možností, že by letadla mohl pohánět jiný než spalovací motor. Pomalé změny: „V USA jsou dál s předpisy pro motory, jsou ale potíže s jejich nasazením,“ popisuje Drštička. Americký úřad FAA striktně vyžaduje, aby letadla některých kategorií poháněly pouze pístové motory. Norma, která měla původně bránit nasazení proudových motorů v malých letounech, nyní omezuje i elektrolety. Letadla s elektrickým pohonem nyní s výjimkou experimentálních strojů nepovoluje ani evropská agentura EASA. Organizace v březnu vydala návrh nových pravidel pro certifikaci malých letadel. Ten by podle sdružení General Aviation Manufacturers Association mohl usnadnit zavádění nových technologií včetně elektrického pohonu. Zatím ovšem není jasné, kdy nová pravidla by měla vstoupit v platnost. „Evropa je ještě více pozadu než USA,“ soudí Drštička. Kdy dostanou elektrická letadla od úřadů zelenou, si netroufl odhadnout. V čele Čína: Kvůli váhavosti amerických a evropských úřadů se v únoru prvním elektrickým letadlem schváleným do provozu stal čínský stroj. V červnu by měl letoun Rui Xiang RXE1E od čínského úřadu CAAC získat i certifikát povolující jeho sériovou výrobu. V Evropě a USA ale čínský elektrický letoun naráží na stejné překážky jako ostatní. Činí se i další výrobci. Na nedávné konferenci Electric Aircraft Symposium v Kalifornii se představilo 28 nových projektů letadel poháněných výhradně elektřinou. Do vývoje elektroletů přitom investují i takoví obři jako Airbus. Jeho divize Voltair věří, že bude moci s výrobou malých letadel určených především pro letecké školy začít nejpozději na začátku roku 2018.
AfA – tak zatím létá na elektřinu Mulisák s Mikešem, ufoni a tajné modely v Letňanech (petrsedyabcd.blog.cz/1604Duben 2016 Uložení energie s účinností 98% Včera v 14:08 | převzato -Pavel |/cs.udelejsisam.net | 11. dubna 2016 10:28) , co je nabíjejí i párou dle Petra Šedého z Letňan. Vypadá to, že do výbavy elektroletadla stačí ještě přidat papiňák a parní nabíječku do pana Šedého . Jednak si můžete něco uvařit a přitom nabít, ovšem židovské úřady ČR zakazují cokoliv vyvíjet a jen dělají politiku známou z dílny ducha pana Msgr. Duky a jeho vraždění důchodců v hospicech, jako případ Čerčany, u nádraží! Nezapomeneme, lumpové! Babičku ševcovic z Hrucic chtěli také zavraždit,“ cestou domů“ …...